Page 1

Dieselaggregat QSK60 motor

1600kVA – 2500kVA 50Hz 1825kW – 2250kW 60Hz Beskrivelse

Funksjoner

Dette dieselaggregatet fra Cummins® Power Generation er et hel-integrert generatorsett for produksjon av strøm, som gir optimal ytelse, er pålitelig og allsidig for stasjonær strømforsyning, nødstrømforsyning og kontinuerlige belastninger.

Cummins kraftig motor - Robust 4-takts industriell motor som leverer pålitelig strøm, har lave utslipp og gir rask respons ved belastningsendringer. Fast magnetisering (PMG) - Gir økt motorstart og standard kortslutningsevne. Generator - Lav reaktans 2/3 pitch viklinger, lav kurveforvrenging ved ikke-lineære belastninger, standard kortslutningsevne og klasse F og H isolasjon.

Aggregatet er tilg jengelig med CE- sertifisering.

Styringssystem - PowerCommand® elektronisk styring er standard utstyr som gir total systemintegrasjon, inkludert automatisk fjernstyring for start/stopp, alarm og statusmelding i displayet, AmpSentry beskyttelse, utgangsmåling og auto-stans.

Alle produkter er konstruert for å møte 2000/14/EC eller overgå EU's støylovgivning 2000/14/EC trinn 2006. ISO8528

Dette aggregatet er konstruert til å møte eller overgå ISO8528 forskrifter.

Kjølesystem - Standard integrert, fast montert radiator system, konstruert og testet for riktig romtemperatur, forenkler utformingen av anlegget med tanke på avvist varme.

Aggregatet er konstruert ved anlegg som er sertifisert iht ISO 9001, og produsert ved anlegg som er sertifisert iht ISO9001 eller ISO9002.

Se definisjoner side 4

Modell

Standby 50Hz kVA (kW)

Garanti - Støttet av en omfattende garanti, og et verdensomspennende distributørnettverk.

Utslipp

Prime

60Hz kW (kVA

50Hz kVA (kW)

60Hz kW (kVA)

TA LuftEU stage

Dataark 50Hz

60Hz

-

C1760 D5e

1760 (1408)

N/A

1600 (1280)

N/A

2g TA Luft

DS49-CPGK

N/A

C2000 D5

2063 (1650)

N/A

1875 (1500)

N/A

N/A

DS48-CPGK

N/A

C2000 D5e

2000 (1600)

N/A

1825 (1460)

N/A

2g TA Luft

DS50-CPGK

N/A

C2250 D5

2250 (1800)

N/A

2000 (1600)

N/A

N/A

DS52-CPGK

N/A

C2200 D5e

2200 (1760)

N/A

2000 (1600)

N/A

2g TA Luft

DS51-CPGK

N/A

C2500 D5A

2500 (2000)

N/A

2250 (1800)

N/A

4g TA Luft

DS53-CPGK

N/A

N/A

DS86-CPGK

N/A

DS87-CPGK

C2000 D6

N/A

2000 (2500)

N/A

C2250 D6A

N/A

2250 (2813)

N/A

1825 (2281) N/A N/A N/A

©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS17-CPGK-RevA (9/07).


Aggregat spesifikasjoner Turtallsregulering

ISO8528 G2

Spenningsregulering, ingen til full belastning ± 0.5% Tilfeldig variasjon i spenning

± 0.5%

Frekvensregulering

Isokron

Frekvensvariasjon

± 0.25%

EMC kompatibilitet

BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2

Motor spesifikasjoner Utborring

Firetakts rekkemotor, V-svart, turbo ladet og lav temp. etterkjølt 158.8mm

Slaglengde

190.0mm

Sylindervolum

60.2 liter

Sylinder blokk

Legert støpejern, 600V 16 sylinder

Dynamo Batterikapasitet

40 A 2200 A ved romtemp. -18oC - 0oC

Utførelse

Startspenning

24 V, negativ jording

Drivstoffsystem Drivstoff filter

Direkte innsprøytning Enkelt element, utskiftbar med eget anlegg for vannsortering

