Velenje - katalog

Page 1

Mesto cvetočih idej. Grad cvjetajućih ideja.

POTI SEDANJOSTI. ZGODBE PRETEKLOSTI. PUTEVI SADAŠNJOSTI. PRIČE IZ DAVNINA.


VELENJE – MESTO Z VIZIJO IN MLADOSTNO ENERGIJO VELENJE – GRAD S VIZIJOM I MLADENAČKOM ENERGIJOM

poti sedanjosti putevi sadašnjosti

02


Pristojna upravna enota: UE Velenje Površina občine: 83,5 km² Nadmorska višina: 410 m (najnižja točka občine 308 m, najvišja točka 1089, višina mestnega središča 390 m) Število krajevnih skupnosti in mestnih četrti: 19 Število naselij: 25 Število prebivalcev: 33.175 (11. marec 2009) Število prebivalcev mesta Velenje: 26.826 (31. december 2007) Nadležno upravno tijelo: UE Velenje Površina općine: 83,5 km² Nadmorska visina: 410 m (najniža točka općine 308 m, najviša točka 1089, visina gradskog središta 390 m) Broj mjesnih zajednica i gradskih četvrti: 19 Broj naselja: 25 Broj stanovnika: 33.175 (11. ožujak 2009) Broj stanovnika grada Velenje: 26.826 (31. prosinac 2007) www.velenje.si www.velenje-tourism.si

03

Velenje je mlado, sodobno evropsko mesto. Leži v vzhodnem delu Šaleške doline, ob porečju reke Pake. Kot trg je bilo prvič omenjeno v 13. stoletju, mesto pa je postalo šele v petdesetih letih 20. stoletja, ko so sredi polj in zelenic v le nekaj letih z udarniškim prostovoljnim delom zgradili novo, sodobno mestno središče. Marljivi graditelji so opravili več kot milijon udarniških ur. V mesto so prišli z vseh vetrov, ker so iskali boljši jutri, skupaj pa so zgradili lepo, multikulturno in gostoljubno mesto.

Velenje, takrat še majhen trg, je imelo leta 1889 le 364 prebivalcev. Danes je slika povsem drugačna. Na nekaj več kot 83 tisoč kvadratnih kilometrih živi dobrih 34 tisoč Velenjčank in Velenjčanov.

Velenje je mlad, suvremen grad. Smješten je u istočnom dijelu Šaleške doline, uz porječje rijeke Pake. U 13. stoljeću se prvi put spominje kao trg, a gradom je postalo tek pedesetih godina 20. stoljeća kada su usred polja i zelenih površina udarničkim dobrovoljnim radom u samo nekoliko godina izgradili novo, suvremeno gradsko središte. Marljivi graditelji su obavili više od milijun udarničkih sati. U grad su dolazili sa svih strana u potrazi za boljim sutra i zajedničkim snagama izgradili lijep, multikulturni i gostoljubiv grad.

Velenje, tada još mali trg, je 1889. godine imalo tek 364 stanovnika. Danas je slika posve drukčija. Na nešto više od 83 tisuće kvadratnih metara živi oko 34 tisuće Velenjčanki i Velenjčana.

Velenje je danes eno najmočnejših gospodarskih središč Slovenije. Je mesto velikih gospodarskih sistemov, opremljeno s sodobno infrastrukturo. Stebri gospodarskega razvoja so energetika, kovinsko predelovalna in gradbena industrija, v zadnjem času pa se dobro razvijajo tudi okoljevarstvena, obrtniška in

Velenje je danas jedno od najjačih gospodarskih središta Slovenije. To je grad velikih gospodarskih sistema, opremljen suvremenom infrastrukturom. Temelji gospodarskog razvoja su energetika, metaloprerađivačka i građevinska industrija, a u posljednje vrijeme su se dobro počele razvijati i ekološke,

trgovska dejavnost. Je zaposlitveno, upravno in izobraževalno središče širše Savinjsko-šaleške regije. Najmlajše slovensko mesto je danes peto največje mesto v Sloveniji. Še vedno raste in se razvija. Je mesto z vizijo in mladostno energijo. Velenje je mesto cvetočih idej.

obrtničke i trgovačke djelatnosti. Velenje je centar zapošljavanja, uprave i izobrazbe šire Savinjskošaleške regije. Najmlađi slovenski grad je danas peti najveći grad u Sloveniji. Još uvijek je u procesu rasta i razvitka. To je grad s vizijom i mladenačkom energijom. Velenje je grad cvjetajućih ideja.


RAZNOLIKO, SODOBNO MESTO, KI OÄŒARA RAZNOLIK, SUVREMEN GRAD KOJI ZAPANJUJE

mesto v parku grad u parku

04


Jezera: Velenjsko (134 ha) in Škalsko (16 ha) jezero Gozdne površine: 4.023 ha Kolesarsko sprehajalne poti: 5 poti (od 2.300 m do 7.500 m) okoli jezer, veliko sprehajalnih poti v mestu in okolici Planinske poti: Paški Kozjak, Šaleška planinska pot, Jakec (528 m), Lubela (779 m), Graška Gora, Sv. Križ (1044 m), Trška planinska pot, Veliki Koželj (581 m), Po poteh Vinske Gore Jezera: Velenjsko (134 ha) i Škalsko (16 ha) jezero Površine šuma: 4.023 ha Biciklističke staze i šetališta: 5 staza (od 2.300 m do 7.500 m) oko jezera, mnogo šetališta u gradu i okolici Planinarske staze: Paški Kozjak, Šaleška planinarska staza, Jakec (528 m), Lubela (779 m), Graška Gora, Sv. Križ (1044 m), Trška planinarska staza, Veliki Koželj (581 m), Po stazama Vinske Gore

