Page 1

GORJANC GLASILO OBČINE GORJE 26. julij 2013

številka 40

Prireditev ob obèinskem prazniku in državnem prazniku dneva državnosti Ponedeljek, 24. junij, je bil za mnogo Gorjancev čudovit dan. Najbolj so se ga razveselili šoloobvezni otroci, kajti s tem dnem se jim je zaključilo šolsko leto in počitnice, ki so jih nestrpno pričakovali, so se začele. No, skoraj! Mnogo otrok Osnovne šole Gorje je zvečer čakala še prijetna obveznost, prireditev, ki so jo načrtovali skupaj z učiteljskim kolektivom, in ki so jo želeli izpeljati tako dobro, kot je le mogoče. In če bi vprašali vse udeležene na prireditvi, sem prepričan, da bi mirne vesti priznali, da je prireditev uspela nad vsemi pričakovanji. Bila je izvirna, raznolika, pestra in polna lepih presenečenj. Začela se je s kratko otroško igro, nakar nas je gospod župan Peter Torkar pustil brez besed s svojim petjem, ki so ga ubrano dopolnjevale učiteljice gorjanske osnovne šole v zboru Vučce. Prireditev je tekla dalje v prepletanju zborovskega petja gorjanskih osnovnošolcev in Vučc, pripovedovanju šal, odkrivanju življenjskih modrosti treh mladih povezovalcev programa, z občasno podporo predstavnika Kulturnega društva Gorje. Spomni-

li smo se tudi letošnjih občinskih nagrajencev, katerim je župan Peter podelil priznanja. Pred drugim viškom proslave, ki ga je zaznamovalo razvitje novega praporja Krajevne organizacije Rdečega Križa Gorje, pa smo udeleženci proslave kot pravi domoljubni in zavestni Slovenci prvi del proslave sklenili s skupnim prepevanje zimzelene Avsenikove skladbe Slovenija, od kod lepote tvoje. Proslava ob državnem in občinskem prazniku je vsekakor prekrasen izraz, kakšne lepe stvari se lahko zgodijo in izvedejo, če stopimo skupaj in vsak prispeva po svojih najboljših močeh. Hvala vsem sodelujočim, Osnovni šoli Gorje, njihovemu učiteljskemu zboru in učencem, Občini Gorje na čelu z županom Petrom Torkarjem in Kulturnemu društvu Gorje za lep zgled sodelovanja in se v prihodnosti nadejamo in že veselimo novih tovrstnih uspehov. Aleš Pogačnik

foto: Robert Novak


2

AKTUALNO

GORJANC

Energetska prenova osnovne šole

Spoštovane Občanke in Občani! Zdi se, kot da poleti čas mineva še hitreje. Mimo je že mesec julij in z njim polovica šolskih počitnic. Dogajanje je vsepovsod pestro in resnično obstaja nešteto možnosti za preganjanje dolgčasa. Pravzaprav mislim, da se dolgčasa bojimo, pa ne bi bilo prav nič narobe, če sem in tja ne počnemo prav nič. Tako spočijemo telo in duha in spoznamo, da se tudi brez naše dejavnosti svet ne ustavi in nemoteno teče dalje. Narava nam daje znake, kdaj je čas za oddih. Poletje je res obdobje, ko naj bi si se oddahnili od delovnih obveznosti in si nabrali novih moči. V hudi vročini dejansko ne moremo funkcionirati kot običajno. Takrat se najbolj prileže osvežitev v vodi, hladna pijača, poležavanje v senci, … Vsekakor brez slabe vesti in brez misli na delovne obveznosti. Če se ozrem nazaj v mesec julij, je bil v Gorjah največji dogodek blagoslov in prevzem novega gasilskega vozila Prostovoljnega gasilskega društva Gorje. Na tem mestu se zahvaljujem vsem botrom za prispevek in zavedanje pomena prostovoljstva gasilcev. Hvala tudi članom društva za pripravljeno slovesnost in veselico. Po izidu prejšnjih novic smo tudi letos lahko uživali v izvirni prireditvi ob prazniku, ki so jo pripravili učenci in učenke osnovne šole Gorje skupaj z njihovimi učiteljicami. Naj vse sodelujoče ponovno pohvalim za izvirnost in odlično izvedbo prireditve. Vsakokrat sem prijetno presenečen nad programom, ki nam ga pripravijo.

V občini Gorje so sredi junija slovesno predali namenu energetsko obnovljeno osnovno šolo. Šola je dobila prenovljeno kurilnico, nov kotel na biomaso, nove radiatorje, izolacijo, nova okna in vrata ter sončno elektrarno, ki je nameščena na strehi šole. Partner pri 860.000 evrov vrednem projektu, ki ga je v 85 % sofinancirala švicarska vlada iz projekta REAAL, je bila razvoja agencija BSC Kranj. Projekt je izvedla družba Eltec Petrol. Na fotografiji od leve proti desni: Direktor družbe Eltec Petrol Jože Torkar, župan Peter Torkar, ravnatelj osnovne šole Milan Rejc in direktor BSC Kranj, Bogo Filipič. RP

Dela v Krnici napredujejo dobro Kot smo poročali, je Občina Gorje v začetku letošnjega maja začela z obsežnimi deli v Krnici, Zabreznem in Hotunjah. Začeli so z obnovo in novogradnjo infrastrukture v vaškem jedru Krnice, na območju pri lovskih blokih ter v Zabreznem in Hotunjah. Izgradili bodo novo fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo, obnovili bodo vodovod in meteorno kanalizacijo, predvidena je rekonstrukcija občinskih cest, pa tudi dela državne ceste. Kot je povedal župan Peter Torkar, kljub temu, da so dela zaradi zahtevnosti terena izjemno težavna, potekajo po načrtih oziroma celo prehitevajo terminski plan. Investicija bo na koncu presegla vrednost milijon evrov. RP

V sklopu občinske proslave je KO RK Gorje razvil nov prapor in v družbi pobratenih kolegov iz Varaždina smo preživeli prijeten večer. Tudi tej dejavni gorjanski organizaciji se zahvaljujem za skrb, ki jo posvečajo občankam in občanom ter ji čestitam k obletnici razvitja prapora. Za konec vsem želim še prijetno nadaljevanje poletja. Privoščite si oddih, kakšno veselico, koncert, romantičen večer pod zvezdami, … skratka tisto, kar vam bo dalo novih moči. In pustite dolgčasu, da ohladi vaše motorje. Zaslužijo si, da jih izklopite. Uživajte! Vaš župan Peter Torkar

GORJANC - Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje; Odgovorna urednica: Romana Purkart. Gorjanc je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1534; Časopis izhaja v nakladi 1.170 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini Gorje. Priprava na tisk in tisk: Antus Jesenice. Distribucija: Pošta Slovenije. Naslov uredništva: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. Elektronski naslov: gorjanc@gorje.si Oglasno trženje: Antus Jesenice, tel.: 04 586 51 30; e-mail: info@antus.si


GORJANC

AKTUALNO

3

Razvitje pRapoRa Rdečega kRiža in obisk pRijateljev iz vaRaždina 24. junija, na slovesnosti ob občinskem in državnem prazniku, je naša krajevna organizacija razvila svoj novi prapor, starega smo zaradi dotrajanosti zamenjali. Vabilu za botrstvo sta se odzvala boter in botra – Elmont Bled in Pavla Strnad, ki sta že pred tridesetimi leti prevzela botrstvo. Pokrovitelj je gospod Peter Torkar. Poleg njih so tudi nekatera društva pripela svoje spominske trakove. Družina Kuralt je pripela svoj trak, saj so do sedaj v organizaciji delali štirje prostovoljci od leta 1945 dalje, skupaj pa v naši organizaciji beležimo več kot 94 let prostovoljnega dela. Na novem praporu je dvanajst spominskih trakov. Stari prapor se je poslovil od vseh praporov drugih društev, novi pa se je nato z njimi pozdravil – z dotikom znaka na drogu. Proslave so se udeležili tudi naši prijatelji iz pobratene organizacije Rdečega križa Varaždin. Listino o pobratenju smo podpisali pred 30. leti. Veseli smo, da nam je uspelo zbrati sredstva za nov prapor, zato se moramo zahvaliti vsem vam darovalcem prispevkov, saj nam brez vaše pomoči ne bi uspelo. Zahvaljujemo se Občini Gorje in županu Petru Torkarju, da nam stojijo ob strani in pomagajo pri našem delu. Hvala gospodu župniku Branetu Zadniku za blagoslov prapora in spodbudne besede. Podelili smo tudi priznanje Henri Dunant. Za svoje 45 - letno prostovoljno delo ga je prejela naša prostovoljka Alenka Ambrožič. Tudi v bodoče je naša prva naloga pomagati ljudem v stiski, otrokom pri šolskih potrebščinah in starejšim, ki živijo sami.

