Page 1

Dieselaggregat VTA28 motor

640kVA – 825kVA 50Hz 545kW – 603kW 60Hz Beskrivelse

Funksjoner

Dette dieselaggregatet fra Cummins® Power Generation er et hel-integrert generatorsett for produksjon av strøm, som gir optimal ytelse, er pålitelig og allsidig for stasjonær strømforsyning, nødstrømforsyning og kontinuerlige belastninger.

Cummins kraftig motor - Robust 4-takts industriell motor som leverer pålitelig strøm, har lave utslipp og gir rask respons ved belastningsendringer.

Aggregatet er konstruert ved anlegg som er sertifisert iht ISO 9001, og produsert ved anlegg som er sertifisert iht ISO9001 eller ISO9002. Aggregatet er tilg jengelig med CE- sertifisering.

Generator - Lav reaktans 2/3 pitch viklinger, lav kurveforvrenging ved ikke-lineære belastninger, standard kortslutningsevne og klasse H isolasjon. Styringssystem - PowerCommand® elektronisk styring er standard utstyr som gir total systemintegrasjon, inkludert automatisk fjernstyring for start/stopp, alarm og statusmelding i displayet, AmpSentry beskyttelse, utgangsmåling og auto-stans. Kjølesystem - Standard integrert, fast montert radiator system, konstruert og testet for riktig romtemperatur, forenkler utformingen av anlegget med tanke på avvist varme.

Alle produkter er konstruert for å møte eller overgå EU's støylovgivning 2000/14/EC 2000/14/EC trinn 2006. ISO8528

Fast magnetisering (PMG) - Gir økt motorstart og standard kortslutningsevne.

Dette aggregatet er konstruert til å møte eller overgå ISO8528 forskrifter.

Kapslinger - Valgfri værbeskyttelse og lyddempende kapslinger er tilg jengelig. Garanti - Støttet av en omfattende garanti, og et verdensomspennende distributørnettverk.

Se definisjoner side 4

Standby

Prime

Dataark

Modell

50Hz kVA (kW)

60Hz kW (kVA

50Hz kVA (kW)

60Hz kW (kVA)

50Hz

60Hz

565 DFGB

706 (565)

N/A

640 (512)

N/A

DS30-CPGK

N/A

660 DFGD

825 (660)

N/A

750 (600)

N/A

DS31-CPGK

N/A

603 DFGB

N/A

603 (754)

N/A

545 (681)

N/A

DS32-CPGK

-

©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS13-CPGK-RevA (09/07).


Aggregat spesifikasjoner Turtallsregulering

ISO8528 G2

Spenningsregulering, ingen til full belastning ± 0.5% Tilfeldig variasjon i spenning

± 0.5%

Frekvensregulering

Isokron

Frekvensvariasjon

± 0.25%

EMC kompatibilitet

BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2

Motor spesifikasjoner Startspenning

24 V, negativ jording

Utborring

Firetakts rekkemotor, turbo ladet og etterkjølt 139.7mm

Drivstoffsystem

Slaglengde

152.4mm

Drivstoff filter

Sylindervolum

Generator

28 liter Legert støpejern med utskiftbare våte sylinderforinger, 40oV 12 sylindre 55 A

Direkte innsprøytning Enkelt element, utskiftbar med eget anlegg for vannsortering

Luftfilter Smøreoljefilter Standard kjølesystem

Batterikapasitet

660 A ved romtemp. 0o

Utførelse

Sylinder blokk

Tørt element Filter Radiator beregnet for lufttemp. opptil 50°C

Generator spesifikasjoner Utførelse

Børsteløs, 4-polet, dryppsikker roterende felt

Fase rotasjon

Rotor Isolasjonssystem

2/3 pitch Direkte koblet med fleksibel plate Klasse H

A (U), B (V), C (W) Direkte drevet sentrifugalvifte Null belastning < 1.5%. IkkeAC kurveforvregning forvrengt balansert lineær belastning < 5%

Standard temperaturøkning

125°C @ Standby, 105°C @ Prime

TIF faktor

< 50 per NEMA MG1-22.43

Magnetisering

PMG

THF faktor

< 3%

Stator

Generatorkjøler

Tilg jengelige spenninger 50Hz Fase– Nøytral / Fase – Fase

60Hz Fase-Nøytral/Fase-Fase

• 1 10/190 • 115/200 • 120/208 • 127/220

•1 10/190 •1 15/200 • 120/208 • 127/220

• 220/380 • 230/400 • 240/416 • 255/440

• 139/240 • 220/380 • 230/380 • 240/416

• 255/440 • 277/480

Tilleggsutstyr Motor • Kraftig luftfilter • Motorvarmer 220/240V

Generator • Varmeelement • PMG

Kjøling • Frostvæske 50/50 (etyleneglykol)

Lyddemper • 9 dB kritisk lyddemper • 25 dB boligområde lyddemper, levert løst

Kapsling • Lyddempet innkapsling

Kontrollpanel • 3-polet hovedstrømbryter • 4-polet hovedstrømbryter

Garanti • 5 år for Standby aggregater • 2 år for Prime aggregater

Merk: Noe tillegssutstyr er ikke tilg jengelig på alle modeller-kontakt fabrikken. ©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS13-CPGK-RevA (09/07).


