Page 1

Koneistusyritysten kehitt채minen

Mittaustekniikka Mittaaminen ja mittav채lineet

Rahoittajaviranomainen: Satakunnan ELY-keskus


Yleistä • • • •

Pidä työkalut erillään mittavälineistä Ilmoita rikkoutuneesta mittavälineestä Opettele mittavälineiden käyttö hyvin Säilytä mittavälineitä mittavälinekaapissa


Kalibrointi • Kalibrointi on mittausvälineen mittausepävarmuuden määritystä. • Kalibrointitoiminta on osa laadunohjausta • Kalibrointi suoritetaan säännöllisin väliajoin.


• Mittausvälineeseen on kiinnitetty värillinen tarra. Tarran väri ilmoittaa käyttövuoden ja numero kuukauden, mihin asti kalibrointi on voimassa • Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan, että mittavälineet ovat kunnossa ja asianmukaisesti kalibroitu • Kalibroimattomissa mittavälineissä on mahdollisesti punainen nolla tarra


• Opettele käyttämään mittavälineitä oikein • Mittavälineiden käytön oppii vain harjoittelemalla ja käyttämällä • Mittavälineiden käyttöä harjoiteltava jatkuvasti


Mittavälineiden valinta Vaikuttavat tekijät: • Mitattava kohde ja sen toleranssit • Dokumentointi • Erityisolosuhteet esim. mittaukset kylmissä tai kuumissa paikoissa • Asiakkaan vaatimukset


Mittausvirheet • Systemaattiset virheet • Satunnaiset virheet • Karkeat virheet


Systemaattiset virheet • Johtuvat mittausmenetelmästä • Olosuhteista • Mittaajasta

• Mittalaitteesta


Korjausmenetelmät • Opetellaan käyttämään mittavälineitä oikein • Pyritään parantamaan mittausolosuhteita

• Koulutetaan mittaajaa • Huolehditaan mittalaitteet kuntoon


Satunnaiset virheet • Virheillä ei ole tiettyä suuruutta tai suuntaa • Virheet vaihtelevat mittauksesta toiseen


Korjausmenetelmät • Parannetaan olosuhteita ja menetelmiä • Toistetaan mittaus useita kertoja ja lasketaan keskiarvo


Karkeat virheet • Johtuvat vääristä menetelmistä • Huolimattomuudesta • Laitteiden kunnosta


Korjausmenetelmät • Pidetään mittavälineet kunnossa • Huolehditaan mittaajien koulutuksesta • Painotetaan käyttäjän vastuuta


Yleisimmät virhelähteet • Lämpötilaerot • Työkappaleen virheet • Asentovirheet

• Mittausvälineet • Mittaaja


Rullamitta


Käyttökohteet • Hyvä apuväline karkeaan mittaukseen • Helppo tarkistaa raaka-aineiden pituuksia • Rullamitan lukematarkkuus on 1mm • Sopivat parhaiten suurehkojen kappaleiden epätarkkaan mittaukseen


Manuaalinen tyรถntรถmitta


Digitaalinen tyรถntรถmitta


Työntömitat • Manuaalisia ja digitaalisia • Rakenteellinen lukematarkkuus 0,1mm • Yleisin mitta 0-150mm • Mittoja löytyy 0-3000mm


Työntömitan tarkistus • Tarkista mitan mittauspinnat ja tarkkuus • Katso valoa vasten, että mitan leuat menevät yhteen, jo 0,05mm rako voidaan havaita silmällä valoa vasten katsottaessa


Työntömitan käyttö • Poista mitattavista kohdista mahdolliset purseet ja puhdista kappale huolellisesti • Aseta mitattava kappale mahdollisimman lähelle mittaleukojen juurta. • Lue mittaustulos kappaleen ollessa leukojen välissä, mikäli se on mahdollista


Käyttökohteet • Ulkopuolinen mittaus • Sisäpuolinen mittaus • Olakkeen mittaus • Syvyyden mittaus


• Työntömittaa tarvitaan päivittäin • Muista käyttää sitä myös apuna tarkkoja mittoja mitattaessa, sen avulla pystyt välttämään mikrometreillä mitattaessa helposti tapahtuvan puolen millimetrin lukemavirheen


Syvyystyรถntรถmitta


Syvyysmikrometri


Erikoistyรถntรถmitat


Erikoistyรถntรถmitta


Käyttökohteet • Urien mittaukseen • Seinämän paksuuksien mittaukseen • Syvyyksien mittaukseen • Muodoltaan monimutkaisten kappaleiden mittaukseen


Mikrometrit • Kaarimikrometrit • Syvyysmikrometrit • Kierremikrometrit • Kolmipistemikrometrit


Manuaalinen kaarimikrometri


Digitaalinen kaarimikrometri


Teline mikrometrille


Kaarimikrometri • Ulkopuolisten pituuksien ja halkaisijoiden mittaamiseen • Löytyy erikokoisia 0-25mm, 25-50mm jne.


