Page 1

2004

Savas

Gruodis

Nr. 2(8)

kampas Skaudvilės vidurinės mokyklos laikraštis

Norėčiau būti geresnis.

aujametinį sveikinimą norėtume išreikšti Og Mandino žodžiais: ∗ Suprask, kad tikroji laimė laim glūdi gl di Tavyje. ∗ Negaišk laiko ieškodamas ramybės, ramyb s, pasitenkinimo, džiaugsmo išoriniame pasaulyje. ∗ Prisimink, kad laimė laim ne tada, kai turi ar gauni, o tik tada, kai pats duodi. ∗ Atsiverk. Dalykis. Šypsokis. Administracija Aš norėčiau, kad mano giminėje niekas nesirgtų.

Labai noriu, kad pasisektų mano mamai operacija. Norėčiau, kad močiutei nieko neskaudėtų. Mano svajonė būti pirmūnu ir dainininku.

Aš norėčiau, kad mano senelis ir močiutė pasveiktų, o mama su Žygimantu grįžtų iš Ispanijos.

Aš norėčiau, kad tėvelis geriau jaustųsi, o žmonės neplėštų namų ir gyventų taikiai.

Kompiuteris!

Labai norėčiau, kad mano draugui Neimantui išgytų rankelė.

Aš labai labai norėčiau, kad mano tėveliai nesipyktų.

Kūma galėtų neskristi į Islandiją, nes aš jos labai ilgiuos.

P.S. Savo troškimus išsakė mokyklos mažieji.

O koks Tavo didžiausias noras?

Aš norėčiau, kad visi vaikai iš vaikų globos namų susigrąžintų savo mamas. Ir būtų laimingi su jomis.


Įprasta, kad baigiantis metams kiekvienas vertiname praėjusius metus, nuveiktus darbus. Kokie gi jie buvo? Kalbamės su mokyklos administracija ir dvyliktokais. O. Sungailienė, mokyklos direktorė: Šiais metais mūsų mokyklai labai sekėsi. Įvyko renovacija, skirta nemažai lėšų pastato išorės ir vidaus darbams. 2004 m. mokykloje pradėtas vykdyti vidaus auditas— įsivertinta mūsų, kaip mokyklos, veikla iš vidaus. Labai didelį darbą atliko audito grupės koordinatorė pavaduotoja Ligita Visockienė, pogrupių vadovai O. Žymantienė, R. Šiurienė, R. Marozienė. Viena audito sričių “Moksleivių pasiekimai” išanalizuota ir įvertinta giliau. Naujaisiais metais tie darbai bus tęsiami. Džiaugiuosi, kad į gruodžio 29-osios dienos šventinį tarybos

L. Visockienė, direkt. pavaduotoja. Be kitų darbų, pavaduotoja mokykloje dirba didžiulį prevencinį darbą, koordinuoja visą projektinę veiklą. Apie tai ir kalbamės. Dvyliktokų mintys: Ilona J.: Susiradau daug naujų draugų, nes susijungė dvi klasės. Tikiuosi gerai išlaikyti egzaminus ir įstoti į norimą specialybę. Mantas B.: Praėję metai buvo didelis gerų dalykų katilas: nauja mokykla, nuostabūs žmonės joje, nauji draugai. Apskritai buvo linksmi mokslo metai. Įsimintina vasaros ekskursija. Svarbiausias ir gražiausias dalykas - mano sutikta draugė! Saulius R.: Mančiaus “gimkė“ buvo jėga! O visa kita paminėjo Mantas. Toma : Labai sunku išvardinti, nes buvo daug puikių dalykų. Andrius O: Draugiškai puošėm salę

posėdį yra pakviesti mūsų mokyklos būreliai savo veikla pasveikinti rajono tarybos narius ir svečius. Tai mūsų mokyklos veiklos pripažinimas ir didelis paskatinimas. Manau, kad tie, kurie ten vyksta, pateisins pasitikėjimą. Moksleivius ruošė mokytojai: K. Greičienė, V. Liekytė, R. Bartkuvienė, E. Jurkšaitienė. Ir dar, negaliu nepaminėti rankinio fiestos, suruoštos buvusio mokyklos mokytojo Marcelino Zelbos , jo rankininko, dabar verslininko Zenono Gerulio, kurio dėka įsteigta pereinamoji M. Zelbos taurė. Labai džiaugiuosi mokytojo organizuotumu, atkaklumu, darbštumu ir kruopštumu įrengiant Skaudvilės sporto klubo ”ĄŽUOLAS” Pavaduotoja: Mūsų mokykla jau treti metai vykdo finansuojamus projektus ,,Ančia” ir ,,Per gyvenimą—gyvenimui”. Per šį laikotarpį gauta vasaros poilsio organizavimui 5100 Lt, už kuriuos daugelis moksleivių ilsėjosi Palangoje, įsig yta sp o r tinio invento r iaus: krepšinio, tinklinio, futbolo kamuolių ir kita. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijai laimėti 3000 Lt, kurie buvo skirti renginių organizavimui, dovanėlėms, įsigyta magnetolų ir kt. Šiais metais pradėtas vykdyti dar vienas tęstinis projektas, skirtas šimtadieniui, kuris, manau, buvo puikus (galėjome nelankyti pamokų!). Rūta: O man metai šiaip sau… nelabai…na, normaliai. Tikiuosi gero šimtadienio ir gerų išleistuvių. Daiva: Tikimės, kad mūsų pastangos bus įvertintos per egzaminus. Laimis M.: Metai buvo puikūs! Ypač vasara, nes atostoga-