Luftfilter

Tørt element

Smøreoljefilter

Bypass oljefilter

Standard kjølesystem

Radiator beregnet for lufttemp. opptil 40°C

Generator spesifikasjoner Utførelse

Børsteløs, 4-polet, dryppsikker roterende felt

Stator

2/3 pitch Direkte koplet med fleksibel plate

Rotor Isolasjonssystem

Klasse H

Standard temperaturøkning

150°C Standby

Magnetisering

PMG

A (U), B (V), C (W) Direkte drevet sentrifugalvifte Ingen belastning < 1.5%. Ikke AC kurveforvregning forvrengt balansert lineær belastning < 5%

Fase rotasjon Generatorkjøler

TIF faktor THF faktor

< 50 per NEMA MG1-22.43 < 3%

Tilg jengelige spenninger 50Hz Fase– Nøytral / Fase – Fase

60Hz Fase-Nøytral/Fase-Fase

• 220/380 • 230/400 • 240/415 • 254/440

• 219/380 • 254/440 • 277/480 • 347/600

• 1905/3300 • 3640/6300 • 3810/6600 • 6350/11000

• 2400/4160 • 7200/12470 • 7620/13200 • 7970/13800

Tilleggsutstyr Motor • Kraftig luftfilter • Motorvarmer 220/240V

Generator • Varmeelement • Isolert for høy luftfuktighet • PMG

Kjøling • Frostvæske 50/50 (etyleneglykol)

Lyddemper • 9 dB kritisk lyddemper • 25 dB boligområde lyddemper, levert løst

Garanti • 5 år for Standby aggregater • 2 år for Prime aggregater

Kontrollpanel • 3-polet hovedstrømbryter • 4-polet hovedstrømbryter

Merk: Noe tillegssutstyr er ikke tilg jengelig på alle modeller-kontakt fabrikken. ©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS17-CPGK-RevA (9/07).


Styringssystem - PCC3201

PowerCommandTM 3201 er et mikroprosessorbasert aggregatstyrings-og overvåkningssystem. Systemet har et enkelt grensesnitt til aggregatet, med digital spenningsregulator, digital turtallsregulering, og funksjoner som beskytter aggregatet. PowerCommandTM 3201 er godt egnet for bruk på et bredt spekter av aggregater med ikke-parallelle belastninger. Den kan konfigureres for enhver frekvens, spenning og strømoppsett fra 120 til 13,800 VAC ved 50Hz eller 60Hz drift. Strøm til systemet kommer fra aggregatets startbatterier og fungerer ved et spenningsnivå fra 8VDC til 35 VDC.

LED indikerende lamper - inkl. LED indikerende lamper for følgende funksjoner Ikke i Auto Felles ledninger Stans Fjernkontroll kommando Panellamper og brytere Operatørpanel kan lyses opp av rekke høy intensitet LED lamper Bryter for tilbakestilling. Tillater brukeren å tilbakestille systemet etter en advarsel eller stans hendelse. Nødstoppbryter. Aggregatet stanser umiddelbart

Viktige funksjoner

Beskyttelse av motoren Nedstenging ved rusing Advarsel / avstenging ved lavt oljetrykk Advarsel / avstenging ved høy temperatur i motor Avstenging ved underhastighets-og sensor feil Vil ikke starte Lav/høy batterispenning

• Digital FAE ( Full Authority Electronic) motorkontroll for Cummins HPI-PT drivstoffsystemer

Alternativer

• Digital spenningsregulator med 3-fase sensor

• Analog og Digital AC utgangsmåler

Integrert PowerCommand Digitale paralellkoblet systemer Tastemulighet og bryter for valg Eksos temperaturmåler PowerCommand nettverk Alarm ved endring i generatorens temperatur