Yleistä tietoa • Manuaalisia ja digitaalisia mikroja • Rakenteellinen mittatarkkuus 0,01mm • Mittarumpu siirtyy yhdellä kierroksella 0,5mm • Asteikkomerkin yläpuolella täydet millit ja alapuolella puolet millimetrit

• Mitassa kiinteä sekä liikkuva mittauskärki


Kaarimikrometrin käyttö

• Tarkista mitan kunto • Tarkista mikrometrin nollaus mittasauvalla tai mittapalalla • Käsittele mittaa huolella, älä jätä koneen päälle äläkä lämpimään paikkaan


• Säilytä mittaa kotelossa • Pidä mitta puhtaana • Huomioi, että lämpötila muuttaa mittatulosta


Kierremikrometri


Kierremikrometrin k채rjet


Kierremikrometrin tarkistussauva


Kierremikrometrin käyttö • Ennen mittaamista tarkista piirustuksesta tai kierretaulukosta kierteen nousu • Vaihda mittaan oikealla nousulla olevat kärjet ja tarkista mittapalalla • Tarkista myös, että mittapalasta löytyy oikea astemerkintä


Kolmipistemikro


Kolmipistemikrosarja


Digitaalinen kolmipistemikro


Yleistä tietoa • Reikien mittaukseen • Rakenteellinen mittatarkkuus 0,01mm • Mittausalue vaihtelee 2-300mm


Kolmipistemikrometrin tarkistus

• Tarkista mitan kunto ja puhtaus • Tarkista mitan nollaus mittarenkaaseen • Säädä tarvittaessa


Mittakello magneettijalalla


Mittakello


Mittakellon käyttö • Puhdista

• Toistovirheen tarkistus • Tarkista onko kärki kiinni


Yleistä tietoa • Lukematarkkuus 0,01mm • Epäkeskeisyyden tarkistus • Heiton tarkistus • Vertailumittaus


Mittakellot • Soveltuvat mittojen ja muotojen tarkistukseen • Voidaan käyttää jalustan kanssa sellaisenaan • Kellon jalkana yleensä magneettijalka


Mittapalasarja


Mittapalat • Teräksisiä

• Keraamisia ( lämpötila ei vaikuta) • Löytyy erilaisilla tarkkuusasteilla olevia


Mittapalojen imeyttäminen • Puhdista mittapalat huolellisesti

• Mittapalojen mittapintojen päät painetaan toisiaan vasten • Mittapalat työnnetään toistensa kohdalle samalla kiertäen ja painaen paloja kevyesti vastakkain


Mittapalojen käsittely ja hoito • Mittapinnat eivät saa vahingoittua, reunoissa olevat terävät lovet poistetaan äärimmäisen hienolla kivellä • Säilytetään kotelossa

• Mittapinnat on puhdistettava huolellisesti ennen käyttöä


Mittapalojen käsittely ja hoito • Käytön jälkeen mittapalat puhdistetaan, sillä kädestä erittyvä hiki on syövyttävää • Puhdistuksen jälkeen mittapaloja on käsiteltävä puhtain, kuivin käsin pitämällä kiinni reunoista, ei koskaan mittapinnoista


Mittapalojen käyttö • Uran levyden tarkistus • Mittausvälineiden tarkistus • Vertailumittaus • Siniviivaimen yhteydessä


Kierretulkit


Käyttö • Kierteiden mittaukseen • Tulkissa meno ja hylky pää • Tarkista tulkista oikea kierremerkintä


Rengastulkit


Käyttökohteet • Reikäkellon tarkistukseen • Urakellon tarkistukseen • Matalanreiänkellon tarkistukseen


Kartiotulkkeja


Käyttö • Kartioiden mittaamiseen • Puhdista mitattava reikä hyvin • Puhdista tulkki ennen mittausta


Mittakone


Yleistä tietoa • 3D-mittauskone eli koordinaattimittauskone • Lukematarkkuus 0,001mm • Monimutkaisten työkappaleiden tarkistukseen • Koneesta suora yhteys tietokoneeseen • Mittatulokset saadaan tallennettua

Mittavalineet materiaali  
Mittavalineet materiaali  

Koneistusyritysten kehittäminen- hankkeen tuottama oppimateriaali

Advertisement