__MAIN_TEXT__

Page 1

IZVEŠTAJ O RADU AKCIONOG KOMITETA

REVOLUCIONARNOG SAVEZA RADA SRBIJE ZA MAJ 2020. GODINE

Strana 2.

Strana 7. Digitalizacija: izgradnja radničke moći kroz krizu izazvanu korona-virusom

Strana 4. Drugi sastanak Radničke omladine Srbije (ROSA)

Strana 9. Sažeti programski stavovi RSRS


Živeo Prvi maj: u borbu, u revoluciju, u socijalizam!

I ovaj 1. maj radnička klasa širom sveta dočekuje u okovima kapitalističke tiranije i besomučnog ugnjetavanja. Buržoaske vlasti koriste pandemiju koronavirusom da još više zategnu okove i ograniče slobode radničke klase. Međutim, buržoazija, ušuškana u svoja lažna viđenja sveta ne vidi da ti okovi dolaze do tačke pucanja. Naše drugarice i drugovi širom sveta koji su usled pandemije ostali bez posla, danas su prvi na barikadama i predvode nas u novo doba. U doba kada buržoazija ne preže ni od čega, čak ni da koristi zdravstvenu krizu kako bi opstala na vlasti potrebno nam je jedinstvo i solidarnost kao nikada do sada. Ovaj 1. maj je drugačiji od prethodnih. Ovaj 1. maj radnička klasa dočekuje napadnuta sa dva fronta. Mnogi žive u neizvesnosti i strahu za svoja radna mesta i plate, takođe strahuju i za svoje zdravlje. Republika Srbija nije uradila ništa kako bi zaštitila radnike. Namerno izlaganje radnika zdravstvenom riziku, ugrožavanje njihovog života i zdravlja samo dokazuje da radnici moraju da se oslone jedni na druge i da u vladajućim krugovima nemaju prijatelje. Za vlast je profit preči od ljudi. Imajući u vidu da su ekonomske mere koje je republika Srbija donela MAJSKI DIKTATI 2020.

2

savezrada.org


mizerne i koje su namenjene poslodavcima kako bi isti ti uvećali kapital, nužno je da ukažemo i na eksploataciju radnika sponzorisanu od strane države. Dok radnici u Srbiji dočekuju prvi maj na radnim mestima, oni bez posla u bedi i strahu, buržoazija koja ih je gurnula u tu bedu i nemaštinu uzima sebi za pravo da proslavlja prvi maj krijući se u svojim vikendicama izgrađenim na radničkom znoju i muci. Radnička klasa koja bi danas trebala da ima slobodan dan i da taj dan iskoristi u borbi za bolji položaj nalazi se pod represijom. Danas radnička klasa svojim radom stvara višak vrednosti i vraća tuđe dugove da bi joj sutra bilo vraćeno tehnološkim viškom. Prvi maj u Srbiji je odavno postao parada hrane i pića, uništavanja prirode, i narušavanja zdravlja preterivanjem u alkoholu. Naravno da je država sve ovo svesno dozvolila kako bi ovaj praznik spustila na nivo običnog izleta u prirodu i time obesmislila praznik koji treba da bude simbol borbe protiv ugnjetavanja i iskorišćavanja. Na nama je da buržoaziji pokažemo da radnička klasa nije slaba, da njena snaga nikad nije ni slabila, radnička klasa se budi. Pozivamo sve radnike, otpuštene, studente, omladinu, penzionere, poštenu inteligenciju da nam se pridruže u borbi protiv nepravde. Stanimo zajedno pod crveni barjak slobode i pravde! U borbu! U revoluciju! U socijalizam! AK RSRS 1. maj 2020.

MAJSKI DIKTATI 2020.

3

savezrada.org


Drugi sastanak Radničke omladine Srbije (ROSA)

Dana 04. maja 2020. godine održan je Drugi, majski sastanak Radničke omladine Srbije (ROSA). Zbog i dalje prisutne vanredne situacije prouzrokovane od epidemije virusa COVID-19, sastanak je održan putem interneta.

