Page 1

HET NIEUWSMAGAZINE VAN SAVE THE CHILDREN

ELK KIND HEEFT RECHT OP VOEDSEL De gevolgen van ondervoeding gaan een leven lang mee

Amirjou leeft Geen toekomst zonder geboortebewijs

Ambassadeur Yes-R “Kinderen moeten hun dromen kunnen waarmaken!”

Syrië

Kinderen zijn alles kwijt

NAJAAR 2013


SAVE INHOUD

VOORWOORD SAVE

DE DROOM VAN EEN KIND “In de ogen van een kind kun je soms de mooiste verhalen lezen. Over nu en over later. Over

04 ONDERVOEDING

gelukkig zijn en de kans krijgen iets van het leven

Eén op de vier kinderen wereldwijd is ondervoed.

te maken. Van dat soort verhalen kan ik enorm

Met verstrekkende gevolgen voor hun toekomst.

genieten. Maar helaas zien wij te vaak angst, ver-

Door ondervoeding krijgen kinderen een achterstand

driet en pijn in de ogen van kinderen. Omdat ze

in hun ontwikkeling die ze nooit meer inhalen. De

in een oorlogsgebied wonen, honger en kou lijden,

voedselprogramma’s van Save the Children werpen

of misbruikt en uitgebuit worden. Voor al die kin-

hun vruchten af.

deren, waar ook ter wereld, wil Save the Children

12 DOSSIER SYRIE Volgens de laatste cijfers van de UNHCR zijn 2 miljoen mensen hun land ontvlucht sinds de start van het conflict in Syrië. De helft hiervan is nog kind. Nog eens 4 miljoen Syriërs zijn in hun eigen land op drift. De nood is onbeschrijflijk groot. Save the

14 ONDERWIJS IS EEN RECHT

Children doet wat ze kan.

Onderwijs was tot voor kort een belangrijk speerpunt binnen ontwikkelingssamenwerking. Minister Ploumen wil haar beleid echter op andere thema’s gaan richten. Dat baart soms zorgen. Onderwijs is

Verder in deze SAVE

het verschil maken. Door bescherming te bieden en met voedsel, zorg en onderwijs. Maar ook door er gewoon voor ze te zijn op die momenten

06 AMBASSADEUR YES-R

dat het leven uitzichtloos en zinloos lijkt.

07 VREDE EN RECHT

Uw steun daarbij is van levensbelang. En het

Den Haag komt in actie voor

werpt zijn vruchten af. Daarover vertellen we u

Save the Children

graag meer in deze hernieuwde uitgave van SAVE.

08 NIEUWS Save the Children over op IBAN

09 MY FIRST BUDDHA

Een magazine over onze uitdagingen en resultaten. Maar vooral over kinderen en hun dromen. Laten we er samen voor zorgen dat hun dromen een kans krijgen.”

Geef een beetje geluk, gezondheid en liefde cadeau

16 DROMEN

de sleutel tot een betere toekomst.

Kalyani wil stewardess worden

Holke Wierema, Directeur Save the Children

OVER SAVE THE CHILDREN

10 BREI-ACTIE GROOT SUCCES In het najaar van 2012 startte Save the Children een bijzondere actie voor pasgeboren baby’s in CentraalAzië: ‘Geef ze een warm welkom. Brei een mutsje.’ De reacties waren hartverwarmend. We ontvingen ruim 115.000 mutsjes!

02

Save the Children gelooft in de potentie van kinderen en vindt dat hun ontwikkeling niet zou mogen afhangen van de plek waar ze geboren worden. Toch overlijden er jaarlijks miljoenen kinderen voor hun vijfde verjaardag. Ook onderwijs is op veel plekken in de wereld niet vanzelfsprekend en kinderen voelen zich vaak onveilig door conflicten, misbruik en uitbuiting. Al sinds 1919 zet Save the Children zich in om hun levens te redden, te vechten voor hun rechten en hun toekomst een kans te geven. Dit doen we door medische zorg, kwalitatief goed onderwijs en het bieden van betere leefomstandigheden. Inmiddels is Save the Children uitgegroeid tot ’s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie. We realiseren blijvende veranderingen voor kinderen en gaan pas weg als dit bereikt is. Vanuit de overtuiging dat de wereld van morgen in handen is van de kinderen van vandaag.

