Page 1

Dieselaggregat 4ISBe motor

100kVA – 110kVA @ 50Hz 90kW - 100kW @60Hz Beskrivelse

Funksjoner Cummins kraftig motor - Robust 4-takts industriell motor som leverer pålitelig strøm, har lave utslipp og gir rask respons ved belastningsendringer.

Dette dieselaggregatet fra Cummins® Power Generation er et hel-integrert generatorsett for produksjon av strøm, som gir optimal ytelse, er pålitelig og allsidig for stasjonær strømforsyning, nødstrømforsyning og kontinuerlige belastninger.

Valgfri fast magnetisering (PMG) Gir økt motorstart og standard kortslutningsevne. Generator - Lav reaktans 2/3 pitch viklinger, lav kurveforvrenging med ikke-lineære belastninger, standard kortslutningsevne og klasse H isolasjon.

Aggregatet er tilg jengelig med CE- sertifisering.

Styringssystem - PowerCommand® elektronisk styring er standard utstyr som gir total systemintegrasjon, inkludert automatisk fjernstyring for start/stopp, alarm og statusmelding i displayet.

Alle produkter er konstruert for å 2000/14/EC møte eller overgå EU's støylovgivning 2000/14/EC trinn 2006.

ISO8528

Kjølesystem - Standard integrert, fast montert radiator system, konstruert og testet for riktig romtemperatur, forenkler utformingen av anlegget med tanke på avvist varme.

Dette aggregatet er konstruert til å møte eller overgå ISO8528 forskrifter.

Kapslinger - Valgfri værbeskyttelse og lyddempende kapslinger er tilg jengelig.

Aggregatet er konstruert ved anlegg som Garanti - Støttet av en omfattende garanti, og et er sertifisert iht ISO 9001, og produsert ved verdensomspennende distributørnettverk. anlegg som er sertifisert iht ISO9001 eller ISO9002.

Standby Modell C110 D5 C100 D6

50Hz kVA (kW) 110(88) N/A

Utlipp

Prime

Dataark

60Hz kW (kVA

50Hz kVA (kW)

60Hz kW (kVA)

TA luft - EU

N/A

100 (80)

N/A

4g TA Luft

DS16-CPGK

N/A

90 (113)

N/A

N/A

100 (125)

50Hz

60Hz

-

N/A DS63-CPGK

Se definisjoner side 4 ©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS5-CPGK-RevA (9/07).


Aggregat spesifikasjoner Turtallsregulering

ISO8528 G2

Spenningsregulering, ingen til full belastning

± 1%

Tilfeldig variasjon i spenning

± 1%

Frekvensregulering

Isokron

Frekvensvariasjon

± 0.25%

EMC kompatibilitet

BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2

Motor spesifikasjoner Utborring

Firetakts rekkemotor, sugemotor 102mm

Slaglengde

120mm

Sylindervolum

3.9 liter

Sylinder blokk

Legert støpejern, 4 sylindre

Dynamo

60 A

Batterikapasitet

100A/timer

Utførelse

Startspenning

12 V, 60A negativ jording

Drivstoffsystem Direkte innsprøytning, Drivstoff filter Enkelt element, utbyttbart med eget anlegg for vannsortering Luftfilter

Tørt, utskiftbart element med begrensningsindikator

Smøreoljefilter

Filter

Standard kjølesystem

Radiator beregnet for lufttemp. opptil 50°C

Generator spesifikasjoner Børsteløs, enkeltlager, roterende

Fase rotasjon

Stator

2/3 pitch

Generatorkjøler

Rotor

Enkeltlager, fleksibel plate,

AC kurveforvregning

Isolasjonssystem

Klasse H

Ingen belastning < 1.5%. Ikkeforvrengt balansert lineær belastning < 5%

TIF faktor

< 50 per NEMA MG1-22.43

THF faktor

< 2%

Utførelse

Standard temperatur- 125-163°C Standby økning Selvmagnetisering Magnetisering

A (U), B (V), C (W) Direkte drevet sentrifugalvifte

Tilg jengelige spenninger 50Hz Fase– Nøytral / Fase – Fase

60Hz Fase-Nøytral/Fase-Fase

•254/440 •240/416 •230/400 •220/380

•27 7/480 •254/440 •240/416 •220/380

• 127/220 • 115/200 • 110/190

• 139/240 • 127/220 • 120/208

Tilleggsutstyr Motor • Kraftig luftfilter • Motorvarmer 220/240V

Generator • Varmeelement • Høy grad av luft isolasjon • PMG

Kapsling • Lyddempet innkapsling

Kontrollpanel • 4-polet hovedstrømbryter

Garanti • 5 år for Standby aggregater • 2 år for Prime aggregater

Lyddemper • 9 dB industriell lyddemper •25 dB boligtilpasset - levert løst

Kjøling • Frostvæske 50/50 (etyleneglykol)

Merk: Noe tillegssutstyr er ikke tilg jengelig på alle modeller-kontakt fabrikken .

©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS5-CPGK-RevA (9/07).


