Page 14

Suomalainen ja kiinalainen terveydenhoito kohtasivat Kuopiossa TEKSTI KARJA SORSA, MARJA JÄRVINEN, MAIJA SUHONEN & PIRKKO KOURI KUVAT PETRA KÄRKINEN

kymmenkunta, joiden joukossa oli terveydenhuollon ammattilaisia Suomesta että Kiinasta.

K

uopion ja Shanghain kaupungit ovat tehneet yhteistyötä jo yli kymmenen vuotta kaksoiskaupunkeina. Tästä rajat ylittävästä yhteistyöstä kehittyi projekti “Modern nurse Specialists in maternity and child care” Savonian, KYSin, Fudanin yliopiston ja Fudanin yliopistollisen sairaalan kanssa. Projektin tarkoituksena on kehittää toimivaa mallia kiinalaisten hoitajien ja kätilöiden koulutukseen sekä kehittää suomalaisten ammattilaisten taitoja monikulttuurillisessa työympäristössä. Projektin yhtenä osahankkeena syntyi Konferenssi 1st FinChi Evidence-Based Conference - Nursing and Midwifery. Kaksipäiväinen tapahtuma järjes­ tettiin Kuopiossa 27.-28.9.2016. Kumpanakin päivänä eri puhujia oli noin 20. Puheenvuoroissa käsiteltiin niin kiinalaista kuin suomalaistakin hoitotyötä ja hoitajien koulutusta. Hoitotyön tulevaisuus jatkuvasti kehittyvässä maailmassa on täynnä haasteita kuten virtuaalityöskentelyn merkityksen korostuminen ja monikulttuurillisuuden kasvu, jotka tuovat omia haasteitaan potilas- ja perhekeskeiseen hoitoon.

HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖLLÄ Ensimmäinen päivä alkoi terveisillä Fudanin yliopistollisesta sairaalasta Yuxia Zhangin ja Yan Dingin toimesta. Päivän mittaan puhujia oli

14   2   /   2 0 1 6   Savonian Sanomat

Sairaaloiden tulevaisuus on erittäin ajankohtainen ja paljon huomiota saanut aihe. Tuula Antinaho kävi läpi tulevaisuuteen vaikuttavia asioita, kuten potilaiden määrän kasvu, tiukka taloudellinen tilanne, maahanmuutto, ikääntyvät kansalaiset sekä teknologian kehitys. Nämä asiat pakottavat hoitoalaa kehittymään. Muutokset, kuten hoitoaikojen lyheneminen sairaaloissa ja lisääntyneet teknologiset hoitoratkaisut työntävät hoitajia kauemmaksi potilaista, vaikka heidän työnsä on edelleen pitää potilaista huolta ja keskittyä sellaisiin hoitotoimenpiteisiin, jotka edistävät potilaan terveyttä. Näiden muutosten alla potilaskeskeinen työ on asia, johon ammattilaisen voi olla vaikea keskittyä monen muun tekemisen keskellä. Keski-Suomen hoitotyön yksiköllä on hoitostrategia, joka on potilaskeskeinen, turvallinen ja näyttöön perustuva. “Potilas ensin” on kaikkien toimenpiteiden perusta. Potilaita kehotetaan myös itseään ottamaan aktiivinen rooli terveyden ylläpidossa ja hoidossa. Antinaho muistutti, että paljon on vielä suunniteltavaa ja kerättävä tietoa tulevaisuutta varten, joten yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa on tärkeää. Yhteistyö eri maiden kanssa on myös hedelmällinen lähde lähteä kehittämään hoitotyötä. Yli­ hoitaja Minna Taam-Ukkonen kertoi meille suomalaisen ja kiinalaisen sairaalan ja opetuksen eroista ja mitä voisimme oppia toisiltamme. Suurimmaksi eroksi nousi kiinalaisten etumatka kehittämis- ja tutkimustyössä. Heillä lähes kaiken terveysalan toiminnan kehittämiseen liittyy myös tutkimus. He ovat aktiivisia tieteellisten

Profile for Savonia UAS

Savonian sanomat 2/2016  

Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, numero 2/2016

Savonian sanomat 2/2016  

Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden, Savonian Sanomien, numero 2/2016

Profile for savonia