• Overvåkingssystem som varsler dersom batteriet er svakt

Vi henviser til PowerCommands opplysningsmanual for mer detaljert informasjon (S1444b)

• AmpSentryTM gir riktig beskyttelse ved overspenning

• Digital alarm og statusmeldinger på skjerm • Overvåker aggregatet og viser status på all kritisk motor-og generator funksjonaliteter • Smart start av kontrollsystemet: integrert drivstoffpress for å begrense svart røyk og frekvensoversvingning • Avansert servicetilg jengelighet ved bruk av InPower, PC basert programvare verktøy

Kontrollsystem Inkluderer alle funksjoner til lokalt eller fjernkontrollert start-og stopp, og beskytter aggregatet. Kontrollbryter - PÅ/AV/AUTO AV modus- Aggregatet er avstengt og kan ikke startes om eller tilbakestilles PÅ modus - Aggregatet utfører sin startssekvens AUTO modus - Aggregatet kan startes ved et startssignal ved bruk av en fjern enhet

©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS17-CPGK-RevA (9/07).


Rangeringsdefinisjoner

Nødstrøm (Emergency Standby Power ESP): Gjelder levering av strøm til varierte elektriske belastninger under hele strømbruddsperioden fra en pålitelig forsyningskilde. Nødstrøm er i samsvar med ISO 8528. Drivstoff strømstopp er i samsvar med ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 og BS 5514. Tidsbegrenset strømdrift (Limited-Time running Power LTP): Gjelder levering av strøm til en fast elektrisk belastning i en begrenset tidsperiode. Limited Time Running Power (LTP) er i samsvar med ISO 8528. Strømforsyning (Prime Power PRP): Gjelder levering av strøm til ulike elektriske belastninger i en ubegrenset tidsperiode. Strømforsyning (PRP) er i samsvar med ISO 8528. 10% overbelastningsevne er tilg jengelig i samsvar med ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 og BS 5514. Fast (kontinuerlig) belastningsstrøm (Base Load Power): Gjelder levering av strøm kontinuerlig til fast elektrisk belastning i en ubegrenset tidsperiode. Kontinuerlig strøm (Continuous Power COP) er i samsvar ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 og BS 5514.

Skissen ovenfor er ment å gi representative konfigurasjonsdetaljer for 1600kVA-2500kVA 50Hz og 1825kW-2250kW 60Hz. Se eget produktark for hvert enkelt aggregat. Skal ikke brukes ved installering.

Dim ''A'' mm

Dim ''B'' mm

C1760 D5e

6175

C2000 D5 C2000 D5e C2250 D5 C2200 D5e C2500 D5A C2000 D6 C2250 D6A

6175 6175 6175 6175 6175 6175 6175

2494 2286 2494 2286 2494 2494 2286 2494

Modell

Dim ''C'' mm 3422 2537 3422 2537 3422 3116 2537 3116

Angitt tørrvekt* kg

Angitt våtvekt* kg

15072

15736 15152

14649 15072 15510 15808 16690 14863 16690

16258 15366 16472 17217 15366 17217

*Merk: Vekten g jelder for et aggregat med standard funksjoner.

SATEMA Hovedkontor Enebakkveien 127, Postboks 21 Manglerud, 0612 Oslo Telefon: +47 22 57 93 00 Faks: +47 22 57 93 01 E-mail: satema@satema.no www.satema.no ©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS17-CPGK-RevA (9/07).

/ProduktarkDieselaggregat2000kVA-2500kVA  

http://www.satema.no/filestore/Strmaggregater/PDF_aggregater/ProduktarkDieselaggregat2000kVA-2500kVANorskversjon.pdf

/ProduktarkDieselaggregat2000kVA-2500kVA  

http://www.satema.no/filestore/Strmaggregater/PDF_aggregater/ProduktarkDieselaggregat2000kVA-2500kVANorskversjon.pdf

Advertisement