Page 213

ALUSION

ALU

ALU

BAT

BAT

ALU

BAT

ALU

BAT 0,39 m3 (4 pcs)

U

87 46 61

;

45

ALU 47 TWU

ALU 47 TSU

ALU 47 TSUZU

5 Kg

20

ALU 47 TZU 0,50 m3 (4 pcs)

U 6,5 Kg 87 46

64

19, 22, ; 17, 23, 25, 26

ALU 55 TWU Optional white armrest: ALU 55 T ARMSET WU

57

ALU 55 TSU Optional black armrest: ALU 55 T ARMSET ZU

ALU 55 TSUZU Optional black armrest: ALU 55 T ARMSET ZU

ALU 55 TZU Optional black armrest: ALU 55 T ARMSET ZU 0,84 m3 (2 pcs)

U 25 Kg

28 199

76

ALUSION

ALU 195 TWU Optional white armrest: ALU 195 T ARMSET WU

ALU

GL

ALU

ALU 195 TSU Optional black armrest: ALU 195 T ARMSET ZU

GL

ALU

ALU 195 TSUZU Optional black armrest: ALU 195 T ARMSET ZU

ALU

GL

GL

ALU

TK

ALU 195 TZU Optional black armrest: ALU 195 T ARMSET ZU

ALU

TK

ALU

16, 19, 21,

; 27

TK

0,12 m3 GT: 12 Kg

U WT: 8 Kg

40 50

50

ALU 50 GTWU

ALU 50 GT SUZU

ALU 50 GT SUCAU

ALU 50 GT ZU

ALU 50 WTWU

ALU 50 WT SU

ALU 50 WT ZU

; 16, 27 0,16 m3

73

GT: 36 Kg

U W: 25 Kg

90 90

ALU 90 GWU

ALU 90 GSUZU

ALU 90 GSUCAU

ALU 90 GZU

ALU 90 WWU

ALU 90 WSU

ALU 90 WZU

;0,22 m3

73 150

GT: 54 Kg

U W: 36 Kg

90

ALU 150 GWU

ALU 150 GSUZU

ALU 150 GSUCAU

ALU 150 GZU

ALU 150 WWU

ALU 150 WSU

ALU 150 WZU

; 17

0,28 m3

73

GT: 63 Kg

180

U W: 40 Kg

90

ALU 180 GWU

ALU 180 GSUZU

ALU 180 GSUCAU

ALU 180 GZU

ALU 180 WWU

ALU 180 WSU

ALU 180 WZU

; 17, 19 0,40 m3

73 240

U

100

ALU 240 GWU

ALUSION

ALU 240 GSUZU

StSt

GL

ALU 240 GSUCAU

ALU 240 GZU

StSt

GL

ALU 240 WWU

ALU 240 WSU

StSt

ALU 240 WZU

88 Kg

; 20

GL 3

0,35 m

U 96 Kg

73

;

100 200-320

22, 23

200-300

ALU 320 GWU

ALU 320 GSUZU

ALU 320 GZU

211

Profile for Satelit Communications

Royal Botania - Outdoor Luxury  

Royal Botania - Outdoor Luxury

Royal Botania - Outdoor Luxury  

Royal Botania - Outdoor Luxury

Advertisement