Page 1

17

9

Jaargang 7 nummer 83 29 augustus 2011

VV Terneuzen in de Oude Doos

Bedrijf in Beeld

Koreman interieur Winkelcentrum Zuidpolder Terneuzen www.koremaninterieur.nl

®

Grenzen, tweelingen en smokkelaars… Documentaire Overslag in september in première

19

Aan de Westerschelde

Schrijfcursus van Marjon Sarneel

Sportplein

6

13

16

“Wij noemden de Nederlanders…”, vertelt een Vlaamse inwoner van Overslag. “Hoe zij ons noemden, weet ik niet.” Prompt krijgt hij antwoord. “…!”, zegt een Nederlandse vrouw, lachend in de camera. De scheldwoorden gingen wel eens over en weer tussen de Vlaamse Overslagenaren en de Nederlandse inwoners, maar er ging en gaat nog veel meer over en weer. Wat te denken van de Nederlandse schoolkinderen die elke dag de rijksgrens over moeten om naar de enige Overslagse basisschool te gaan? Andersom steken de kinderen van deze school, dus ook de Belgische, de grens over om, getooid in oranje, gezamenlijk Koninginnedag te vieren in het Nederlandse deel. Waar vind je dat? Een triester voorbeeld zijn de Nederlandse gestorvenen die op een Belgische begraafplaats begraven worden… En wie weet nog wat er in de tijd van de smokkelaars stiekem de grens over ging? Leen Muller maakte in samenwerking met Theo van Esbroek, John van Eck en vele inwoners de film Overslag Grenzeloze Tweeling, een, naar eigen zeggen, “gevarieerde documentaire, met historische feiten en een knipoog naar markante situaties”.

De naam Grenzeloze Tweeling, zo wordt duidelijk in de film, verwijst naar Overslag als eenheid van tweedelen, dat wil zeggen een Nederlands en een Belgisch deel. Daarnaast slaat de typering ook op de beroemde twee Overslagse grenspalen die de Tweeling worden genoemd. Bijzonder is dat vlakbij die palen twee Belgische tweelingbroers wonen. Ziehier genoeg stof voor een film.

Grenzeloze Tweeling In het kader van het Thematiseringsproject Kleine Kernen van de gemeente Terneuzen kreeg Overslag het thema Grenzeloze Tweeling mee. Initiatiefnemer John van Eck van ’t Overslags Comité vroeg aan Leen Muller of hij een documentaire over deze kleinste kern van de gemeente wilde maken. Voor deze amateur-filmmaker uit Zaamslag en (bestuurs)lid van de Videoclub ZeeuwsVlaanderen was dat een kolfje naar zijn hand.

Naar schatting werkten er wel 25 tot 30 mensen mee. Het resultaat? “Vijftien uur ruwe film”, zegt Leen. Hij had er een stevige klus aan om alle beelden tot een film van veertig minuten te monteren. Maar onervaren is hij bepaald niet. “Ik heb al meer films gemaakt. In 2008 maakte ik, ook samen met Theo, de film Een leven zonder doel, over de dreigende ondergang van het Belgische dorp Doel.” Die film is onlangs als enige Zeeuwse film genomineerd om mee te doen aan het landelijke

Vijf maanden in veertig minuten Maar liefst vijf maanden lang heeft Leen Muller aan de film gewerkt. Zijn oud-collega en vriend Theo van Esbroek interviewde de mensen en nam ook de planning en coördinatie voor zijn rekening. Leen legde alles vast op camera. “Samen zijn we heel wat keren naar Overslag gereden”, vertelt hij. “Met de meeste mensen hadden we van tevoren een afspraak, maar we zijn ook heel vaak het dorp in gelopen om spontane opnames te maken.” Theo van Esbroek: “We vroegen van tevoren of ze alsjeblieft niet hun zondagse pak aan wilden trekken. We wilden hen interviewen en filmen zoals ze zijn.” Natuurlijk is het even wennen om voor de camera te verschijnen. “Prachtig om te zien hoe mensen eerst niet goed durfden en vervolgens echt loskomen en een onmisbare bijdrage leveren”, aldus Leen.

SB25586

Persoonlijk Bekeken

ruitschade? we komen naar u toe Autotaalglas Zeeland 0800-0828

autotaalglas laat je niet barsten

Nova-filmfestival in november, waar niet-professionele filmers hun producten vertonen. “Net als de film over Doel is deze film over Overslag echt zijn film”, zegt Theo. “Ik heb de interviews gedaan en adviezen gegeven, maar hij heeft uiteindelijk de keuzes gemaakt.” John van Eck verzorgde de voice-over. Overslag zoals het is In de film vloeien heden en verleden herhaaldelijk prachtig in elkaar over. Leen Muller: “We wilden het huidige Overslag met zijn inwoners filmen zoals ze zijn en met verloop van tijd geworden zijn. Daarbij hoort natuurlijk ook een stukje historie, zoals het smokkelen en de overslag voor scheepsgoederen waar het dorp zijn naam aan te danken heeft. Daarnaast ging het ons om mensen met een verhaal en markante situaties. Onze film Zinomdehelewinterwarmteslapenenelkeochtendfris wakkerteworden, is een kruising tussen de dbed?DanheeftAup filmstijl van Bert ineenheerlijkcomfortabel engoedventileren inggoed nieuws.Tijdelijkkrijgtu€390,-* voordeelbijeencomplete AupingAuronde. Haanstra en heeftudanal het televisieprogramma Man Zo’ndroombed vanaf €1.495,-. Wordtuwwinterslaa pnogextra voordelig ok... bijt Hond.” Mensen zoals omensen zijn dus en vooral geen zondagse kleding. “Moet ik op de foto?”, vraagt Leen verrast, die vooral gewend is om achter de camera te staan. “Maar ik heb mijn dagelijkse plunje aan…”

Winterslaapweken

Benieuwd naar de film? Op zondagmiddag 11 september wordt Overslag Grenzeloze Tweeling vertoond om 14.00 uur, 15.15 uur en 16.30 uur, in buurthuis Snoopy, Schoolstraat 3, in het Belgische deel van Overslag. Toegang gratis. www.slaapkennerrademakers.nl * Bijaankoopvaneen2-persoonsAuronde, inclusiefspiraalbodems enmatrassen. Kijkopwww.auping.nl voordevoorwaarden. Dezeactieis geldigvan21december 2009t/m31januari2010.