OBVESTILO O PODALJŠANJU RAZPISA ZA STANOVANJSKE KREDITE V OBÈINI GORJE ZA LETO 2013 V glasilu Občine Gorje »Gorjanc«, št. 38 z dne 31.05.2013, je bil objavljen Razpis za stanovanjske kredite v Občini Gorje za leto 2013. Za navedeni razpis Občina Gorje subvencionira obrestno mero. Obrestna mera za kreditojemalca je referenčna obrestna mera in je sestavljena iz šestmesečnega euriborja + 0,00% obrestnega pribitka. Doba vračila kredita je do 15 let. Stanovanjski kredit je pod pogoji, navedenimi v razpisu, namenjen fizičnim osebam za:

- nakup stanovanj, - stanovanjsko gradnjo, - prenovo, sanacijo in obsežnejša vzdrževalna dela stanovanj ali stanovanjskih hiš. V razpisnem roku kreditni potencial v višini 8.390,00 EUR za stanovanjske kredite ni bil porabljen, zato se razpisni rok podaljša do 30.11.2013 oz. do porabe kreditnega potenciala. Razpis za stanovanjske kredite je namenjen razreševanju stanovanjske problematike v Občini Gorje, predvsem mladim in tistim, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem, oz. le-tega nimajo rešenega. Obrazec vloge za prijavo na razpis lahko prosilci dobijo na Občini Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje ali na spletni strani www.gorje.si. Podrobnejše informacije lahko prosilci dobijo na tel. 04 575 18 04 (Monika Breznik – Občina Gorje) ali 04 537 45 15 (Darja Zupan – Alpdom d.d. Radovljica). Peter Torkar, Župan Občine Gorje

Predvideva se, da bo v prihodnje vse manj hrane iz sredstev EU in sredstev RKS »Nikoli sami«, zato bomo pač morali čim več nabavljati iz lastnih sredstev, to je iz članarine, v obsegu, kar bomo pač zmogli. Vabim vse tiste, ki potrebujete oblačila ali obutev za otroke ali odrasle, da se od septembra naprej oglasite v našem skladišču, v času uradnih ur pa jih tudi lahko prinesete. Želim si, da bomo zmogli pomagati čim več ljudem, zato vabim vse občane, ki še niso člani RKS, da se nam pridružijo in z letno članarino pet evrov pomagajo k lažji premostitvi težav. Predsednica Nada Kuralt, foto: Robert Novak

EUROPE DIRECT GORENJSKA Na Gorenjskem že od 1. januarja 2013 deluje informacijska točka Evropske unije Europe Direct Gorenjska v partnerskem delovanju organizacij BSC Kranj, d.o.o., Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ter Razvojna agencija Sora, d.o.o. V Evropski uniji (EU) deluje več kot petsto informacijskih centrov Europe Direct, ki predstavljajo lokalno povezavo med Evropsko unijo in njenimi državljani. Ponujajo splošne informacije o EU ter državljane napotijo na specializirane vire informacij. Mreža informacijskih točk Europe Direct (ED) je eno najpomembnejših orodij Evropske unije za informiranje državljanov o EU, zlasti o pravicah državljanov EU in prednostnih nalogah EU, ter spodbujanje participativnega državljanstva na lokalni in regionalni ravni. Z aktivnostmi Europe Direct Gorenjska bomo na regionalnem in lokalnem nivoju ponujali odgovore na vprašanja o Evropski uniji, organizirali več dogodkov povezanih z EU ter pripravili avdio-vizualno gradivo. Tako smo v sklopu projekta Europe Direct Gorenjska izvedli dogodke EU in otroci, EU in prostovoljci, EU in medgeneracijsko sodelovanje ter EU in tehnike hitrega branja. V letošnjem letu pa bomo izvedli še delavnice na temo EU in lokalno okolje, EU in ekologija, SOLVIT za državljane ter EURES za državljane. Na nas se lahko obrnete, če: • imate vprašanje o Evropski uniji, • vas zanima možnost zaposlovanja v EU, • vas zanima selitev v državo članico EU, • vas zanima brezplačno informacijsko gradivo o EU, • ali pa bi radi aktivno prispevali k prihodnosti delovanja EU. O dogodkih, novicah in dogajanju v EU vas bomo obveščali tudi preko e-biltena, ki izhaja 6x letno. Na naše e-novice se lahko prijavite na mail: jasmina.bagar@ ragor.si ali pa preko Facebook profila Europe Direct Gorenjska. Več informacij o dogodkih pa si lahko preberete na spletni strani www.ragor.si Če imate vprašanje o EU, vprašajte EUROPE DIRECT GORENJSKA! Eldina Čosatović, mag. Informacijska točka Europe Direct Gorenjska


4

AKTUALNO

GORJANC

Uživajmo lokalno! Stara modrost pravi, da je za človeka najboljša tista hrana, ki je pridelana njemu najbližje. Vedno več ljudi v zadnjem času sledi tej modrosti in se zaveda pomena uživanja sezonske in lokalno pridelane hrane, ki od njive do krožnika potuje najkrajši možni čas, je boljšega okusa in nam bolj koristi. Z namenom, da bi spodbudili večjo lokalno pridelavo hrane in neposredne tržne odnose med kmetom in potrošnikom, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta Uživajmo lokalno ob sofinanciranju občin Kranjska Gora, Žirovnica, Gorje, Bled, Bohinj in Radovljica pripravlja katalog ponudnikov pridelkov in izdelkov območja zgornje Gorenjske. K sodelovanju vabimo vse pridelovalce in predelovalce tega območja z lastno pridelavo in predelavo. Objava podatkov v katalogu je brezplačna. Pripravljen katalog bo kot zbir koristih informacij jeseni razposlan v vsa gospodinjstva zgoraj navedenih občin, s čimer bomo vključenim ponudnikom omogočili večjo prepoznavnost in posledično boljšo prodajo njihovih pridelkov in izdelkov. Za objavo v katalogu morajo ponudniki pridelkov in izdelkov izpolnjevati naslednje pogoje. Biti morajo

občani občin Kranjska Gora, Jesenice, Gorje, Žirovnica, Bled, Bohinj ali Radovljica; imeti lastno surovino oziroma surovino iz območja zgornje Gorenjske, imeti ustrezno registrirano dejavnost in imeti tržne viške. Vlogo za brezplačno objavo v katalogu, lahko najdete med drugim na spletni strani www.ragor.si. Vloge za brezplačno objavo v katalogu (skupaj z vsemi prilogami) bomo zbirali do 10. septembra 2013 na naslovu: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice. Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte na naslov urska.zeleznikar@ragor.si ali preko telefona 04 581 34 17 – Urška Železnikar. V prizadevanju za vzpostavitev Trajnostnega lokalnega prehranskega sistema so župani sedmih občin Zgornje Gorenjske sprožili še en projekt, katerega cilj je povečati delež zdrave hrane lokalnih pridelovalcev v osnovnih šolah in vrtcih. Kako bomo skušali doseči ta cilj in kakšne koristi bi lahko imeli lokalni pridelovalci hrane, bomo predstavili na srečanjih, ki bodo: 12. septembra na Dovjem 17. septembra v Gorjah 19. septembra v Lescah Idejo in koncept bo predstavil Anton Komat, znani publicist in soavtor uspešnega projekta »Urbane brazde«. Srečanja bodo potekala predvidoma ob 19. uri, lokacija pa bo objavljena v občinskih glasilih in Radiu Triglav v začetku septembra. Urška Železnikar, Ragor