muziejų. Siūlyčiau muziejų pavadinti šio garbingo žmogaus vardu, nes tik M. Zelba turi tokią teisę.... Labai džiaugiuosi pedagogų kolektyvu, darbuotojais, kurie negailėdami savo laiko ir pastangų, tvarkė ir puošė mokyklą, vedė pamokas, šluostė dulkes, taisė inventorių.

pirminei narkomanijos prevencijai ir kr yp tingam vaikų užintumui “Gyvenk sveikai”. Jame dalyvavo visi pradinių klasių moksleiviai. Už laimėtus 2000 Lt pradinukai lankėsi Kaltinėnų sveikatingumo centre, už 5000 Lt nupirkta kamuolių, šokdynių, lankų. Šiuos projektus parėmė Skaudvilės miesto verslininkai, kurie padovanojo mokyklai skaitmeninę filmavimo kamerą ”Samsung”. Džiaugiamės laimėtais projektais ir dėkojame visiems, padėjusiems juos įgyvendinti.

vau Rusijoje. Viskas pigu ir linksma kompanija.


E. Jurkšaitienė, mokytoja Nuskambėjo, diemedžio žiedeliais nubiro didžios mūsų tautos poetės, skaudaus likimo moters, S.ėries 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Poetės jubiliejų paminėjome ir mes. Suruošėme jos kūrinių ir piešinių pagal kūrinius parodėlę, deklamavome jos eilėraščius, dainavome dainas, sukurtas pagal poetės kūrinius. Kai visi uždainavome “Diemedžiu žydėsiu”, poetės portretėlis tarsi sujudėjoatrodo, ji buvo patenkinta jai skirta švente.

R. Lukšienė, mokytoja

Eglė Juozėnaitė, 9c

S. ĖRIES 100-osios gimimo metinės - didelė šventė lituanistams. Rajono taryba padovanojo mokytojams ekskursiją į poetės tėviškę. S.Nėris gimė ir užaugo Vilkaviškio rajone, Kiršų kaime, tad mūsų autobusas ir pasuko link Suvalkijos. Poetės gimtinėje mus sutiko jos marti - Sauliaus Bučo žmona. Ji papasakojo apie gimtinės likimą (namas neatstatytas, kyšo apleisti pamatai), apie sodą, kurį veisė poetės tėvas (net pavaišino obuoliais), apie kitus linksmus ir liūdnus dalykus, susijusius su S. Nėries gyvenimu, jos artimaisiais. E. Bučienė mielai atsakinėjo į klausimus, kvietė vėl apsilankyti.

Lapkričio 30d. mūsų mokyklos poetai buvo pakviesti į Kelmės gimnazijoje vykusį “Poezijos rudenėlį “, skirtą poeto Jono Graičiūno atminimui. Į šią šventę vyko buvusi mūsų mokyklos mokytoja Regina Zelbienė, neseniai išleidusi eilėraščių knygą, vienuoliktokė Sigita Skiriūtė ir aš, Eglė Juozėnaitė. Vos atvykus į J. Graičiūno gimnaziją, moksleiviai mus maloniai priėmė, aprodė mokyklos įžymybes. Mokykla didžiuojasi puikiai įrengtu sveikatingumo centru su daugybe įvairių treniruoklių. Gimnazijos bibliotekoje daug naujų knygų, o jos sienas puošia vitražai, originalūs paveikslai. Informatikos kabinetas taip pat moderniai įrengtas. Jame daug naujų kompiuterių, muzikos centras, plačiaekranis televizorius. Apskritai mokykla paliko gerą įspūdį. Renginys buvo puikus. Jame dalyvavo poetai iš dešimties mokyklų. Šventės pradžioje visus pasveikino gimnazistų muzikos grupė, o vėliau eiles skaitė jaunieji poetai. Šventę pradėjo tolimiausi svečiai. Taigi mes turėjome garbės pasirodyti pirmieji. Poetų kūrybą vertino autoritetinga komisija. Ją sudarė kultūros ir meno savaitraščio “Nemunas“ redaktorius ir žurnalistai. Daugelis komisijos narių patys poetai, išleidę ne vieną kūrybos knygą. Vertindama jaunuosius poetus komisija buvo objektyvi. Šventė praėjo sklandžiai, o mūsų mokyklos poetai ir jų mokytojai gavo Padėkos raštus už nuoširdų dalyvavimą renginyje. Tikiuosi, pasisėmę patirties išlavinsime plunksną ir toliau kursime eilėraščius bei garsinsime Skaudvilės vardą.