OPRUIMING OPRU OP RUIMIN IMIN • ACCOUNTANCY

• ONLINE BOEKHOUDEN voor complete administratieve • BELASTINGEN en fiscale dienstverlening • SALARISADMINISTRATIES

• AccountAncy

• • FISCAAL- EN BEDRIJFSECONOMISCH ADVIES • PENSIOENADVIES •

Online bOekhOuden belastingen

VOOR COMPLETE ADMINISTRATIEVE EN FISCALE DIENSTVERLENING

• salarisadministraties

LID VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADMINISTRATIE- EN BELASTINGDESKUNDIGEN

OP

Diverse toonzaalmodellen, matrassen en dekbedovertrekken voor opruimingsprijzen EG WEG = W

• Fiscaal- en bedrijFs-

Oostelijk Bolwerk 9, 4531 GP Oostelijk TERNEUZEN Bolwerk 9, 4531 GP TERNEUZEN ecOnOmisch advies (0115)61 6135 83 93 88 Fax (0115) 61 35 93 Telefoon (0115) 61 83 88 Telefoon Fax (0115) Website: www.mdhamelink.nl E-mail: info@mdhamelink.nl www.mdhamelink.nl E-mail: info@mdhamelink.nl • PensiOenadvies

=O P

SL A APKENNER RADEMAKERS

Noordstraat 7-13, 4531 GA Terneuzen - Tel. 0115-613130


29 augustus 2011 | De Vliegende Hollander®

zaterdag 14 mei te Middelburg MIDDELBURGS

GROTE VEILINGHUIS KUNST- EN Verhage & Van Kleef zaterdag 14 mei te Middelburg ANTIEKVEILING

nog steeds te veel zorgverzekering?

CZ is afgefiteren van verzekering n het voor u is onder de

zorgverzekering voor het jaar 2011 ontvangen. U bent overigens niet verplicht om op dit aanbod in te gaan; nog gedurende de gehele maand december kunt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Pech?

mei te Middelburg GROTE KUNST- EN14ANTIEKVEILING GEVRAAGD

zaterdag met onder meer een grote collectie zeldzaam Zeeuws zilver

met onderGROTE meer een grote collectie EN zeldzaam Zeeuws zilver KUNSTANTIEKVEILING Schilderijen, bloedkoralen en granaten halscolliers, mutsspelden,

Van der Valk Hotel hoofdijzers, en zilverwerken, munten, armbanden, ringen, met onder meer een grote collectie zeldzaam Zeeuws zilver dergoudValk Hotel Paukenweg 3 Middelburg PaukenwegVan 3 Middelburg pepermuntdoosjes, broekstukken, flacons met zilver of gouden dop, dervan Valk15Hotel Paukenweg 3 Middelburg Kijkdagen: 13Van mei tot meubilair, 20 uur englas zaterdag 14 mei antieke vrijdag tegels, oude boekwerken, en kristal, porselein enz. voorKijkdagen: onze veiling in september. van 9.30 11.30 vrijdag 13tot mei van uur 15 tot 20 uur en zaterdag 14 mei

middelburgs van 9.30 tot 11.30 uuruur veiling start zaterdag 14 mei om 14 Wilt uDe de hoogste opbrengst? start zaterdag om 14 uur Bel ons of u kunt De onsveiling een bezoek brengen14 opmei woensdag-, donderdagVEILINGHUIS en zaterdagmiddag van 13 u tot 17 u en op afspraak.

Verhage & Van Kleef Meermiddelburgs dan 40 jaar een betrouwbaar adres als middelburgs Kunst- en Antiekveilingen BV. Houtkaai 9A.I. Verhage Verhage & Van&Kleef VEILINGHUIS Verhage Van Kleef VEILINGHUIS NL - 4331 JR Middelburg tel (+31) (0) 118 62 76 39 HoutkaaiHoutkaai 9 9 gsm (+31) (0) 6 38 93 07 33 NL - 4331NL JR -Middelburg 4331 JR Middelburg www.middelburgsveilinghuis.nl www.middelburgsveilinghuis.nl www.middelburgsveilinghuis.nl tel (+31) (0) 118 62 tel (+31) (0)76 11839 62 76 39 info@middelburgsveilinghuis.nl info@middelburgsveilinghuis.nl info@middelburgsveilinghuis.nl gsm (+31)gsm (0)(+31) 6 38(0) 93 607383393 07 33

Nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs of loop even binnen in ons kantoor en ontdek wat u jaarlijks kunt besparen op uw ziektekostenverzekering.

nieuwe collectie

Met Mondial Assistance pechhulp mag je van geluk spreken

e maanden g te kijken. uw huidige

Kom eens vrijblijvend bij ons langs of bereken direct uw premie op www.boidinterneuzen.nl

baby/kinderkleding maat 50 t/m 176

Plein 7 Zaamslag 0115-431013

Boidin Assurantiën b.v.

Axelsestraat 76 - 4537 AM Terneuzen - Postbus 27 - 4530 AA Terneuzen T: (0115) 614982 - E: terneuzen@boidin.nl - www.boidinterneuzen.nl

• ver zeker in gen • hy p o t h e k e n • s p are n • p e n s i o e n e n • u i t v a ar t • zorg

www.nikita-kindermode.nl

OVERAL WORDEN MOMENTEEL MOSSELEN VERKOCHT, MAAR DE GROOTSTE PORTIES VAN DE BESTE KWALITEIT VIND JE ALLEEN IN

PHILIPPINE MOSSELSTAD NR 1

Onderhoud en reparatie alle merken A.P.K. keuringen (ook campers) Airco-service Gespecialiseerd in Franse merken Banden en uitlaten tegen scherpe prijzen

Productiestraat 1A - Terneuzen - tel. 0115-612324

3


4

De Vliegende Hollander® | 29 augustus 2011

Arsenaalstraat 3 Postbus 1097 - 4530 GB Terneuzen Tel. (0115) 63 11 80 - Fax (0115) 69 46 12 info@deruyteradvies.nl

Heerlijk rustig Emmy ter Stege

COLOFON De Vliegende Hollander® is een uitgave van U&R Producties. Vormgeving en druk: Bareman Grafische Bedrijven en U&R Producties (onderdeel van de Axelsestraat 156, 4537 AS Terneuzen, 0115-613072

)

Eindredactie: Semper Scribo Tekst- en Redactiebureau, Aukje-Tjitske Dieleman-Hovinga, info@semperscribo.nl Advertentie-acquisitie: Drukkerij Bareman, 06-53400227 Aanlevering advertenties: s.andeweg@bareman.nl Volgende editie verschijnt eind september Inlevering kopij vóór 10e van de maand © 2011 Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, kopie, film of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Druk- en zetfouten voorbehouden.