Mesto Velenje skupaj s podeželjem ni veliko, pa tudi majhno ne. S svojo moderno arhitekturno zasnovo je drugačno od drugih slovenskih mest. V njem očarajo sodobne stavbe z ravnimi strehami, velike zelenice, mogočna drevesa in lepo urejene cvetlične gredice … Velenje je mesto v parku, mesto zelenja in številnih s soncem obsijanih dni. Še zdaleč ni samo dediščina starega trga pod mogočnim Velenjskim gradom, po katerem je dobilo ime. Pet desetletij je raslo med Staro vasjo ter Grad Velenje zajedno s okolicom nije velik, ali ni malen. Od drugih slovenskih gradova se razlikuje upravo zbog svoje moderne arhitekturne osnove. Suvremene zgrade s ravnim krovovima, velike zelene površine, slikovito drveće, lijepo uređene gredice sa cviiećem i mnoge druge posebnosti ovog mjesta naprosto očaravaju. Velenje je grad u parku, mjesto zelenila i brojnih suncem obasjanih dana. To ni izdaleka nije samo baština starog trga ispod veličanstvenog Velenjskog dvorca prema kojem je

05

zaselkoma Šmartno in Šalek. Rast se še ni ustavila, pa čeprav je mesto prostorsko ujeto med hriboviti svet.

pa tudi, ko se zvečer umiri in zaspi. Vsak dan, preživet v njem, je posebno doživetje.

Narava v Velenju očara na vsakem koraku. Užijte jo s sprehodom ob Velenjskem in Škalskem jezeru, povzpnite se na Koželj ali Graško Goro, raziskujte pestrost gozdov in planinskih poti, obiščite Sončni park ... Mesto in okolico lahko spoznate tudi s kolesom, na mnogih lepo urejenih kolesarskih poteh. Velenje je lepo, ko se prebuja, še lepše, ko je čez dan polno življenja, grad dobio ime. Pet desetljeća je rastao između Stare vasi te zaselcima Šmartno i Šalek. Grad i dalje neprestano raste, iako je prostorski zarobljen unutar gorovitog svijeta. Priroda u Velenju očarava na svakom koraku. Uživajte u njoj uz šetnje uz Velenjsko i Škalsko jezero, uspnite se na Koželj ili Grašku Goru, istražujte raznolikost šuma i planinskih puteva, posjetite Sončni park (Sunčani park)… Grad i okolicu možete upoznati tijekom vožnje biciklom mnogim lijepo uređenim biciklističkim stazama.

Velenje je divno dok se budi. Kad je puno života, još ljepše, čak i kad se navečer smiri i zaspi. Svaki dan preživljen u njemu je poseban doživljaj.


PRETEKLOST NAS NAVDIHUJE, PRIHODNOST VZNEMIRJA PROŠLOST NAS INSPIRIRA, BUDUĆNOST UZNEMIRUJE

zgodbe preteklosti priče iz davnina

06


www.muzej-velenje.si www.muzej.rlv.si www.galerijavelenje.si www.velenje-tourism.si

Čeprav je Velenje mlado mesto, ima zanimivo zgodovino, ki mu še danes daje skrivnosten pridih. Že v srednjem veku se pričnejo pojavljati prvi pomembni pisni viri o gradovih, ki so v kasnejši zgodovini odigrali pomembno vlogo v Šaleški dolini. V tem obdobju je bilo zgrajenih več kot 20 gradov in graščin, ki so dali dolini pomemben pečat, saj so jo poimenovali tudi Dolina gradov. Velenjski grad, prvič omenjen leta 1264, leži na strmi skalni kopi nad mestom. Je ena najlepše ohranjenih grajskih stavb na slovenskih tleh, v Iako je Velenje mladi grad, ima vrlo zanimljivu povijest koja i danas pridodaje njegovoj tajanstvenosti. Već se u srednjem vijeku počinju pojavljivati prvi važni pismeni izvori o dvorcima koji su u kasnijoj povijesti odigrali važnu ulogu u Šaleškoj dolini. U tom je razdoblju bilo izgrađeno više od 20 dvoraca i zamaka koji su dali dolini važan pečat jer su time pridodali njenom nazivu - Dolina dvoraca. Velenjski dvorac, prvi put spomenut 1264. godine, se nalazi na strmom stjenovitom stogu iznad grada. To je jedna od najbolje očuvanih

07

njem pa domuje Muzej Velenje. Z enajstimi muzejskimi in galerijskimi zbirkami ponuja pravo popotovanje skozi čas. Muzej skrbi tudi za obnovljeno Grilovo domačijo, v ekomuzej preurejeno staro viničarijo v nekdaj vinorodnem Lipju pri Velenju. Poleg hiše s črno kuhinjo obsega tudi zeliščni vrt, vinograd z avtohtono sorto »p’ček«, čebelnjak in sadni vrt. Muzej Velenje vas vabi tudi na ogled Kavčnikove domačije v Zavodnjah nad Šoštanjem. V tem izjemnem biseru ljudske arhitekture si oglejte edinstveno, preko 400 let staro dimnico z odprtim ognjiščem.

Na drugi strani mesta se pogled pogosto ustavi na ruševinah gradu Šalek, po katerem so poimenovali pod njim ležeče naselje in celotno dolino. Postavljen je bil na prepadni skali, prvič pa je omenjen leta 1287. Okoli leta 1770 je grad pogorel, po tem pa je bil opuščen. Stolp, ki stoji še danes, je najstarejši del gradu. Ima trikotni tloris, ki je edinstven v Sloveniji in Evropi.

zgrada na slovenskom tlu, a u njoj se nalazi Muzej Velenje. Sa svojih 11 muzejskih i galerijskih zbirki nudi zanimljiv put kroz vrijeme. Briga muzeja je i obnovljena Grilovo gospodarstvo, u ekomuzej preuređena stara vinarija u nekad vinorodnom Lipju kod Velenja. Osim kuće sa crnom kuhinjom, obuhvaća i vrt s različitim biljem, vinograd s autohtonom vrstom »p’ček«, pčelinjak i voćni vrt. Muzej Velenje vas poziva i na razgledavanje Kavčnikovog gospodarstva u Zavodnjama iznad Šoštanja. U ovom veličanstvenom biseru ljudske

arhitekture pogledajte jedinstveno, preko 400 godina staru dimnicu s otvorenim ognjištem. Na drugoj strani grada se pogled često zaustavlja na ruševinama dvorca Šalek prema kojem su nazvali ležeće naselje ispod njega i cijelu dolinu. Postavljen je bio na stijeni iznad ponora, a prvi se put spominje 1287. godine. Oko 1770. godine je dvorac izgorio, a nakon toga je bio napušten. Stup koji još danas tamo stoji je najstariji dio dvorca. Ima trokutan tlocrt koji je jedinstven ne samo u Sloveniji, već i Europi.


