Page 1

JULI 2009


EDITO

SAVACO DIRECT JULI 2009

Kostenbesparingen realiseren

2

Donderwolken lijken zich weg te trekken boven de economische toestand. Hier en daar priemt de zon al door. SAVACO wil u graag helpen door met diverse initiatieven het hoofd te bieden aan de crisis en u voor te bereiden op de windstilte na de storm. De gouden jaren 2006 en 2007 staan in schril contrast met de huidige economie. Maar eens de economie opnieuw aantrekt, zorgt u best dat u paraat staat. Dankzij de Vlaamse ondersteuning van de KMO-portefeuille (zie pagina 4) komt de overheid trouwens tussen in heel wat investeringsdossiers en opleidingen. Benut uw kansen in tijden van crisis: ρρ differentieer door innovatie ρρ verhoog efficiëntie ρρ bespaar kosten

Een zonnebloem richt zich ook altijd naar de zon. Ook nu mogen we kop niet laten hangen, maar moeten we vooruitkijken naar de zonnige periodes die ongetwijfeld zullen volgen. De zaadjes voor het succes van straks worden nu geplant. De vakantieperiode lonkt. Geniet ervan, laad de batterijen op en laat alles even tot rust komen. Het zal u ongetwijfeld deugd doen. Misschien biedt het u zelfs nieuwe inzichten. En misschien wordt het tijd om IT (nog meer) als een strategische tool te aanzien die u helpt bij het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. IT is geen kost, maar daar moeten we heel wat van onze klanten gelukkig niet meer van overtuigen. De referentieverhalen bewijzen het.

En in SAVACO? Van maandag 20 juli tot en met vrijdag 31 juli genieten we van onze welverdiende vakantie. De administratieve en commerciële diensten zijn dan gesloten. Voor klanten met een supportcontract blijft onze helpdesk permanent beschikbaar, zodat onze vakantieperiode de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten niet in het gedrang brengt.


INHOUDSTAFEL

ENGINEERING

NETWORKING

SAVACO NEWS

8 ������ PDM voor de KMO: ProductPoint 9 ������ Eigen SAVACO-modules voor extra productiviteit 8 ������ Getuigenis Valvan in volle groei, dankzij Windchill 10 ���� Getuigenis Princess Elisabeth is eerste ‘zero emission’ station op Antarctica

11 ���� SAVACO wordt HP ASDP 11 ���� Belgacom Partner 12 ���� Strategie zonder IT lukt niet 13 ���� Beter samenwerken door vlotte communicatie 14 ���� Getuigenis Linum Europe zocht een betrouwbare IT-infrastructuur-partner 16 ���� Getuigenis Flexibel datacenter van Geldof

4 ������ De KMO-portefeuille: u doet er goede zaken mee 17 ���� Nieuwe klanten 17 ���� Events 18 ���� Nieuwe medewerkers + vacatures 19 ���� Opleidingskalender

3


SAVACO NEWS

SAVACO DIRECT JULI 2009

u doet er goede zaken mee

4

Met de kmo-portefeuille heeft de Vlaamse overheid de opvolger geïntroduceerd van de BEA-maatregel en de vroegere opleidings- en adviescheques. Kmo’s kunnen sedert 1 januari 2009 jaarlijks aanspraak maken op nog meer subsidies. Naast het geven van opleidingen kan SAVACO u ook advies verlenen in het kader van een haalbaarheidsstudie van een CAD-PLM-project of een maturiteitsaudit van uw IT-infrastructuur. Onze erkenning als opleiding- en adviesverstrekker laat u toe om maximaal van subsidies te genieten.