COLOFON SAVE is het nieuwsmagazine voor donateurs, vrijwilligers en relaties van Save the Children. Save the Children Postbus 82061, 2508 EB Den Haag, Tel.: 070 338 44 48 Mail: magazine@savethechildren.nl

03


SAVE ONDERVOEDING

FABRICE GAAT HET REDDEN, MEDE DANKZIJ U! De zesjarige Fabrice Mudaki uit de Democratische Republiek Congo was zwaar ondervoed. Zijn moeder zag met lede ogen aan hoe zijn ledematen extreem dun werden, zijn eetlust verdween en hij op een gegeven moment zelfs geen voedsel meer binnenhield. Op zijn gezicht

ONDERVOEDING SAVE

DE GEVOLGEN VAN ONDERVOEDING GAAN EEN LEVEN LANG MEE Eén op de vier kinderen wereldwijd is ondervoed. Met verstrekkende gevolgen voor hun toekomst.

verschenen zweren en zijn haar viel uit. Fabrices moeder had geen idee wat er met haar zoon aan de hand was en droeg hem uiteindelijk te voet naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, 50 kilometer verderop. De situatie bleek zo ernstig, dat hij onmiddellijk een bloedtransfusie nodig had. Toen zijn situatie stabiliseerde, kon hij beginnen aan zijn behandeling met therapeutische voeding bestaande uit eiwitrijke pap en de Plumpy Nut, een pindakaaspasta, rijk aan proteïne, vitaminen en mineralen. De verpleegsters in de door Save the Children ondersteunde kliniek blijven hem net zo lang verzorgen, totdat hij voldoende is aangesterkt om naar huis te gaan. En die dag komt gelukkig steeds dichterbij!

Door ondervoeding krijgen kinderen een achterstand in hun ontwikkeling. Maar erger nog - veel kinderen die te weinig gezond voedsel krijgen, overlijden nog vóór hun vijfde verjaardag. De gevolgen van ondervoeding draagt een kind een leven lang met zich mee. Door de groeiachterstand van hun hersenen kunnen

op de wereld 170 miljoen kinderen zijn ondervoed (27%) 1990

1/3

40%

2010

27%

van de totale kindersterfte komt door ondervoeding

ze slechter leren waardoor ze minder mogelijkheden

1 op 4 kinderen is ondervoed wereldwijd

krijgen op het verbeteren van hun leefomstandigheden op latere leeftijd. Ondervoeding leidt tot

1 op 3 kinderen is ondervoed in ontwikkelingslanden

verzwakking van het immuunsysteem, waardoor kinderen extra vatbaar zijn voor infecties en chronische ziektes. Gebrek aan noodzakelijke vitaminen en mineralen heeft een negatief effect op de ontwikkeling van het lichaam. Behandelen en voorkomen van ondervoeding

Elk uur van de dag overlijden er 300 kinderen aan de gevolgen van ondervoeding � dit zijn 2.6 miljoen kinderen per jaar

80%van alle ondervoede kinderen leeft in 20 landen

Save the Children helpt ondervoede kinderen met medische zorg. Het afgelopen jaar voorzagen onze klinieken ruim 10,2 miljoen (!) ondervoede kinderen van levensreddende therapeutische voeding in onder meer India, de Democratische Republiek Fabrice bij binnenkomst in de kliniek van Save the Children.

04

Congo, Mexico, Oeganda, Honduras en Tajikistan. We werken ook aan duurzame oplossingen om ondervoeding te voorkomen.