Prie S. Nėries paminklo Dėkojame Eglei ir Sigitai už dalyvavimą renginyje ,,Poezijos rudenėlis”. Mergaites ruošė mokytojos R. Lukšienė ir E. Jurkšaitienė.

Pasirodo, ne visi gandrai išskrido į pietus. Jūrate ir Gintai, su dideliu džiaugsmu, su mažu rūpestėliu... Nuoširdžiausi sveikinimai, gimus sūnui.


Jaunųjų matematikų olimpiada

Piešė Bernikas Ramūnas, 12r

Vaida Vaitkevičiūtė, 10a Š.m. gruodžio 8d. mūsų mokykloje vyko jaunųjų matematikų olimpiada. Joje dalyvavo gabiausi 9-12kl. moksleiviai. Iš viso savo jėgas išbandyti panoro 62 mokiniai. Žinoma, visi stengėsi ir pasirodė labai šauniai, tačiau laurus nuskynė patys gabiausieji. irmąsias vietas iškovojo: Rudys Andrius (9a), Pilkytė Kristina(10a), Vingis Aivaras (11r), Bambalas Mantas (12r). Devintoje klasėje šauniai pasirodė ir 2-ąsias vietas laimėjo: Pilitauskaitė Daiva (9a), ir Kulikauskaitė Sandra (9c), surinkusios po lygiai balų, 3-ąją- Letukaitė Laura (9c), 2-ąjąDešimtoje klasėje 2-ąją vietą-Valantiejūtė Emilija (10b), 3-ąją – Žymantaitė Gintarė (10a), 4-ąja pasidalino surinkę po lygiai balų Baršys Kęstutis (10a) ir Mikalauskis Domas (10b). Vienuoliktoje klasėje. 2ąją vietą- Jankauskas Valentas (11r), 3-ąją – Adomavičiūtė Indrė (11r), 4-ąją Vitkutė Marija (11h), 5- ąją - Šimkutė Inga (11c). Dvyliktoje klasėje 2-ąją vietą - Marozaitė Simona (12r), 3-ąją pasidalino Mažikaitė Odeta (12h) ir Liekis Gediminas (12r), 4-ąją - Čiaras Marius (12r). Taigi, šie geriausieji matematikai dalyvaus sausio 5d. vyksiančioje rajoninėje olimpiadoje.

Redkolegija: Redaktorė Rasa Marozienė Korektorė Onutė Sungailienė Maketuotojas Gediminas Marozas Jaunieji korespondentai: S. Skiriūtė, S. Kazlauskaitė, S. Marozaitė, R. Mikalauskytė, R. Šiurytė, E. Mosteikaitė, N. Kalkiutė, G. Skarbaliūtė, P. Urbonaitė, D. Marozas, R. Šturma Honoraras rašiusiems—nemokamas laikraščio numeris.