Energetska sanacija zdravstvenega doma Občina Bled je marca s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejela dva sklepa o odobritvi sredstev za energetsko sanacijo stavb v občinski lasti v skupni višini 632.000 EUR. Prvi sklep v višini 215.000 EUR se nanaša na Zdravstveni dom Bled, kjer so z deli že začeli, dela pa bo sofinancirala tudi Občina Gorje. Dela naj bi bila končana do konca avgusta, kot pa so povedali v Zdravstvenem domu, dela potekajo tako, da ne motijo dela v samem domu. Delavci se bodo prilagajali tudi potrebam reševalne postaje, tako da bo tudi ta svoje delo lahko opravljala nemoteno. Edina sprememba za uporabnike doma je, da so zaradi varnosti zaprli spodnji vhod v prostore fizioterapije. RP

spremenjen parkirni režim pri zdravstvenem domu Obveščamo vas, da je Občina Bled na parkirnih prostorih, namenjenih pacientom Zdravstvenega doma Bled, uvedla časovno omejitev parkiranja, ki je določena s predpisano prometno signalizacijo, na kateri je naveden 2 urni dovoljeni čas parkiranja. Predpisi, ki urejajo področje cestnega prometa določajo, da mora voznik na območju časovno omejenega parkiranja označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu, po izteku dovoljenega časa pa mora voznik vozilo odpeljati. To pomeni, da mora voznik, ki parkira svoje vozilo v območju časovno omejenega parkiranja, označiti točno uro, ko je prišel na navedeno parkirišče. To lahko voznik stori na kakršenkoli način (napiše čas prihoda na list papirja, označi čas prihoda s parkirno uro itd…) saj predpisi točnega načina ne določajo, mora pa biti čas prihoda označen na vidnem mestu (npr. na armaturni plošči vozila). Nadzor spoštovanja parkirnega režima redno izvaja medobčinsko redarstvo. Globa za prekoračitev časovne omejitve oziroma v primeru, ko voznik ne označi časa prihoda, znaša 40 evrov. mag. Primož Lah, Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj

Air power 2013 Zeltweg Na letališču v Zeltwegu na Avstrijskem Štajerskem vsake dve leti prirejajo veliki letalski miting. 29. junija zgodaj zjutraj smo se zbrali letalski navdušenci in se odpeljali na kraj dogodka. Pot nas je vodila skozi predor Karavanke, mimo Vrbskega jezera in Celovca proti našemu cilju, letališču v Zeltwegu. Po slabih dveh urah vožnje smo prispeli in se takoj vključili v kolono vozil, ki so se premikale proti parkiriščem ob letališču. Po zaslugi dobro organizirane policije in vojske, ki sta usmerjali promet, smo kmalu parkirali vozilo dobrih pet minut od prizorišča. Množica ljudi iz vseh smeri se je počasi zbirala na velikem prostoru za gledalce.


GORJANC

AKTUALNO, DRUŠTVA

Program se je začel s nizkimi preleti vojaškega reaktivnega letala avstrijske vojske, eurofighter. To je bila prva preizkušnja za naša ušesa. Program se je nadaljeval z večkratnimi preleti večinoma vojaških letal. Na začetku so nas navduševala letala na propelerski pogon, med drugimi tudi znameniti angleški spitfire, bombnik B-25 mitchel ameriški mustang in ostali, ki so bili udeleženi v drugi svetovni vojni. Posebno pozornost je pritegnilo popolnoma prenovljeno potniško letalo pokojnega predsednika SFRJ Josipa Broza Tita douglas DC-6B. V nadaljevanju so nastopila tudi reaktivna vojaška letala. Med njimi je bil najbolj glasen F-16.

Poleg posameznih letov letal so nastopile tudi akrobatske skupine: Patroullie Suisse s svojimi F5A, Frecce Tricolori – znamenita italijanska skupina, Turkish Stars, Patrulla Aguila in akrobatska Skupina Flying Bulls. Tudi pri visokih hitrostih so na minimalni medsebojni oddaljenosti brezhibno izvajali akrobacije. Doživeli smo tudi helikopterski desant, akrobacije jadralnih letal, helikopterjev, padalcev in tudi prikaz izvedbe prisilnega pristanka vsiljivca v zračnem prostoru s strani dveh vojaških lovcev. Vsiljivca sta lovca spravila na tla v slabih desetih minutah. Program je potekal neprekinjeno do 17.30 ure. Veliko letal je bilo parkiranih ob prostoru za gledalce tako, da jih je bilo možno opazovati čisto od blizu. Informacije o mitingu so objavljene na spletni strani http://www.airpower.gv.at. Luka Por

Regijska gasilska orientacija Prostovoljno gasilsko društvo je 15. junija organiziralo regijsko gasilsko orientacijo za mladino. Tekmovanje je potekalo za Gorjanskim domom, na Zatrati, na Obočnici, in po občinskih poteh.Tekmovanja se je udeležilo 43 ekip pionirjev in pionirk, 35 ekip mladincev in mladink ter 28 ekip pripravnikov in pripravnic. Vsaka ekipa je štela tri člane, s seboj je imela najmanj enega mentorja, nad tekmovanji so bdeli sodniki. Prostovoljno gasilsko društvo Gorje je nastopilo z dvema ekipama pionirk, eno ekipo pionirjev in eno ekipo mladincev. Dosegli smo odlične rezultate, in sicer:1. in 3. mesto pionirk, 2. mesto pionirjev in 13. mesto mladincev. Na državno prvenstvo sta se uvrstili ekipi pionirk in pionirjev. Za organizacijo tekmovanja smo dobili pohvale, kar nam veliko pomeni, saj organizacija takega tekmovanja ni majhen zalogaj in zahteva nešteto ur prostovoljnega dela. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali pri organizaciji in izvedbi tekmovanja, ekipama, ki sta se uvrstili na državno prvenstvo pa želimo uspešen nastop. Mojca Pečar, PGD Gorje

5

UPANJE ZA ŠTEFANA Štefan Bevčič iz Zgornjih Gorij je star le 40 let in že dve leti in pol življenja z diagnozo te izjemno uničujoče degenerativne bolezni živčevja. Amiotrofična lateralne skleroza (ALS) je bolezen, ki povzroča umiranje gibalnih živčnih celic v možganski skorji, možganskem deblu in v hrbtenjači. Zaradi propadanja

živčevja oslabijo še mišice, ki sčasoma postanejo nefunkcionalne. Obenem miselni procesi in živčevje v očeh ostanejo neprizadeti. Bolniki z ALS ostanejo ujeti z živimi mislimi v svoje negibno telo, večina pa jih umre zaradi zadušitve. Povprečna doba preživetja je 3 – 4 leta od postavljene diagnoze. Sedaj želi boj s to terminalno boleznijo nadaljevati s sodelovanjem v kliničnih raziskavah in z zdravili, ki bi kakorkoli pripomogla v boju z ALS. “Vredno je preizkusiti vsako možnost za življenje.” Štefan Bevčič Kako lahko pomagate Štefanu? Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo “STEF5” na 1919 in prispevali boste 5 EUR za v zdravljenje Štefana z matičnimi celicami in preprečevanje in zdravljenje ene najpogubnejših bolezni našega časa – amiotrofične lateralne skleroze (ALS) Vaš prispevek lahko nakažete tudi na transakcijski račun Društva distrofikov Slovenije: Društvo distrofikov Slovenije, p.p. 2618, Linhartova 1/III, 1001 Ljubljana, TRR: SI56 03134- 1000000534, sklic: SI00 238 – 062, SWIFT (BIC koda): SKBASI2X, namen: Donacija – Štefan Bevčič. Za znesek vaše donacije si zmanjšate letno davčno osnovo skladno z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1. Pogoji in navodila za sodelovanje v SMS donaciji: www.hope4stefan.org/pogoji.html Več informacij o kampanji boste našli na naslednjih naslovih: www.hope4stefan.org, stefan.bevcic@hope4stefan.org, www. facebook.com/Hope4Stefan, Donacije zbirajo tudi na Občini Gorje. RP, foto: Robert Novak