Bron: VN en Wereldbank

alle kinderen in 48% van India is ondervoed

05


SAVE ONDERVOEDING

VREDE EN RECHT SAVE

Voorkomen is immers beter dan genezen. We geven voorlichting aan moeders over borstvoeding en bieden prenatale zorg aan zwangere vrouwen, want vaak begint ondervoeding al in de baarmoeder. Daarnaast ondersteunen we ouders bij het verbouwen van gewassen. Zo bieden we een blijvende verandering voor een gemeenschap, die verder gaat dan het tegengaan van ondervoeding alleen. Elk kind heeft recht op eten De voorspelling is dat in de komende 15 jaar 450 miljoen kinderen ondervoed raken. En dat, terwijl de wereld voldoende voedsel heeft voor iedereen: het is alleen niet evenwichtig verdeeld. Een eind maken

DEN HAAG STEUNT SAVE THE CHILDREN Den Haag, Internationale Stad van Vrede en Recht, ondersteunt sinds 2003 om de twee jaar een organisatie die zich internationaal inzet voor vrede en recht. Vanaf oktober dit jaar komt de stad in actie voor Save the Children.

aan ondervoeding en gebrek aan gezond voedsel

Fabrice is na enkele weken wat aangesterkt.

voor iedereen, is dus het enige juiste wat we met

De samenwerking werd bekend gemaakt door wet-

veel seksueel geweld, een gebrek aan medische zorg

elkaar kunnen doen. Een kind wordt namelijk niet

houder Marjolein de Jong, directeur Holke Wierema

en goed onderwijs is vrijwel onbereikbaar door de

geboren om binnen 5 jaar te sterven aan iets dat

van Save the Children en Save the Children-ambas-

beperkte voorzieningen. Save the Children werkt in

voor ons vaak vanzelfsprekend is: voldoende

sadeur Frits Huffnagel. Eerder al steunde Den Haag

Liberia aan het verbeteren van deze leefomstandig-

en gezonde voeding.

UNICEF, Rode Kruis, War Child en AMREF Flying

heden.

Doctors. De opbrengsten van het actiejaar komen ten goede aan onze programma’s in Liberia, een van

Doe iets of geef wat...

de armste landen op aarde.

Het komend jaar wordt iedereen in de regio Den Haag opgeroepen om in actie te komen voor Save

EVEN VOORSTELLEN AMBASSADEUR YES-R

Liberia

the Children. Tevens zullen allerlei evenementen in

Na een jarenlange, gruwelijke burgeroorlog krabbelt

de stad, zoals de CPC loop, The Hague Festivals en

Liberia langzaam op, maar de meerderheid van de

het WK Hockey gekoppeld worden aan de cam-

bevolking leeft nog steeds onder de armoedegrens.

pagne, en daarmee aan Save the Children.

Met name voor meisjes is de situatie schrijnend. Er is

Yes-R (26) is rapper, entertainer, presentator en acteur. Bij het grote publiek werd hij vooral bekend als neef van Ali B. Hij vertelt: “Het speelde al een tijdje door mijn hoofd om me in te zetten voor een organisatie gericht op kinderen. Ik heb zelf een zoontje van vier jaar en realiseer me goed, dat hij een bevoorrecht leven leidt. Toen ik het filmpje van Save the Children over het ondervoede meisje Firdaoussi uit Niger zag, vielen de puzzelstukjes op zijn plaats. Voor deze organisatie wil ik me graag inzetten. Kinderen hebben recht op een gezond leven, op een toekomst en vooral op een kans hun dromen waar te maken. Ook daar zag ik een duidelijke overeenkomst met mijn eigen leven. Ik heb die kans gekregen en heb al veel van mijn dromen waar kunnen maken. Die kans gun ik iedereen. Als dit magazine op de mat valt, bezoek ik Oeganda. Daar wil ik met eigen ogen zien wat Save the Children doet. Ik vertel er graag over in de volgende SAVE.”

