Page 1

Savas

2007 gegužė

kampas

Nr.4(18)

SKAUDVILĖS GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS

PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTö Šiemet paskutinis skambutis nuaidėjo 46 mūsų gimnazijos abiturientams. Vieni jų rimti, susikaupę, kiti linksmi, smagiai nusiteikę sugužėjo į aktų salę. Visi šventėje kalbėjusieji linkėjo jiems sėkmės egzaminuose. Brandos egzaminų sesija dar tik įsibėgėja. Laukiama lietuvių k., anglų k., istorijos, fizikos mokyklinių ir valstybinių egzaminų, po kurių visi nekantrauja sužinoti rezultatus ( Tikimasi kuo geresnių). Brandos atestatui gauti pakanka išlaikyti lietuvių (gimtosios) k. ir dar dviejų pasirenkamųjų dalykų brandos egzaminus. Atrodo, tiek nedaug... Pirmieji rezultatai: Mokyklinį matematikos brandos egzaminą laikė 29. Išlaikė 28, vienas neatvyko. Mokyklinį biologijos brandos egzaminą laikė 7, išlaikė 4, neišlaikė 3.

Pirmokėliai išveda dvyliktokus

Mūsų abiturientų egzaminų suvestinė: 05 16 05 18 05 23 05 25 hn. 05 30 06 06

Valstybiniai egzaminai 18 matematika 1 biologija 23 testas informacin÷s tec 2 anglų k. istorija Mokykliniai egzaminai matematika biologija interpretacija testas informacin÷s tec

05 16 05 18 05 22 05 23 05 25 hn. 05 30 anglų k. 06 06 istorija 06 08 fizika

4 14 29 7 46 24 4 27 25 3

Liks širdy paskutinis varpelis, Išlydėjęs pro klasės duris. Žodis mokytojų tyras ir geras, Ir draugų nuostabiųjų būrys. SĖKMINGO KELIO, ABITURIENTE! Šiame numeryje: 1. Paskutinio skambučio šventė. 2. Įsimintiniausia diena mokykloje. 3. ,,Kur ,,dingsta“ mūsų mokyklos mokiniai? 4. Mokyklos šiokiadieniai.


SAVAS KAMPAS, 2007m. gegužė

2 psl.

Visi tik ir laukiame mokslo metų pabaigos...Galime pažvelgti atgal, kas buvo įsimintiniausia, įdomiausia šiais mokslo metais. Pakalbinome keletą mūsų mokyklos mokinių. Štai ką jie prisiminė: Penktokė Gintarė: Vyko įspūdingos sporto varžybos su kita penktokų klase. Nors tik vienu tašku laimėjom, bet vistiek buvo daug džiaugsmo.

Penktokė Margarita: Labai patiko būti ,,Duetų vakaro“ vedančiąja. Nors labai labai jaudinausi...

Šeštokė Greta: Labai graži Paskutinio skambučio šventė. Dvyliktokai tokie gražūs, pasipuošę, nešini rankose gėles...Pagalvojau, kad jiems graži paskutinė diena mokykloje. Margarita

Penktokė Berta: Buvo daug džiaugsmo, kai pirmą sykį gavau 10 iš lietuvių kalbos kontrolinio darbo.

Gintarė Greta

Pirmokas Žygimantas: Man tai labai patiko žaisti su dvyliktokais per Paskutinio skambučio šventę. Jie tokie dideli! Ir dar - neseniai nutiko vienas dalykas: susimušau su geriausiu savo draugu Tomu Jorudu. Mes abu stumdėmės, bet nesuvaldžiau savo rankų ir ...Man kartais taip būna( berniukas net susigraudino). Bet tuoj susitaikėme ir vėl esame draugai.

Berta

Žygimantas Almantė ir Laura

Šeštokės Laura ir Almantė: Labiausiai įsiminėme bėgimo akciją ,,Mes prieš svaigalus”. Labai pritariame kovai prieš įvairiausius svaiginimosi būdus. Tai yra nesveika. Turėtų susimąstyti klasės draugai ir visi kiti...

