Page 20

Knygos grafikos centras (KGC) – nuo 2018 m. sausio 2 d. veikiantis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos padalinys, kurio tikslas – populiarinti knygos meną, plėtoti parodų, edukacinę ir leidybinę veiklas. KGC renka ir saugo informaciją apie ekslibrisų istoriją ir raidą, organizuoja įvairius renginius, supažindinančius visuomenę su knygos nuosavybės ženklais, jų kūrėjais ir kolekcininkais, užsiima Šiaulių miesto ir krašto tyrinėjimu, saugo bibliotekai dovanotus meninę vertę turinčius knygos ženklus. Knygos ženklų kolekcija kaupiama nuo 2014 m. ir saugoma Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde. Book Graphics Center (BGC) is a department at Šiauliai county Povilas Višinskis public library active since January 2, 2018. Its aim is to promote the art of book, develop exhibition, educational and publishing activities. BGC collects and stores information about the history and development of ex libris, organizes various events to introduce the public with bookplates, their creators and collectors. The center is also engaged in the study of Šiauliai city and its region, collects bookplates of various artistic value donated to the library. The collection of bookplates is being formed and kept at the Ex libris fund of Gerardas Bagdonavičius since 2014.

Knygos grafikos centras Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Aušros al. 62, 76235 Šiauliai Tel. (8 41) 42 05 10, knygosgrafika@savb.lt www.savb.lt

Povilo Šiaučiūno ekslibrisai / THe Ex Libris of Povilas Šiaučiūnas  

Parodos katalogas / Exhibition Catalogue

Povilo Šiaučiūno ekslibrisai / THe Ex Libris of Povilas Šiaučiūnas  

Parodos katalogas / Exhibition Catalogue

Advertisement