06

Save the Children-ambassadeur Frits Huffnagel bezocht het straatarme Liberia. De documentaire die hij daar maakte, is te zien op www.savethechildren.nl/liberia

07


SAVE NIEUWS EN ACTUALITEITEN

ACTIE SAVE

DROOMFOTO’S Elk kind heeft dromen. Over het verwerven van een eigen plek in de wereld, waar het zichzelf kan zijn zonder de restrictie van zijn of haar leefomstandigheden. Save the Children zet zich elke dag in om het verwezenlijken van deze dromen een stapje dichterbij te brengen. In SAVE portretteren we iedere uitgave een kind dat vertelt over zijn of haar droom. Zoals Kalyani, die droomt van verre oorden. U vindt haar droomfoto op de achterzijde van dit magazine. Fotograaf Chris de Bode, die in zijn loopbaan tal van (inter)nationale vakprijzen heeft gewonnen, maakte de reeks met droomfoto’s. De gehele reeks vindt u op www.savethechildren.nl/dromen Van de droomfoto’s is een fototentoonstelling beschikbaar. Heeft of kent u een mooie locatie voor deze tentoonstelling? Laat het ons weten door een mail te sturen naar magazine@savethechildren.nl

VAN ONS VOOR U MY FIRST BUDDHA

SAVE IN UW MAILBOX? DAT KAN OOK! Save the Children hecht veel waarde aan het contact dat we met u hebben. Vandaar dat u het magazine

Save the Children is trots op haar donateurs. Dankzij uw steun en betrokkenheid kunnen wij namelijk echt het verschil maken voor kinderen, overal ter wereld. Vertel ons waarom u achter ons werk staat en wie weet wint u een My First Buddha.

SAVE ontvangt. Maar tegelijkertijd doen we er alles aan om de kosten in Nederland zo laag mogelijk

Over de My First Buddha knuffel My First Buddha is een klassieke, stoffen Boeddha. Het is een origineel cadeau om te geven aan iedereen die je graag geluk, gezondheid of liefde toewenst. Elke My First Buddha geeft

te houden. Daar kunt u aan bijdragen door aan te geven dat u SAVE liever digitaal ontvangt. Ga naar

Geluk, wijsheid en bescherming

een betoverend Tibetaans geluid en is

www.savethechildren.nl/contactvoorkeur en kruis aan dat wij SAVE voortaan als e-nieuwsbrief naar

Een Boeddha brengt rust, geluk en wijsheid. Maar ook bescherming,

verpakt in een luxe cadeauverpakking.

uw mailadres kunnen sturen. U kunt ook bellen met 070 338 44 44. Doet u niets, dan blijft u SAVE

net als Save the Children. In deze gezamenlijke waarden hebben

www.myfirstbuddha.com/nl

gewoon per post ontvangen.

My First Buddha en Save the Children elkaar gevonden. En helemaal mooi, van elke verkochte Boeddha komt een deel ten goede aan ons werk.

SAVE THE CHILDREN OVER OP IBAN EN WIJZIGING REKENINGNUMMER Europa krijgt één Europese betaalmarkt (SEPA). Dit betekent dat iedereen gaat betalen en ontvangen met een IBAN, een langer internationaal rekeningnummer. Uiterlijk 1 februari 2014 gaat Save the Children over op IBAN. Voor u als vaste donateur verandert er weinig. Wel verandert Save the Children van bank. In de komende maanden ziet u op uw bankafschrift een ander rekeningnummer: NL74ABNA0707070252. Bent u vaste donateur? Dan wordt uw donatie elke maand rond de 27e van de maand afgeschreven.

08

Zo doet u mee Beschrijf in maximaal 50 woorden waarom u ons steunt en stuur uw verhaal vóór 31 november 2013 naar magazine@savethechildren.nl of naar Postbus 82061, 2508 EB Den Haag o.v.v. SAVE. De allermooiste inzendingen worden beloond met zo’n prachtige Boeddha ter waarde van € 39,95. Een aantal inzendingen wordt in de komende uitgave van SAVE geplaatst.