Karolis

Pirmokas Karolis labai rimtu balso tonu pasakojo, kad, prieš ateidamas į mokyklą manė, jog čia bus labai lengva. Bet pasirodo, kad mokytis sunku...

Tikime, kad ir Jūs kiekvienas galėtumėte ką nors prisiminti ir papasakoti.


SAVAS KAMPAS, 2007m. gegužė

Vytautė Šležaitė, IIa kl. Dažnai pamokose pasigendame į jas ryte atėjusių mokinių. Kur jie paslaptingai, niekieno nepastebėti, sugeba pradingti, o kitą dieną lyg niekur nieko vėl pasirodyti pamokose? Galbūt, jei prasikalsta kokiam mokytojui, ir kaip Pink floyd‘ų klipe „Another brick in the wall“ įkalinami mokyklos rūsyje, kur prieš juos naudojami baisūs veiksmai... Deja, ši hipotezė tik lakios vaizduotės vaisius. Per metus pradingstama net iš 2760 pamokų. Atlikusi tyrimą išsiaiškinau, kad dažnas mūsų mokyklos mokinys tiesiog pabėga iš jam nepatikusios pamokos. Žodis „pabėga“ nelabai tinka apibūdinti šiuos labai dažnus dingimus. Sugebama prasisukti taip, kad „n“ raidė dienyne neišdygtų. Kaip gerai, kai mokykloje bet kuris mokinukas, nuėjęs į kitą klasę, gali rasti „mamytę “, kuri mielu noru parašys raštelį, jog reikia apsilankyti pas stomatologą arba kirpėją. Žinoma, mokyklos valgykloje daugelis mėgsta pasmaguriauti ir gadinti dantukus,

3 psl.

tačiau, kaip galima kirpti plaukus kas savaitę?! Sudėtingas klausimas, į kurį atsakymo nesulauksime... Kaip jau visi supratote, stomatologų kabinetai ir kirpyklos turėtų būti perpildytos mūsų mokyklos mokinių, bet, kad ir kaip būtų keista, taip nėra. Tai kur paslaptingai jie dingsta? Iš patikimų šaltinių sužinojau, kad daugumą „pabėgėlių “ traukia nuošalios, praeivių retai lankomos vietos: „Taškas“, „Čeniabaras“, „Draugystės pušynas“, „Užtvanka“, „Stadikas“. Tai tik keletas pavadinimų iš daugelio vietų, kurias žino tik patys „pabėgėliai “. Šiose vietose dažnas atsipalaiduoja nuo piktus žvilgsnius svaidančių mokytojų, bauginančio direktorės kabineto, kuriame rašomi „nusikaltimų raštai “ (pasiaiškinimai), o „dūmtraukiai “ sutraukia dar vieną cigaretę, pamiršdami nepadarytus namų darbus ir klasėse sėdinčius, fizikos kontrolinį rašančius draugus. Tad kam gauti dvejetą, jei galima negauti nieko?... Juk daug smagiau mindžioti „Draugystės pušyno“ takelius...

Vytautė Šležaitė, gimnazijos prezidentė Kvaišalų vartojimas—problema, su kuria susiduriama ir mūsų mokykloje. Tyrimai rodo, kad net ketvirtadalis Lietuvos moksleivių surūkė pirmą cigaretę, beveik trečdalis išgėrė alaus, penktadalis—vyno ar šampano dar iki 11 metų amžiaus.Tai rodo, kad vaikai imituoja suaugusius, pamėgdžiodami juos bando rūkyti ar išgerti. Kartais patys tėvai pavaišina vaikus alkoholiniais gėrimais. Taip pat svaiginamasi ir kitokiais būdais. Gegužės 17 d. po pamokų surengėme akciją ,,Mes prieš kvaišalus”. Joje dalyvavo 58 kl. ir I-III gimnazinių kl. mokiniai (IV klasės gimnazistai buvo įsijautę į egzaminų karštligę, todėl akcijoje nedalyvavo). Renginys prasidėjo mokyklos kieme. Ten susirinkę moksleiviai

