Page 1

Avfuktere og byggtørkere MASTER parafin- /dieselfyrte varmluftaggregater / byggtørkere produseres av verdens desidert ledende produsent, DESA INTERNATIONAL i Kentuckey i USA. Bare på det norske markedet er det opp g jennom årene solgt over 40.000 maskiner. Takket være sitt spesielle forbrenningssystem med en effektiv etterbrenner i fronten av brennkammeret, elemineres sot, CO2 og gnister.

Master Heater (direktefyrte)

Master varmluftaggregater/byggtørkere

www.satema.no

Varenummer Betegnelse

Effekt

73402

LAF45E1 avfukter

1 kW

73404

LAF45E2 avfukter

2 kW

73406

BS100CEB

29 kW

Større typer på forespørsel 73420

Romtermostat for overnevnte ovner

73422

Hjul/Håndtak (sett for BS35CEB/BS70CEB)


Avfuktere

BESKRIVELSE

VEAB avfuktere  Effektiv ved tørking av nybygg og ved vannskader  Økonomisk i bruk

Varme

 Letthåndterlig med hjul og bærehåndtak  Enkel å installere - tilkobles med stikkontakt  Utstyrt med et innebygd rustfritt oppsamlingskar med nivåovervåkning  Utrustet med uttak for avløpsslange  Automatisk avisning

Byggavfuktere med varme

VEAB Avfuktere Varenummer Betegnelse

Effekt

73452

LAF45E1 avfukter

1 kW

73454

LAF45E2 avfukter

2 kW

OSLO MOELV TRONDHEIM SMÅLANDSSTENAR

/Avfuktereogbyggtr  

http://www.satema.no/filestore/Produktark_Midlertidige_elektriske_anlegg_2011-2012/Avfuktereogbyggtrkere.pdf

/Avfuktereogbyggtr  

http://www.satema.no/filestore/Produktark_Midlertidige_elektriske_anlegg_2011-2012/Avfuktereogbyggtrkere.pdf

Advertisement