Styringssystem - PCC1301

PowerCommandTM 1301 er et mikroprosessorbasert aggregatstyrings-og overvåkningssystem. Systemet har et enkelt brukergrensesnitt til aggregatet, med digital spenningsregulator, digital turtallsregulering, start/stopp kontroll og beskyttende funksjoner. PowerCommandTM 1301 er godt egnet for bruk på et bredt spekter av aggregater med ikke-parallelle belastninger. Den kan konfigureres for enhver frekvens, spenning og strømoppsett fra 120 til 600VAC ved 50Hz eller 60Hz drift. Strøm til systemet kommer fra aggregatets startbatterier og fungerer ved et spenningsnivå fra 8VDC til 35 VDC.

Status indikasjoner Systemet har en lampedriver for ekstern feil-/ statusindikering. Funksjoner omfatter: • Lampen, når den er i bruk blinker under oppvarming, og når aggregatet starter. • KLAR TIL LAST - blinker helt til aggregatet har riktig spenning og frekvens, deretter kontinuerlig. • Feilforholdene vises ved at en 2-sifret feilkode blinker

• 12 eller 24 VDC batteridrift

LED indikerende lamper - for følgende funksjoner Ikke i Auto Fjernstart Advarsel Avstenging Auto Kjør

• Digital turtallsregulering (valgfri) som gir isokron frekvensregulering

Inngang for ekstern nødstoppbryter. Stenger umiddelbart ned aggregatet som er i drift.

• Digital spenningsregulert fullbølge.likerettet 1-fase (fase til fase)

Beskyttelse av motoren Avstenging ved lavt oljetrykk Avstenging ved høy temperatur i motor Avstenging ved underhastighets-og sensor feil Vil ikke starte Feiladvarsel ved dynamoens batterilader

Viktige funksjoner

• Overvåker aggregtet og viser status på all kritisk motor- og generator funksjonaliteter • Motorstarter inkluderer rele drivere for start, drivstoffstans (FSO) og glødeplugg

• Konfigurerbare innganger og utganger. 2 diskrete innganger og 2 kontakter med rele utganger • Smart start av kontrollsystemet: integrert drivstoffpress for å begrense svart røyk og frekvensoversvingning

Alternativer Digital turtallsregulering gir isokron frekvensregulering. Skjermpanel for bruker er enkelt å bruke med kritiske parametere og brukerhistorie.

• Avansert servicevennlighet ved bruk av INPOWERTM, en PC basert programvare for service

Kontrollsystem Inkluderer alle funksjoner til lokalt eller fjernkontrollert start-og stopp, og beskytter aggregatet. Kontrollbryter - PÅ/AV/AUTO AV modus- Aggregatet er avstengt og kan ikke startes om eller tilbakestilles PÅ modus - Aggregatet utfører sin startssekvens AUTO modus - Aggregatet kan startes ved et startssignal ved bruk av en fjern enhet

©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS5-CPGK-RevA (9/07).


Rangeringsdefinisjoner

Nødstrøm (Emergency Standby Power ESP): Gjelder levering av strøm til varierte elektriske belastninger under hele strømbruddsperioden fra en pålitelig forsyningskilde. Nødstrøm er i samsvar med ISO 8528. Drivstoff strømstopp er i samsvar med ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 og BS 5514. Tidsbegrenset strømdrift (Limited-Time running Power LTP): Gjelder levering av strøm til en fast elektrisk belastning i en begrenset tidsperiode. Limited Time Running Power (LTP) er i samsvar med ISO 8528. Strømforsyning (Prime Power PRP): Gjelder levering av strøm til ulike elektriske belastninger i en ubegrenset tidsperiode.. Strømforsyning (PRP) er i samsvar med ISO 8528. 10% overbelastningsevne er tilg jengelig i samsvar med ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 og BS 5514. Fast (kontinuerlig) belastningsstrøm (Base Load Power): Gjelder levering av strøm kontinuerlig til fast elektrisk belastning i en ubegrenset tidsperiode. Kontinuerlig strøm (Continuous Power COP) er i samsvar ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 og BS 5514.

Skissen ovenfor er ment å gi representative konfigurasjonsdetaljer for 100kVA-110kVA @ 50Hz og 90kW-100kW @ 60Hz. Se eget produktark for et enkelt aggregat. Skal ikke brukes ved installering.

Modell C110 D5 C100 D6

Dim ''A'' mm 1977 1977

Dim ''B'' mm Dim ''C'' mm Angitt tørrvekt*kg Angitt våtvekt* kg 1200 1162 1311 1046 1200 1162 1046 1311

*Merk: Vekten g jelder et aggregat med standard funksjoner.

SATEMA Hovedkontor Enebakkveien 127, Postboks 21 Manglerud, 0612 Oslo Telefon: +47 22 57 93 00 Faks: +47 22 57 93 01 E-mail: satema@satema.no www.satema.no ©2007 | Cummins Power Generation Inc. | Alle rettigheter forbeholdt Cummins Power Generation | Beskrivelsen kan endres uten varsel | Cummins Power Generation og Cummins er registrerte varemerker av Cummins Inc. PowerCommand, Ampsentry, InPower og "Our energy working for you." er varemerker av Cummins Power Generation. Andre firma, produkt eller servicenavn kan være varemerker tilhørende andre. SS5-CPGK-RevA (9/07).

/ProduktarkDieselaggregat110kVANorskvers  

http://www.satema.no/filestore/Strmaggregater/PDF_aggregater/ProduktarkDieselaggregat110kVANorskversjon.pdf