6

DRUŠTVA

GORJANC

ljUdje in živali - je tako težko živeti v slogi? V uredništvo Gorjanca smo dobili pismo bralke Teje iz Gorij. Piše, da ima na balkonu hiško, napolnjeno s senom, kjer je doma želva Pika, lani pa je tam našla svoj dom tudi potepuška, kakega pol leta stara mačka Maca. Enkrat je mucka imela mladičke, potem pa so jo sterilizirali. Kljub vsemu pa ima bralka velik problem s sosedi, ki mačk in vseh okoli očitno ne marajo in počnejo vse mogoče nesramnosti - zmerjajo njo, uničujejo njeno lastnino, grozijo z inšpekcijo, zahtevajo soglasje za dovoljenje lastništva Mace,…. Bralka je zapisala: ''Najhuje zanje je pa to, da ju (ostala sta še dva mucka), dvakrat na dan spustim pod balkon in tega ne prenesejo. Igrata se večinoma na balkonu, na pesku pred blokom in malo na travi, pa še tega ne dovolijo. Nastavili so že strup, kamenje mečejo v njih, neka soseda je s kopuljo mahala po enem (ga je na srečo zgrešila). Na balkonu imam vsak dan za pest kamenja, ker mečejo kamenje tudi nanju, ko sta doma! To je absolutno nemogoče in nesprejemljivo početje, celo kaznivo je. Sta pa mala muca, ki sta nama še ostala stanovanjska mucka, vajena čistoče, razbolhana, razglistana in nikoli nikomur še nista naredila nobene škode. Samo razigrana, tri mesece star mačkončka sta. Tudi mama Maca ne dela škode in je ravno tako vajena stanovanja.'' Bralka Teja je še zapisala, da apelira na lastnike mačkov, da jih dajo

kastrirati, na kar so že opozarjali z Društva za zaščito živali Kranj. Bralki Teji svetujemo, naj ob ponovnem morebitnem surovem ravnanju sosedov, grožnjah in podobnem, obvesti Medobčinsko redarstvo ali policijo.

poletje obogatimo s sUkUlentnimi Rastlinami Vročino in pomanjkanje vlage med rastlinami najlažje prenašajo sukulenti. Gre za sorodnice kaktusov, ki nas očarajo z različno oblikovanimi mesnatimi listi, v katerih se nahaja gost sok. Rastline prihajajo iz puščavskih predelov, prilagodile so se podnebnim razmeram tako, da v času kratkega deževja zberejo energijo za daljša sušna obdobja. Rastline preživijo brez zalivanja več mesecev. Lahko jih uporabljamo za zasaditev skalnjakov, okrasnih gred-brežin, suhozidov, kot lončnice ali v zdravilne namene. Med najbolj znanimi rastlinami so aloje, agave, euforbije, eševerije, homulice in krasule. Priporočljivo jih je vzgajati čim dlje časa na prostem, vse rastline razen homulic in dobro poznanih netreskov pred prvo slano prenesemo v notranje prostore in jih vzgajamo kot lončnice. Pogoji, s katerimi spodbudimo poletno cvetenje pri omenjenih rastlinah so prezimovanje pri nizkih temperaturah (do 7° C), zelo redko zalivanje in opustitev dognojevanja. V mesecu avgustu lahko na grede, iz katerih smo že pobrali pridelek posejemo rastline za zeleno gnojenje. Omenjene rastline, kamor sodijo ogrščica, facelija, oljna redkev, sončnica, inkarnatka, volčji bob in ostale stročnice nam bodo služile kasneje kot organsko gnojilo. Pred njihovo setvijo je priporočljivo tla dobro prerahljati, po setvi pa dobro zalivati vse do kalitve semen. Med najpogostejšimi vrtnimi opravili v mesecu avgustu so zalivanje, pletev, okopavanje, dognojevanje vrtnin in cvetočih rastlin, privezovanje visokih trajnic k opori, redno privezovanje paradižnika k

Delavnica silhuet Mlada slikarka iz Podhoma, Anja Bunderla, v atriju Radovljiške graščine v letošnjem poletju vodi delavnice izdelovanja silhuet. Pridružite se ji lahko vsak torek in petek ob 16h30. Delavnice bodo potekale vse do 23. avgusta, lahko pa boste naredili tudi svojo silhueto. RP Naslednja številka Gorjanca izide 30. avgusta, prispevke sprejemamo do 22. avgusta na naslov gorjanc@gorje.si.

opori, pinciranje paradižnika, razmnoževanje zelnatih trajnic z delitvijo koreninske grude, košnja trave, obrezovanje žive meje, varstvo pred boleznimi in škodljivci in sajenje spomladi cvetočih čebulic. Sejemo lahko redkev, mesečno redkvico, motovilec, jesenske sorte solate, špinačo in vrtno krešo. Pri sadnem drevju, ki ima veliko število plodov je zaradi premočnega upogibanja priporočljivo veje podpreti. Mesec avgust je lahko že čas spravila čebule in nekaterih drugih vrtnin, katere pobiramo ob sušnem vremenu, saj s tem pridelkom podaljšamo dobo skladiščenja. Nataša Kunstelj, univ. dipl. ing. agr. BC Naklo


GORJANC

KULTURA, DRUŠTVA

7

modelarski miting na letališču v lescah Modelarska sekcija aerokluba ALC Lesce tudi letos organizira miting letečih modelov. Prireditev bo potekala 15. avgusta na letališču v Lescah, in sicer od 10. do 17. ure. Nastopili bodo modelarji iz Avstrije, Italije in Slovenije, s svojimi letali in helikopterji pa bodo skušali čim bolj navdušiti občinstvo in strogo strokovno žirijo, ki jih bo ocenjevala, in na koncu najboljše tudi nagradila. Komisija ocenjuje izgled modelov in gibanje v zraku, ki je odvisno izkušenosti in mirne roke modelarja pilota. Poskrbljeno bo tudi za lačne in žejne. Največja želja organizatorjev je lep, sončen, ne preveč vetroven dan, in razpoložena publika. V pričakovanju zanimivega in sproščenega prazničnega dne na letališču ste vabljeni na dogodek. Lep pozdrav! Luka Por