Styringssystem - PCC3100

PowerCommandTM 3100 er et mikroprosessorbasert aggregatstyrings-og overvåkningssystem. Systemet har et enkelt grensesnitt til aggregatet, med digital spenningsregulator, digital turtallsregulering, og funksjoner som beskytter aggregatet. PowerCommandTM 3100 er godt egnet for bruk på et bredt spekter av aggregater med ikke-parallelle belastninger. Den kan konfigureres for enhver frekvens, spenning og strømoppsett fra 120 til 13,800 VAC ved 50Hz eller 60Hz drift. Strøm til systemet kommer fra aggregatets startbatterier og fungerer ved et spenningsnivå fra 8VDC til 35 VDC.

LED indikerende lamper - for følgende funksjoner Generatoren er i gang Ikke i Auto Felles advarsel Stans Fase og omfangsindikering Nullstillingsbryter: Tillater brukeren å nullstille systemet etter varsling eller stans Nødstoppbryter: Aggregatet stanser umiddelbart Beskyttelse av motoren Nedstenging ved rusing Avstenging ved lavt oljetrykk Avstenging ved høy temperatur i motor Avstenging ved underhastighets-og sensor feil Vil ikke starte Lav/høy batterispenning

Viktige funksjoner

Alternativer

• Digital turtallsstyrer og spenningsregulator, inkl. digital overstrømsregulering

Integrering av PowerCommand's digitale parallelle styringssystemer Tastemulighet og bryter for valg Eksos temperaturmåler PowerCommand nettverk

• Digital spenningsregulator med 3-fase sensor • AmpSentryTM gir riktig beskyttelse ved overspenning • Analog og Digital AC utgangsmåling • Overvåkingssystem som varsler dersom batteriet er svakt

Vi henviser til PowerCommands opplysningsmanual for mer detaljert informasjon (S1025C-Ikke-Parallelle / S1005cParallelle)

• Digital alarm og statusmeldinger på skjerm • Overvåker aggregatet og viser status på all kritisk motor-og generator funksjonaliteter • Smart start av kontrollsystemet: integrert drivstoffpress for å begrense svart røyk og frekvensoversvingning • Avansert servicetilg jengelighet ved bruk av inPowerTM, PC basert programsvare

Kontrollsystem Inkluderer alle funksjoner til lokalt eller fjernkontrollert start-og stopp, og beskytter aggregatet. Kontrollbryter - PÅ/AV/AUTO AV modus- Aggregatet er avstengt og kan ikke startes om eller tilbakestilles PÅ modus - Aggregatet utfører sin startssekvens AUTO modus - Aggregatet kan startes ved et startssignal ved bruk av en fjern enhet

©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS13-CPGK-RevA (09/07).


Rangeringsdefinisjoner

Nødstrøm (Emergency Standby Power ESP): Gjelder levering av strøm til varierte elektriske belastninger under hele strømbruddsperioden fra en pålitelig forsyningskilde. Nødstrøm er i samsvar med ISO 8528. Drivstoff strømstopp er i samsvar med ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 og BS 5514. Tidsbegrenset strømdrift (Limited-Time running Power LTP): Gjelder levering av strøm til en fast elektrisk belastning i en begrenset tidsperiode. Limited Time Running Power (LTP) er i samsvar med ISO 8528. Strømforsyning (Prime Power PRP): Gjelder levering av strøm til ulike elektriske belastninger i en ubegrenset tidsperiode. Strømforsyning (PRP) er i samsvar med ISO 8528. 10% overbelastningsevne er tilg jengelig i samsvar med ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 og BS 5514. Fast (kontinuerlig) belastningsstrøm (Base Load Power): Gjelder levring av strøm kontinuerlig til fast elektrisk belastning i en ubegrenset tidsperiode. Kontinuerlig strøm (Continuous Power COP) er i samsvar ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 og BS 5514.

Skissen ovenfor er ment å gi representative konfigurasjonsdetaljer for VTA28 motor 640kVA-825kVA 50Hz og 545kW-603kW 60Hz. Se eget produktark for hvert enkelt aggregat. Skal ikke brukes ved installering.

Dim ''A'' mm

Dim ''B'' mm

565 DFGB

4047

660 DFGD 603 DFGB

4047

1608 1608 1608

Modell

4047

Dim ''C'' mm 1942 2187 1942

Angitt tørrvekt* kg 5491 5771 5491

Angitt våtvekt* kg 5760 6040 5760

*Merk: Vekten g jelder for et aggregat med standard funksjoner.

SATEMA Hovedkontor Enebakkveien 127, Postboks 21 Manglerud, 0612 Oslo Telefon: +47 22 57 93 00 Faks: +47 22 57 93 01 E-mail: satema@satema.no www.satema.no ©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS13-CPGK-RevA (09/07).

/ProduktarkDieselaggregat700kVA-825kVANo  

http://www.satema.no/filestore/Strmaggregater/PDF_aggregater/ProduktarkDieselaggregat700kVA-825kVANorskversjon.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you