Page 1

Dieselaggregat 6CTA motor

182kVA – 250kVA 50Hz 165kW - 225kW 60Hz Beskrivelse

Funksjoner

Dette dieselaggregatet fra Cummins® Power Generation er et hel-integrert generatorsett for produksjon av strøm, som gir optimal ytelse, er pålitelig og allsidig for stasjonær strømforsyning, nødstrøm og kontinuerlige belastninger.

Cummins kraftig motor - Robust 4-takts industriell motor som leverer pålitelig strøm, har lave utslipp og gir rask respons ved belastningsendringer. Valgfri fast magnetisering (PMG) Gir økt motorstart og standard kortslutningsevne. Generator - Lav reaktans 2/3 pitch viklinger, lav kurveforvrenging med ikke-lineære belastninger, standard kortslutningsevne og klasse H isolasjon.

Aggregatet er tilg jengelig med CE- sertifisering.

2000/14/EC

ISO8528

Styringssystem - PowerCommand® elektronisk styring er standard utstyr som gir total systemintegrasjon, inkludert automatisk fjernstyring for start/stopp, alarm og statusmelding i displayet.

Alle produkter er konstruert for å møte eller overgå EU's støylovgivning 2000/14/EC trinn Kjølesystem - Standard integrert, fast montert radiator system, konstruert og testet for riktig 2006. romtemperatur, forenkler utformingen av anlegget med tanke på avvist varme. Dette aggregatet er konstruert til å møte eller overgå ISO8528 forskrifter.

Kapslinger - Valgfri værbeskyttelse og lyddempende kapslinger er tilg jengelig.

Aggregatet er konstruert ved anlegg som Garanti - Støttet av en omfattende garanti, og et er sertifisert iht ISO 9001, og produsert ved verdensomspennende distributørnettverk. anlegg som er sertifisert iht ISO9001 eller ISO9002. Se definisjoner side 4

Modell

Standby 50Hz kVA (kW)

60Hz kW (kVA

Utlipp

Prime 50Hz kVA (kW)

60Hz kW (kVA)

TA luft - EU

Dataark 50Hz

60Hz

-

C200 D5

200 (160)

N/A

182 (146)

N/A

4g TA Luft

DS19-CPGK

N/A

C220 D5

220 (176)

N/A

200 (160)

N/A

4g TA Luft

DS20-CPGK

N/A

C250 D5

250 (200)

N/A

227 (182)

N/A

4g TA Luft

DS21-CPGK

N/A

C180 D6

N/A

180 (225)

N/A

165 (205)

N/A

N/A

DS66-CPGK

C200 D6

N/A

200 (250)

N/A

180 (225)

N/A

N/A

DS67-CPGK

C225 D6

N/A

225 (281)

N/A

205 (256)

N/A

N/A

DS68-CPGK

©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS8-CPGK-RevA (9/07).


Aggregat spesifikasjoner Turtallsregulering

ISO8528 G2

Spenningsregulering, ingen til full belastning ± 1% Tilfeldig variasjon i spenning

± 1%

Frekvensregulering

Isokron

Frekvensvariasjon

± 0.25%

EMC kompatibilitet

BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2

Motor spesifikasjoner Firetakts rekkemotor, sugemotor

Startspenning

Utborring

114mm

Slaglengde

135mm

Sylindervolum

8.3 liter

Sylinder blokk

Legert støpejern, 4 sylindre

Drivstoffsystem Direkte innsprøytning, Drivstoff filter Enkelt element, utbyttbart med eget anlegg for vannsortering Tørt, utskiftbart element med Luftfilter begrensningsindikator

Utførelse

24 V, negativ jording

Smøreoljefilter Filter

60 A Dynamo Batterikapasitet 100A/timer

Standard kjølesystem

Radiator beregnet for lufttemp. opptil 50°C

Generator spesifikasjoner Utførelse

Børsteløs, enkeltlager, roterende

Stator

2/3 pitch

Rotor

Enkeltlager, fleksibel plate,

Isolasjonssystem

Klasse H

Fase rotasjon Generatorkjøler

A (U), B (V), C (W) Direkte drevet sentrifugalvifte Ingen belastning < 1.5%. IkkeAC kurveforvregning forvrengt balansert lineær belastning < 5% < 50 per NEMA MG1-22.43 TIF faktor

Standard temperatur- 125-163°C standby økning Magnetisering

THF faktor

< 2%

Selvmagnetisering

Tilg jengelige spenninger 50Hz Fase– Nøytral / Fase – Fase

60Hz Fase-Nøytral/Fase-Fase

•254/440 •240/416 •230/400 •220/380

•27 7/480 •254/440 •240/416 •220/380

• 127/220 • 115/200 • 110/190

• 139/240 • 127/220 • 120/208

Tilleggsutstyr Motor • Kraftig luftfilter • Motorvarmer 220/240V

Generator • Varmeelement • PMG

Kapsling • Lyddempet innkapsling

Kontrollpanel • 4-polet hovedstrømbryter

Garanti • 5 år for Standby aggregater • 2 år for Prime aggregater

Lyddemper • 9 dB industriell lyddemper •25 dB boligtilpasset - levert løst

Kjøling • Frostvæske 50/50 (etyleneglykol)

Merk: Noe tillegssutstyr er ikke tilg jengelig på alle modeller-kontakt fabrikken .