mUzejsko dRUštvo bled s statUsom delovanja v javnem inteResU Ministrstvo za kulturo je Muzejskemu društvu Bled podelilo status delovanja v javnem interesu na področju kulture. V svoji utemeljitvi je zapisalo, da društvu podeljuje status zaradi pomembnih dosežkov na področju kulture, ki jih je doseglo v zadnjih letih. Ob tem je izpostavilo, da društvo izkazuje pomembne dosežke svojega delovanja na področju varovanja kulturne dediščine. Svoj namen in cilje uresničuje z organizacijo kulturnih dogodkov, ki prispevajo k dostopnosti kulturnih dobrin. Društvo izvaja in razvija program in projekte pomembne za promocijo in podporo kulture, z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanja o njenem pomenu v strokovni in širši javnost ter je izdajatelj publikacije Razgledi Muzejskega društva Bled, v katerih posamezni člani društva zapisujejo skoraj pozabljeno zgodovino kraja in prostora. Društvo sodeluje z domačimi in mednarodnimi sorodnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnost na področju kulture. Društvo v okviru Večerov z MD Bled vsakoletno organizira devet predavanj, pri katerih sodelujejo priznani strokovnjaki s področja zgodovine, etnologije, domoznanstva in rodoslovja. Društvo objavlja preko Gorjanca in Blejskih novic fotografije iz arhivov posameznih družin z naslovom Kdo jih pozna? S tem želi prispevati, da se v kraju ohranja spomin na posamezne prebivalce Bleda in Gorij. V svojem arhivu ima že preko 1.500 fotografij. Monogafija Razgledi 2013, v kateri sodeluje petnajst domačih avtorjev, bo letos že peta po vrsti. Z namenom širjenja kulture in spoznavanja naše preteklosti na širšem območju društvo organizira vsaj dve strokovni ekskurziji letno. Društvo je bilo pobudnik “Free Movement,” srečanja pobratenih mest z Bledom, z namenom, da se utrdijo ali na novo vzpostavijo stiki z zgodovinskimi ali muzejskimi društvi posameznih mest. Izjemno sta bila odmevna mednarodna projekta Po poti Janeza Blejskega od Bleda do Briksna in obisk astonavtke Sunite Williams na Bledu. Po evidenci DURSA iz leta 2011 je imelo status javnega interesa na področju kulture v Sloveniji 145 pravnih oseb. Na ožjem območju Gorenjske imata tak status samo še Društvo Plesalnica studia Bohinj in Društvo za pomoč umetnikom dežele Kranjske – društvo Kulturni hram Bled. Status je koristen, saj prinaša točke na javnih razpisih, pravnim osebam s tem statusom lahko namenite 0,5% dohodnine, društva imajo ugodnosti pri oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in so oproščena plačila taks, imajo možnost brezplačne pravne pomoči, organiziranja tombol in javnih del, preko Ministrstvo za kulturo lahko v upravljanje pridobijo infrastrukturo in to brez javnega razpisa in brezplačno pod pogojem, da prevzamejo obveznost rednega tekočega vzdrževanja. Vse projekte smo uresničili s pomočjo že 120 članov društva, s preko 100 simpatizerji, s sodelovanjem Občine Bled, Zavoda za kulturo Bled, Radia Triglav Jesenice, Kovinske Bled in Cut Bled. Predsednik MD Bled, Srečo Vernig

poletne glasbeno-ustvarjalne delavnice Konec junija se je realizirala ideja po glasbenem ustvarjanju z otroci v naravi in tako so se na igrišču za Vrtcem Gorje odvile brezplačne dvodnevne glasbeno-ustvarjalne delavnice za otroke stare od 4 do 8 let. Skupaj z Ivico Knaflič sva združili strokovnost, znanje in izkušnje vsaka s svojega področja, ter tako z 11. udeleženci izpeljali čudovite delavnice. Otroci so uživali med prepevanjem, igranjem glasbeno-didaktičnih igric, da pa smo lahko sestavili tudi orkester, smo izdelali preproste inštrumente, katere so otroci ob zaključku odnesli s seboj domov. Veselim se ponovne podobne priložnosti, saj je bilo zadovoljstvo otrok, njihovo glasbeno izražanje in ustvarjanje pristno; lepo je biti del tega. Liljana Poklukar


KULTURA

8

GORJANC

zboRovski bUm v maRiboRU Vremenoslovci so napovedovali enega rekordno vročih dni v juniju (kot se za zaključek šolskega leta spodobi), člani mladinskega pevskega zbora OŠ Gorje in članice vokalne skupine Vuč''ce pa smo se odpravljali v Maribor. Že kar nekaj časa smo se pripravljali na nastop na prireditvi, ki ji v Sloveniji ni para. Gre za skupen nastop šolskih pevskih zborov z namenom popularizacije petja in dvig kvalitete petja v zborih slovenskih šol. Prireditev pod okriljem Zavoda RS za šolstvo je letos potekala drugič. Lani so sodelovali le zbori z Mariborskega okoliša, letos je šlo za vseslovenski dogodek. Na stadionu Ljudski vrt se nas je zbralo preko 5000 pevk in pevcev iz več kot 160 osnovnih šol. Že same priprave na ta dogodek so bile izjemne. Pod vodstvom naše zborovodkinje Tanje Leben smo se naučili nekaj novih pesmi, ki so bile napisane posebej za to priložnost, z zanimivim naslovom Ljubezenke. Naučili smo se še nekaj slovenskih ljudskih pesmi, utrdili nekaj ponarodelih iz zlatega obdobja Slovenske popevke in ponovili še nekaj pesmi iz slovenskih mladinskih filmov. Za poslastico pa smo se še naučili koreografijo in delček rapa za sodelovanje z raparjem Zlatkom. Pa je le prišel dan B (B kot BUM), 20. junij 2013. Starši ste poskrbeli za prevoz mladine na železniško postajo v Lescah (Hvala vsem!), kjer je bilo kljub zgodni uri nadvse živahno. Pridružilo se nam je še nekaj učencev iz Lesc in okoli 7. ure smo se odpeljali proti Ljubljani. Za popestritev vožnje smo poskrbeli sami. Hitro smo se preoblekli v enotne majice pomladno zelene barve z natisnjenim gorjanskim grbom. Zanje se iskreno zahvaljujemo Občini Gorje. Kako zelo so nam ta dan prišle prav, pa smo videli že v Ljubljani, ko smo se presedli na posebni vlak, ki nas je popeljal do Maribora. Samo pogledal si barvo majice in

že si vedel, kdo je naš. Tako je bilo manj možnosti, da se kdo v gneči morda celo izgubi. Pot do Maribora je ob klepetu, petju, smehu, spoznavanju novih obrazov,… hitro minila, čeprav se je vročina vztrajno stopnjevala. V Mariboru je bilo že zares vroče in pot po mariborskih ulicah do Ljudskega vrta nas je navdajala le z eno mislijo; upajmo, da bomo imeli na stadionu prostor v senci. Na srečo se je tako tudi izteklo. Prispeli smo le nekaj minut pred poldnevom, ko je bila na vrsti skupna vaja. Šele sedaj smo začutili veličino tega dogodka. Petje več kot 5000 mladih skupaj je res navdušujoče. Ob enih pa je šlo zares. Na stadion je vstopil še predsednik države g. Borut Pahor in Big Band orkestra Slovenske vojske je zaigral prve takte Zdravljice. Zadonelo je, da je bilo veselje. Nadaljevali smo z Geslom – Zapojmo pesem in delčki slovenskih ljudskih Roža na vrtu, Lepa Anka kolo vodi, Tri tičice lepo pojo in Zlata jabuka. Nato so prišle na vrsto Ljubezenke, katerih delček ste lahko slišali tudi na Občinski proslavi 24. junija. Potem pa priljubljene slovenske popevke Dan ljubezni, Vrtiljak in Zemlja pleše. Nato pa še delček z naslovom Gremo v kino in pesmi iz filmov Kekec, Bratovščina sinjega galeba in Sreča na vrvici. Za konec pa na iztočnico San se šetao, ki jo je zapela idejna vodja BUMa ga. Inge Breznik še rap z Zlatkom in Viva pozitiva, naša Slovenija, ki nam je odzvanjala v ušesih, glavah in srcih še dolgo. Na dirigentskem odru so se menjali učitelji glasbene vzgoje in dirigenti pevskih zborov slovenskih osnovnih šol, avtor glasbe in priredbe Ljubezenk, ter dirigent Big Banda orkestra Slovenske vojske . Prireditev je povezovala umetnica Simona Kopinšek. Pozdravila pa sta nas tudi župan Maribora g. Andrej Fištravec in predsednik RS g. Borut Pahor. Po uradnem delu pa so se članice mladinskega zbora pohitele do raparja Zlatka po podpis in sliko, Vuč'ce pa je med tem doletela čast izmenjati nekaj besed z g. Pahorjem (že drugič v tem tednu). Pot nazaj na železniško postajo v Mariboru smo si popestrili še s postankom za sladoled in že smo se peljali nazaj proti Ljubljani. Polni vtisov velikega pevskega dogodka smo komajda še opazili vročino, ki nas je vztrajno spremljala. Ker smo v Ljubljani imeli ravno dovolj časa, samo se na hitro ustavili še na prigrizek v restavraciji s hitro hrano in že smo se peljali proti Lescam, kjer so nas že čakali domači. Dan je bil poseben, zanimiv, poln veselje in petja. Dogodek je spremljala tudi RTV Slovenija in na njenih spletnih straneh si lahko ogledate tudi posnetek. Najlažje dostopite preko spletne strani OŠ Gorje, kjer poiščete zborovski BUM in najdete še nekaj posnetkov. Vsi, ki smo sodelovali pa že težko čakamo naslednji BUM, ki bo čez dve leti. Vaše Vuč'ce