Gruodžio 18 dieną didelis būrys skaudviliškių ir svečių susirinko į mokyklos šventę-sporto muziejaus ,,Ąžuolas” atidarymo iškilmes, į tarptautinį rankinio turnyrą, skirtą Marcelino Zelbos taurei laimėti. Turnyre susitiko ŠU ,,Universitetas”, Tauragės ,,Šiltaura”, ,,Ąžuolo” veteranų komanda, Latvijos ,,Vainodė”. M. Zelba gimė 1931-01-16 dieną Telšių r. Dvarviečių kaime, ūkininko šeimoje. 1955 m. jis su kūno kultūros instituto fizinio auklėjimo dėstytojo diplomu pradeda profesinę karjerą Skaudvilės vidurinėje mokykloje. Įsteigiamas sporto būrelis, pavadintas ,,Ąžuolo” vardu. Jau 1956m. vykusiose respublikinėse moksleivių krepšinio ir tinklinio zoninėse varžybose tarp 8 rajonų Skaudvilės berniukai tapo nugalėtojai, po dvejų, trejų metų ir mergaitės grįžta prizininkės. 1973 m. mokyklos stadijonų apžiūros konkurse Lietuvoje M. Zelbos rekonstruotas stadionas laimi 1-2 vietas, o Tarybų Sąjungoje patenka į 50 geriausiai įrengtų stadionų tarpą. Už tai mokykla apdovanojama sportiniu inventoriumi. 1961 m. Skaudvilės mergaičių rinktinė finalinėse varžybose iškovojo sidabro medalius. 1962 m. Lietuvos jaunių rankinio ,,Moksleivio” žurnalo taurės pirmenybėse berniukai čempionai, mergaitės - sidabro medalio prizininkės. Ir taip kasmet komandas puošia įvairių spalvų medaliai. 1966– 1967 m. skaudvilietės atstovauja Lietuvą Lenkijoje Žesūvo vaivadijoje. Visas rungtynes laimi skaudvilietės. 1977—1988 m. M. Zelba dirba Šiaulių miesto 2-osios mokyklos—internato rankinio mokytoju— treneriu. Vėl išauginta daugybė Lietuvos moksleivių ir jaunių rankinio varžybų prizininkų. Nuo 1982 m. mokytojas M. Zelba vėl Skaudvilės vid. mokyklos kūno kultūros mokytojas. Jo treniruojamos rankininkės 1983 m. užima Lietuvoje 3 vietą, 1986—1988 m. tampa Lietuvos čempijonėmis. Tokių rezultatų mokytojas pasiekė tik kruopštaus, atsakingo, pareigingo, drausmingo darbo dėka. Jis negailėjo laiko. Dažnai darbą pradėjęs 9.00 val., jį baigdavo 22.30 val. ir vėliau. Šiuo metu mokytojas—metodininkas Marcelinas Zelba nuolatinis svečias mūsų mokykloje. Skubantis, bėgantis su naujais pasiūlymais, idėjomis, mintimis, titaniškais darbais. Tai didelis pavyzdys mums, garbė mokyklai.

Interviu su Marcelinu Zelba M. Zelba: Šiandien jaučiuosi ypatingai pakylėtas ir laimingas. Mano mokiniai man padovanojo tokią didžiulę šventę. Kelias iki šios dienos buvo ilgas, bet labai įdomus. Kai baigiau mokslus, norėjau grįžti dirbti įTelšius, bet ten jau buvo kitas, todėl rinkausi vietą, kuri arčiausiai namųSkaudvilę. Tą vasarą su turistiniu dviratuku atmyniau čia apsižiūrėti. Direktorius P. Martinkus parodė salę, kuri buvo 12—10 metrų su 6 metrų scena, dar buvo skarda dengta krosnis. ,,Nieko tokio, tiks” - pasakiau. Jau pirmaisiais darbo metais mano mokiniai laimėjo tinklinio ir krepšinio zonines varžybas prieš Raseinių komandą, nors pastarieji visada būdavo pirmi. Visi, kurie sportavo, ryte darydavo mankštą iki užšaldavo Ančia. Žiemos metu slidinėdavome Adakavo, Bijotų, Batakių, Karšuvos apylinkėmis. Treniruodavomės po du kartus per dieną: prieš pamokas ir po jų. Džiaugiuosi, kad sportavo ir mano dukros Daiva ir Lolita. Jos žaidė Lietuvos moksleivių rinktinėse. Daiva turi pirmąjį atskyrį, Lolita-kandidatė į sporto meistres. Kodėl pavadinimas ,,Ąžuolas”? 1955 m. ŠM įsakymu turėjome pavadinti mūsų sporto būrelį. Balsavimu mokiniai nusprendė, kad jis vadinsis ,,Ąžuolas”. Ką labiausiai išskirtumėte iš savo žaidėjų, įsimintinų varžybų? Labai sunku ką nors išskirti. Visi žaidėjai-kuo nors įžymūs, ypatingi. A. Skarbalius sporto srityje daugiausia pasiekė, kaip mokslininkas. Dabar jis-LAAK docentas, prorektorius, einantis profesoriaus pareigas. Jis dalyvavo trijose olimpiadose, pirmasis gavo sporto meistro vardą. J. Kaučikas-tarptautinės klasės sporto meistras.