www.vh-magazine.nl

UITVAARTVERZORGING J.J.M. de Voogt Kokkeldreef 1, 4533 DD Terneuzen Verzorging van begrafenis/crematie volgens uw persoonlijke wens

Dag en nacht voor u beschikbaar Tel: 0115 - 612937 b.g.g: 06 - 21837273

Tijdens de zomervakantie, hoe verspreid over het land die ook is, in Nederland en in al onze buitenlanden, is het overal loei druk. Campings moeten lang van tevoren worden geboekt en restaurants in den vreemde tijdig worden besproken anders is het “complet”of hangt er een koord voor de ingang dat hetzelfde betekent. Elk seizoen is tegenwoordig een vakantieseizoen. Ik heb zelfs wel eens in de zomermaanden de Noordpool bezocht en daar stopten tot onze verbazing ook grote bussen van een bekend vervoersbedrijf. Met de ogen dicht konden wij raden dat er NL op de bus stond. De vakantiegangers waren zeer luidruchtig blij dat ze even naar buiten mochten. Aan andere toeristen legden wij uit dat het “Happy Dutch people” waren. Grappig eigenlijk dat je in het buitenland meteen merkt dat iemand een Nederlander is. Kun je je meteen uit de voeten maken, zodat het duidelijk is dat je er niet bij hoort. Begin deze maand bezochten we Amsterdam. Er was een tentoonstelling over het ontstaan van de grachtengordel. In een van de mooie grachtenpanden kan men die geschiedenis zien. We voeren door de grachten in een open sloep, gelukkig maar, want de dag ervoor was er de beroemde canal parade. De straten waren vanwege vuilnis onbegaanbaar. Waar nog gelopen kon worden, was iedereen ook heel “happy”: kennelijk nog van de dag ervoor of van de wietlucht die rijkelijk wordt rondgeblazen. Het rookverbod geldt hier nog niet. Toch hebben we nog een rustig oord gevonden. Echt een bezienswaardigheid. De omgeving dwingt wel enige terughoudendheid af. In alle rust kun je een grot(je) bezoeken, een kaars opsteken wandelen in de tuin en verbaasd raken over de vele getuigenissen. Dit bedevaartsoord noopte de overheid een kerk te bouwen die zelfs werd verheven tot basiliek. Dit alles op initiatief van de naburige kasteelvrouw (weer een vrouw!) (zie vorige column, red.) Om enigszins bij te komen van alle emoties kan men weer in verbazing vallen in het Hotel de Lourdes, de moeite waard om te genieten van de bezoekende gasten. Het is wel het andere uiterste maar een bezoek aan Oostakker-Lourdes is beslist de moeite waard. Toen we vertrokken merkte ik dat ik helemaal genezen was van de drang om zomers met vakantie te gaan.

care free printing razor sharp prices

DE OUDE DOOS...

Axelsestraat 156 4537 AS Terneuzen t (0115) 61 30 72 f (0115) 61 48 86 W www.bareman.nl M info@bareman.nl


29 augustus 2011 | De Vliegende Hollander®

5

Zoals eerder beloofd keren we terug naar de Braakman, die ook wel Zuidzee en later Dullaert werd genoemd. De Honte mondde dus uit in de Dullaert zoals hieronder op het kaartfragment uit 1608 is te zien. Als u nu Biervliet bezoekt, middenin de polders, dan heb je toch geen idee dat dit vroeger een eiland was? Eerder schreef ik al dat de Braakman

Stijlvolle damesmode

M a r k t 2 5 4 5 3 1 E P Te r n e u z e n verbonden was met het Zwin. Die verbinding ontstond door de stormvloed van 1 november 1570. Elk nadeel heeft zijn voordeel, weten we sinds Cruijff. Zo ook toen, er ontstond een natuurlijke haven, waar meer dan 1000 schepen een ligplaats konden vinden. Kaarten als deze van Ortelius, werden gegraveerd in koper. Als je er goed naar kijkt, raak je onder de indruk van het geweldige vakmanschap uit die tijd: wat een fraaie kalligrafische teksten en hoe gedetailleerd met de duinen van Cadsandt en het fort van Ysendyck. De grootte van de bebouwing geeft een indruk van de belangrijkheid van elke plaats: Axele is duidelijk groter dan Ter nuesen. Heel terecht dat deze knappe kaartenmaker sinds enige jaren in Terneuzen geëerd wordt met een straatnaam. Weet u trouwens waar? Na deze zijsprong, nemen we een sprong in de tijd en wel naar 1952. Op de foto het moment vlak voor de definitieve afsluiting. Het water stroomt nog. De schuiven van de twee Phoenixcaissons staan nog open. Deze caissons waren overblijfsels van de oorlog en hebben jaren in Sluiskil op hun definitieve bestemming gewacht. Deze afsluiting kreeg de naam Wevelswaaldijk, welke naam, decennia later, ook werd toegekend aan de calamiteitenweg die het DOW- en Mosselbankencomplex in westelijke richting ontsluit in geval van calamiteiten. De naam is ontleend aan Wevelswale, een dorpje rondom de St. Baafsabdij (circa 1370) dat bij een van de stormvloeden verzwolgen werd door de Dullaert. Op de foto rechts zien we de ingepolderde Braakman in het jeugdstadium. De 23 nieuwe boerderijen zijn al klaar en ook het recreatiepark krijgt vorm. Door de inpoldering kregen boeren, getroffen door de ramp van 1953, de beschikking over 770 ha akkerland en 145 ha weiland. Voor de bosbouw was 95 ha gereserveerd en voor het natuurreservaat ten noorden van het recreatiegebied 40 ha. Inmiddels is de akkerbouw, veeteelt en het bosgebied nagenoeg verdwenen uit de Braakman Noord. Ir. Dikötter van de Waterleidingmaatschappij Zeeuws-Vlaanderen bedacht drie spaarbekkens (hieronder) om aan de watervraag van de opkomende industrie te kunnen voldoen. Eerst zouden de ringdijken NAP + 7 meter hoog worden, maar bij het gereedkomen in 1967 waren ze verhoogd naar 12 meter, zodat er in totaal 6,5 miljoen m³ water kon worden geborgen. De ringdijken werden gemaakt met ‘goedkoop’ zand dat vrijkwam uit de kanaalverbreding. Dankzij de Braakmanbrug ontstond een snelle verbinding tussen Oost- en West Zeeuws-Vlaanderen. Dat scheelde Biervlietenaren als ze naar Terneuzen gingen, 15 km omrijden op vaak slechte wegen. Of hun gemeenteraad daarom uit pure vreugde in 1959 de straatnaam ‘Braakmanlaan’ vaststelde, is mij onbekend. © john brouwer