Sredi doline o sodobni zgodovini na vsakem koraku priča mlado mestno jedro s številnimi kulturno-umetniškimi spomeniki, postavljenimi med mestne ulice in trge, ki so spomenik že sami po sebi. Najbolj prepoznaven in mogočen je Titov spomenik, ki stoji ob osrednjem mestnem Titovem trgu. Ob trgu stoji tudi spomenik graditelju sodobnega Velenja Nestlu Žganku.

Osrednji mestni trg krasi Avgustinčičev spomenik razmišljajočega maršala Tita. Je povečana kopija spomenika, ki stoji v njegovem rodnem Kumrovcu in največji Titov spomenik na svetu.

O suvremenoj povijesti na svakom koraku svjedoči i mala gradska jezgra usred doline s brojnim kulturno-umjetničkim spomenicima, postavljenim između gradskih ulica i trgova koji su i sami spomenici. Najpoznatiji i najveličanstveniji među njima je Titov spomenik koji se nalazi uz srednji gradski Titov trg. Uz trg se nalazi i spomenik posvećen graditelju suvremenog Velenja, Nestlu Žganku.

Srednji mjesni trg krasi Augustinčičev spomenik zamišljenog maršala Tita. To je uvećana kopija spomenika koji se nalazi u njegovom rodnom Kumrovcu i najveći Titov spomenik na svijetu.

08


www.muzej-velenje.si www.muzej.rlv.si www.galerijavelenje.si www.velenje-tourism.si

Velenjski grad, opasan z valjastimi stolpi in obrambnim zidom, je najlepše ohranjen renesančni grad v Sloveniji. Zgrajen je bil v drugi polovici 13. stoletja, danes pa je v njem zanimiv muzej. Ponuja tudi čudovit ambient za poroke in številne kulturne prireditve. Na vhodu v najstarejši del mesta, Staro Velenje pod Velenjskim gradom, vas pozdravlja obnovljena Vila Bianca. Po obnovi je ohranila nekdanjo obliko, vsebine pa so sodobne. Je protokolarni objekt občine Velenje, v njej pa najdete Velenjski dvorac, opasan s valjkastim stupovima i obrambenim zidom, je najljepše očuvan dvorac iz doba renesanse u Sloveniji.Izgrađen je u drugoj polovici 13. stoljeća, a danas se u njemu nalazi zanimljiv muzej. Nudi i predivan ambijent prigodan za vjenčanja i brojne kulturne priredbe. Na ulazu u najstariji dio grada, Staro Velenje ispod Velenjskog dvorca, vas pozdravlja obnovljena Vila Bianca. Nakon obnove je očuvala nekadašnji oblik, ali sadržaj je suvremen. To je protokolarni objekt općine

09

tudi Turistično informacijsko točko in prijeten gostinski lokal. Na drugi strani mesta se pogled pogosto ustavi na ruševinah gradu Šalek. Postavljen je bil na prepadni skali, prvič pa je omenjen leta 1287. Okoli leta 1770 je grad zaradi udara strele pogorel, po tem pa je bil opuščen. Le streljaj stran, na vzpetini nad mestnim središčem, stoji Vila Herberstein, ki je s svojo zunanjo in notranjo podobo ena najlepših stavb v Šaleški dolini.

Velenje, a u njoj ćete naći i Turističku informacijsku točku i prijatan ugostiteljski objekt. Na drugoj se strani grada pogled često zaustavlja na ostacima dvorca Šalek. Podignut je na strmoj stijeni a prvi put se spominje 1287. godine. Oko godine 1770. dvorac je od udara groma izgorio nakon čega je napušten. Odmah pored dvorca, na uzvisini iznad središta mjesta, smjestila se Vila Herberstein čije je unutrašnjost i vanjski izgled čine jednom od najljepših građevina u Saleškoj dolini.

Na obnovo pa čaka skozi zgodovino večkrat predelan grad Turn, ki leži na položni vzpetini v naselju Hrastovec pri Velenju, v bližini Škalskega jezera. Prva omemba gradu izvira iz leta 1207. Današnja stavba, kjer nepravilno oblikovani trakti oklepajo notranje dvorišče, ima verjetno še romanske sestavine. Grad je pomemben zaradi svoje srednjeveške zasnove, saj sodi med redke ohranjene srednjeveške grajske stavbe na Slovenskem, ki so se ohranile do danes.

Izgled dvorca Turn je u povijesti bio nekoliko puta mijenjan dok danas još uvijek čeka na obnovu. Dvorac, koji se po prvi puta spominje 1207. godine, je smješten na blagoj uzvisini u mjestu Hrastovec pri Velenju, u blizini Škalskoga jezera. Današnja građevina čija nepravilno oblikovana krila okružuju unutarnje dvorište vjerovatno ima romanska obilježja. Dvorac je važan zbog svojeg srednjovjekovnoga izgleda, kao jedan od rijetkih dobro očuvanih slovenskih srednjovjekovnih dvoraca koji je opstao do današnjih dana.