• Između dva sastanka Diskutovalo se o trenutnoj finansijskoj i političkoj situaciji, daljim aktivnostima članstva, o daljem rasprostranjivanju publikacija Saveza rada služeći se štampanim i digitalnim medijima, kao i intenzivnijem učešću u radu Edukativne komune “Ljiljana Bogoeva Sedlar”. ROSA je konstatovala solidan rad u prethodnom periodu, koji je doveo do jačanja i širenja Radničke omladine uzduž cele Srbije, uprkos poteškoćama društvenih aktivnosti izazvanog kriznom situacijom. Isto tako, sazrelo je mišljenje da postoje osnovi za još raznovrsniju, uporniju i aktivniju delatnost ROSA.

MAJSKI DIKTATI 2020.

4

savezrada.org


• Proleterski omladinski kamp Dok bude trajalo vanredno stanje – sve zvanične aktivnosti ROSA pridržavaće se vanrednih mera zaštite i socijalnog distanciranja. Nakon ukidanja vanrednog stanja krenuće se odmah u planiranje održavanja letnjeg Proleterskog omladinskog kampa ROSA. • Gorući problemi radničke omladine Akcenat sastanka stavljen je na trenutnu situaciju radnika u privatnim preduzećima i njihovim razlikostima, sa zaključkom da je tretiranje radnika u tim preduzećima nejednako i da je potrebno ispitati situaciju služeći se ličnim poznanstvima i usmerenim svakodnevnim razgovorima, kako bi se sprečila eksploatacija radnika. Posebna pažnja se stavila na građevinske radnike i ostale radnike koji rade “na crno”. • “Regionalni radnički pregled“ Kao rezultat takvih aktivnosti – predlog je da se oformi “Regionalni radnički pregled” – skup tekstova čiji su izvor radnice i radnici koji rade u firmama, koji bi trebao da obelodani radnom narodu celokupnu situaciju. • Izdavačka redakcija “Mesečnih diktata” i internet prezentacije Revolucionarnog saveza rada Srbije Nakon ukidanja vanredne situacije i karantina pristupiće se sistematičanom radu na štampanju i distribuciji redovnih publikacija Saveza rada. Takođe, Izdavačkoj redakciji (AK) RSRS priključuju se novi članovi iz redova ROSA i tako dalje osvežavaju njen rad. • Inicijativni komitet i Prvi redovni sastanak ROSA Do narednog, prvog redovnog sastanka ROSA, koji će biti organizovan u okviru sledeće redovne Sednice Akcionog komiteta RSRS – nadamo se u što skorijem roku budući da je u najavi ukidanje vanrednog stanja – dužnostima Inicijativnog komiteta ROSA se, uz Miloša Rakića (Jagodina) priključuju Marko Šović (Novi Sad) i Relja Ratković (Kragujevac). Radničku omladinu Srbije otpozdravljamo ovogodišnjim Prvomajskim sloganima Revolucionarnog saveza rada Srbije: U borbu! U revoluciju! U socijalizam! IK Radničke omladine Srbije (ROSA), 06. maj 2020. MAJSKI DIKTATI 2020.

5

savezrada.org


Sretan 75. Dan pobede!

Radnom narodu Srbije, svim članicama i članovima, prijateljima i saveznicima Revolucionarni savez rada Srbije čestita 75. Dan pobede. Smrt fašizmu – sloboda narodu!

AK RSRS, 09. maj 2020.

MAJSKI DIKTATI 2020.

6

savezrada.org


Digitalizacija: izgradnja radničke moći kroz krizu izazvanu korona-virusom

U celosti prenosimo saopštenje evropskog ogranka UNI Globalnog sindikata od 14. maja 2020. Naši drugovi iz UNI Evropa sindikata predstavljaju diskusiju sa brojnim uspešnim primerima sindikalne borbe tokom pandemije, čime pokazuju da primena “socijalne distance” ne znači i obustavu socijalne borbe.

Kontakt licem u lice je oduvek bio ključan u ostvarenju kolektivnih interesa radničke klase. Međutim, u uslovima karantina radnici i sindikati pronalaze nove načine da izvrše pritisak i grade jedinstvo. Organizacija kolektivnog pregovaranja – pogotovo na nivou sektora – je prioritet UNI Evropa sindikata. Ove nedelje je održan inauguralni sastanak EPOC centra (Evropski centar organizacije i moći), koji je zbližio vodeće organizatore UNI afilijacije uključene u EPOC preko nekoliko sektora i desetine zemalja. Diskusija je predstavila nekoliko primera sindikalnog organizovanja, podsećajući se nedavnih organizacionih iskustava, deleći uspehe i predstavljajući informacije jedni drugima u vezi izazova koji su se javili u vreme koronavirusa.

