Page 1

Type 1980B-1A Micro senkesøyle For innendørs bruk. Vanntett IP67(senket) Ligger jevnt med gulv i senket stilling.

Heve/senke søyle for innendørs bruk. Vanntett-IP 67 I senket stilling. I sjøvannsbestandig aluminium. Overkjørbar-Kraftig utførelse.

For nedstøping I betong og montering i datagulv.

Tåler tung belastning. Kan kjøres over og tråkkes på I senket stilling.

. For 3 stk valgfrie uttak. 230VData-TlfVGAAntenneMikrofonLyd-bilde.Etc.

SATEMA AS Enebakkveien 127.Postboks 21 Manglerud,0612 Oslo Telefon 22 57 93 09. Fax 22 57 93 01 e-mailadresse: sverre.kristoffersen@satema.no

OSLO MOELV SMÅLANDSSTENAR

www.satema.no


Montering avType 1980B-1A Micro senkesøyle Micro senkesøylen kan monteres I forskjellig typer underlag.det mest vanlige er å støpe den fast. Det anbefales før montering (nedstøping) å fjerne overdelen og dekke/fylle underdelen med papir

Flens 170 x 170 mm

Gulvbelegg

6 stk sekskantskruer

Pakkning

1 stk hull Pg21 samt 1 stk på motsatt side.

Drifts og monteringsanvisning: For å åpne: Sett håndtaket i lokket og vri mot urviser til håndtaket stopper. Løft håndtaket rett opp slik at lokket med uttaksdelen (den indre delen med el uttakene) følger med. Vri håndtaket med urviser til det stopper for å sikre uttaksdelen i hevet stilling. For å senke: Samme opperasjon men i omvendt rekkefølge. Demontering: Åpne senkesøylen som beskrevet ovenfor.Skru ut de 6 stk sekskantskruene og løft ut uttaksdelen. Etter tilkobling av uttakene drei uttaksdelen 1gang rundt (360grader) slik at tikoblingsledningene blir liggende i spiral inne i huset (ytterdelen) Uttaksdelen settes tilbake på plass og festes med sekskantskruene.

OBS: Vær forsiktig med pakkningen. Det må benyttes fleksible ledninger fra el kontaktene til tilkoblingsklemmer. Alle tilkoblinger må utføres av autorisert el installatør.

Artikkelnr. Artnr. 1980B-1A

Beskrivelse Micro søyle med plass for 3 stk uttak I 45x45mm serien. Type uttak etter spesifikasjon.

SATEMA AS Enebakkveien 127.Postboks 21 Manglerud,0612 Oslo Telefon 22 57 93 09. Fax 22 57 93 01 e-mailadresse: sverre.kristoffersen@satema.no

Bruksområde. Innendørs IP 67 (senket) For nedstøping I betong eller montering i datagulv

OSLO MOELV SMÅLANDSSTENAR

www.satema.no

/  

http://www.satema.no/filestore/Kabelfringsmateriell/Gulvbokser-_Robuste_Utendrs_event_innendrs_bruk/GulvboksforInnendrsbrukIP67.Type1980B-1A...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you