Page 1

Bureau Bouwplantoetsing


Wie is Bureau Bouwplantoetsing? Adviesbureau op het gebied van: - Akoestiek & Lawaaibeheersing - Bouwfysica & Binnenmilieu - Trillingstechniek - Milieutechniek - Duurzaam bouwen - Externe en Brandveiligheid

Architectenbureau: - Integrale oplossingen voor ruimtelijke, architectonische en bouwtechnische vraagstukken - Restauratie & herbestemming - Utiliteitsbouw & stedenbouw - Woningbouw en zorg - Interieur


Inhoud

onderwerpen

 Kwaliteit in de bouw  Theorie versus praktijk  BRL 5019  Bureau Bouwplantoetsing – organisatie  Bureau Bouwplantoetsing – kwaliteit  Bureau Bouwplantoetsing – theorie wordt praktijk  Bureau Bouwplantoetsing - voordelen  Invloed op kwaliteitsontwikkeling  Toekomstige ontwikkelingen  Resumé


Kwaliteit in de bouw enkele feiten

Zoals:  Omzet ca. 80 miljard euro  Faalkosten ca. 10% = 8 miljard euro!  Bouw is de grootste vervuiler van het land! 30% van de afvalberg  35% van alle wegverkeer is bouw gerelateerd!


Theorie versus praktijk vergunning versus realiteit

Theorie

Informele welstandstoets Aanvraag bouwvergunning RO Welstand Bouwverordening Bouwbesluit

Vergunning verlening Toezicht Gebruiksvergunning

Praktijk VO voorontwerp DO definitief ontwerp Bouwvergunningsstukken Wijzigingen Contractstukken Prijs en contractvorming Wijzigingen BV Bouwvoorbereidingstukken o.g. Realisatie Wijzigingen Oplevering Revisiestukken Gebruik


BRL 5019

in grote lijnen

Scopes: A. Algemeen bouwkundig B. Constructief C. Brandveiligheid D. Bouwfysica E. Installaties F. Milieu G. Coรถrdinatie I. Kleine veel voorkomende bouwwerken - Proces en inhoudelijke kwaliteit - Ontheffing en gelijkwaardigheid - Rapportage


Bureau Bouwplantoetsing kwaliteit

 Kwaliteitshandboek bouwplantoetsing * proces * gekwalificeerd personeel  Externe audit door certificerende instantie  Kenniscentrum


Bureau Bouwplantoetsing

theorie wordt praktijk!: de fase-toets

Praktijk VO voorontwerp DO definitief ontwerp Bouwvergunningstukken Wijzigingen Contractstukken Prijs en contractvorming Wijzigingen Bouw Uitvoeringsstukken Wijzigingen Realisatie Wijzigingen Oplevering Revisiestukken Gebruik

Bureau Bouwplantoetsing VO toetsing DO toetsing Fase 1 RO Welstand

BU toetsing

Fase 2 Gecertificeerd

Vergunning verlening Toezicht Revisietoetsing Gebruiksvergunning (gebruiksbesluit)


Bureau Bouwplantoetsing voordelen

 Onafhankelijk en verantwoordelijk  Kenniscentrum (bundeling van disciplines en competenties)  Integrale toetser  Korte doorlooptijd, snelheid  Zekerheid t.a.v. planning  Kostenbeheersing  Integratie bouwplantoets in het ontwerpproces VO-DO-BV  Digitale behandeling


Invloed op kwaliteitsontwikkeling bouwen wordt goedkoper!

 Integraal proces  Tijdwinst en toename kwaliteit  Afname van faalkosten: minder afval, minder logistiek  Helderheid in private en publieke verantwoordelijkheden  Verzekerbare verantwoordelijkheden  Stimulering van kennis ontwikkeling


Toekomstige ontwikkelingen enkele gedachten .............

 Wettelijke aansturing gecertificeerde bouwplantoets  Gecertificeerd toezicht, aanpassen bestaande BRL 5006 in relatie tot BRL 5019  Gecertificeerde controle op gebruik Overheid Verzekeringsmaatschappij Financiële instellingen  (Her)introductie gebouwdossier Totale controle proces


ResumĂŠ

Bureau Bouwplantoetsing betekent

-

Toetsing fase 2 bouwvergunning binnen 4 weken

-

Zekerheden t.a.v. planning

-

Borging van kwaliteit, transparantie in beoordeling, reductie faalkosten

-

Bureau BPT neemt initiatief richting gemeente

-

Minder rompslomp

-

Proces en dossier digitaal beschikbaar

-

Mogelijkheid procestoetsing [VO-DO-BV] met bouwvergunning op uitvoeringsstukken

-

Maatwerk offerte binnen 3 dagen

-

Richtprijzen: degressief tarief tussen 1,5% en 0,5% van de bouwkosten


Contact Postadres: Postbus 56 6120 BA Born Tel Fax E-mail

046 - 420 21 40 046 - 420 21 41 info@bureaubouwplantoetsing.nl

Bris Bouwbeurs 2009  

Certificering Toets op het Bouwbesluit