©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS8-CPGK-RevA (9/07).


Styringssystem - PCC1301

PowerCommandTM 1301 er et mikroprosessorbasert aggregatstyrings-og overvåkningssystem. Systemet har et enkelt brukergrensesnitt til aggregatet, med digital spenningsregulator, digital turtallsregulering, start/stopp kontroll og beskyttende funksjoner. PowerCommandTM 1301 er godt egnet for bruk på et bredt spekter av aggregater med ikke-parallelle belastninger. Den kan konfigureres for enhver frekvens, spenning og strømoppsett fra 120 til 600VAC ved 50Hz eller 60Hz drift. Strøm til systemet kommer fra aggregatets startbatterier og fungerer ved et spenningsnivå fra 8VDC til 35 VDC.

Systemet har en lampedriver for ekstern feil-/ statusindikering. Funksjoner omfatter: • Lampen, når den er i bruk blinker under oppvarming, og når aggregatet starter. • KLAR TIL LAST - blinker helt til aggregatet har riktig spenning og frekvens, deretter kontinuerlig. • Feilforholdene vises ved at en 2-sifret feilkode blinker LED indikerende lamper - for følgende funksjoner Ikke i Auto Fjerntart Advarsel Avstenging Auto Kjør

Viktige funksjoner

Inngang for ekstern nødstoppbryter. Stenger umiddelbart ned aggregatet som er i drift.

• 12 eller 24 VDC batteridrift • Digital turtallsregulering (valgfri) som gir isokron frekvensregulering • Digital spenningsregulert fullbølge-likerettet 1-fase (fase til fase) • Overvåker aggregtet og viser status på all kritisk motor- og aggregat funksjonaliteter • Motorstarter inkluderer rele drivere for start, drivstoffstans (FSO) og glødeplugg

Status indikasjoner

• Konfigurerbare innganger og utganger. 2 diskrete innganger og 2 kontakter med rele utganger

Beskyttelse av motoren Avstenging ved lavt oljetrykk Avstenging ved høy temperatur i motor Avstenging ved underhastighets-og sensor feil Vil ikke starte Varsling ved feil på aggregatets batterilader

Alternativer Digital turtallsregulering gir isokron frekvensregulering. Skjermpanel for bruker er enkelt å bruke med kritiske parametere og brukerhistorie.

• Smart start av kontrollsystemet: integrert drivstoffpress for å begrense svart røyk og frekvensoversvingning • Avansert servicevennlighet ved bruk av INPOWERTM, PC basert programvare for service

Kontrollsystem Inkluderer alle funksjoner til lokalt eller fjernkontrollert start-og stopp, og beskytter aggregatet. Kontrollbryter - PÅ/AV/AUTO AV modus- Aggregatet er avstengt og kan ikke startes om eller tilbakestilles PÅ modus - Aggregatet utfører sin startssekvens AUTO modus - Aggregatet kan startes ved et startssignal ved bruk av en fjern enhet

©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS8-CPGK-RevA (9/07).


Rangeringsdefinisjoner

Nødstrøm (Emergency Standby Power ESP): Gjelder levering av strøm til varierte elektriske belastninger under hele strømbruddsperioden fra en pålitelig forsyningskilde. Nødstrøm er i samsvar med ISO 8528. Drivstoff strømstopp er i samsvar med ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 og BS 5514. Tidsbegrenset strømdrift (Limited-Time running Power LTP): Gjelder levering av strøm til en fast elektrisk belastning i en begrenset tidsperiode. Limited Time Running Power (LTP) er i samsvar med ISO 8528. Strømforsyning (Prime Power PRP): Gjelder levering av strøm til ulike elektriske belastninger i en ubegrenset tidsperiode.. Strømforsyning (PRP) er i samsvar med ISO 8528. 10% overbelastningsevne er tilg jengelig i samsvar med ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 og BS 5514. Fast (kontinuerlig) belastningsstrøm (Base Load Power): Gjelder levering av strøm kontinuerlig til fast elektrisk belastning en ubegrenset tidsperiode. Kontinuerlig strøm (Continuous Power COP) er i samsvar ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 og BS 5514.

Skissen ovenfor er ment å gi representative konfigurasjonsdetaljer for 182kVA-250kVA 50Hz og 165kW-225kW 60Hz. Se eget produktark for et enkelt aggregat. Skal ikke brukes ved installering.

Modell

Dim ''A'' mm

C200 D5 C220 D5 C250 D5 C180 D6 C200 D6 C225 D6

2686 2686 2686 2686 2686 2686

Dim ''B'' mm Dim ''C'' mm Angitt tørrvekt* kg 1840 1547 1300 1840 1300 1547 1300 1300 1300 1300

1547 1547 1547 1547

1940 1840 1840 1940

Angitt våtvekt* kg 1900 1900 2000 1900 1900 2000

*Merk: Vekten representerer et sett med standardfunksjoner.

SATEMA Hovedkontor Enebakkveien 127, Postboks 21 Manglerud, 0612 Oslo Telefon: +47 22 57 93 00 Faks: +47 22 57 93 01 E-mail: satema@satema.no www.satema.no ©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS8-CPGK-RevA (9/07).

/Produktarkdieselaggregat250kVANorskvers  

http://www.satema.no/filestore/Strmaggregater/PDF_aggregater/Produktarkdieselaggregat250kVANorskversjon.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you