pristatė savo klasių šūkius ta tema. Vėliau moksleiviai, pasipuošę akcijos ženkliukais su užrašu ,,Mes prieš kvaišalus”, lydimi policijos pareigūnų, bėgo Skaudvilės miestelio gatvėmis 4 km. ilgio distanciją. Pirmieji startavo III gimnazijos klasės mokiniai, vėliau prie jų prisijungė II klasės ir taip, toliau. Apie 100 moksleivių išbėgo visą distanciją. Grįžę į mokyklą buvo apdovanoti Padėkos raštais. Dėkojame visiems akcijos dalyviams ir kūno kultūros mokytojams, padėjusiems ją surengti. Tikimės, kad ši akcija taps tradicinė.


SAVAS KAMPAS, 2007m. gegužė

4 psl.

Rasa Marozienė, mokytoja Mūsų mokykloje yra tradicija būsimuosius pirmokėlius ir jų tėvelius pakviesti į ABĖCĖLĖS šventę. Jų susirinko 30. Šventinę programą ruošė mokytojų Rasos Marozienės ir Onos Jorudienės mokomi pirmokėliai. Tikimės, kad koncertukas mažiesiems patiko ir maloniai nuteikė pirmajam susitikimui su būsimosiomis mokytojomis.

Pirmokėliai atsisveikina su ABĖCĖLE

Kristina Greičienė, būrelio vadovė Pradinių klasių dramos studiją lankė 15 pradinukų. Šiemet inscenizavome A.Kairaitienės pjesę ,,Knyga suranda draugą“. Pagrindinį vaidmenį atliko antrokė Deimena Maraulytė. Savo spektakliuką rodėme pradinių klasių ir 5-6 kl. mokiniams, tėveliams, Skaudvilės internatinės mokyklos mokiniams ir Skaudvilės palaikomojo gydymo ligoninės ligoniams. Gegužės 17d. dalyvavome rajoniniame mokyklinių teatrų festivalyje ,,Melpomenės globoje – 2007“. Spektaklius rodė šešių rajono mokyklų mokiniai. Turėjome galimybę ne tik pasirodyti patys, bet ir iš kitų pasimokyti. Festivalyje buvome šiltai sutikti ir puikiai įvertinti: padėka ir prizu. Šiuo metu planuojame spektakliuką parodyti kitų rajonų mokiniams. - Kiek tęsėsi akmens amžius? - klausia istoriPasijuokime: jos mokytoja. Mažoji Laimutė meldžiasi prieš miegą: Kol akmenys baigėsi! - pareiškė Petriukas. - Brangusis Dievuli, saugok mano tėvelį, mamytę ir net tetą Oną... Ir padaryk, kad Paryžius būtų Anglijos sosti- ............................................... - Kaip sekėsi mokykloje? - klausia tėvas. nė, kitaip mano kontroliniame darbe bus klaida.

.............................................. Petriukas parėjo iš mokyklos. Tėtis klausia: - Kiek šiandien gavai? - Šešis, - atsako Petriukas. - O kodėl ne dešimt? - vėl klausia tėtis. - Kad tik šešios pamokos buvo...

Šiltos, saugios, linksmos vasaros!

- Gerai! - atsako sūnelis.—Kontraktas su penkta klase pratęstas dar vieneriems metams! Redkolegija: Redaktorė: Rasa Marozienė Korektorė: Ona Sungailienė Maketuotojas: Gediminas Marozas Jaunieji korespondentai: R. Šiurytė, N. Kalkiutė E. Mosteikaitė, , G. Skarbaliūtė, D. Marozas, T. Šiurna, V. Jakštaitė, L. Skarbaliūtė, M. Jorudaitė, A. Lepiochin.

2006/07 nr.4  

2006/07 nr.4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you