vUč'ce smo nastopile na odpRtjU obnovljenega hotela astoRia Konec junija je doživel uradno odprtje prenovljeni šolski hotel Astoria na Bledu, ki sodi v okvir Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. V programu odprtja pa smo poleg Mance Izmajlove nastopile tudi Vuć'ce. Zapele smo tri pesmi. Po uradnem delu smo si ogledale prenovljeni hotel in bile navdušene nad novim velnes centrom. Za eno pesem in kratek klepet časa pa si je z nami vzel tudi predsednik Borut Pahor. V zahvalo so nam namenili večerjo na Blejskem gradu, za katero si študentje, ki so jo pripravili zaslužijo vse pohvale. Zares so daleč presegli naša pričakovanja. Uživale smo vsak trenutek (ko smo pele v Astorii in na gradu). Tako smo na krasen način zaključile letošnjo pevsko sezono in že imamo nekaj novih načrtov za naprej. Vuč'ce


mladi

GORJANC

9

mladi gasilci na morju Mladinska komisija pri Gasilski zvezi Bled - Bohinj že vrsto let organizira letovanje gasilske mladine v kampu Veli Jože v Savudriji. Letošnjega letovanja se je udeležilo 63 mladih, v starosti od 7 do 15 let in devet mentorjev iz občin Bled in Gorje. Na enotedenskih počitnicah vsako leto organiziramo gasilsko šolo, letos pa so mladi obravnavali požar in gašenje požara, tekmovalne discipline, gasilna sredstva ter gasilsko orodje in oprema in se učili razvrščanja. Ob koncu je bilo preverjanje pridobljenega znanja. V večernem programu so se med seboj pomerili v športnih in družabnih igrah, nogometaši so sodelovali na nogometnem turnirju v organizaciji animatorjev iz kampa, kjer so dosegli prvo in tretje mesto v svojih kategorijah. Počitnice so popestrili tudi z izletom iz Katora do Umaga in nazaj, peljali so se z znamenitim vlakcem, v Umagu pa so na stojnicah nakupili spominke za domače. Okusili so tudi vožnjo z motornim čolnom. Ob povratku domov so se ustavili na Kokrici v piceriji Dežman na pici in soku. Mlade so obiskali poveljnik OGP Gorje Borut Kunstelj, predsednik PGD Gorje Beno Jelenc, delegacija GZ Bled - Bohinj, v kateri so bili predsednik Jože Smole, poveljnik Viktor Dovžan, namestnik predsednika Jaka Por in tajnica Tina Golja. Vsem se zahvaljujejo za prejete sladke dobrote. Udeleženci tabora se zahvaljujejo donatorjem, ki so pri-

spevali praktične nagrade, finančna sredstva, sokove, sladke in slane dobrote: gostilni Kurej Zasip, piceriji Jurček Hom, dnevnem baru Krčmar Zg. Gorje, trgovini Sandra Zg. Gorje, DZS Radovljica, dnevnem baru Petač Sp. Gorje, Žitu Gorenjka Lesce, Maxi baru Zg. Gorje, Robertu Larisiju, Mariji Modrič, Mobitelu Bled-Boris Ferjan, frizerskemu salonu Brigita Ferjan, hotelu Golf Bled, NLB Bled, Eltec Petrolu, Damjanu Smrekarju –Talež. Zahvala gre tudi družbi ELAN INVENTI Begunje za brezplačno izposojo kombija, gospodu Ivanu Ferjanu s Sela za vožnje s čolnom. Mojca Pečar

Obisk 4. a razreda na Obèini Gorje V petek, 14. 6. 2013, smo imeli tehnični dan. Šli smo na Občino. Sprejel nas je župan Občine Gorje, gospod Peter Torkar. Pokazal nam je prostore, pisarne in dvigalo. Z njim smo se spustili v sejno sobo, kjer imajo župan in 11 svetnikov občinske seje. Tudi mi smo postali občinski svet. Učenci smo se poskusili v vlogah svetnikov, tajnice, novinarjev in seveda župana. Županu smo predstavili, kaj smo si zamislili novega ali preurejenega v Gorjah, ga vprašali o prednostnih nalogah in se ob idejah tudi malo nasmejali.

PREDLOGI UČENCEV 4. A ZA SPREMEMBE V GORJAH: Jerca Šolar - športni park Erik Ambrožič - bazen Nika Mežek - zdravstveni dom Filip Zupan - nogometni klub za otroke Melissa Mulalič - atletsko igrišče Maruša Šmit – novo otroško igrišče

David Tonejc – živalski vrt Breda Čop Senekovič – pločnik ob glavni cesti Spodnje Gorje – Zgornje Gorje Luka Zupančič – rugby igrišče Matic Potočnik – luna park Sanja Kopše - trgovina z oblačili Zapisali učenci 4.a razreda in učiteljica Jerca Šolar