SAVACO NEWS

Maturiteitsaudit van uw IT-infrastructuur Van ICT-infrastructuur wordt doorgaans verwacht dat ze altijd paraat is en voldoende flexibel om de groei en koerswijzigingen van een bedrijf te volgen, en dat alles tegen de laagste kost. Een volledige infrastructuur bestaat uit talloze bouwstenen: applicaties, servers, storage, clients, netwerkapparatuur, communicatielijnen, beveiliging, support, beheer,‌ De mate waarin de verschillende elementen afgestemd zijn op elkaar, Ên op de (bedrijfs)doelstellingen, noemen we de maturiteit van uw infrastructuur. SAVACO gebruikt een maturiteitsmodel om vrij objectief te bepalen welk maturiteitsniveau uw IT-infrastructuur haalt. In het model worden 4 niveaus onderkend: Basic, Standardized, Rationalized en Dynamic. De uitkomst van de audit is een algemeen gewenst maturiteitsniveau, en een opsomming van concrete aanbevelingen om uw huidige infrastructuur in lijn te brengen of te verbeteren. Omdat we beseffen dat alles

binnen een bedrijfseconomische context moet gebeuren, geven we ook budgettair de grootte van de nodige investeringen mee. Het helpt bedrijven de huidige status van hun IT-infrastructuur te begrijpen, in kaart te brengen en te verbeteren. Op pagina 14 leest u in het referentieverhaal van Linum hoe de infrastructuuraudit hen geholpen heeft om de juiste beslissingen te nemen.

Haalbaarheidsstudie van een CAD-/PLM-project Een haalbaarheidsstudie toont aan hoe engineeringprocessen en -technologie (d.m.v. een CAD-PLM-oplossing) kunnen worden afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen. Een PLM-consultant van SAVACO brengt de engineeringprocessen in kaart. Hij gaat na hoe er op vandaag gewerkt wordt binnen de ontwerpafdeling, en welke interacties er zijn met andere afdelingen binnen het bedrijf. Hij brengt in kaart waar de grootste

problemen optreden op vlak van processen en gebruikte technologie. Door haar jarenlange ervaring heeft SAVACO een systematische aanpak voor een dergelijke haalbaarheidsstudie ontwikkeld. De vastgestelde pijnpunten worden vertaald in een aantal verbeteringsinitiatieven. Dit betekent dat er een concreet voorstel gemaakt wordt van wat er kan geoptimaliseerd worden en hoe dit in de praktijk zal uitgevoerd worden. Op die manier wordt de toegevoegde waarde en de economische realiteit van de voorgestelde oplossing duidelijk in kaart gebracht. Deze studie bevat aanbevelingen, op maat van uw bedrijf, waardoor u de juiste keuzes kunt maken zodat geoptimaliseerde engineeringprocessen uw bedrijfsstrategie mee helpen ondersteunen. U vindt meer informatie over de subsidies op www.kmo-portefeuille.be.

5


ENGINEERING

SAVACO DIRECT JULI 2009

PDM voor de KMO: ProductPoint

6

Komt dit u bekend voor? Niet kunnen terugkeren naar de vorige versie van de bestanden door het ontbreken van versiegeschiedenis? Het handmatig bijhouden van alle plaatsen waar CAD ontwerpen zijn gebruikt om zeker te zijn dat alle relevante ontwerpen worden bijgewerkt wanneer er wijzigingen optreden? Geen mogelijkheid om CAD-modellen met anderen te delen en

ze visueel toegankelijk te maken voor een breder publiek, met inbegrip van niet-CADgebruikers? Dankzij ProductPoint kunt u uw Pro/ENGINEER-data centraal beheren. Uw voordelen: ρρ De juiste documenten snel terugvinden ρρ Hergebruik van data ρρ Beschikbaarheid van engineeringdata, ook buiten de engineeringkamer ρρ Snellere beslissingen door een beter begrip van de data ρρ Out of the box revisie en versie beheer ρρ … Wat houdt u tegen? Prijs? Langdurige implementatie? Steile leercurve? Met ProductPoint hoeven dit geen bezwaren te zijn. Daarom kunnen we waarlijk over PDM voor de KMO spreken. ProductPoint werkt kostenbesparend en verhoogt de efficiëntie

binnen de tekenkamer aanzienlijk. Een investering die snel wordt terugverdiend! ProductPoint bouwt verder op Microsoft SharePoint. Dit betekent dat het snel inzetbaar is en dankzij de vertrouwde user interface en de integratie met Microsoft Office voor iedereen bruikbaar is. De visualisaties van Pro/ENGINEER-modellen en de daaraan gekoppelde data zijn zo ook buiten de engineeringkamer toegankelijk. Is uw interesse gewekt? Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.


ENGINEERING

Eigen SAVACO-modules voor extra productiviteit De voorbije maanden hebben de SAVACOingenieurs enkele modules ineengebokst die het gebruiksgemak van Windchill PDMLink en CoCreate Model Manager nog verhogen. Deze modules zijn ontstaan in nauw overleg met klanten, zodat ze werkelijk bijdragen aan de productiviteit. Wenst u meer informatie over één van deze modules? We staan u graag te woord.

Windchill PDMLink ρρ Raw Materials in Pro/ENGINEER Laat uw productontwikkeling sneller verlopen dankzij een zelfgebouwde artikelbibliotheek en door het hergebruik van deze attributen in Pro/ENGINEER. ρρ Report Builder Laat de user om het even welk rapport genereren, volgens selecteerbare formats en layouts. De output kan bijvoorbeeld Excel, HTML of XML zijn. Op verschillende plaat-

sen in de user interface kunt u deze actie uitvoeren. ρρ Batch Plot Stuur geselecteerde drawings automatisch en op de achtergrond naar de juiste printer/ plotter, volgens vooraf ingestelde formaten. Het programma kan zowel CoCreate Drafting, CoCreate Modeling Annotation als PDMLink 2D viewables aan, en kan gebruikt worden vanuit PDMLink of rechtstreeks uit uw ERP-systeem.

CoCreate Model Manager ρρ Batch Actions Exporteer meerdere 3D-modellen of 2Ddrawings uit Model Manager en genereer verschillende soorten output. De server staat in voor deze repetitieve taken, waardoor u extra tijd vrijmaakt. Indien gewenst ontvangt u een mail wanneer de uitgevoerde taken klaar zijn.

ρρ ERP Manager Integreer Model Manager in uw ERP-systeem. Bij het wijzigen van een masterdataelement of een gekoppeld 3D model of 2D tekening, wordt automatisch een XML-bestand aangemaakt, klaar voor gebruik in het ERP-systeem. ρρ Query Manager Verhoog je efficiëntie door het gebruik van queries in Model Manager. Met dit framework gebruikt u specifieke queries, die vertrekken van een gekozen element, of die de hele database doorzoeken. De resultaten worden getoond in een tabel. Bij de module worden al enkele standaard queries meegeleverd. ρρ Report Builder Excel-rapporten uit de BOM Editor zien er voortaan uit zoals u dat wil. De lay-out is configureerbaar via XSLT.

7


ENGINEERING

klant getuigt

SAVACO DIRECT JULI 2009

Valvan in volle groei, dankzij Windchill

8

Wat doet een onderneming groeien? Commercieel inzicht, een kwalitatief aanbod (in producten en diensten) en competente, gemotiveerde medewerkers zijn voor de hand liggende fundamenten. Ook technologie kan de organisatie naar een hoger niveau tillen. Gedelegeerd bestuurder Frank Vandeputte van Valvan Baling Systems heeft met CoCreate Modeling, Windchill en Dynamics AX (voorheen Axapta genoemd) de juiste tools in handen om de groei verder te zetten.

Machines op maat Valvan Baling Systems uit Menen, behoort tot de Valtec-groep. Deze groep omvat ook Van Dommele, Vascon, Rentec, Rolls, Alhydro, Trevi en Valvan Container. Valvan Baling Systems maakt hydraulische balenpersen voor textiel en recyclage, en sor-

voor innovatie in onze producten en het maakt de communicatie met klanten en fabricatie veel duidelijker.” Het beheer en de organisatie van de geometrische modellen wordt afgehandeld met Windchill. Die gegevens zijn gekoppeld met het ERP-pakket Microsoft Dynamics AX. “Dankzij een doordachte artikelenstructuur gebeurt niet enkel het ontwerpen vlotter, het is ook een noodzaak om een ERP-project te kunnen realiseren.” teersystemen voor tweedehandskledij. De installaties zijn ‘made to order’, zodat een goed samenspel tussen ontwerp, fabricatie, voorraadbeheer, administratie en nacalculatie onontbeerlijk is.  Het ontwerp van de installaties gebeurt in 3D met CoCreate Modeling. “Over de meerwaarde van 3D zijn we al lang overtuigd”, verduidelijkt Frank Vandeputte. “Het zorgt

