Page 221

7 Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna

Paasto

8

8

HONKAJOKI3

Pohjakartta: Taajamat ja kylät, YKR © SYKE ja TK 2009 Maamittauslaitoksen Maastotietokannan 08/2012 aineisto http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501

OKI

4

0

2,5

5

15

Km

Rakennettu ympäristö -kohde

2

Lavasjärvi

29.8.2012 SATAKUNTALIITTO Rakennettu ympäristö -alue

Kallijärvi

Muinaisjäännös

Lauhala - Jyllinkoski - Niittykoski Karvianjoki Vahokoski

6

Perinnemaisema Historiallinen tie

1

Kodesjärvi

Honkaluoma

5

Kivijärvi

12

Hanhikangas

Haapajärvi

3

Pappilankylä

2

4

7

Paasto

Antila - Kuivakangas

8

9 Vataja

2,5

5

15

Km

Lavasjärvi

SATAKUNTALIITTO

Kallijärvi

1

3 2

Vataja

7

8

Muinaisjäännökset Kirkkojärvi

9

SATAKUNTALIITTO

221

Antila - Kuivakangas

Peijarinlammi

1 Hietala-Hietaranta 1 Honkajoen Hietala-Hietarannan laaja kivikautinen asuinpaikka sijaitsee aivan Pohjanmaantien (tie 44) varressa loivasti Karvianjokeen viettävillä4hiekkaisilla pelloilla ja pihamailla. Asuinpaikka-alue on 2 km pitkä vyöhyke pääosin tien itäpuolella, mutta löytöjä on tehty 5 hiekanottopaikalta tien länsipuolelta2 6 tehty tutkimuksia kin. Asuinpaikalla on useaan otteeseen erilaisten maankäyttöhankkeiden vuoksi. Koetutkimuksin on pyritty vapauttamaan joitakin alueita hiekanotolle sekä lisärakentamiselle. Jo ensimmäisissä kaivauksissa v. 1949 löydettiin runsaasti kvartsiesineistöä sekä mm. liuskekärkien katkelmia. Uusissa 2000-luvulla tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että pellolla muokkauskerroksen alla on vielä säilyneitä kulttuurikerroksia.IsoKiinteiKivijärvi tä rakenteita asuinpaikalta tunnetaan vain vähän, mutta liesikiveysten lisäksi löydettiin viitteitä suorakulmaisesta asumuksesta. Esinelöydöt ovat monipuoliset ja näyttävät liittyvän erityisesti kivimateriaalin työstämiseen: kvartsiesineitä, niiden kappaleita ja iskoksia sekä raaka-ainekappaleita. Palaneesta luuaineksesta on voitu tunnistaa ainakin koiran/ketun, hylkeen, hirven, majavan sekä särkikalojen luita. Löytöjen perusteella asuinpaikka on ajoitettu mesoliittiseen aikaan. 2 Myllyluoma Honkajoen Myllyluoman kivikautinen asuinpaikka sijaitsee aivan Honkajo-

Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna  

Satakuntalaista kulttuuriympäristöä esittelevä teos sisältää artikkeleita ja kuntakohtaisen luettelo-osan. Kirja on tuotettu osana Satakunn...

Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna  

Satakuntalaista kulttuuriympäristöä esittelevä teos sisältää artikkeleita ja kuntakohtaisen luettelo-osan. Kirja on tuotettu osana Satakunn...

Advertisement