10

mladi

GORJANC

Ob koncu šolskega leta v OŠ Gorje Šolska vrata so se konec junija za dva meseca zaprla. Učitelji pa smo med tem pripravili pregled našega dela. Če nam je dovoljeno, da se ocenjujemo sami, lahko tudi letos ugotovimo, da je bilo tudi to šolsko leto uspešno. Prijetni so spomini na lepe dogodke, zato je prav, da se še enkrat spomnimo uspehov, ki so jih učenci dosegli v šolskem letu 2012/2013. Odlični dosežki na tekmovanjih iz znanja, pri sodelovanjih na projektih, razpisih, natečajih, prireditvah in številnih športnih tekmovanjih so rezultati dela v različnih interesnih dejavnostih, dodatnem pouku in krožkih. Bilo bi prav poimenovati vse učence naše šole, saj ima vsak močno področje, kjer se je izkazal. Osvojenih priznanj je veliko na najrazličnejših področjih. Na šolskem nivoju so osvojili bronasto priznanje, najboljši pa so se potegovali za srebrna priznanja na regijskem nivoju in le najboljši v posamezni kategoriji tudi za zlata priznanja na državnem nivoju. Zlato Preglovo priznanje in 2. mesto na državnem tekmovanju je dosegel Kristjan Bregant. Zlato Vegovo priznanje za uspeh na tekmovanju iz znanja matematike je prejel Klemen Rozman. Srebrno Vegovo priznanje v je sedmem razredu prejel Klemen Rozman, Izidor Erazem Kamšek, Rebeka Hudovernik, v osmem razredu Jaka Novak, Maša Kofol, Anja Mandeljc, Urša Kosmač, v devetem razredu Peter Piber in Kristjan Bregant. Srebrno Stefanovo priznanje sta osvojili Anja Mandeljc in Maša Kofol. Zlato priznanje iz znanja geografije je osvojila Anja Mandeljc. Srebrno priznanje iz znanja zgodovine sta osvojili Anja Mandeljc in Karmen Ferjan. Srebrno Cankarjevo priznanje je dobila Ana Marolt. Dolgoletno tekmovanje v Veseli šoli je bilo uspešno tudi za učence naše šole. Zlato priznanje je osvojila Anja Mandeljc. Učenci turističnega podmladka so za sodelovanje pri Turizmu pomaga lastna glava pripravili projektno nalogo Ribez v Gorjah in prejeli srebrno državno priznanje s strani Turistične zveze Slovenije. Zapisana so samo priznanja na tekmovanjih. Učenci pa sodelujejo tudi na številnih literarnih in likovnih natečajih, projektih, predstavitvah in srečanjih, kjer nadgradijo svoje znanje iz šolskih klopi. Šolsko leto 2012/2013 je bilo uspešno tudi na športnem področju, vendar z lanskim rekordnim letom razumljivo neprimerljivo. Pa vendar se je nabralo veliko dosežkov, na katere smo v Gorjah lahko zelo ponosni. V izjemni konkurenci preko 450 slovenskih OŠ in mnogih športnih klubov, kjer trenirajo učenci, je take rezultate težko dosegati, še težje pa rekordne sezone ponavljati vsako leto. Najboljši dosežki: 1. International Childrens Games (ICG): Mednarodne otroške igre so potekale v Ufi, Rusija, 26. 2.–3. 3. 2013. Na igrah je sodelovalo 21 držav. Slovenija, z izključno gorjanskimi medaljami, je bila po doseženih medaljah na 3. mestu. Med 64 prisotnimi mesti z vsega sveta pa je 7. mesto po številu osvojenih medalj ekipe Občine Gorje velik dosežek. Učenci so v smučarskem teku dosegli vrhunec naših dosedanjih udeležb na ISF in ICG svetovnih tekmovanjih. Omenimo le najboljše: v »klasiki« Nika Vindišar 7., Anja Mandeljc 2., Rok Kenda 15., Kristjan Bregant 8.; v »skatingu« Nika Vindišar 3., Anja Mandeljc 2., Rok Kenda 15., Kristjan Bregant 4; in velika zmaga med 41 mešanimi štafetami v »skatingu«: Nika Vindišar, Rok Kenda, Anja Mandeljc, Kristjan Bregant. 2. Državna šolska športna prvenstva in tekmovanja: - cestno kolesarstvo: Matija Gregor Černe 1., Peter Šranc 7., ekipno 6; - 50. mesto deklet v ekipni atletiki med 133 OŠ, naš najboljši dosežek doslej;

- gorski teki: Anja Mandeljc 1., Nika Vindišar 8., Rebeka Hudovernik 9., ekipno dekleta 3.; - Ljubljanski maraton: Anja Mandeljc 4., Nika Vindišar 10., Kristjan Bregant 12., ekipno 5.; - Mladina in gore: ekipa “Bistri norčki”: Maša Kofol, Karmen Ferjan, Ana Marolt, Ahac Kikelj, mentorica Francka Jensterle, uvrstitev v finale in 25. mesto.; - kros: Jošt Mulej 14.; - Tek trojk: Kristjan Bregant, Luka Markun, Rok Kenda 2.; Anja Mandeljc, Nika Vindišar, Rebeka Hudovernik 2.; - posamična atletika: kar dva udeleženca OŠ Gorje pomeni 87. mesto med 243 uvrščenimi OŠ na finalu, od skupaj 450 slovenskih OŠ. Maša Kofol, daljina, 13.; Peter Šranc, 1000 m, 19.; - kros z gorskimi kolesi: Kristjan Bregant 3., Jošt Mulej 4., Andrej Šranc 6., Peter Šranc 6. 3. Gorenjska, področna šolska prvenstva: - kros: Lovro Jelenc 2., Maja Arnež 3., Ožbe Mulej 2., Klara Vindišar 3., Jošt Mulej 1., Rebeka Hudovernik 1., Anja Mandeljc 1., Nika Vindišar 3., Matija Gregor Černe 1., ekipno 1 med 17 šolami, s čimer smo obranili lansko zmago; - posamična atletika: Matic Jelenc, višina, 4.; Rok Kozamernik, 60 m, 4.; Kristjan Bregant, 1000 m, 2., Maša Kofol, daljina, 4.; Anja Mandeljc, 1000 m, 3. Našteti so res najboljši rezultati, več si jih lahko ogledate na spletni strani OŠ Gorje pod zavihkom “Šport”. Motiva za prihodnost ni zmanjkalo, na nekaterih tekmovanjih imamo še neporavnane račune. Na uspehe učencev, katerih dosežki sežejo preko praga šole, smo izjemno ponosni. Njihovi uspehi so zgled vrstnikom, motivacija učiteljem in ponos staršev, ki podpirajo prizadevanja svojih otrok. Vsem najboljšim na tekmovanjih iz znanja in njihovim mentorjem iskrene čestitke. Hvala klubom, trenerjem in staršem, ki ustvarjajo odlične tekmovalce. In seveda hvala otrokom, ki žrtvujejo svoj čas za šport, ob tem pa vzorno opravijo množico šolskih obveznosti. Tudi brez podpore sodelavcev na OŠ Gorje teh rezultatov ne bi bilo. Iskrena hvala vsem, ki pomagajo ustvarjati rezultate in pravljice za otroke. Milan Rejc, ravnatelj OŠ Gorje

Zlata maturantka Tina Klinar Na Gimnaziji Jesenice so 15. julija dijakom in dijakinjam podelili maturitetna spričevala. Maturo je opravljalo 77 dijakov, uspešno jo je opravilo 69 dijakov ali 90 odstotkov. Povprečno število točk med dijaki četrtih letnikov je bilo 19, pri dijakih maturitetnega tečaja pa 21 točk. Ravnateljica, magistrica Lidija Dornig, je poudarila, da je bilo letos maturantov v primerjavi s prejšnjimi leti precej manj. Zlata maturantka s 30. točkami je Tina Klinar iz Podhoma. Še dve dijakinji, Zala Konda in Sara Smolej ter dijak Samo Smolej, so se z 29. točkami zelo približali meji za ta naziv. Dijaki se bodo pred odhodom na višje izobraževalne ustanove skupaj s starši še enkrat v prostorih gimnazije srečali 18. septembra. RP


GORJANC

mladi

11

Gorjanski odliènjaki

Osnovnošolski podjetniški forum

Eva Rozman, Kristjan Bregant, Rok Kenda in Peter Piber so letošnja zlata imena ob zaključku osnovne šole Gorje. Našteti učenci in učenka so bili vsa leta šolanja v gorjanski osnovni šoli Gorje odlični in so bili s svojo razredničarko Tatjano Pintar in ravnateljem Milanom Rejcem vabljeni na sprejem k županu. Eva je bila v času sprejema že na zasluženih počitnicah, fantje pa so bili na sprejemu deležni besede pohval, zahval in napotkov za novo pot, na katero se podajajo. Razredničarka, ravnatelj in župan so jim zaželeli vse dobro, pohvalili njihov uspeh in zrelost. Življenjski napotek jim je dala njihova razredničarka. Vendarle ni vse v znanju, pomembno je biti človek in imeti pravi odnos do življenja in sočloveka. Fantje so razumeli in prav gotovo gredo na pravo pot. Martina Hribar Brus