09


SAVE ACTIE CENTRAAL-AZIË

ACTIE CENTRAAL-AZIË SAVE

EEN WARM WELKOM VOOR BABY’S IN CENTRAAL-AZIË In het najaar van 2012 startte Save the Children opnieuw de bijzondere actie ‘Geef ze een warm welkom. Brei een mutsje.’ Dit keer gingen de mutsjes naar Centraal-Azië en wederom waren de reacties hartverwarmend.

AMIRJOU LEEFT, MAAR BESTAAT OFFICIEEL NIET “Wij leven onder zware omstandigheden”, vertelt de 19-jarige Mahina in het bergdorpje Darai Bedo in Tajikistan. “In de winter is ons dorp door zware sneeuwval afgesloten van de buitenwereld en iedereen blijft zoveel mogelijk binnen in onverwarmde vochtige hutjes. Ik beviel gelukkig vóór

Bitterkoud

warmde huisjes. Kinderen hebben vaak geen toekomst,

de winter in het ziekenhuis van mijn zoontje Amirjou. Na drie dagen

In de winter van 2012 - 2013 breiden duizenden

omdat ze officieel niet bestaan. Ouders weten niet dat

mochten we naar huis, maar ik wist niet dat ik mijn kind moest registre-

Nederlanders een warm, kleurig mutsje voor kin-

zij hun kind moeten registreren om recht te hebben

ren.”

deren in de voormalige Sovjet-Republiek Tajikistan,

op medische zorg en toegang tot onderwijs. “Amirjou is dus niet geregistreerd. Maar dat is wel heel belangrijk hoorde

waar het ’s winters ijskoud is. We ontvingen ruim 115.000 mutsjes die we komende winter uitdelen

Toekomst

ik tijdens een training van Save the Children. Geregistreerde kinderen

aan moeders van pasgeboren baby’s, zodra zij

Save the Children maakt zich hard voor kinderen

kunnen naar school en naar een dokter als ze ziek zijn. Ik maak me

hun kind komen registreren. De moeders krijgen

in Tajikistan. We steunen moeders bij de zorg voor

daarom zorgen over de toekomst van ons zoontje. Gelukkig krijgen we

bovendien voorlichting over zorg voor hun kind.

hun kinderen en helpen ouders bij de registratie van

via de vrouwenhulpgroep van Save the Children voorlichting over het

hun pasgeborenen. Want daarmee krijgen kinderen

belang van registratie, alsook voorlichting over kinderverzorging. En we

Grote armoe

toegang tot medische zorg en kunnen ze naar school.

krijgen mutsjes voor onze kinderen. Nu ik weet hoe belangrijk registratie

Tajikistan telt veel gebroken gezinnen. Vaders werken

Registratie is dan ook echt een paspoort voor een

is, ga ik dat zo snel mogelijk doen. Want zolang Amirjou niet geregistreerd

voor een karig loon als gastarbeiders in Rusland.

hoopvolle toekomst. Deze structurele oplossing

is, bestaat hij officieel niet en heeft hij dus ook geen kans op een betere

Moeders brengen hun kinderen alleen groot, terwijl

wordt ondersteund op een ludieke manier, zoals

toekomst.”

ze in grote armoede wonen in vochtige, vrijwel onver-

de brei-actie.

Baby’s kunnen hun geboorteland niet uitkiezen. Maar wij kunnen ze wel helpen. Door ze de kans op een betere toekomst te geven. 10

Bekijk met de QR scanner van uw mobiele telefoon waar de mutsjes naartoe zijn gegaan. www.savethechildren.nl/breien

11


SAVE DOSSIER SYRIË

DOSSIER SYRIË SAVE

WE BEREIKEN RESULTAAT MAAR DE NOOD IN SYRIË EN DE BUURLANDEN IS HOOG Volgens de laatste cijfers van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, zijn 2 miljoen mensen hun land ontvlucht sinds de start van het conflict in Syrië. De helft hiervan is nog kind. Nog eens 4 miljoen Syriërs zijn in hun eigen land op drift. De verhalen van Syrische vluchtelingen zijn huivering-

