Page 1

9 เคล็ดลับทำควำมสะอำด เครื่องใช้ไฟฟ้ำในครัว หลายคนละเลยการทาความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะกลัวไฟดูดบ้าง หรือคิดไม่ถึงว่ามีสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นแอบซ่อนอยู่ และถ้าหากไม่ทาความสะอาด บ่อย ๆ บวกกับไม่รจู้ ักวิธีการทาความสะอาดที่ถูกต้องก็จะทาให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึง ประสงค์ ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจชารุดเสียหาย โดยเฉพาะกับห้องครัวที่มักจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จาเป็นอยู่หลายชนิด ฉะนั้นอย่ารอช้า ที่จะเริ่มลงมือทาความสะอาด ด้วยเคล็ดลับการทาความสะอาดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ ภายในห้องครัวเหล่านี้ ลองไปทาตามพร้อมกันเลยนะคะ 1. เตาอบสะอาดด้วยเบกกิ้งโซดา ถ้าเตาอบของคุณไม่มรี ะบบทาความสะอาดตัวเอง วิธีการทาความสะอาดก็ไม่ ยากค่ะ ใช้เบกกิ้งโซดาและน้าแร่ธรรมชาติผสมเข้าด้วยกัน จากนั้นนาไปป้ายด้านข้าง และส่วนฐานของเตาอบ หรืออาจจะใช้เบกกิ้งโซดาผสมกับน้าส้มสายชูก็มีคุณสมบัติ เช็ดล้างเตาอบให้สะอาดได้เหมือนกัน จากนั้นก็ทิ้งไว้ 30 นาที ให้ฉีดน้ายาที่เราผสม จากเบกกิ้งโซดา และเช็ดอีกรอบ ก่อนนอนก็ฉีดน้ายาทิ้งไว้ข้ามคืน และจัดการเช็ดให้ สะอาดในเช้าวันรุ่งขึ้น เพียงเท่านีเ้ ตาอบของคุณก็จะสะอาดไร้กลิ่นแล้วล่ะค่ะ 2. กาจัดกลิ่นเหม็นในตู้เย็น หลายบ้านต้องประสบปัญหาตู้เย็นมีกลิ่นอย่างแน่นอน ความเชื่อเดิม ๆ ที่ว่า ถ่านช่วยดูดกลิ่นในตูเ้ ย็นได้นั้นอาจจะช่วยได้แต่ไม่ทั้งหมด ถ้าหากคุณไม่เริม่ จากการ เคลียร์ของทาความสะอาดตูเ้ ย็นออกก่อน กลิ่นไม่พึงประสงค์จะหายไปได้อย่างไร เริ่มทาความสะอาดด้วยการเคลียร์ของทุกอย่างออกมาจากตู้เย็นให้หมด เชื่อว่าหลาย คนต้องเจอของบางอย่างที่หมดอายุไปนานแล้วแน่ ๆ เลยล่ะ จากนั้นใช้ผ้าเปียกหมาด ๆ ชุบเบกกิ้งโซดาและเช็ดถูส่วนต่าง ๆ ในตู้เย็น จะช่วยทาให้กลิ่นหายไปแถมคราบ สกปรกก็หลุดออกไปอย่างง่ายดายอีกด้วย 3. ดูแลไมโครเวฟให้กลับมาน่าใช้อีกครั้ง เมื่อใช้ไมโครเวฟหลาย ๆ ครั้ง ปัญหาที่ตามมาคือกลิ่นคาวของอาหารหลาย ๆ ชนิดรวมกัน วิธีแก้ไขคือ นาน้ามะนาวใส่แก้วแล้วเอาไปวางไว้ในไมโครเวฟ กดปุ่มให้ ไมโครเวฟทางานเหมือนตอนอุ่นอาหาร กรดจากน้ามะนาวจะช่วยทาให้กลิ่นคาว หายไป ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยกาจัดคราบสกปรกที่เกิดจากอาหารอีกด้วย เสร็จแล้วก็ เช็ดเก็บความเรียบร้อยทั้งในและนอกตัวไมโครเวฟ ให้กลับมาดูสะอาดน่าใช้อีกครั้งได้ เลย 4. เครื่องปั่นสะอาดน่าใช้ การทาความสะอาดเหยือกแก้วบนเครื่องปั่นนั้นทาได้ไม่ยาก แค่ล้างปกติก็ สะอาดเหมือนเดิมแล้ว แต่ที่จะพูดถึงต่อไปนี้คือการล้างฐานเครื่องปัน่ ซึ่งอาจจะทามา จากพลาสติก หรือ สเตนเลส ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกัน คือ นาผ้าสะอาดไปชุบ น้าส้มสายชูชาวแล้วเช็ดให้ทั่วฐาน นาแปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วมาขัด ๆ ถู ๆ เพื่อนาคราบ สกปรกออกไป

หน้า 10  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you