Page 1

TEAM SATUR Volunteer Form Pangalan: Tirahan: Contact Details Landline: Cellphone: E-mail: Website: Saan bumoboto? Isa sa kinikilala at iginagalang na lider ng oposisyon at kilusang pagbabago si Congressman Satur Ocampo. Anak ng mga magsasaka sa Sta. Rita, Pampanga, maagang naranasan ni Satur ang kahirapan at kaapihan. Nagsumikap bilang working student at naging batikang peryodista noong dekada 70. Bilang bise-presidente ng National Press Club noon, itinaguyod niya ang malayang pamamahayag. Nang ipataw ni Marcos ang martial law,

napilitang mamundok si Satur. Buong tapang niyang ipinaglaban ang kalayaan at demokrasya. Inaresto siya, tinortyur at isa sa pinakamatagal na ikinulong gaya nina Ninoy Aquino at iba pang lumaban sa diktadura. Matapos ang 1986 EDSA People Power I, itinuloy ni Satur ang laban para sa hustisya, karapatang pantao at kapayapaan. Nagsilbing boses ng masa sa Kongreso mula 2001 nang mahalal bilang kongresista ng Bayan Muna partylist. Ngayong 2010, si Satur ay magiging boses ng masa sa Senado.

“Naniniwala ang Team Satur na kailangan ng tunay na kinatawan ng masa at boses ng pagbabago sa Senado.�

Paano makakatulong sa kampanya ni Satur? Imbitahan ang mga kapamilya, kamag-anak at kakilalang bumoto kay Satur at sumali sa Team Satur Gumawa o magpalaganap ng mga campaign materials Tumulong sa kampanya sa internet, pagbabahay-bahay at iba pang paraan ng paghahatid impormasyon tungkol kay Satur at sa kanyang plataporma. Mag-organisa ng mga forum at iba pang mga aktibidad para kay Satur Tumulong sa pangangalap ng pondo Sumama sa kampanya at mga lakad ni Satur sa inyong lugar Iba pa _________________________ _________________________________ _________________________________


T e a m S a t u r !

Sumali sa

Team Satur! Ano ang Team Satur? Ang Team Satur (Satur Ocampo for Senator Movement) ay binubuo ng mga taga-suporta at volunteers ni Satur Ocampo. Naniniwala ang Team Satur na kailangan ng tunay na kinatawan ng masa at boses ng pagbabago sa Senado. Ito’y walang iba kundi si Satur Ocampo, ang kandidatong palaban at makabayan sa 2010!

Ano ang dapat gawin ng mga kasapi ng Team Satur? 1. Ikampanya sa mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kaeskwela o kasama sa trabaho si Satur bilang kandidato sa pagkasenador. 2. Tumulong sa paggawa at pagpapakalat ng kanyang mga campaign materials (poster, leaflet, sticker, t-shirt, banner, atbp.) 3. Dumalo sa mga pagtitipon para kay Satur o mag-organisa ng sariling aktibidad para sa kampanya. 4. Mag-recruit ng tatlo o higit pang kasama. Para sa dagdag na kaalaman, makipag-ugnayan sa sumusunod:

Paano sumali sa Team Satur?

Satur Ocampo for Senator Movement Headquarters

Lahat ng gustong sumali ay maaring bumisita sa opisina ng Makabayan o ng Bayan Muna sa inyong lugar, sa website (www.satur4senator.com) o sa pamamagitan ng email (teamsatur@ satur4senator.com).

Mobile Hotline: (0915) 506.7006 Email: teamsatur@satur4senator.com Website: www.satur4senator.com

2nd Flr., UCCP Bldg. 877 EDSA, Quezon City Tel. No. (02) 359-6628

Team Satur volunteer form  

Volunteer form and flyer for Satur Ocampo supporters

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you