Nood in Syrië

wekkend. Ze vertellen over geweld, marteling, verlies,

Uit verklaringen van vluchtelingen blijkt, dat veel

verwonding en angst. Save the Children vangt zoveel

mensen in Syrië zelf ook wanhopig op zoek zijn

mogelijk mensen op in de buurlanden van Syrië,

naar voeding. Voor circa 4 miljoen mensen, waar-

bijvoorbeeld in Za’atari, een vluchtelingenkamp in

onder 2 miljoen kinderen, is het onmogelijk om

Jordanië. Hier verzorgen we de dagelijkse voedsel-

voedsel te kopen of te produceren. In de regio rond

distributie (1,5 miljoen broden per dag!), onderwijs,

de hoofdstad Damascus is 1 op de 20 kinderen

bescherming en medische zorg.

zwaar ondervoed. De nood is onbeschrijflijk groot en hulp in het land is moeilijk. Daarom werkt

Veilige opvangplekken

Save the Children met lokale partners in het land.

Speciale aandacht gaat uit naar het begeleiden van

We hebben groot respect voor de medewerkers

kinderen bij de verwerking van wat zij hebben mee-

van deze organisaties, want zij zetten dagelijks hun

gemaakt. Dit gebeurt in ‘veilige opvangplekken’. In

leven op het spel om humanitaire hulp te verlenen.

stevige, geïsoleerde tenten met speelgoed, teken- en knutselmateriaal en schoolspullen geven we kinderen

Hunger in a warzone

de aandacht en de regelmaat die zij zo hard nodig

Uit recent onderzoek van Save the Children - het

hebben om weer kind te zijn en een voorzichtig

rapport Hunger in a warzone - blijkt dat ondervoe-

begin te maken met het verwerken van hetgeen

ding een grote bedreiging is voor Syrische kinderen.

zij gezien en meegemaakt hebben.

Er is een groot tekort aan voedsel, voedselprijzen zijn met ruim 100% gestegen en de productie van

In Jordanië bereikte Save the Children tot op heden 271.961 vluchtelingen, waaronder 158.434 kinderen. 12

levensmiddelen is volledig ingestort. De oorlog heeft de Syrische economie volledig verwoest. Volgens schattingen van de Verenigde Naties leven 7 miljoen mensen in armoede sinds het conflict is begonnen.

OOGGETUIGE STAN KLINKENBERG “Twee keer bezocht ik Jordanië en sprak daar met Syrische vluchtelingen in Za’atari kamp. Elk kind heeft wel een verhaal te vertellen over geweld, verlies van dierbaren en verdriet om hetgeen ze hebben moeten achterlaten. Deze kinderen hebben al zo veel meegemaakt en zijn voor het leven getekend. Aan de andere kant zijn het ook heel ‘normale’ kinderen: ze hebben dromen, angsten, goede herinneringen en boven alles... ze willen gewoon kind zijn. We zijn het aan hen verplicht om onze ogen niet te sluiten voor hetgeen er op slechts zes uur afstand van ons veilige Nederland gebeurt. Het geweld moet stoppen, hulpverlening moet vrije doorgang krijgen in Syrië en wij zorgen ervoor dat kinderen de draad van hun leven weer oppakken met onze kindgerichte projecten.” Stan Klinkenberg is medewerker van Save the Children Nederland

13


SAVE VRAAG EN OPINIE

VRAAG EN OPINIE SAVE

ONDERWIJS IN CIJFERS zekerheid, gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Bijna 50 miljoen kinderen (4 tot 18 jaar)

en economische (weder)opbouw. Op school leren

in conflictgebieden hebben geen toegang

kinderen niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar

tot onderwijs.

leren ze ook over vrede, respect en verdraagzaam-

heid. Zo draagt onderwijs bij aan de toekomst van

Wereldwijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Dit aantal was

een kind, maar ook aan de toekomst van een land.

