Page 24

Teknologiaosaamisella yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä TEKSTI JOUNI VORNANEN | KUVAT HEIKKI PARVIAINEN & SANDOR NAGY

Suomen nuoret suhtautuvat yrittämiseen myönteisesti, vaikka vain pieni osa heistä suunnittelee itse ryhtyvänsä yrittäjäksi.

U

sein on kysytty, miksi yrittäjyyden riskit pelottavat nuoria, maamme historian turvallisimmassa vaiheessa. Yrittäjäinnokkuutta on kohennettu monin tavoin. Esimerkiksi maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä on kehitetty Suomessa. Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yhdeksäs­ luokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus. Toiminnan takana on taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Teemu Wilander, Matti-Juhani Pekkanen, Sandor Nagy ja Pauli Rissanen ovat nuoria yrittäjiä, jotka kurkottavat korkealle.

3D-talo on panostanut erityisesti rakennusteollisuudessa käytettäviin virtuaalimalleihin.

24   2   /   2 0 1 6   Savonian Sanomat

Kuudesluokkalaisten Yrityskylä koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskyläoppimisympäristöön. Yrityskylä on koululaisten oma pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Uuteen opetussuunnitelmaan perustuvassa yläkoululaisten Yrityskylässä nuoret oppivat muun muassa taloudesta, työelämästä ja näitä läpileikkaavista teemoista globaalissa maailmassa. Oppimisympäristö on nuorten johtama maailma, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä maailman­talou­­den pyörteissä. Itä-Suomen Yrityskylässä ohjaajina ovat toimineet Savoniaammattikorkeakoulun yTiimin opiskelijat. yTiimi on opiskelijoille suunnattu vaihtoehtoinen, yrittäjyyttä painottava tapa suo-

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 2/2016  

Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, numero 2/2016

Savonian sanomat 2/2016  

Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, numero 2/2016

Profile for savonia