Efficiënter en sneller met Windchill Na enkele jaren werd de upgrade gemaakt van DOES-it (de door SAVACO aangepaste implementatie van ModelManager) naar Windchill, dat intussen ook tot de softwarestal van SAVACO behoorde. Het verschil tussen DOES-it en Windchill zit niet enkel in de look and feel, maar ook en vooral in de efficiëntieverhoging bij het vinden en openen van modellen. Alles ge-


ENGINEERING

beurt veel sneller. Vroeger werd bij het openen van een groot project gezegd “nu ga ik eens koffie halen”, want dat inladen kon 20 minuten duren. Nu zijn de modellen van datzelfde groot project al na 3 minuten beschikbaar. “Die snelheid zorgt er ook voor dat we vaker bestaande modellen opnieuw gebruiken, wat uiteindelijk voor een kortere time-to-market zorgt.” Natuurlijk draagt ook de performantie van de onderliggende IT-infrastructuur bij tot die verhoogde snelheid. Ook daarvoor vertrouwt Valvan Baling Systems al jaren op SAVACO.   “De ontwerpers hebben dan wel iets meer werk door alles goed bij te houden tijdens het ontwerpen,” geeft Frank Vandeputte toe, “maar daar dragen we als organisatie achteraf de vruchten van, bijvoorbeeld bij de werkvoorbereiding. Een aparte job als werkvoorbereider wordt eigenlijk overbodig. Denk maar aan het opstellen van de

zaaglijsten. Dat gebeurt nu automatisch.”

Waarom SAVACO? Frank Vandeputte: “We zijn altijd heel enthousiast geweest over SolidDesigner (inmiddels CoCreate Modeling). SAVACO is echt de motor geweest om 3D en PDM in deze streek te promoten. En dat heeft voor een competitief voordeel gezorgd, niet enkel voor ons, maar voor de hele regio. Doorheen de jaren werd een sterke vertrouwensband gecreëerd en is SAVACO onze groei kunnen blijven ondersteunen. Ook op vlak van IT-infrastructuur.”

9


ENGINEERING

klant getuigt

SAVACO DIRECT JULI 2009

Princess Elisabeth is eerste ‘zero emission’ station op Antarctica

10

Op het engineering-event van 14 mei vertelde Johan Berte, projectleider van het Belgisch wetenschappelijk station op Antarctica Princess Elisabeth, over de ontwikkeling van het station. In 2004 begon de ontwikkeling. Dankzij Pro/ENGINEER en doorgedreven samenwerking is het een succesverhaal geworden. In het wetenschapsstation is plaats voor 25 mensen en het heeft 1500 m2 woonen werkruimte. Om de impact op het milieu te verminderen mocht het station niet vervuilen en wordt energie opgewekt met windmolens en zonnepanelen. Water van de wasmachine, douche,... wordt - na zuivering - opnieuw gebruikt. Het ontwerpteam moest bovendien ook rekening houden met de extreme omstandigheden van het continent: koude, droogte en hoogte. Zowel naar vorm als materiaalkeuze had dit invloed.


NETWORKING

SAVACO wordt HP ASDP Mede door de overname van ABC uit Waregem, is SAVACO één van de weinige HP ASDP’s in Vlaanderen. In de ruime regio rond Kortrijk zelfs de enige. Maar wat heeft u daaraan? HP Authorized Service Delivery Partners (ASDP) voeren (end-to-end) garantie en service-werkzaamheden uit op een groot deel van de HP-producten. HP hardware herstellingen en vervangingen voeren we in eigen beheer uit. We hebben rechtstreeks toegang tot de HP stock en kunnen u daardoor snel helpen. Bovendien hoeft u zo niet te twijfelen wie u moet contacteren: alle vragen en herstellingen in verband met hardware lost SAVACO voor u op. De cirkel maken we zo rond: aankoop – implementatie – beheer – support – herstel/vervanging. Naast de erkenning als ASDP is SAVACO ook HP Computing Systems Specialist. Erik