Aantrekkelijke kortingen voor leden tijdens Film by the Sea Leden van de Zeeuwse Bibliotheken hebben tijdens Film by the Sea, hét festival voor film en boek, recht op interessante kortingen op literaire activiteiten. Zo heeft u zowel recht op € 5,- korting op het filmcollege van Film by the Sea als de Schrijfworkshop met Ronald Giphart. Filmcollege: Boeken aan zee Het tweedaagse filmcollege van Film by the Sea bestaat uit vier films en drie lectures rond boekverfilmingen. Alle films uit de Dioraphte Film-

en Literatuurcompetitie komen aan bod. Ook wordt er een college besteed aan de nieuwste verfilming van de klassieker Jane Eyre. Schrijfworkshop met Ronald Giphart In de schrijfworkshop bespreekt Ronald Giphart de vele facetten die belangrijk zijn bij het schrijven van een roman. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld behandelt hij zaken als voorbereiding, het plot, het schrijfproces zelf, de opbouw, de structuur, de thematiek en de analyse van een tekst.

Kijk voor alle informatie op www.filmbythesea.nl

Kijk voor openingstijden, meer informatie en adressen op: www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl

zaterdag 17 september: Concert voor Orgel en Piano entree € 8 door Anna Ivanova op de Bechstein vleugel en Daan Boertien op het pneumatische Standaart orgel. De musici zullen de verschillen tussen de beide instrumenten toelichten en laten horen. Mooie, diverse muziek en een interessante uitleg. Kaarten enkel aan de zaal. zaterdag 24 september:

Piet Brakman met zijn programma Twee polders ver

entree € 10 Piet Brakman (de Groe, 1945 is een Zeeuwse zanger en tekstschriever die a in ‘t Zeeuws Vlaams dialect ziengt... aldus Wikipedia) brengt een gevarieerd programma met liedjes, conferences en anekdotes. zaterdag 1 oktober: popkoor Eigenwijs entree € 10 Het Zeeuws Vlaamse popkoor Eigenwijs brengt een grote variatie aan meer en minder b ekende popsongs, soms swingend, soms ingetogen, maar altijd met veel enthousiasme. Begeleid door hun eigen band brengen ze o.a. een Doe Maar Medley, Acda en de Munnik, Phil Collins en vele andere. Eigenwijs: herkenbaar, enthousiast en swingend!

Vooruitblik: 15-10: 21/22 -10: 29-10:

Triskell, Iers Keltische muziek Jubileum Harmonie de Volharding Barokensemble Eik en Linde

www.podiumvanzaamslag.nl www.podiumvanzaamslag.nl

0115-611875 0115-611875


6

De Vliegende Hollander® | 29 augustus 2011

Voor al uw dierenbenodigdheden!

Tot ziens bij Dierenspeciaalzaak Dierentoko Axelsestraat 151 4537 AH Terneuzen 0115-696500 Gratis parkeren voor de deur!

Helaas komt het nog steeds vaak voor dat mensen ondoordacht een huisdier aanschaffen. Hierdoor is al veel dierenleed ontstaan. Om dit te voorkomen is het beter om uzelf de volgende vragen te stellen voordat u een huisdier aanschaft: • Waarom wil ik een huisdier? • Heb ik genoeg tijd om het dier voldoende aandacht te geven? • Heb ik genoeg tijd en geld om mijn huisdier goed te verzorgen? • Past het dier bij mijn persoonlijkheid en woonsituatie? • Wie zorgt voor mijn huisdier als ik op vakantie ga? Heeft u na deze vragen een besluit genomen of heeft u nog twijfels, dan bent u bij ons van harte welkom voor advies en tips, zodat u zoveel mogelijk kunt genieten van uw nieuwe huisdier!

Aan de Westerschelde... Ruimen, rommel, reizen en vakantie: wat heeft het in vredesnaam met elkaar te maken? Zo op het oog helemaal niets. Alleen, soms loopt een vakantie helemaal anders dan gepland of verwacht. Dat is deze keer zo bij zus en zwager, hier in het Zeeuwse. Hadden ze eerst nog plannen om naar de eilanden te gaan, Ameland of Terschelling, nu gooit de snelle verkoop van het voormalig ouderlijk huis van schoonvader roet in het eten. Hoewel de verkoop door henzelf in gang is gezet, zijn ze toch wat beduusd door de snelheid waarmee het verkocht is én het feit dat het leeg opgeleverd moet worden. Dat zal nog niet meevallen! Er is in de afgelopen honderd jaar, dat het boerderijtje familiebezit is, nogal wat gespaard, vergaard en bewaard gebleven voor het nageslacht. Met als gevolg dat het nu toch echt moeten worden leeggeruimd, iets wat voor zwager een emotionele en zware taak is. Zomaar alles in een container gooien, is niet zijn stijl. Dus meldt m’n zus de familie dat een reisje Waddeneilanden er even niet in zit momenteel. Zelf boeken we onverwachts nog een midweekje Veluwe. We bivakkeren in de flat van dochter en schoondochter en combineren zorg voor post en planten met het fietsen door de bossen en over de hei. Als afwisseling vind ik het heerlijk, al kan ik me daarna weer mateloos verheugen op ons vlakke polderlandschap. Nu spelen we even de toerist en verkennen opnieuw het Nationale Park de Hoge Veluwe en doen verschillende leuke fietsroutes rondom Ede en Veenendaal. We plannen tevens een familiebezoekje in Zevenaar. Gezellig zomaar even op de koffie, iets wat anders vanuit het Zeeuwse toch wat ver rijden is. Ook krijgen we van hen nog leuke tips voor in de omgeving. Gelderland heeft immers ook heel wat te bieden. Nadeel van lekker luieren en weggaan tijdens de vakantie is natuurlijk wel dat onze eigen rommel thuis niet wordt nagekeken, gesorteerd en opgeruimd. Hoewel wij bij lange na geen honderd jaar in Terneuzen wonen, hebben we al het nodige vergaard en gespaard, zo blijkt op onze zolder. Dus zullen we ook eens moeten ruimen. Natuurlijk wat aan de late kant, want alle leuke rommelmarkten zijn al lang en breed geweest. Ons rest niets anders dan het zelf naar de stort te brengen of weg te geven aan hulporganisaties zoals Dorcas of de kerk, die op deze manier geld inzamelen. Als de dagen korten zullen we ons er nog wel eens voor zetten. Ik kan er nu eerlijk gezegd niet aan denken. En om helemaal eerlijk te zijn: mijn wederhelft is een veel betere sorteerder dan ikzelf. Ik zou nog een deel bewaren of het in één keer allemaal rigoureus ruimen, iets wat volgens mijn zwager uit den boze is. U snapt al, zodra ik straks tussen alle rommel m’n best doe om kunstschatten te ontdekken, fluit m’n man op de achtergrond het deuntje van ‘Tussen kunst & Kitsch’. Je weet het tenslotte maar nooit…

