Page 18

PALVELUMUOTOILUA ASIAKKAILLE TEKSTI JOUNI VORNANEN | KUVAT KATJA HARRI

Monet yritykset ovat heittäneet johtoportaansa kentälle kokeilemaan aidon asiakkaan kohtaamista.

A

siakaslähtöisyys pelkkänä strategisena iskulauseena ei enää riitä. Monelle johtajalle voi asiakastyössä tulla helposti olo, ettei minua palkattu myyjäksi vaan asiantuntijaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut sekä potilaan kohtaaminen yksityissektorilla ovat mitä suurimmassa määrin myyntityötä, mutta myös asiantuntijatyötä. Miksei myös julkisissa palveluissa? Erityisesti vanhenevien ihmisten hyvinvoinnin tukemisessa voidaan käyttää luovan prosessin, kädentaitojen ja ilmaisun menetelmiä. Ihmisen hyvinvoinnin paras mitta

18   2   /   2 0 1 6   Savonian Sanomat

on hänen oma kokemuksensa omasta olostaan. Koettu hyvinvointi on myös elämänlaatua. Vähintään 91 prosenttia yli 75-vuotiaista tulisi asua omassa kodissaan, suosittelee sosiaalija terveysministeriö sekä Kunta­ liitto. Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa. Senioriasumispalvelujen tarjoaminen on liian vähäistä, vaikka kysyntää olisi. Taloudellisuuden, tehokkuuden, inhimillisyyden ja tyytyväisyyden yhdistäminen on mahdollista. Se voi olla sosiaali- ja terveyspalvelujen kestävää arkea. Asiakkaat eli käyttäjät on otettava vahvasti mukaan palvelujen suunnitteluun.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISET PALVELUT Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimus, kehitystoiminnan ja

liiketoiminnan suunnittelija Raisa Leinonen kysyy retorisesti, ketäpä ei kiinnostaisi käyttäjä­ ystävälliset palvelut ja tehokkaat toimintatavat. Leinonen sanoo, että kunta­ sektorilla on hyviä esimerkkejä siitä, kun ratkotaan rajallisten resurssien, oikein ajoitettujen ja mitoitettujen palveluiden yhtälöä. Kaupungeissa kehitetään palveluja palvelumuotoilun keinoin. Kuntaliitto onkin aktiivinen palvelumuotoilun edistäjä. – Mistä on siis kysymys? Muotoilu yhtenä suunnittelun erikoisalana, yhdistää palveluiden, tilojen ja tuotteiden sekä kaupungin strate­ gisen ajattelun ja ihmisten osallis­ tumisen. Kun tekemisen kohteena on palveluiden kehittäminen, puhutaan palvelumuotoilusta. Näiden osa-alueiden yhdistelmistä syntyy lisäarvoa palveluiden tilaajille. Palvelua

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 2/2016  

Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, numero 2/2016

Savonian sanomat 2/2016  

Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, numero 2/2016

Profile for savonia