Hikspoors, de Solution Partners Organisation Manager van HP België, verduidelijkt de betekenis van de certificatie: “Als erg gerespecteerde HP preferred partner heeft SAVACO doorheen haar bestaan steeds de nadruk gelegd op ultieme competentie in complexere IT-oplossingen. Wij kennen SAVACO dan ook als een zeer professionele en uitermate deskundige IT-partner. Bewijzen hiervoor zijn de tevredenheidsfeedback van haar klanten en de zeer sterke groeicijfers die SAVACO keer op keer neerlegt.”

GOLD

De samenwerking met Belgacom werd eveneens door de overname van ABC uit Waregem verstevigd. Marktleider Belgacom is ideaal geplaatst om ook internationele telecomprojecten tot een goed einde te brengen. Belgacom Explore Explore is het serviceplatform van Belgacom. Het verzekert u de connectiviteit die beantwoordt aan uw behoeften, mét de passende beschikbaarheid en capaciteit. Wij gebruiken daarvoor de nieuwste technologie en netwerken, in binnen- en buitenland. Bovenop het platform bieden wij u een reeks toepassingen die het gebruik van de netwerken verder optimaliseren: diensten voor back-up en rapportering van het netwerkgebruik, convergentie-oplossingen, dienstverlening rond applicatieperformantie...

11


NETWORKING

5 tips voor de IT-manager

SAVACO DIRECT JULI 2009

Strategie zonder IT lukt niet

12

Hedendaagse IT staat niet op zich, maar moet ten dienste van de ondernemingsobjectieven opereren. SAVACO predikt het al jaren en zag de visie ook bevestigd in een recente bijlage in De Tijd waar specialisten van Ernst & Young poneren dat strategische bedrijfsvoering zonder IT niet mogelijk is.

Een strategie uitwerken en realiseren betekent investeren in veranderingen. Meestal maakt IT daar een wezenlijk onderdeel van uit. Er bestaan heel wat clichés over het mislukken van IT-projecten: IT slaagt er zogezegd niet in om ontime, on-budget en met de juiste kwaliteit op te leveren. Daarom is het belangrijk om een IT-strategie te bepalen en - gebaseerd op raamwerken als Prince2 en ITIL - ITprojecten te beheren. De herhaling van succesvolle processen is de garantie op nog succesvollere processen.

ρρ Focus op de doelstellingen van de organisatie, niet op de technologie ρρ Focus op de doelstellingen van de organisatie, niet op de IT-afdeling ρρ Gebruik de markt, laat de markt u niet gebruiken ρρ Een informaticus is geen informaticus: niet elke specialiteit kan u in eigen huis hebben ρρ Weest niet verlegen, verkoop IT: verzorg uw interne marketing

Een goede IT-strategie zou uit drie dimensies moeten bestaan. Ten eerste moet IT reactief zijn, reageren op impulsen uit de organisatie. Maar ten tweede moet ze proactief zijn, moet ze zelf kansen ontdekken en waar mogelijk het initiatief nemen om te innoveren. Ten slotte moet de interne winkel van het IT-departement goed georganiseerd zijn. De IT-strategie moet een evenwicht zien te vinden tussen risicobeheersing, waardecreatie en kostencontrole. De resultaten van een maturiteitsaudit helpen u de juiste beslissingen te nemen.


NETWORKING

Beter samenwerken door vlotte communicatie De C van communicatie in ICT staat opnieuw centraal. Vlot informatie delen draagt bij tot uw bedrijfsdoelstellingen. Wist u dat dagelijks 10,4 miljoen telefoontjes in de voicemailbox belanden? Dat er dagelijks 210 miljoen zakelijke e-mailberichten verstuurd worden en dat het gemiddeld 1 à 2 werkdagen duurt vooraleer er een antwoord op die mails komt? Geef toe dat het handig zou zijn om te zien of je gesprekspartner aanwezig is en vervolgens hem/haar te bellen of via instant messaging de vraag te stellen. Nog een weetje: de gemiddelde medewerker ontvangt dagelijks 100 berichten, via 7 kanalen. Eén plek voor e-mails, voicemails, gemiste oproepen, faxen, chatberichten zou toch veel praktischer zijn, zeker als het ook toegankelijk zou zijn via Outlook, browser, mobiel en willekeurige telefoon.