Loes Goossen

Advocaten Mediators

✆ 0114 - 312 090 ✆ 0115 - 617 200 www.derechteradvocaten.nl

Stel uwuw vraag Stel vraagonline online Gratis kennismakingsgesprek Gratis kennismakingsgesprek


7

Kapper gezocht Het is een piepklein probleem. Eigenlijk is het geen probleem, waar gaat het over. Mijn kapper stopt ermee. Zo dat is er gelijk uit en nu weet u ook dat dit dus helemaal geen probleem is. Kappers genoeg toch en daarnaast zijn er nog voldoende die tegen een kleine vergoeding de boel thuis in de plooi willen komen leggen. Bij mij is het meer het bijhouden van een landingsbaan, met wat knipwerk aan de bermkant. Een flinke beurt met de tondeuse is al voldoende om weer een paar weken rond te lopen zonder dat mijn haar voor de ogen komt te hangen. Een beetje vreemd deze opmerking, want als dat zo zou zijn dan zouden er al vele bezoekjes aan de kapper de mist zijn ingegaan. En dat is misschien wel de kern van mijn probleem: waar moet ik heen voor mijn informatie? Niet zo zeer voor deze rubriek, al is het altijd mooi meegenomen als je wat opvangt. Nee, mocht mijn haar inderdaad voor de ogen komen, dan zou dat betekenen dat ik heel wat nieuwtjes gemist had. En daar ga je tenslotte ook voor naar de kapper. Helaas hoor je tegenwoordig een stuk minder omdat er nu eenmaal op afspraak wordt geknipt. Je neemt nog iets mee van het gesprek met je voorganger en dan krijg je zelf tien tot vijftien minuten de tijd om de nodige informatie te vergaren. Goed voorbereid naar de kapper gaan is dus belangrijk. Wat wil je weten van de mensen die in de krant hebben gestaan, positief of negatief? Welke winkel gaat er dicht en wie komt er in? Welke woningen komen er leeg omdat ze verkocht moeten worden omdat er een scheiding plaatsvond, een verhuizing of een overlijden of omdat de hypotheek kon niet meer betaald worden? Ja, veel van dit nieuws kun je bij de kapper ophalen, mits je goed voorbereid bent natuurlijk. Denk je aan de tien tot vijftien minuten niet genoeg te hebben, ga dan gewoon iets eerder, misschien dat het gesprek met de voorganger raakpunten heeft.

Altijd een a spaa Altijd een aantrekke spaarrente. Tot 5%*

De auto, het weer, sport en natuurlijk de steeds terugkerende vakanties, weekendjes, dagtrips enz. doen het ook altijd goed en geven soms een geheel andere kijk op plaatsen waar je wel of niet naar toe zou willen. Soms tref je een voorganger, iemand die dus voor jou aan de beurt is, of iemand die na jou komt, waarschijnlijk een nakomer, waarmee het goed lachen is. Niet dat er moppen verteld worden, maar je kunt ook smakelijk lachen om dingen die gebeurd zijn. Leedvermaak – geen mooier vermaak dan leedvermaak – is het niet, maar er gebeurt voldoende wat de kapper en zijn klanten te horen krijgen en wat de moeite loont om te lachen. Vooral ook als de man met de schaar langs zijn neus weg voorzetjes geeft, die bij de voorganger, dan wel nakomer of de man in de stoel, een pittige reactie ontlokt.

3,0%

Tot 5%* Groeirente! Groeirente! 5%

4%

1e jaar2,2%

1e jaar

2e jaar

3e jaar

1e jaar

4e jaar

2,7%

Axelsestraat 38 4537 AK Terneuzen T 0115 - 69 67 37 E info@buijzeverzekeringen.nl I www.buijzeverzekeringen.nl

4e jaar

5e jaar

4%

4e jaar 3e jaar 5e4jaar e jaar jaar Renteontwikkeling bij saldo5e vanaf Buijze Bankzaken 2e jaar

Axelsestraat 38 Bron: MoneyView (2010)

4537 AK Terneuzen T 0115 - 69 67 37 E info@buijzeverzekeringen.nl I www.buijzeverzekeringen.nl Buijze Bankzaken

... voor modern, praktijkgericht beroepsonderwijs en volwasseneneducatie ROC Westerschelde Vlietstraat 11a 4535 HA Terneuzen T. 0115 641600

www.rocwesterschelde.nl

2e jaar

R

R

G

Wij zijn uw b RegioBank Spaar-op-Maat Vrij

Axelsestraat 38 Rabobank InternetLoyaalSparen

AK Terneuzen Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met4537 persoonlijk advies en producten zonder poespas.

T 0115 - 69 67 37

E info@buijzeverzekeringen.nl Gemiddelde rente op spaarrekeningen in www.buijzeverzekeringen.nl

Wij zijn uw bank. 1e jaar

Bron: Mo

€ 25.000

I Buijze Bankzaken Nog één keer naar kapper Tom en dan moet ik me maar zien te redden. Daarna Axelsestraat 38 Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. wordt het een zoektocht naar een kapper of naar een plaats waar de nodige wee4537 AK Terneuzen Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. T 0115 - 69 67 37 tjes uitgewisseld worden. E info@buijzeverzekeringen.nl

Jan Roose

Renteo

�� � � �� �� � � �� �� * � �� � �� � ��

�� �

5%

3e jaar

2,7%

3e jaar1e jaar

3,25% 2,2% Buijze Bankzaken

2e jaar

5e jaar

2e jaar

3,25%

Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

2,0%

* Groeirente per 12 april 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.

2,7%

5%

2,7%

Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

%2% 3,252,

2,7%

3,25%

2,2%

3,25%

2,2%

4%

* Groeirente per 12 april 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.

4%

2,0%

4%

Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

2,5%

5%

Groeirente per 12 april 2011. Rentewijzigingen voorbehouden. * Groeirente per 12 april 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.

5%

Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl.

Misschien is dat wel de reden geweest dat we naar deze kapper terugingen: elkaar te hebben leren kennen zonder dat er gepraat werd. Misschien is dat ook wel de reden dat we soms aan een half woord genoeg hadden om te weten dat er iemand in het ootje genomen moest worden. Misschien is dat wel de reden van mijn piepklein probleem: een kapper die je begrijpt zonder dat je veel moet zeggen. En dan heb ik het beslist niet over de coupe van mijn haar. Zelfs de bekende vraag van vele klanten of hun haar bijgeknipt kan worden, gaat voor mij al niet meer op.

lang Rent op r

3,0%

* Groeirente per 12 april 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.

Zo’n veertig à vijftig jaar terug, toen mijn kapper aan zijn carrière begon, zaten we nog in de rij op onze beurt te wachten, nog te nerveus om een gesprek te beginnen. Er zaten immers ook grote mensen in de salon en er waren soms wel drie kappers tegelijk bezig. Toch ontstond er een soort gebondenheid zonder dat er gepraat werd tussen de jonge kapper en zijn jonge klanten. Vooral de momenten dat hij ons waarschuwde, als we in de bus zaten op weg naar onze verkering, en er bekenden aankwamen die ons niet mochten zien.

2,5%

�� �

Tot 5%* TotGroeirente! 5%* Groeirente! Groeirente! Tot 5%*

I www.buijzeverzekeringen.nl 3e jaar 4e jaar

5e jaar

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Bui Ax 45 T E I

Buijze Bankzaken

Wij zijn de bank Axelsestraat 38 Buijze Bankzaken

bij u in de buurt. Met p

Axelsestraat 38 4537 AK Terneuzen 4537 AK Terneuzen T 0115 - 69 67 37 T 0115 - 69 67 37 E info@buijzeverzekeringen.nl E info@buijzeverzekeringen.nl I www.buijzeverzekeringen.nl I www.buijzeverzekeringen.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten


8

De Vliegende Hollander® | 29 augustus 2011

Lekker Lezen Zeg nu zelf: het is een fraai boekomslag, maar in de recepten van kok Maravan kom ik nergens een gekookte kreeft tegen.

De buitenkant komt niet overeen met de binnenkant. Dat is bij veel boeken zo. Het kaft is dikwijls aantrekkelijker dan de inhoud. Wat we wel tegenkomen zijn mooie en vooral intrigerende dames en dat is dus een heel ander chapiter.

Het verhaal speelt zich af in de Zwitserse vluchtelingenscene. Ik begreep altijd dat ze in dat land nauwelijks vluchtelingen opnamen, maar dit boek is op dat punt een eyeopener. Maravan, hoofdpersonage en de kok, is uit Sri Lanka gevlucht voor de Taliban en werkt illegaal in Zwitserse restaurants. Als hij ontslagen wordt, legt hij zich samen met Andrea (ook ontslagen) toe op erotisch koken. In eerste instantie voor echtparen die een por in hun liefdesleven nodig hebben. Dat levert lekker op. De Zwitserse tak van de Tamiltijgers weet dat ook en roomt de verdiensten af. Alle ingrediënten voor een lekker verhaal zijn daarmee aanwezig. De kok Auteur: Martin Suter Uitgever:Signatuur 245 pagina’s geb. met leeslint Prijs: € 15,- tot 1 oktober a.s. ISBN 9789056723774

Een ontspannend boek kun je ‘Congo’ niet noemen. Integendeel, je moet je verstand er goed bijhouden om de enorme hoeveelheid informatie over de roerige geschiedenis van dit land op te nemen.

David van Reybrouck, cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver, heeft een enorme studie gemaakt en honderden mensen bezocht voor hij zich aan de

® John Brouwer

schrijftafel zette. Honderden boeken zijn door hem geraadpleegd. Zie dan maar eens een boeiend en leesbaar boek te componeren, gestaafd op de feiten. Dat valt niet mee. Van de ontdekkingsreizen van Stanley tot het ontstaan van de Belgische kolonie, de minder fraaie rol van koning Leopold II, en van de strijd tussen Kabila en Mobutu, de waanzin van de vele stammenoorlogen: het wordt allemaal tot in detail beschreven. Wat mij vooral frappeerde is het grote verschil in denken tussen Europeanen en de mensen daar. Over hun verdriet, maar ook hun humor, hun gelatenheid en hun levenslust gaat dit indrukwekkende boek, dat is bekroond met de AKOliteratuurprijs. Congo Auteur: David van Reybrouck Uitgever: De bezige bij 680 pagina’s Prijs: 24,90 ISBN 9789023458661

Industrieweg 33 4538 AG Terneuzen 0115 - 694 263

ek bezo onze ! room w o h s

deuren, trappen en kozijnen onderhoudswerk woningen dakkapellen en schuifpuien betimmeringen www.vankouteren.nl

LOKHUTTEN

TROOIWEG 2, TERNEUZEN 3129 / 06 48670800

HAAK BLOKHUTTEN Zon transparant

SHOWTERREIN OCTROOIWEG 2, TERNEUZEN Showterrein Octrooiweg 2, Terneuzen Tel.: 0114 683129 / 06 48670800

T 0114 683129 / 06 48670800

Zon transparant • Blokhutten in 28mm en 44mm dikte

OKHUTTEN

• Blokhutten in 28mm en • Blokhutten in 28 en 44 mm 44mm dikte • Hout-Betonschuttingen • Garages • Carpoorts • Garages / Carports • Carpoorts OOIWEG 2, TERNEUZEN • Hout-Betonschuttingen • Garden Cabins / Paviljoens • Hout-Betonschuttingen 9 / 06 48670800 • Tuinhout • Tuinmeubelen • Tuinhout Kijk voor ons totale assortiment op onze website: op onze website Kijk voor onze acties op onze website

• Garages

• Blokhutten in 28mm en WWW.HAAKBLOKHUTTEN.NL BLOKHUTTEN.NL 44mm dikte

Uw bestaande vloer weer als nieuw!


29 augustus 2011 | De Vliegende Hollander®

DE OUDE DOOS... Dit zijn de mannen van V.V. Terneuzen begin jaren vijftig. Herkent u ze nog?

De nieuwe VolVo XC60 met City Safety Vlietstraat 15, Terneuzen Tel. 0115-614082 Bij ziekenhuis “De Honte”

KINDERCENTRUM JUULTJE

De veiligste Volvo ooit: wij waren er net zo benieuwd naar als u! Wat een geweldige auto! Standaard met City Safety, de unieke veiligheidsinnovatie van Volvo die kopstaartbotsingen helpt voorkomen. Dit moet u echt zelf beleven! Vanaf 1 november hebben wij de XC60 én de sleutels. www.volvocars.nl

Locaties in: Zeeuws-Vlaanderen Zuid-Beveland Walcheren dagopvang buitenschoolse opvang zorgopvang gezinsbegeleiding

Volvo XC60 vanaf € 47.950 incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage. Leasen v.a. € 849 p.m., excl. BTW en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j.. Volvo Car Lease: 0345-68 87 80 (kantooruren). Gem. verbruik: 7,5 - 11,9 l/100 km (13,3 - 8,4 km/l), gem. CO2 uitstoot resp. 199 - 284 g/km. Wijzigingen voorbehouden.

Cappendijk auto’s terneuzen B.V.

Mr. F.J. HaarManweg 49 Terneuzen • Tel: 0115-697455 verkoop@CAppeNDIJk.Nl • www.CAppeNDIJk.Nl

tel: 0115-686100 www.prokino.nl

9


10

De Vliegende Hollander® | 29 augustus 2011

Oriëntatie Soms overkomt het me dat ik, als ik bij iemand op bezoek ben, niet meer weet door welke deur ik de kamer ben binnengekomen. Omdat de bewoner dan natuurlijk behulpzaam is om mij weer naar buiten te loodsen, is er geen probleem. Eens ben ik bijna in paniek geraakt, toen ik in de toilettenruimte op een buitenlands vliegveld de exit-deur niet kon vinden. Alle deuren leken sprekend op elkaar en het kwam me voor dat zich achter iedere deur een toilet bevond en echt nergens een uitgang. Ook dat is goed gekomen. Dat heeft natuurlijk met oriëntatie te maken. Ik zal niet beweren dat vrouwen hier goed in zijn. Ik geef volmondig toe: mannen zijn hier beter in.

n o u

n o u

door Magda Danckaert

Als je ervan uitgaat dat je vijftig procent kans hebt goed te kiezen dan gaat die theorie bij mij nooit op. Als ik gok, gok ik verkeerd.

men en uitgebreid douchen. Soms sta ik onmenselijk vroeg op en kom zo toch tijdig op mijn bestemming aan.

Dus doe ik een serieuze poging mijn oriëntatievermogen aan te spreken, of bij gebrek daaraan me te laten leiden door mijn gevoel. Als mijn gevoel rechts zegt dan is het pertinent links. Natuurlijk leer ik van mijn fouten, dus soms durf ik, als ik denk dat het rechts is, links afslaan. U raadt het: dan was het toch rechts! Er is dus totaal niets wat ik kan doen om ergens binnen de verwachte tijd aan te komen. Ik calculeer dus de nodige omrijtijd, vertrek op een tijdstip waarop ieder ander mens nog rustig het gras kan maaien, de post doorne-

Dat ik ergens al eerder geweest ben helpt me niet om er de volgende keer makkelijker te komen. Soms zie ik ineens een herkenningspunt, iets wat me geruststelt, iets wat me zegt: je zit op de goede weg, hier ben je vaker geweest. Helaas, doordat ik net zo vaak op het verkeerde pad zit, zijn veel van die herkenningspunten op de verkeerde weg gelegen en misleiden ze me alleen maar. Natuurlijk vraag ik vaak de weg. Vol spanning beluister ik dan de uitleg: volg de weg tot de tweede rotonde,

ga dan rechtsaf, na de vierde verkeerslichten kom je bij een splitsing, hou links aan, rij verder tot het benzinestation en …(vanaf hier luister ik niet meer). Zodra ik weer in mijn auto zit weet ik niet meer of het nu om de tweede of de vierde rotonde ging, of die splitsing voor of na het (hoeveelste?) verkeerslicht kwam en of er nu een garage of een benzinestation werd genoemd. Ik weet dat de moderne techniek een perfecte oplossing heeft voor mijn probleem: een navigatiesysteem. Hoewel ik nog twijfel (nogal duur!) ben ik volop bezig argumenten te verzamelen om het te kopen. Voorlopig blijf ik vele rondjes te veel rijden, tijd en benzine verspillen en mijn zelfbeeld naar beneden halen.

Er wordt beweerd dat ook kaartlezen een mannenzaak is, dat spreek ik met klem tegen. Kaartlezen is een techniek, is aan te leren. Kaartlezen is bedacht voor mensen zoals ik, mensen met een totaal gebrek aan oriëntatievermogen. Als ik bij het binnengaan van een woning of een toilettenruimte een plattegrondje zou krijgen, zou ik moeiteloos weer buiten geraken. Oriëntatie is iets wat in jezelf zit, iets wat je bij je geboorte meekrijgt (of net niet!): gevoel voor richting, registreren waar je bent, waar je geweest bent, welke flauwe en minder flauwe bochten je maakt, bij het nemen van een afslag op een klaverbladkruispunt weten uit welke richting je komt (en niet het gevoel krijgen dat je blindelings drie keer helemaal rond bent gedraaid), bij een rotonde het noorden niet kwijt raken, rekening houden met de stand van de zon, met de windrichting, op ieder moment en op iedere plaats de richting aan kunnen wijzen waar jouw huis ergens staat. Als ik met de auto onderweg ben naar een plaats waarvan ik niet zeker weet hoe die te bereiken, dan doe ik het altijd, altijd fout. Natuurlijk bekijk ik thuis de route en kom ik meestal wel in de buurt van mijn bestemming maar dan, als het allemaal wat gedetailleerder wordt, moet ik ergens een keuze maken, meestal heel simpel: links of rechts.

Nieuw!