MAJSKI DIKTATI 2020.

7

savezrada.org


• Primer iz Rumunije Rumunski sindikat radnika u IT tehnologiji “SITT”, koristi svoje digitalne alate kako bi svojim radnicima omogućio vodeću ulogu na svakom mestu. Fokusirajući se na građenje dubokog jedinstva između radnika, radnici su oni koji rade sve od upisivanja kolega do uživo glasanja oko pozicija tokom pregovora. Svakodnevnim pozivima i članovi i oni koji to nisu su upooznati sa dešavanjima i mogu da vide kako izgleda biti u sindikatu. Troje od četvoro članova SITT-a su uspela da dobiju kolegtivne ugovore zahvaljujući kolektivnoj akciji, gde se videlo da uspeh pregovora zavisi od spremnosti radnika na zajedničku akciju. • Primer iz Irske Sindikat radnika zaposlenih u maloprodaji, “Mandate”, koji je osnovan u Republici Irskoj primenio je digitalna oruđa u svom odgovoru na Covid19 i sproveo taktiku istraživanja među svojim članovima tokom krize putem onlajn upitnika koji je bio namenjen kako članovima sindikata tako i onima koji to nisu. Odgovori na upitnike su bili iskorišćeni kako bi se oblikovali prioriteti sindikata. Rezultati su dalje korišćeni da bi se stvorila značajna pokrivenost u medijima ali i da se stvore strategije kako bi se sindikalno zaštitili novi radnici. • Uspešan primer iz Finske Finski sindikat “Teolisus liito” primenio je “daljinsko organizovanje” i sproveo istraživanja u kompanijama u kojima radnici u prodavnicama nisu radili na svojim pozicijama i gde se nije poštovao kolektivni ugovor. Za dve nedelje otkrili su probleme na radnim mestima i potencijalne vođe na različitim radnim mestima. Naredne dve nedelje doprinelu se rastu članstva od 65 procenata unutar odabrane kompanije. Sami radnici su stvorili strukturu organizacije koja im je poslužila da nastave borbu. Neki sindikati imali su radikalan pristup u doba koronavirusa što je rezultiralo rastom članstva do 30000 radnika i žustrijim odbranama članova sindikata. EPOC program je zbližio sindikate širom Evrope kako bi organizovali i koordinirali svoje akcije u cilju efektivnog načina jačanja radničke moći. Njihov cilj je da odbrane, prošire i ponovo izgrade kolektivne pregovore pružajući podršku sindikatima u osnivanju održivih struktura. Onlajn sastanci EPOC mreže se održavaju jednom mesečno i svi MAJSKI DIKTATI 2020.

8

savezrada.org


zainteresovani sindikati su dobrodošli. Ako je vaš sinidkat zainteresovan za povezivanje sa EPOC, kontaktirajte Erkan Ersoja ili Ben Egana za više informacija: Contact Press, Communications Department, UNI Europa Phone: +32 22 34 56 56 Email: PressEuropa@uniglobalunion.org

_________________________________________________________

Sažeti programski stavovi Revolucionarnog saveza rada Srbije (RSRS) U ovom mesecu smo sabrali radove koji su ključni za dalje formiranje programa RSRS i prezentujemo ih kao jedinstveni dokument: PROGRAMSKE DEKLARACIJE. Naša snaga i rezultati zavise od posredne i neposredne podrške radnih ljudi. Pridružite nam se u radu poboljšanja uslova života i rada u našim zajednicama. Dole kapitalizam! Živelo oslobođenje radničke klase!

Više na: https://savezrada.org/2020/05/22/programske-deklaracije-rsrs/ MAJSKI DIKTATI 2020.

9

savezrada.org

Profile for Radnički diktati

MAJSKI DIKTATI 2020.  

Izveštaj AK RSRS za maj 2020.

MAJSKI DIKTATI 2020.  

Izveštaj AK RSRS za maj 2020.

Profile for savezrada
Advertisement