Dankzij Microsoft Office Communications Server 2007 is dit allemaal mogelijk. En meer, want ook video conferencing behoort tot de mogelijkheden. Denk aan de kosten die u verlaagt (tijd, reis, ruimte, telefonie,...), de bedrijfsresultaten die u verbetert (productiviteit, kortere doorlooptijd, klanten- en medewerkerstevredenheid,...) en het milieu dat u minder belast (minder verplaatsingen). 13

Microsoft Office Communicator is een Unified Communications-toepassing die u productiever helpt te zijn omdat u door middel van een aantal communicatieopties, zoals chatberichten, spraak, delen van bureaublad en video, gemakkelijk met anderen op verschillende locaties of in verschillende tijdzones kunt communiceren en samenwerken. Door integratie met de programma’s uit Microsoft Office, waaronder Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Groove

en SharePoint, kunnen gebruikers op een groot aantal verschillende manieren rechtstreeks vanuit de context van hun werk met anderen communiceren.


NETWORKING

klant getuigt

SAVACO DIRECT JULI 2009

Linum Europe zocht een betrouwbare IT-infrastructuur-partner

14

Al meer dan twee decennia is Linum Europe actief in de ontwikkeling en verkoop van hoogwaardige, kwaliteitsvolle en professionele producten en toebehoren voor de commerciële en industriële koeltechniek, alsook voor de koude-isolatie, horeca-, grootkeuken- en winkelinrichtingsbranche. Aan het roer staan Fred Vanderbeke en zijn dochter Hellen. Naast de hoofdvestiging in Kuurne is er ook een vestiging in Asse, waar men kunststof bakken en containers produceert. In Nederland, Frankrijk en Duitsland werden verkoopfilialen opgericht. Samen zijn er ongeveer 65 users die allen een stabiele en performante IT-infrastructuur verlangen.

Hard- én software: twee aparte werelden De concrete aanleiding voor de samenwerking met SAVACO was de zoektocht naar een IT-partner die zich gespecialiseerd had in infrastructuur. “Op vlak van software

hebben we al een goede partner gevonden,” verduidelijkt gedelegeerd bestuurder Hellen Vanderbeke, “maar voor de hardware vonden we dat er te weinig geanticipeerd werd en dat het IT-beheer zich beperkte tot brandjes blussen. Door de historisch gegroeide complexiteit van onze infrastructuur kon het oplossen van één probleem soms een ander veroorzaken. Ofwel hadden we geluk en kon iemand ons helpen die de situatie al kende, ofwel moest een andere technicus zich inwerken vooraleer hij iets kon doen. We waren al een tijdje op zoek naar een specialist in IT-netwerken en via het VKW-netwerk kwamen we in contact met SAVACO. De samenwerking tussen software- en hardwareleverancier verloopt trouwens heel vlot.”

Infrastructuuraudit verheldert “In de infrastructuuraudit van voorjaar 2008 kwamen de pijnpunten echt naar boven en kregen we vertrouwen in de werk-

wijze van SAVACO. Er werd duidelijk met ons meegedacht, zodat IT de groei van onze firma kon ondersteunen. Een goed gedocumenteerd draaiboek zou de complexiteit fel verminderen. Het gevolg was dat we ons serverpark eind vorig jaar lieten vernieuwen en dat we ook de virtualisatie verder op punt hebben laten zetten.”

Op tijd opgeleverd “Het werd nog even spannend toen in december een kleine brand in een van onze lokalen tientallen netwerkkabels liet doorbranden. Dat heeft ervoor gezorgd dat we ook onze patchkast ontdubbeld hebben. Het belette niet dat het project toch in januari en op tijd beëindigd kon worden. De brand heeft ons ook verder aan het denken gezet, zodat we nu van plan zijn om ons volledig serverpark te mirroren op een andere locatie. Zelfs een brand zou de uitval van onze filialen niet mogen bewerkstelligen.”