PISANA PALETA ŠPORTNIH, REKREATIVNIH IN ADRENALINSKIH PRILOŽNOSTI ŠARENA PALETA SPORTSKIH, REKREATIVNIH I ADRENALINSKIH MOGUĆNOSTI

šport in rekreacija sport i rekreacija

10


Povprečna letna temperatura: 10º C Povprečna poletna temperatura: 20º C Povprečna zimska temperatura: -1º C Prosječna godišnja temperatura: 10º C Prosječna ljetna temperatura: 20º C Prosječna zimska temperatura: -1º C www.kvs-velenje.si www.skijump-velenje.si www.srz-rdeca-dvorana.si www.sportnazvezavelenje.si/ www.festival-velenje.si www.velenje-tourism.si www.slovenia.info

Lepa narava je v Velenju vidna in dostopna takorekoč povsod. Velenjska urejenost in gostoljubje pa sta bila že velikokrat nagrajena tako v državnem kot mednarodnem merilu. K mestnemu utripu pomembno prispevajo sodobno opremljeni športni objekti; mestni stadion, Rdeča in Bela dvorana, smučarsko skakalni center, pokrit zimski bazen … Nekaj posebnega je turističnorekreacijsko območje ob jezeru, Lijepa priroda je u Velenju vidljiva i dostupna takoreći posvuda. Uređenost i gostoljubivost Velenja je već mnogo puta bila nagrađena prema državnim i međunarodnim mjerilima. Gradskom pulsu doprinose suvremeno opremljeni sportski objekti; gradski stadion, Rdeča i Bela dvorana, skijaško-skakački centar, pokriven zimski bazen,... Nešto zaista posebno predstavlja turističko i rekreacijsko područje uz jezero, uređeno na području špiljskih

11

urejeno na območju ugrezninskih jezer, ki so nastala zaradi izkopavanja premoga. Danes je eden najlepših in najzanimivejših športnih centrov v Sloveniji, ki živi od jutra do večera. Čaroben objezerski svet vabi ljubitelje sprehodov v naravi, rekreativnega teka (pozimi tudi na smučeh) kolesarjenja in jezdenja. V TRC Jezero so urejena sodobna igrišča za tenis, odbojko na mivki, ulično košarko, mali nogomet, golf vadbišče … V Beli dvorani domuje tudi sodobni fitnes center. Najmlajši pa so navdušeni nad otroškim jezera koja su nastala uslijed iskapanja ugljena. Danas je to jedan od najljepših i najzanimljivijih sportskih centara u Sloveniji koji živi od jutra do noći. Čaroban svijet uz jezero poziva ljubitelje šetnji u prirodi, rekreativnog trčanja (zimi i na skijama), vožnje biciklom i jahanja. U TRC Jezero su uređena suvremena igrališta za tenis, odbojku na pijesku, uličnu košarku, mali nogomet, golf vježbalište,... U Bijeloj dvorani se nalazi i suvremeni fitness centar, a najmlađi su

igriščem, na katerem stoji tudi vila Čira-čara, dom Pike Nogavičke. Ljubitelji vodnih športov na Velenjskem jezeru s pridom izkoriščajo veter za jadranje na deskah in jadrnicah, uživajo v veslanju ter čolnarjenju. Velenjsko in Škalsko jezero sta pravi raj za ljubitelje ribolova, pozimi pa za ljubitelje drsanja v naravi.

oduševljeni s dječjim igralištem na kojem se nalazi vila Pipinovac, dom Pipi Duge Čarape. Ljubitelji vodenih sportova na Velenjskom jezeru iskorištavaju vjetar za jedrenje na daskama i jedrilicama, uživaju u veslanju i vožnjama čamcem. Velenjsko i Škalsko jezero su pravi raj za ljubitelje ribolova, a zimi za ljubitelje klizanja u prirodi.


SKOZI NEPOZABNA DOŽIVETJA DO LEPIH SPOMINOV PREKO NEZABORAVNIH DOŽIVLJAJA DO LIJEPIH USPOMENA

mesto doživetij grad doživljaja

12


www.muzej-velenje.si http://muzej.rlv.si/slo/index.htm www.velenje-tourism.si

Že nekoč je bilo v dolini jezero z otokom in belim gradom. Z njim in meglicami, ki so plesale nad jezerom, je povezanih veliko dolinskih bajk in povesti, ki so krožile iz roda v rod. Danes so tudi navdih za zanimive turistične poti, sploh na zaradi premogovništva preoblikovanem delu doline, ki je po revitalizaciji kot ustvarjen za razvoj turizma. Bajka pravi, da je v jezeru na dnu Šaleške doline spal lintvern, jezerski zmaj, imenovan tudi Pozoj. Bil je prijazen, a ko se je jezero Već davno je bilo u dolini jezero s otokom i bijelim dvorcem. Upravo je uz dvorac i magle koje su plesale nad jezerom povezano mnogo bajki i pripovijetki iz doline koje su se prenosile s koljena na koljeno. Danas su to inspiracija za zanimljive turističke puteve, pogotovo na, zbog proizvodnje ugljena, preoblikovanom dijelu doline koji je kao stvoren za razvoj turizma nakon njegovog oporavka. Prema bajci, u jezeru na dnu Šaleške doline je spavao jezerski zmaj zvan Pozoj. Bio je ljubazan sve dok se

13

začelo sušiti, je za to okrivil ljudi. Postal je nasilen, zato so se ljudje iz doline zatekli v hribe, kjer so živeli v preprostih hišah, kakršna je danes samo še Kavčnikova domačija v Zavodnjah. Bogatejši so si na obrobju doline zgradili utrjena bivališča: Šaleški, Velenjski in Pusti grad. Šaleški in Pusti grad sta bila slabo utrjena, zato ju je Pozoj zrušil. Danes so tam samo še ruševine. Trdno obzidje Velenjskega gradu pa je prebivalce obvarovalo pred Pozojevim besom in še danes ta mogočna zgradba čuva dolino. Ko se je jezero povsem posušilo, je

za Pozoja življenje v dolini postalo neznosno, saj mu je koža skoraj okamenela. Pobegnil je v hribe in se skozi razpoko na Smrekovcu skril pod zemljo. Kasneje se je naselil v podzemnem jezeru pod Lomom. Voda je bila zanj prehladna, zato je začel nabirati premog pod dnom Šaleške doline in ogrevati jezero. Ker je močno kuril, se je iz Smrekovca začel valiti gost dim, topla voda pa se je dvigala in v Topolšici prišla na površje … Potem je Pozoj v podzemlju potonil v globok spanec in ljudje so počasi pozabili nanj.