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske že dvanajsto leto koordinira projekt podjetniških krožkov na osnovnih šolah Zgornje Gorenjske. Na podlagi predstavitve projekta vodstvom osnovnih šol in kljub številnim šolskim interesnim dejavnostim, so se v šolskem letu 2012/2013 vključili učenci kar osmih osnovnih šol, med njimi tudi gorjanske. Vsak začetek šolskega leta se mladi z mentorji in posebej pripravljenimi delovnimi zvezki, popeljejo skozi košček podjetniškega sveta. Namen podjetniškega krožka je ustvarjati pozitivno podjetniško klimo ter mladim omogočiti pridobitev prvih izkušenj s področja podjetništva. Temeljni cilji podjetniškega krožka je, da se učenci naučijo izdelati »mini poslovni načrt«, ki ga poskušajo dejansko tudi izvesti oziroma realizirati. Gorjanski šolarji so letos pripravili ''Movie night'' z mentorico Tjašo Ropret. Vsaka osnovna šola je na forumu s pomočjo power point aplikacije predstavila svojo podjetniško idejo. Pripravili smo tudi poslovne kotičke, kjer so učenci razstavili svoje mini poslovne načrte, izdelke, plakate in druge utrinke s sodelovanja na projektu. Na forum smo povabili tudi podjetnico Alenko Peternel, ki je spregovorila nekaj besed o svoji podjetniški poti in zanimivi podjetniški ideji – poslikave na platno, les, steklo, poslikave na telesu,…Povabili smo tudi bodočo podjetnico Vereno Zorenč, ki je učence navdušila, da lahko tudi svoj hobi spremenijo v poslovno idejo in v njenem primeru je to ličenje. V sklopu foruma smo vsem obiskovalcem omogočili brezplačno poslikavo in ličenje. Za zanimive in uspešno izvedene poslovne načrte smo vsakega mladega podjetnika nagradili s kino vstopnico Planet Tuš. Upamo, da se bo v naslednjem šolskem letu podjetniškim krožkom pridružilo še več učencev, željnih pridobivanja prvih podjetniških izkušenj. Projekt “Podjetniški krožki” so sofinancirale Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Gorje, Občina Bled, Občina Radovljica. Hermina Biščević, Ragor

SILBA 2013 Ko se na koledarju obrne dvanajst mesecev in kaže tam okoli četrtega julija, pride čas, ko se ekspedicija TSK Bled z mladimi športniki, starši in ljubitelji športa, poda na čudoviti dalmatinski otok, imenovan Silba. Tudi letos so tamkaj dnevi minevali v znamenju treningov regeneracijske narave, akrobatike ter ostalih športov: odbojke na mivki, malega nogometa, plavanja, vožnje s kajakom in sproščujočih pohodov po neokrnjeni naravi otoka. Zamotili smo se tudi z raziskovanjem botanike, živalstva in zgodovine otoka. Najmlajši so se ob pomoči učiteljic – animatork preizkusili na prireditvah Silba ima talent in karaoke. Svoj talent so pokazali mladi risarji in ostali ustvarjalci. Tisti, ki (vsaj po letih), ne sodimo več v kategorijo najmlajših, smo uživali ob dobri ribi, vinu, večernih sprehodih in ah … hudo romantičnih sončnih zahodih. Da je bilo vse kot se spodobi, je, kot vedno doslej, poskrbel Vinko Poklukar. Marjan Zupan


12

PRIREDITVE, OBLETNICE

GORJANC

PRIREDITVE V OBÈINI GORJE

Varèno s kamioni

• GOBARSKI DNEVI v Športnem centru na Pokljuki– razstava in diapozitivi gob v petek, 23. avgusta; odprtje razstave ob 16. uri, na ogled do 19. ure v soboto, 24. avgusta razstava gob od 9. do 18. ure v nedeljo, 25. avgusta razstava gob od 9. do 17. ure Gobarske dneve organizirajo Gobarsko društvo Gorje, Športni center Pokljuka in Triglavski narodni park.

11. maja je v Ljubljani potekalo kvalifikacijsko tekmovanje v varčni vožnji ali The drivers fuel challenge , ki ga je organiziral Volvo. Takrat sem se uvrstil v finale, ki je potekalo v soboto, 15. junija. Med vsemi finalisti sem porabil najmanj goriva ( 19,60 L / 100 km ), zmagal na tekmovanju in bom zastopal Slovenijo na evropskem tekmovanju, ki bo 19. oktobra na hrvaškem Grobniku.

• SPOMINSKA SLOVESNOST pod hribom Revovca v sredo, 28. avgusta ob 17. uri pri spomeniku padlim talcem v Spodnjih Gorjah Svečan kulturni program učencev OŠ Gorje.

Nateèaj o loèevanju odpadkov Učenke in učenci naše šole so sodelovali v dveh nagradnih natečajih podjetja Slopak. V okviru projekta »LIFE: Ločujmo odpadke«, so se seznanili s pomenom pravilnega ločevanja odpadkov, njihovim zbiranjem v zbirnih centrih, nadaljnjo predelavo in nastankom osnovnih surovin, ki lahko postanejo vir za izdelavo novih izdelkov. Svoje ideje so nato prenesli na papir. Nastala je široka paleta najrazličnejših zanimivih predmetov. Posebna komisija podjetja Slopak je izmed 8256 prejetih risbic in 10.000 plakatov, ki jih je posredovalo 204 osnovnih šol, izbralo tiste z najboljšo idejo. Sodelovalo je 75.766 otrok. Kot regijska nagrajenca sta bila nagrajena tudi 5. a in 9. a naše šole. Iz 5. a je komisijo prepričala Klara Hudovernik z risbico »Mlinček«, iz 9. a pa Kristjan Bregant z risbo »Piščalka«. Učenci so bili povabljeni v Kolosej v Ljubljani, kjer so jim predstavniki podjetja podelili praktične nagrade. Pozdravila sta nas direktor družbe gospod Srečko Bukovec ter gospa Andreja Potočnik, ki je skrbela za to, da je vse teklo brez težav. Poskrbljeno je bilo tudi za zabavni program, v katerem sta nas zabavala stand-up komika Boštjan Gorenc – Pižama in Andrej Težak – Tešky. Asja Sodja

60 diamantnih let Ljubezen ne pozna meja, prava ljubezen je brezčasna... . Se vam zdi, da to ne drži? Potem pa povprašajte gospo in gospoda Šimbera iz Spodnjih Gorij. Mlada Jeseničanka Danijela Frelih je spoznala Roberta Šimbero, ki je bil rojen v kraju Šipovo Jajce v Bosni. Poročila sta se, rodila sta se jima sinova Ivan In Darko, ki imata zdaj že svoje družine... in tako sta skupaj v srečnih in manj lepih trenutkih, ki jih prinaša življenje, preživela 60 let, kar pomeni, da sta praznovala diamantno poroko.

PS.: uredništvo Gorjanca želi Krištofu veliko znanja in sreče ter čim manj pokurjenega goriva! Krištof Urevc

Jakob Robiè je praznoval 92 let Jurjev Jaka, kot ga poznamo, živi v Ulcah v Zgornjih Gorjah, kjer si je sam zgradil hišo. Kot mlad fant se je šel učit za zidarja k zidarskemu mojstru. Ker je le-ta rabil pridne roke, takšne, kot jih je imel Jaka, ga v šolo ni poslal in se zato ni izšolal, kvalifikacijo pa je naredil kasneje. Delal je še v železarni, potem pa pri Gradisu do upokojitve. Med vojno je bil žandar v nemški vojski, od koder je pobegnil v partizane na Pokljuko. Potem je odšel na Dolenjsko, se priključil XIV. diviziji in se boril v Šercerjevi brigadi, za kar je dobil odlikovanje, zasluge za narod III. Za rojstni dan smo ga obiskali predstavniki Rdečega križa, Občine in Zveze borcev in mu voščili zdravja in dobre volje še naprej. Praznovali smo skupaj z njegovo družino. Hodi na sprehode, v gostilne pa ne, ker je tam predvsem mladina, njim pa stari ljudje niso zanimivi, zato se tam ne počuti dobro. V prijetnem klepetu je popoldne hitro minilo. Hčerka Mojca pravi, da se ata ni veliko sekiral, vedno je znal »čez pogledat«, zato je v tej starosti še vedno zdrav.

Profile for Tjaša Vidergar

Gorjanc 40 julij  

Glasilo občanov Občine Gorje.

Gorjanc 40 julij  

Glasilo občanov Občine Gorje.

Profile for satjav
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded