Page 1

Verkeer Naam: _________________________________

Ga naar deze site:

http://www.autoweetjes.com/verkeersborden.html

Wat voor soort bord is dit en wat betekent het?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________


Ga dan naar www.google.com Typ in: digitips Klik op de eerste link. Klik op het blauwe balkje van derde en vierde leerjaar. Bij rubriek WO klik je op verkeer. Klik op de (4de) afbeelding Verkeersland. Klik op de agent en klik daarna op afspraken. Som vijf afspraken op die voor de fietsers heel belangrijk zijn. 

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Som drie afspraken op die voor de voetganger heel belangrijk zijn. 

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Speel het spelletje knipperlichtspel: doolhof, verkeersbord en voorrangsregels op de fiets.


Synthese: Gebodsborden

Verbodsborden

Gevaarsborden

Voorrangsborden

Aanwijzingsborden

Je moet-borden. Blauw bord

Je mag niet-borden. Rood- wit bord

Let op-borden. Rood-wit bord

Hier is-borden. Blauw bord

Rond bord

Rond bord

Driehoekig bord

Witte markering

Zwarte markering of niets

Zwarte markering

Wie gaat voor-borden. Bord kan allerlei kleuren hebben Bord kan allerlei vormen hebben Bord kan allerlei markeringen hebben

Vierkantig bord Zwarte markering

Werkblaadje verkeer  

Werkblaadje Verkeer

Advertisement