jezero nije počelo sušiti, za što je okrivio ljude. Kako je zmaj postao nasilan, ljudi su iz doline pobjegli u brda gdje su živjeli u jednostavnim kućama kao što je danas još samo Kavčnikovo gospodarstvo u Zavodnjama. Bogatiji su uz rub doline izgradili utvrđena bivališta: Šaleški, Velenjski i Pusti dvorac. Šaleški i pusti dvorac su bili slabo utvrđeni zbog čega ih je Pozoj i srušio. Danas su od njih ostale samo ruševine. Čvrste zidine Velenjskog dvorca su stanovnike očuvale od Pozojevog bijesa što je omogućilo da ta veličanstvena zgrada i danas

čuva dolinu. Kad se jezero posve osušilo, život je za Pozoja postao nepodnošljiv jer mu se koža zamalo skamenila. Pobjegao je u brda te se kroz otvor na Smrekovcu sakrio ispod zemlje. Kasnije se naselio u podzemnom jezeru ispod Loma. Voda je za njega bila prehladna pa je počeo skupljati ugljen ispod dna Šaleškog jezera te grijati jezero. Budući da je jako palio, iz Smrekovca je počeo izlaziti gusti dim, voda se počela dizati i u Topolšici izašla na površinu... Zatim je Pozoj u podzemlju pao u dubok san i ljudi su polako zaboravili na njega.


Ko so v dolini začeli kopati premog - leta 1766 ga je odkril pater Steinz, naj bi se Pozoj neke noči izmuznil skozi rudniški rov. Ko je prišel na površje, je ugotovil, da so ljudje nekoč lepo dolino močno onesnažili. Razočaran se je vrnil pod zemljo in nadaljeval svoj spanec. Konec dvajsetega stoletja so ga rudarji ponovno zbudili in spet se je vrnil na površje. Tokrat ga je pričakalo prijazno okolje in čisto jezero. Pozoj se je potopil vanj in spet postal miroljuben. Zdaj ponovno živi na dnu Velenjskega jezera.

Vse opisano v bajki lahko ob obisku Pozojeve doline in Pozojeve turistične poti podoživite tudi vi. Z malo sreče boste prijaznega zmaja tudi videli, Velenjsko doživetje pa se vam bo gotovo za vedno vtisnilo v spomin!

Kad se u dolini počeo kopati ugljen – 1766. godine ga je otkrio otac Steinz, Pozoj je navodno jedne noći izmigoljio iz rudarskog rova. Kad je stigao na površinu, shvatio je da su ljudi nekad lijepu dolinu onečistili. Razočaran se vratio pod zemlju i nastavio svoj san. Krajem dvadesetog stoljeća su ga rudari ponovo probudili te se zmaj ponovo vratio na površinu. Sada ga je dočekao prijatan okoliš i čisto jezero. Pozoj je uronio u njega i opet postao miroljubiv te sada ponovo živi na dnu Velenjskog jezera.

Sve opisano u bajci možete doživjeti i vi prilikom posjeta Pozojevoj dolini i Pozojevom turističkom putu. Uz malo sreće ćete vidjeti ljubaznog zmaja, a doživljaj Velenja će vam zasigurno zauvijek ostati u lijepom sjećanju!

14


Podzemni Muzej premogovništva Slovenije, ki je bil odprt ob rudarskem prazniku leta 1999, je prejel tudi posebno priznanje Evropskega muzejskega foruma, Valvazorjevo priznanje, Fordovo nagrado za ohranjanje tehnične dediščine in Zlati grb Mestne občine Velenje. V letu 2010 so v njem pozdravili 250 - tisočega obiskovalca. V muzeju domuje tudi rudarski škrat Bergmandeljc. Ljudsko izročilo pravi, da so rudarjem pri njihovem težkem delu radi pomagali in tudi ponagajali nevidni jamski škratje, imenovani bergmandeljci. Znani so po tem, da ne prenesejo preklinjanja, žvižganja, vpitja in razposajenega vedenja. Podzemni Muzej ugljenog rudarstva Slovenije, koji je bio otvoren tijekom rudarskog praznika 1999. godine, je primio posebno priznanje Europskog muzejskog foruma, Valvazorovo priznanje, Fordovu nagradu za očuvanje tehničke baštine i Zlatni grb Gradske općine Velenje. 2010. godine su u muzeju pozdravili 250-tisućitog posjetitelja. U muzeju se nalazi i rudarski patuljak Bergmandeljc. Prema predaji, rudarima su u njihovom teškom radu pomogli i zadirkivali ih nevidljivi spiljski patuljci, zvani bergmandeljci. Poznati su po tome što ne podnose psovke, fućkanje, viku i nestašnost.

Spust v skrivnostni podzemni svet Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju V Velenju smo ponosni, da smo uredili enega najsodobnejših tehničnih muzejev v Evropi in svetu. Muzej premogovništva Slovenije vam 180 metrov pod zemljo razkrije skrivnosti rudarskega življenja. Na vodenem ogledu podzemnega dela muzeja obiskovalci spoznajo nastanek, odkritje in pridobivanje premoga nekoč in danes.

Spust u tajanstveni podzemni svijet Muzeja proizvodnje ugljena Slovenije u Velenju U Velenju smo ponosni što smo uredili jedan od najsuvremenijih tehničkih muzeja u Europi i svijetu. Muzej ugljenog rudarstva Slovenije vam 180 metra ispod zemlje razotkriva tajne rudarskog života. Tijekom vodenog posjeta podzemnom dijelu muzeja posjetitelji se upoznaju s nastankom, otkrićem i dobivanjem ugljena nekad i danas.

15

Obiskovalci dobijo čisto pravo »knapovsko« malico, v muzej pa se popeljejo s prevoznim trakom ter podzemno železnico. Zunanji del muzeja ponuja ogled stalne razstave o razvoju slovenskega premogovništva in vedno tudi kakšno od številnih začasnih razstav. Predstavljeni so vsi slovenski premogovniki, posebna pozornost pa je namenjena bivanjski kulturi rudarjev.

