Page 1

LIIKETALOUDEN AIKUISKOULUTUS HUITTINEN | KANKAANPÄÄ | KOKEMÄKI | ULVILA

sataedu.fi


LISÄTIETOA

• www. sataedu.fi/liiketalous • www.sataedu.fi/aikuiset Tarja Heino tarja.heino@sataedu.fi puh. 040 199 4933 Merja Holkko merja.holkko@sataedu.fi puh. 040 199 4932 Tiina Huhtala tiina.huhtala@sataedu puh. 040 199 4271 Tarja Maja tarja.maja@sataedu.fi puh. 040 199 4931 Mika-Markus Mäkelä mika-markus.makela@sataedu.fi puh. 040 199 4816

MERKONOMI – Liiketalouden perustutkinto

Asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin tai taloushallinnon parissa työskenteleleville. Koulutus valmistaa liiketalouden perustutkinnon suorittamiseen ja antaa mahdollisuudet myös jatko-opintoihin.

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO

Kaikille myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä jo toimiville tai alalle haluaville. Joustavaan koulutukseen on jatkuva haku.

HYVINVOINTINEUVOJA – myynnin ammattitutkinto

Ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja hyvinvointialan asiakaspalvelutehtävistä kiinnostuneille.

VARAOSAMYYJÄ – autoalan perustutkinto

Merkkiliikkeiden tai muun varaosakaupan myyntitehtäviin aikoville.

VARAOSAMYYJÄN AMMATTITUTKINTO

Merkkiliikkeiden tai muun varaosakaupan myyntitehtävissä jo toimiville.


ALKAVAN YRITTÄJÄN KOULUTUS

Uusille yrittäjille. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan yrittäjävalmiuksia ja olemassa olevaa yritysideaa. Koulutus sisältää muun muassa ajankohtaista tietoa verotuksesta, taloudesta, verkostoitumisesta ja sähköisistä liiketoiminnoista. Se antaa myös valmiudet suorittaa yhden osan yrittäjän ammattitutkinnosta.

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

Yrittäjille, yritystoimintaa suunnitteleville ja yrityksen avainhenkilöille. Koulutus muodostuu kymmenestä lähipäivästä, henkilökohtaisista ohjauksista ja itsenäisestä työskentelystä. Opiskelijalla on mahdollisuus kehittää oman yrityksensä toimintaa, myyntiä ja markkinointia sekä perehtyä yrityksen talouden ja kannattavuuden parantamiseen. Opiskelu kestää n. 1,5 vuotta ja se tehdään työn ohessa.

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Yrittäjinä toimiville ja kokeneille yrittäjille. Koulutus vahvistaa strategista johtamista ja operatiivista esimiestyötä. Koulutus toteutetaan yhdessä kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon kanssa monimuotoopiskeluna, noin yksi lähipäivä kuukaudessa.

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO

Kirjanpitäjille, palkanlaskijoille ja talousassistentin työtä tekeville. Monimuoto-opiskelussa 1–2 lähipäivää kuukaudessa.

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Kaupan alalla esimiestehtävissä toimiville ammattilaisille, jotka haluavat kehittää suunnitelmallista toimintaansa ja esimiestaitojaan. Se toteutetaan yhdessä yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon kanssa monimuoto-opiskeluna, noin yksi lähipäivä kuukaudessa.


Sataedu kouluttaa liiketalouden osaajia Huittisissa, Kankaanpäässä, Kokemäellä ja Ulvilassa. Aikuiskoulutus on työpainotteista ja joustavaa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi työkokemus, osaaminen ja koulutus. Koulutuksen kesto määräytyy opiskelijan aiemman osaamisen mukaan. Tarjoamme koulutuksia yrittäjille ja teemme yhteistyötä alueemme yritysten kanssa. Kysy yksilöllisistä koulutusmahdollisuuksista ja ratkaisuista. PAREMPAA OSAAMISTA JA HYVINVONTIA. SATAEDUSTA!

• www. sataedu.fi/liiketalous • www.sataedu.fi/aikuiset

sataedu.fi

Sataedu Huittinen

Sataedu Kankaanpää

Teollisuustie 5-7

Kuninkaanlähteenkatu 14

32700 Huittinen

38700 Kankaanpää

Sataedu Kokemäki

Sataedu Ulvila

Suoratie 1

Yhdystie 1

32800 Kokemäki

28400 Ulvila

Sataedu, 2017. 2. painos, painos. Päivitetty. 1000 kpl.

Opiskele liiketaloutta Sataedussa

Liiketalouden koulutuksia  

Sataedu kouluttaa liiketalouden osaajia Kankaanpäässä, Kokemäellä ja Ulvilassa. Aikuiskoulutus on työpainotteista ja joustavaa. Sataedu 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you