Hogere bedrijfszekerheid “Onze filialen mogen nooit uitvallen. Zij werken via Citrix op onze serverinfrastructuur. Vroeger gebeurde het al eens dat ze daar niet verder konden werken. Sinds de overgang is er nog geen uitval, of werd een potentieel probleem zodanig snel gedetecteerd dat het al opgelost was, voor we het zelf merkten. We dachten dat de problemen te maken hadden met onze BiLANverbinding, maar het bleek meer dan dat. SAVACO heeft de communicatie en de afstemming met de telecompartner op zich genomen, want voor ons werd het te technisch.”

Regelmatige diensten “Linum kiest ervoor om zelf geen IT-specialist in huis te halen en dat over te laten aan een IT-partner. We zijn heel tevreden over de aanpak van SAVACO. Wat we niet gewoon waren, is dat we kunnen volgen wat er uitgevoerd werd en wat er wanneer

15

ingepland staat. Ook nu nog, na de uitvoering van het IT-project, behouden we dat overzicht. In het kader van regelmatige diensten hebben we iedere twee weken een ingenieur van SAVACO ter beschikking die een periodische controle uitvoert op de componenten van onze infrastructuur en een aantal kleine taken zoals toevoegen van users uitvoert.”

Evaluatie “Het is nog te vroeg om te zien of de kosten voor beheer en onderhoud van ICT nu werkelijk gedaald zijn. Er is in ieder geval veel minder stress en frustratie en we zijn heel tevreden over de snelheid waarmee onze vragen beantwoord worden. En de hogere stabiliteit en performantie is natuurlijk ook een feit.”


NETWORKING

klant getuigt

SAVACO DIRECT JULI 2009

Flexibel datacenter van Geldof

16

Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van IT. Hoe kan IT op een flexibele manier inspelen op wijzigende bedrijfsuitdagingen? Welke business drivers liggen aan de basis van de technische keuzes omtrent business continuity en disaster recovery? Op het networking seminarie van 9 juni gaf IT Manager Kurt Lommens (Geldof) meer uitleg over hoe zo’n beslissing tot stand komt.

Vraagstelling Geldof is een toonaangevende leverancier van industriële componenten en turnkeyprojecten voor de opslag, behandeling en verwerking van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. De 300 medewerkers in Harelbeke en Willebroek (G&G International) helpen mee om een omzet van 135 miljoen euro te realiseren. De verdere groei van de onderneming en de uitgebreide ‘software stack’ maakten een vervangingsinvestering noodzakelijk. Steeds meer servers, steeds

meer opslag, steeds meer rekenkracht,... waar eindigt het? Daarnaast was er ook een vraag naar hogere bedrijfszekerheid.

Afhankelijkheid van IT Een organisatie zoals Geldof wordt steeds afhankelijker van IT services. De users verwachten een hoge beschikbaarheid en eisen een minimale downtime. PLM, ERP en Business Intelligence zijn kritische applicaties. De bedrijfsleiding liet ook een plan voor full disaster recovery uitwerken, zodat een oplossing van redundante storage, processoren en netwerkconnectiviteit werd voorgesteld.

Meewerken aan oplossing De finale oplossing ontstaat natuurlijk niet zomaar. Daar gaan heel wat gesprekken en onderzoek aan vooraf, die getoetst worden aan technische knowhow en jarenlange er-

varing. SAVACO zoekt mee naar budgettair haalbare oplossingen die het bedrijf ondersteunen in haar doelstellingen. De technische oplossing werd uiteindelijk gevonden in een combinatie van blade servers, SAN, HP StorageWorks Enterprises Virtual Arrays en VMware ESX met Site Recovery Manager.


SAVACO NEWS

Nieuwe klanten

EVENTS

De voorbije maanden hebben we onder andere deze bedrijven en organisaties kunnen overtuigen om met ons in zee te gaan. Wellicht kent u er een of meerdere. Vraag hen gerust naar hun motivatie.

Deze evenementen zijn voorlopig al ingepland. Hou zeker www.savaco.com in de gaten voor de publicatie van andere events.