in 1999 nog 102 miljoen. ●

Wereldwijd kunnen 123 miljoen adolescenten (14-24 jaar) niet lezen of schrijven

Betrokken donateurs

ONDERWIJS IS EEN

RECHT VOOR IEDER KIND Minister Ploumen is in haar nota ‘Wat de wereld verdient’ helder en ambitieus: binnen één generatie moet extreme armoede uitgebannen worden. Maar in dat streven lijkt onderwijs er weinig meer toe te doen. Dat baart ons zorgen.

omdat zij geen toegang hebben (gehad)

Onze donateurs zijn betrokken, hulpvaardig en kritisch. Zo vroeg mevrouw Damen uit Assen ons

tot onderwijs. ●

Van de ruim 500 miljoen euro die

naar onze mening over de nota ‘Wat de wereld

Nederland in 2010 nog in onderwijs in

verdient’ van minister Ploumen. Heeft u ook een

ontwikkelingslanden investeerde, blijft in

vraag? Mail die dan naar magazine@savethechildren.nl

2017 amper 40 miljoen euro over.

INVESTEREN IN ONDERWIJS LOONT Onderwijsprogramma’s in fragiele staten werpen vruchten af. Neem ons programma in de Pakistaanse provincie Baluchistan, een van de meest geïsoleerde en gewelddadige provincies van Pakistan. In

Onderwijs was tot voor kort een belangrijk speer-

onderwijs nauwelijks gewicht geeft. Nog steeds

Baluchistan wist Save the Children de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving van de kinderen te

punt binnen ontwikkelingssamenwerking en één van

krijgen 250 miljoen kinderen wereldwijd geen of

verbeteren door ook ouders en lokale bestuurders bij het programma te betrekken. In 2012 kregen ruim

de Millenniumdoelstellingen, opgesteld door de Ver-

onvoldoende onderwijs. De kans is klein dat deze

86.000 kinderen (waarvan 54.000 meisjes) toegang tot beter onderwijs. Dit onderwijsprogramma dreigt

enigde Naties. De minister richt haar beleid echter

kinderen ooit de kennis en capaciteit zullen hebben

na 2014 te sneuvelen.

op andere thema’s zoals voedselzekerheid, water en

om hun gemeenschap of land verder te helpen

vrede en veiligheid.

ontwikkelen.

In de Afghaanse provincie Uruzgan liep ook een succesvol onderwijsprogramma dat na april 2013 geen financiering meer kreeg. Vooral meisjes profiteren hier van de verbeterde toegang tot onderwijs. Tijdens

14

Zonder kennis geen ontwikkeling

Onderwijs helpt!

een recent bezoek aan Afghanistan zei Minister Ploumen een bijdrage toe van 1,5 miljoen euro voor de

Save the Children vraagt zich af hoe de minister

Wij ervaren dagelijks dat kwalitatief goed onderwijs

naleving van vrouwenrechten in het land. Maar bezuinigingen op onderwijs staan haaks op het streven om

extreme armoede wil aanpakken als ze het thema

de basis is onder de daling van kindersterfte, voedsel-

de positie van meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden te verbeteren.

15


SAVE KRACHT VAN DROMEN

KALYANI DROOMT OVER VERRE OORDEN Kalyani is 13 jaar. Ze woont met haar ouders en twee broers in een sloppenwijk in Delhi, India. Ze gaat graag naar school en heeft grote dromen als ze ’s avonds op het dak van haar huis ligt en naar de lucht kijkt. Maar ze weet dat haar een Foto: Chris de Bode

ander lot wacht. Ze zal uitgehuwelijkt worden en net als haar eigen moeder in de sloppenwijk voor haar kinderen zorgen. Kalyani: “Als ik ’s avonds een vliegtuig over zie vliegen, dan droom ik ervan om aan boord te zijn. Ik wil de wereld zien, maar ik wil vooral weg uit de sloppenwijken. Als stewardess kan ik reizen en letterlijk wegvliegen uit mijn huidige leven.”

16

SAVE Magazine