Page 27

ruoka verottaa myös lompakkoamme 500 miljoonalla eurolla vuosittain. Savonian restonomiopiskelija Antti Heiska valottaa haasteellista projektia. Kun maistiaisia tehtiin suuria määriä, oli pientä vaikeutta saada smoothielle juuri oikea koostumus. Tämä kuitenkin onnistui pikkuisen muuttamalla ainesosien suhteita. – Esille laittamisessa ja tarjoilussa on tärkeää ajoittaa ja järjestää eri työvaiheet oikealla tavalla, jotta maistiaiset ovat tarjolla sovittuun aikaan. Tämä onnistui tapah­ tumassa hyvin, sillä restonomi­ opiskelijamme olivat hyvin motivoituneita ja osasivat työskennellä itsenäisesti ja järjestelmällisesti. Tarjolla oli siis ylijäämäaineista valmistettuja smoothieita ja vegaanisia leipiä. Tapahtumassa oli myös paikallisten käsityöläisten kierrätysmateriaalaista valmistamien tuotteiden Mini­ Desing Market. Heiska kokee tapahtuman onnistuneen. – Tarjoilimme tapahtumassa ilmaisia maistiaisia tuhannelle hengelle. Tarjottavana oli lahjoi­ tuksena saaduista hävikkiraakaaineista valmistettua smoothieta sekä paprikahummuksella päällys­ tettyjä leipäsiä. Heiska muistuttaa, että kaikki tarjottava oli vegaanista ja myös gluteeniton ruokavalio oli huomioitu. Hävikkiruoka maistui kävijöille, ainakin sen perusteella ettei yhtään annosta jäänyt jäljelle.

HÄVIKISTÄ TRENDIKÄSTÄ Saa Syödä -tapahtumassa on myös kasvatuksellinen merkitys. Ympäristökasvatus on toimintaa,

Saa Syödä -tapahtumassa oli myös lapsille suunnattu hävikkirata, joka koostui viidestä kierrätysteemaisesta tehtävärastista.

jonka tarkoituksena on tukea elinikäistä oppimista siten, että ihmisten arvot muuttuvat kestävän kehityksen suuntaan. Restonomiopiskelija, projektipäällikkö Tatu Myöhänen vakuuttaakin, että tapahtuman tarkoitus oli suunnata huomiota varsinkin kotitalouksissa syntyvään ruokahävikkiin ja antaa vinkkejä sen vähentämiseen. Varsinkin smoothiet ovat oivallinen ja trendikäs tapa käyttää ylimääräisiä hedelmiä ja vihanneksia herkullisella tavalla. Myöhänen huomauttaa myös lapsille suunnatusta ohjelmasta, hävikkiradasta. – Hävikkirata koostui viidestä kierrätysteemaisesta tehtävä­ rastista, joiden suorittaminen palkittiin eväspussilla. Radan tarkoitus oli tarjota lapsille onnistumisen elämyksiä sekä tietoa kestävästä kehityksestä ja kierrätyksestä.

lijavetoiset projektit ovat hieno tapa oppia käytännössä. Suurim­ paan haasteeseen joutuivat opiskelijapäälliköt, Tatu Myöhänen projektipäällikkönä ja Antti Heiska keittiöpäällikkönä. – Opettajan on oltava koko ajan valmiina ottamaan koppi, mistä tahansa tapahtuman osa-alueesta. Pedagogisena näkökulmana on niin sanottu koutsaus, jossa tar­ koituksena on tukea opiskelijan vahvuuksia eri osa-alueilta. – Oli hienoa kuulla muun muassa Matkus Shopping Centeristä, että he olivat todella tyytyväisiä yhteistyöhömme, opiskelijoi­ demme avoimuuteen ja positii­ visuuteen sekä tilanteeseen heittäytymiseen. Syyskuun ensimmäisenä viikon­ loppuna Motiva Oy järjesti hävikkiruokafestarit Helsingissä Korjaamolla. Myös Turussa ja Tampereella järjestettiin hävikki­ ruokaan keskittyviä tapahtumia samana viikonloppuna.

Vastuuopettaja Salla Willmannista oli ilo nähdä, kuinka opiske-

Savonian Sanomat  2 /  20 1 6   2 7

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 2/2016  

Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, numero 2/2016

Savonian sanomat 2/2016  

Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, numero 2/2016

Profile for savonia