Posjetilitelji dobivaju pravu čistu rudarsku užinu, a u muzej se voze prijevoznom trakom i podzemnom željeznicom. Vanjski dio muzeja nudi razgledavanje stalne izložbe o razvoju slovenskog ugljenog rudarstva i neku od brojnih privremenih izložbi. Predstavljeni su svi rudnici ugljena, a posebna pozornost je posvećena kulturi života rudara.

Atraktivna je tudi multimedijska predstavitev stare rudarske tradicije - skoka čez kožo. V živo lahko sprejem novincev v rudarski stan doživite vsako leto 3. julija, ob dnevu rudarjev, ko mesto z budnico prebudi rudarska godba, po njegovih ulicah koraka rudarska parada, s skokom čez kožo pa mladi fantje postanejo pravi knapi.

Atraktivno je i multimedijsko predstavljanje stare rudarske tradicije – skoka preko kože. 3. lipnja svake godine, na dan rudara, možete svjedočiti primanju regruta kada rudarska glazba s budnicom probudi grad, a njegovim ulicama korača rudarska parada dok skokom preko kože mladi dečki potvrđuju pripadnost rudarskom pozivu i postaju rudari.


KO ZACVETI ENERGIJA OTROÅ KIH IN MLADOSTNIH IDEJ KAD PROCVJETA ENERGIJA IDEJA DJECE I MLADIH

mladim prijazno mesto grad prijatan za mlade

16


www.festival-velenje.si www.pikinfestival.org www.mc-velenje.si www.kunigunda.org www.maribor2012.info www.velenje-tourism.s

Velenje ni mlado le po letu izgradnje, mlado je tudi po povprečni starosti prebivalcev. Posebno skrb v njem zato namenjamo otrokom in mladim. Mesto je polno lepih otroških igrišč, med katerimi izstopa igrišče v središču Velenja. Delček igrišča je s fitnesom na prostem namenjen tudi odraslim. V Vili Mojca sta urejena otroški mladinski center in spletna kavarna, ki mladostnike vabita vse leto. Otrokom in mladim so namenjeni tudi številni kulturni in športni dogodki in festivali. V okviru Velenje nije mladi grad samo zbog godine izgradnje, već i zbog prosječne starosti stanovnika. Posebnu brigu zato vodimo o djeci i mladima. Grad je prepun lijepih dječjih igrališta među kojima istupa igralište u središtu Velenja. Dio igrališta je s fitnessom na otvorenom namijenjen i odraslima. U Vili Mojca su uređeni dječji omladinski centar i web kafić koji pozivaju mlade tokom cijele godine. Djeci i mladima su namijenjeni i brojni kulturni i sportski događaji i festivali. U okviru Europske

17

Evropske prestolnice kulture leta 2012 bo Velenje Evropi in svetu predstavljalo prav pisano paleto otroških in mladinskih ustvarjalnih programov.

Navihana in radovedna Pika Nogavička, s kitkami in pegicami na licih, je vsako leto septembra »ta glavna« v mestu. Že dobri dve desetletji lahko v pisana oblačila odeto deklico prijestolnice kulture 2012. g će Velenje Europi i svijetu predstaviti šarenu paletu dječjih i omladinskih kreativnih programa.

Vragolasta i znatiželjna Pipi Duga Čarapa s pletenicama i pjegicama na licu je svake godine u rujnu »glavna« u gradu Već dva desetljeća možete upoznati djevojčicu u šarenoj odjeći na najvećem dječjem festivalu u

spoznate na največjem otroškem festivalu v Sloveniji in daleč naokrog. Toliko Pik kot jih boste srečali na velenjskem Pikinem festivalu, še niste videli. In toliko smeha, otroške radovednosti in ustvarjalnosti tudi ne. Ko Pika v septembru za teden dni prevzame oblast v mestu, otroška domišljija dobi krila. Svoje male prijatelje deklica, ki nikoli ne želi odrasti, povabi na številne razstave, Pikine ustvarjalnice, jih uči humanitarnosti in zabava v glasbenih, plesnih in gledaliških predstavah.

Sloveniji i široj okolici. Toliko Pipi Dugih Čarapa koliko ćete ih susresti na velenjskom Pipinom festivalu još niste vidjeli. Niti toliko smijeha, dječje radoznalosti i kreativnosti. Kada Pipi u rujnu za tjedan dana preuzme vlast u gradu, dječja mašta dobiva krila. Djevojčica koja nikada ne želi odrasti poziva svoje male prijatelje na brojne izložbe, Pipine kreativne radionice, uči ih o humanitarnosti i zabavlja u glazbenim, plesnim i kazališnim predstavama.


Kunigunda je lepa grajska čarovnica, ki tu in tam še straši v vodnjaku Velenjskega gradu. Mladim je navdih za ustvarjanje festivala mladih kultur. Ustvarjalnosti, idej in energije mladim v Velenju nikoli ne zmanjka. V hladnejših mesecih se družijo in ustvarjajo v Mladinskem centru Velenje, v toplejših pa oživijo tudi ulice, parke in trge mesta. V maju, mesecu mladosti, ob koncih tedna dogajanje v mestu poživi festival

Kunigunda je lijepa vještica iz tvrđave koja još uvijek uokolo straši u bunaru Velenjskog dvorca. Mladima je inspiracija za stvaranje festivala mladih kultura. U Velenju mladima nikad ne ponestane kreativnosti, ideja i energije. U hladnijim mjesecima se druže i stvaraju u Omladinskom centru Velenje, a u toplijim mjesecima oživljavaju gradske ulice, parkove i

Dnevi mladih in kulture (DMK). Pred iztekom šolskih počitnic, konec avgusta, pa se v mesto spusti lepa Kunigunda. S svojim festivalom razgiba nova in stara prizorišča pod milim nebom, njeno ustvarjalno energijo in kreativne ideje mladih začutimo v vseh porah. Na festivalu se predstavljajo tudi alternativne gledališke in glasbene skupine iz domovine in tujine. Kunigunda gostuje tudi v nekdanjem letnem kinu ob Škalskem jezeru, ki so ga mladi z udarniškim delom iztrgali pozabi.

trgove. U svibnju, mjesecu mladosti, gradski život vikendima osvježava festival Dani mladih i kulture (DMK). Prije kraja školskih praznika, krajem kolovoza, u grad se spušta lijepa Kunigunda. Svojim festivalom razgibava nove i stare pozornice na otvorenom dok njenu stvaralačku energiju i kreativne ideje doživljavamo cijelim tijelom. Na festivalu se predstavljaju i alternativne kazališne i glazbene grupe iz domovine i inozemstva. Kunigunda gostuje i u nekadašnjem ljetnom kinu uz Škalsko jezero kojeg su mladi udarničkim radom izvukli iz zaborava.

