__MAIN_TEXT__

Page 2

Gerardo Bagdonavičiaus, neeilinio talento lietuvių dailininko ir pedagogo, ekslibriso mokyklos tradicijų Lietuvoje pradininko, vardu pavadintas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau – ŠAVB) ekslibrisų fondas (toliau – GBEF) veiklą vykdo nuo 2014 metų. Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas buvo įkurtas 2014 m. liepos 21 d., reorganizavus nuo 2001 m. spalio 3 d. bibliotekoje veikusį Ekslibriso muziejų. Muziejuje buvo saugomi bibliotekai dovanoti meninę vertę turintys knygos ženklai, vienaip ar kitaip susiję su Šiaulių miestu ir kraštu, kaupiama informacija apie ekslibrisų istoriją ir raidą, organizuojami įvairūs renginiai, supažindinantys visuomenę su knygos nuosavybės ženklais ir jų kūrėjais. Įkūrus GBEF ir patvirtinus veiklos nuostatus, rūpintis knygos ženklais pavesta Fondo tarybai. Tarybos nariais 2017 m. buvo išrinkti dailininkai V. Janulis, V. Kovieraitė-Trumpė, R. Prišmontienė ir L. Putramentienė-Braza, kolekcininkai P. Kaminskas, V. Ališaukas ir A. Skerys, menotyrininkas prof. V. Rimkus, ŠAVB Meno ir muzikos skyriaus vedėja L. Naujokienė ir bibliotekininkė A. Kaktytė, kultūros istorikas, kolekcininkas J. Nekrašius (GBEF tarybos pirmininkas) ir ŠAVB direktorius B. Maskuliūnas. GBEF tikslas – rūpintis dailininko G. Bagdonavičiaus kūrybos populiarinimu, kaupti jo kūrybinį palikimą, kitų lietuvių ir užsienio dailininkų ekslibrisus, rengti susitikimus su dailininkais, ekslibrisų kūrėjais ir kolekcininkais, organizuoti parodas, konkursus, konferencijas, seminarus, forumus ir kt. ŠAVB GBEF veikla viešinama tinklaraštyje ekslibrisai.blogspot.lt

Alfonso Čepausko mažoji grafika  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Alfonso Čepausko mažoji grafika  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Advertisement