S. Vasiliauskas ir E. Miknius-laimėję prizines vietas, tarptautinės klasės sporto meistrai. S. Anulytė-sporto meistrė, šiuo metu gyvena Islandijoje. V. Čerškutė, S. Mikašauskaitė, J. Cikaitė-sporto meistrės, žaidusios Tarybų Sąjungos rinktinėje. Mes pirmieji 1966 m. išvykome į užsienį- Lenkiją,- o lenkai buvo atvykę tik į Vilnių. Laimėjome visas rungtynes. 1976 m. tuometinėje TSRS buvo pradėtos vykdyti vaikų ,,Veržliojo kamuolio” pirmenybės. Mūsų komanda Ukrainoje iškovojo pirmąją vietą ir patekome į finalą. Sąjungoje-5-oji vieta. Kapitonė buvo dukra Lolita. 1995 m. V. Narbutas padėjo įkurti sporto klubą ,,Ąžuolas” ir parėmė pinigais. Plačiau susipažinti su ,,Ąžuolo” istorija kviečiu apsilankant muziejuje. Kaip Jums atrodo, kokia rankinio perspektyva mūsų mokykloje? Esu pasiryžęs padėti atgaivinti rankinį. Dėkoju už pokalbį.


Interviu su rankininkais- veteranais Arūnas Grabauskas, Šiaulių Universiteto komandos treneris ir Kūno kultūros katedros lektorius: Sportavau 10- 11 klasėje. Ne viena komanda buvo ,,nuskriausta” šioje mokykloje. Tada, 1977 metais, spartakiadose ar moksleivių taurės varžybose - visada prizinės vietos. Kartu su manimi žaidė ir E. Miknius, S. Vasiliauskas, Z. Gerulis. Treneriui M. Zelbai linkėčiau geros sveikatos, o mokyklai - rankinio trenerio - entuziasto.

Stasys Beišys: Man rankinis—gyvenimo hobi. Žaisti rankinį pradėjau nuo 9 klasės. Iki tol mokiausi kitoje mokykloje, todėl žaidžiau krepšinį. Dabar žaidžiu veteranų klube ,,Kalakutas”, nuolat dalyvauju šalies veteranų varžybose, turnyruose. Mokykla maloniai nuteikė dūšią. Labai linkėčiau, kad čia nenumirtų rankinis, ir visi prisimintų šį nuostabų žmogų Marceliną Zelbą, kuris tiek daug davė mokyklai ir, žinoma, mums.

A. Grabauskas Petras Mažutis: Esu vienas iš Mažučių, šeimoje buvome 11 vaikų. Rankinio nežaidė tik trys. Žaisti rankinį pradėjau nuo 5 klasės kol baigiau vidurinę 1966 metais. Paskui įstojau į KKI, dabar dirbu Alytuje kūno kultūros mokytoju. Žaidžiau ,,Granite”, Šiaulių ,,Taure” iki 1980 metų kartu su Stasiu Vasiliausku. Žodžiu, sportas—visą gyvenimą. Kai sugrįžtu į Skaudvilę, visada susitinku su Marcelinu Zelba. Malonu prisiminti anuos laikus. Mes gi žaidėme možojoje salėje arba lauke. Šios puikios sporto salės dar nebuvo, tik noras sportuoti buvo didžiulis.

Iš kairės: P. Mažutis, S. Vasiliauskas, S. Beišys

Stasys Vasiliauskas: Sugrįžti į Skaudvilę visada smagu - čia tėviškė. O rankinį žaisti pradėjau nuo 5 klasės. Ir taip, kol baigiau mokyklą. Vėliau 5 metus žaidžiau Šiaulių ,,Taure”, 10 metų ,,Granite”, 10 metų Lietuvos rinktinėje, 7 metus buvau Danijoje žaidžiančiu treneriu. Dabar žaidžiu veteranų rinktinėje. Užpernai Austrijoje, Zalcburge su veteranais užėmėme I-ąją vietą. Be to, 1987 metais laimėta Europos taurė. Mokyklai linkėčiau išlikti tokiai gražiai, kaip šiandien, kad vėl atsirastų mokytojas - rankininkas. O M. Zelbai labai dėkui. Su treneriu M. Zelba ir sportininkais kalbėjosi laikraščio redaktorė R. Marozienė.

Simbolinį raktą M. Zelbai įteikia A. Macijauskas, UAB ,,Altausta” direktorius, rėmęs muziejaus įkūrimą, buvęs M. Zelbos auklėtinis.

Muziejaus atidarymas: Juostelę kerpa R.Parnarauskas ir S.Baciuška

Taurę laimėjo ŠU rankinio komanda ,,Universitetas”. Ją nugalėtojai padovanojo muziejui. Taurės dizaineris S.Beišys.

2005/05 nr.2  

2005/05 nr.2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you