18


www.festival-velenje.si www.pikinfestival.org www.mc-velenje.si www.kunigunda.org www.maribor2012.info www.velenje-tourism.s

19


ZAČIMBE VSAKDANJEMU UTRIPU MESTA ZAČINI SVAKIDAŠNJEM GRADSKOM ŽIVOTU

prireditve in festivali priredbe i festivali

20


www.velenje.si www.festival-velenje.si www.velenje-tourism.si www.mops.velenje.si www.atletskiklub-velenje.si www.kvs-velenje.si www.vel.sik.si www.galerijavelenje.si

Želite odkriti čar prireditev v Velenju? Vas zanima, kakšno je v resnici mesto cvetočih idej? Sprejmite naše vabilo, pustite se razvajati in presenetiti! Velenje je dogodkov in življenja polno mesto, ki ga letno obišče več kot 600 tisoč ljudi. V njem različne organizacije, javni zavodi, podjetja in številna društva letno pripravijo vsaj 1.500 prireditev. Je mesto medkulturnega sožitja, svobodnega duha in ustvarjalnih ljudi; športa,

Želite otkriti čar priredbi u Velenju? Zanima vas kakav je zapravo grad cvjetajućih ideja u stvarnosti? Prihvatite naš poziv, dozvolite da vam ugodimo i iznenadimo vas! Velenje je grad pun događaja i života, kojeg godišnje posjeti više od 600 tisuća ljudi. Različite organizacije, javni sektori, poduzeća i brojna društva u njemu godišnje pripreme bar 1500 priredbi. To je grad

21

kulture in glasbe. Le malo katero mesto se lahko pohvali s toliko odličnimi glasbeniki in glasbenimi skupinami kot prav Velenje. Mesto je prepoznavno po številnih in tudi množičnih turističnih, rekreativnih, športnih in kulturnih prireditvah. Med tradicionalnimi prireditvami so najodmevnejše in najbolj obiskane: mednarodni atletski miting, Protour MOPS – mednarodno odprto prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu, FISpoletni celinski pokal v smučarskih skokih, VIP teniški turnir, pustolovsko međukulturnog suživota, slobodnog duha i kreativnih ljudi; sporta, kulture i glazbe. Malo koji grad se može pohvaliti tako odličnim glazbenicima i glazbenim grupama kao što to može Velenje. Grad je prepoznatljiv po brojnim i masovnim turističkim, rekreativnim, sportskim i kulturnim priredbama. Između tradicionalnih priredbi su najpoznatije i najposjećenije: međunarodni atletski miting, Protour MOPS – međunarodno otvoreno prvenstvo Slovenije u stolnom tenisu, FIS-ljetni kontinentalni kup u skijaškim

tekmovanje Adventure Race Slovenia, mednarodni konjeniški turnirji, jadralne regate … Veliko ljudi na Titov trg privabita Cvetlični in Jesenski sejem. Tudi Skok čez kožo, prireditev ob prazniku rudarjev, postaja vse bolj prepoznavna in množično obiskana. Kulturni utrip mesta bogatijo Dnevi mladih in kulture, Poletne kulturne prireditve, Festival mladih kultur Kunigunda, Citrarski festival, Mednarodno srečanje književnikov Lirikonfest, Pikin festival, Čarobni december …

skokovima, VIP teniski turnir, pustolovno natjecanje Adventure Race Slovenia, međunarodni konjički turniri, jedriličarske regate,... Cvetlični i Jesenski sajam također privuku mnogo ljudi na Titov trg. Čak i Skok čez kožo (Skok preko kože), priredba na praznik rudara, postaje sve poznatija i masovno posjećena. Kulturni gradski život obogaćuju Dani mladih i kulture, Ljetne kulturne priredbe, Festival mladih kultura Kunigunda, Citrarski festival, Međunarodni susret književnika Lirikonfest, Pipin festival, Čarobni december (Čarobni prosinac),...


odlične ustvarjalce in poustvarjalce ter veliko lepih, kulturi namenjenih prizorišč. Med slednjimi je najprepoznavnejši Dom kulture, delo arhitekta Otona Gasparija, ki je zaščiten kot kulturni spomenik moderne slovenske arhitekture. V njem Festival Velenje pripravlja številne gledališke, plesne in glasbene dogodke. Velenjski kulturni utrip je bogat tudi zaradi Glasbene šole Fran Korun Koželjski, ene najprepoznavnejših slovenskih glasbenih šol. Velenje je mesto kulture. Ima

lahko spoznate v Galeriji Velenje, galeriji ArsIn ter v številnih drugih razstaviščih. Mestna knjižnica je sodobno svetišče knjige, literaturi in drugim vejam umetnosti se posvečajo tudi v knjigarni Kulturnica …

Sodobno likovno umetnost Velenje je grad kulture. Ima odlične stvaraoce i umjetnike te mnogo lijepih, kulturi namijenjenih pozornica. Među sljedećima je najpoznatiji Dom kulture, djelo arhitekta Otona Gasparija, koji je zaštićen kao kulturni spomenik moderne slovenske arhitekture. U njemu Festival Velenje priprema brojne kazališne, plesne i glazbene događaje. Velenjski kulturni život je bogat i zbog Glazbene škole Fran Korun Koželjski, jedne od najpoznatijih slovenskih glazbenih škola.