Networking Solutions

Engineering Solutions

Engineering Solutions

ρρ Eurogarden ρρ Ardo ρρ HDC Software ρρ Molto Plus ρρ Poppies International ρρ Veranco ρρ Spiromatic ρρ Indurub Bekina ρρ Deleye Products ρρ Stadsbader ρρ HDC software

ρρ TDE Technologies ρρ Pauwels Trafo ρρ Desmet Machinebouw Engineering ρρ Galloo Metal ρρ Delta Light ρρ Katho - VHTI ρρ Sprangers Laswerken ρρ Trino

10/09 Mechanisch ontwerp voor de machinebouw en metaalverwerking 17/09 Van idee tot afgewerkt product 08/10 IsoDraw 15/10 ProManufacturing 29/10 Mechanisch ontwerp voor de machinebouw en metaalverwerking 05/11 Van idee tot afgewerkt product 26/11 IsoDraw

17


SAVACO DIRECT JULI 2009

Nieuwe medewerkers in SAVACO (gezocht)

18

Vacatures

Het voorbije half jaar hebben we opnieuw een aantal nieuwe medewerkers mogen verwelkomen in SAVACO. De verdere groei van SAVACO wordt zo mogelijk gemaakt.

Nick Sinnaeve en Wouter Vandenbroucke zijn beiden Support Engineer Networking Solutions geworden. Als u naar de helpdesk belt, is de kans dus groot dat u hen aan de lijn krijgt. Tom Coussement trad in dienst als Project Engineer voor onze Networking Solutions. Voor installaties of het uitwerken van technische oplossingen betekent hij een welgekomen hulp voor het technische team voor Networking Solutions.

Sam Mulkay, Johan Van Conkelberge en Pieter Willemyns gingen aan de slag als Project Engineers voor Engineering Solutions aan de slag en ontfermen zich over de CAD- en PDM-uitdagingen bij onze klanten.

Voor de divisie Networking Solutions hebben we nog enkele openstaande vacatures: ρρ Account Manager ρρ Pre-sales Engineer ρρ Senior Project Engineer ρρ Support Engineer Verwijs geïnteresseerden gerust door naar onze website (www.savaco.com). Daar vindt u een gedetailleerde jobomschrijving. Wie weet staan ze in de volgende nieuwsbrief als nieuwe medewerker te pronken.


Opleidingen PTC ρρ Introduction to Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 7-8 en 9 september 2009 26-27-28 augustus en 10-11 september 2009 30 september en 1- 2-15 en 16 oktober 2009 9-10-12 en 26-27 november 2009 ρρ Mathcad 14.0: Intro to Basic Techniques 14 september 2009 ρρ Mathcad 14.0: Intro to Advanced Techniques 15 september 2009 ρρ Pro/ENGINEER Wildfire 5.0/4.0 update from Wildfire 4.0/3.0 21 september 2009 23 oktober 2009 ρρ Advanced Modeling with Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 23-24 en 25 september 2009 ρρ IsoDraw CadProcess 5-6 en 7 oktober 2009 ρρ Mechanism Design using Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 8 oktober 2009

ρρ Detailing (Creating Production Drawings) with Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 21-22 en 23 oktober 2009 ρρ Designing Sheetmetal products with Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 26 en 27 oktober 2009

CoCreate ρρ CoCreate Modeling 16, Base 31 augustus en 1-2-16-17 en 18 september 2009 12-13-14 en 28-29-30 oktober 2009 23-24-25 november en 7-8-9 december 2009 ρρ CoCreate Sheetmetal 19 oktober 2009 ρρ CoCreate Advanced Design 20 oktober 2009 ρρ CoCreate Drafting 21 en 22 oktober 2009

19


President Kennedypark 24, 8500 Kortrijk tel. 056.26.03.61 | fax 056.23.09.61 Industriepark-West 75, 9100 Sint-Niklaas tel. 03.780.17.98 | fax 03.780.17.99 info@savaco.com www.savaco.com

Newsletter 2009/07  
Newsletter 2009/07  

Nieuws van SAVACO over networking en engineering ICT solutions.

Advertisement