Suvremenu likovnu umjetnost ćete pronaći u Galeriji Velenje, galeriji Arsln te u brojnim drugim izložbenim prostorima. Gradska knjižnica je suvremeni hram knjiga. Literaturi i drugim granama umjetnosti se posvećuju i u knjižari Kulturnica...

22


www.velenje.si www.festival-velenje.si www.velenje-tourism.si www.mops.velenje.si www.atletskiklub-velenje.si www.kvs-velenje.si www.vel.sik.si www.galerijavelenje.si

23


NE IŠČITE NOVIH ZVEZD, SPOZNAJTE RAJE VELENJSKE DOBROTE NEMOJTE TRAŽITI NOVE ZVIJEZDE, VEĆ UPOZNAJTE VELENJSKO BOGATSTVO KUHINJE

kulinarika in nastanitev kulinarika i smještaj

24


www.velenje-tourism.si www.gorenjegostinstvo.eu www.hotelpaka.com www.hotelrazgorsek.com www.gost.si www.prenocisca-mraz.com www.mc-velenje.si/hotel www.velenjekamp.com www.velenje-tourism.si www.slovenia.info

Lakota je menda najboljša začimba, a v Velenju in okolici je ljubitelji dobre hrane in pijače ne boste občutili. Vabimo vas na kulinarični potep v številne restavracije in gostilne, kjer vam nudijo pristne slovenske jedi in številne mednarodne specialitete.

25

Velenje. Je limonino mareličnega okusa, polnjena z vanilijevo kremo. Sladkosnede v skušnjavo zapelje tudi Pozojeva sladica, ki je ime dobila po jezerskem zmaju. Osvežite se lahko tudi s koktajlom Velenje, ki v kozarcu pričara rumeno-zeleno mavrico velenjskih občinskih barv in očara z okusom.

Pravijo, da odkritje nove jedi bolj prispeva k sreči človeškega rodu kakor odkritje nove zvezde. V naših krajih pravi kulinarični izziv predstavljata rudarska bržola in rudarsko nabodalo. Samo pri nas vam postrežemo okusno tortico

Med sprehodom po mestu si privoščite okusen sladoled, odlično kavo v gostoljubnih kavarnah, obiščite čokoladnico, slaščičarne, pivnico, bare … Na podeželju ljubitelje dobre domače hrane in

Glad je navodno najbolji začin, a u Velenju i okolici je ljubitelji dobre hrane i pića nećete osjetiti. Pozivamo vas na kulinarsku skitnju u brojne restorane i gostionice koje vam nude autentična slovenska jela i brojne međunarodne specijalitete.

od vanilije. Sladokusce dovodi u napast i Pozojev desert koji je dobio ime prema jezerskom zmaju. Osvježiti se možete i s koktelom Velenje koji u čaši dočarava žutozelenu dugu boja velenjske općine i omamljuje okusom.

Kažu da otkriće novog jela više doprinosi sreći ljudskog roda nego otkriće nove zvijezde. Kod nas pravi kulinarski izazov predstavljaju rudarska bržola i rudarski ražnjići. Samo kod nas ćemo vam poslužiti ukusnu torticu Velenje s okusom limuna i marelice, punjenu kremom

Tijekom šetnje kroz grad si priuštite ukusan sladoled, odličnu kavu u gostoljubivim kafićima, posjetite čokoladarnicu, slastičarne, pivnicu, barove... Na ladanju ljubitelje domaće hrane i pića pozivaju seoski turizmi i domaće gostione.

pijače vabijo turistične kmetije in domače gostilne. Če se odločite, da pri nas ostanete čez noč, si lahko prijeten počitek privoščite v hotelih, zasebnih prenočiščih ali pa v naravnem okolju turističnih kmetij in avtokampu ob Velenjskem jezeru. Popotniki ste dobrodošli tudi v novem Mladinskem hotelu, ki ima 58 postelj in vso potrebno infrastrukturo za prijetno druženje in bivanje.

Ako odlučite ostati i prespavati preko noći, prijatan počinak si možete priuštiti u hotelima, privatnim prenoćištima ili u prirodnom okruženju seoskih turizama i autokampu kod Velenjskog jezera. Putnici ste dobrodošli i u novom Mladinskom hotelu koji ima 58 kreveta i svu potrebnu infrastrukturu za prijatno druženje i boravak.


Kolofon / Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sit amet metus nisl. In hac habitasse platea dictumst. In ac fermentum felis. Ut et bibendum magna. Ut vel nibh lectus. Praesent lacinia iaculis ligula a blandit. In eu dui vel tortor iaculis venenatis vitae et arcu. Quisque elit lorem, aliquam eget pellentesque in, ullamcorper vestibulum magna. Sed sit amet lectus ac lectus consectetur dignissim vitae pharetra diam. Maecenas posuere dui ac magna convallis id ultrices nunc ornare. sagittis adipiscing ligula et aliquet. Donec suscipit mi sit amet elit porttitor ullamcorper. Integer semper lectus orci, ac commodo mi. In eleifend suscipit enim id tempus. Kolofon / Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sit amet metus nisl. In hac habitasse platea dictumst. In ac fermentum felis. Ut et bibendum magna. Ut vel nibh lectus. Praesent lacinia iaculis ligula a blandit. In eu dui vel tortor iaculis venenatis vitae et arcu. Quisque elit lorem, aliquam eget pellentesque in, ullamcorper vestibulum magna. Sed sit amet lectus ac lectus consectetur dignissim vitae pharetra diam. Maecenas posuere dui ac magna convallis id ultrices nunc ornare. sagittis adipiscing ligula et aliquet. Donec suscipit mi sit amet elit porttitor ullamcorper. Integer semper lectus orci, ac commodo mi. In eleifend suscipit enim id tempus.

26


27


TIC Vila Bianca Turistično-informacijski in promocijski center Velenje (Turističko-informacijski i promocijski centar Velenje) Stari trg 3 3320 Velenje, Slovenija Tel.: +386 (0)3 863 8961860 Fax: +386 (0)3 863 8961875 e-mail: tic@velenje.si www.velenje-tourism.si

Mesto cvetočih idej. Grad cvjetajućih ideja.

www.velenje-tourism.si