W O N I N G I N R I C H T I N G

Molendijk 17 - HOEK - Tel. 0115 - 44 12 35 EEN VAN 'T HOFF CLIËNT IS STEEDS CONTENT

vanthoff@zeelandnet.nl, www.vanthoffwonen.nl www.kijkenkiezen.nl Dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00/13.00-17.30 Vrijdag koopavond 17.30-20.00 Zaterdag 08.30-17.00 Zondag en maandag gesloten


29 augustus 2011 | De Vliegende Hollander®

lende niveaus

11

atieavond Kia Oval Logo 4/C - Large

Kia Oval Logo 4/C - Large

en nom e r mber a.s. 19.30 uur e l s Fran

u i t v a a r t v e r z o r g i n g

de Ridder

rijk k n a r F het Zeldenrust-Steelantcollege, en? n n e k leren ar: a n Hulsterseweg 15 n a d n 2 in Terneuzen. m o 4571 rH axel K www.deridder-uitvaart.nl

tel. : 0115-565100 Fax : 0115-565565

De wereldwijde Alliance Française voor

men zich niet aan te melden. Cursussen Frans Prijsvraag: zoek en vind! op verschillende niveaus n hoe het met uw Frans gesteld is Informatieavond ingedeeld kunt worden. Als u deze uitdaging in Terneuzen gegeven. aanneemt, maakt u kans op een leuke prijs! n kan ook: maandag 12 september a.s. om 19.30 uur

in de benedenkantine van het Zeldenrust-Steelantcollege, Zeldenrustlaan 2 in Terneuzen. Voor deze avond hoeft men zich niet aan te melden. Hier kunt u ook getest worden hoe het met uw Frans gesteld is en in welk niveau u ingedeeld kunt worden. De lessen worden in Terneuzen gegeven. Bellen kan ook:

Wat is de bedoeling? Uit de advertentie van welke vier bedrijven komen onderstaande fragmenten?

Uw oplossing kunt u vóór vrijdag 9 september 2011 bij de receptie van Drukkerij Bareman afgeven, e-mailen naar receptie@tekstbeeld.nl of opsturen naar: Drukkerij Bareman, Axelsestraat 156, 4537 AS Terneuzen

-614880

0115-614880

al meer dan 120 jaar de weg naar uw Franse kennis

Terneuzense

Glashandel

120 jaar naar uw Franse kennis Nieuw in onze showroom: Dorma hardglazen deuren en douchewanden.

Mr. FJ Haarmanweg 34 4538 AS Terneuzen Tel. 0115- 618772 Fax 0115-613619 info@terneuzenseglashandel.nl

Meer dan glas alleen.

www.fotoboekzeeland.nl

In het volgende nummer (84) wordt de prijswinnaar bekend gemaakt. Hem of haar wacht een leuke verrassing!

Uit de goede antwoorden is mevrouw Smallegang uit Terneuzen als winnaar uit de bus gekomen!

De oplossing van de vorige prijsvraag is: Autotaalglas, Cappendijk Toyota, Boidin Assurantiën en Paepes meubelen.

Van harte gefeliciteerd!


12

De Vliegende Hollander® | 29 augustus 2011

Speciale Aanbieding

maken het verschil, deskundig en betrokken

€ 599,–*

Van € 799,– Voor

A +++ AEG Wasautomaat 7 kg vulgewicht

r erbaa v e l d orraa uit vo Claushof 2 / Terneuzen Postbus 20 / 4530 AA Terneuzen T 0115 61 79 77 F 0115 63 02 16

1400 toeren centrifuge Handwasprogramma Overloopbeveiliging met Aqua Control Sensor Inverter motor met 10 jaar garantie.

* Vraag naar voorwaarden van bezorgen en installeren.

www.notarissen-terneuzen.nl info@notarissen-terneuzen.nl 133x103_advertentie.indd 1

Kleuren verkleuren Kleuren verkleuren is het thema van het laatste open tuinweekend van dit jaar. Bezoekers van het Singelhof kunnen nu volop genieten van vaste planten en heesters die zich voorbereiden op hun rust. Het mooie zomerse groen verkleurt langzaam naar rode, gele en bruine tinten. Dit combineert prachtig met alle later bloeiende planten zoals Aster, Helenium, Helianthus en Eupatorium. Maar ook veel Geraniums en de doorbloeiende Kalimerissen doen nog extra hun best om er op hun mooist bij te staan. In deze tijd van het jaar geven prachtige grassen ook nog eens extra dimensie aan de borders en bloemenvelden. Bezoektuin het Singelhof in Biervliet is open op 3 en 4 september van 10 tot 17 uur. Ingang van de tuin is aan de Singel 22-24, entree € 2,50 p.p. en natuurlijk staat er voor alle bezoekers een verfrissing klaar. In WestZeeuws-Vlaanderen zijn er in dit weekend nog meer tuinen en kwekerijen te bezoeken. Alle informatie staat op de website www.singelhof.com

18-03-09 08:48

De Toyota AVENSIS Bij ons in de showroom!

AKTIE: Op de 1.8 en 2.0 liter de automaat voor € 1,–

Today Tomorrow Toyota

Sedan vanaf € 25.315,– Wagon vanaf € 26.195,–

– , 1 € voor t a a m auto

CAPPENDIJK TOYOTA TERNEUZEN Mr. F.J. Haarmanweg 58 4538 AS Terneuzen Tel. 0115-617751

Prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden. Distributeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of kijk op www.toyota.nl


29 augustus 2011 | De Vliegende Hollander®

13

Personages, plot, perspectief… Pak die pen en schrijf! Schrijfster Marjon Sarneel geeft workshops en cursussen aan iedereen die houdt van schrijven Waarom een workshop of cursus van Marjon Sarneel? Tja, waarom niet? Marjon heeft zelf gedegen schrijfonderwijs gevolgd en heeft de nodige schrijfervaring. “Dingen waar ik in de praktijk over struikel kan ik in mijn workshops en cursussen verwerken. Schrijven doe je per definitie in je eentje. Het is een eenzaam vak. Je moet een volhouder en doorbijter zijn, als je er mee door wilt gaan. Maar het is ook een prachtig vak.” Marjon begon met een pittige schriftelijke cursus en nam deel aan een Middelburgs toneelschrijfproject van 2,5 jaar. “Toen werd tegen me gezegd dat ik naar het Colofon moest gaan, wat nu de Schrijversvakschool Amsterdam is. Dat wilde ik eerst helemaal niet, omdat ik dacht dat ik er niet goed genoeg voor was. Dat merk ik ook bij mijn cursisten: je moet eerst over een drempel heen. Nu ben ik heel blij dat ik dat wel gedaan heb.”

Een cursiste vat de workshop ‘Kort verhaal’ samen: “Heerlijk om een hele zaterdag bezig te zijn met verhalen, met schrijven, voorlezen, luisteren, commentaar ontvangen en commentaar geven. Zonder rem, gewoon het verhaal schrijven dat in je opkomt en het vervolgens met anderen delen om te horen wat er goed aan is en wat beter kan.” Iedereen die van schrijven houdt, kan aanschuiven bij een workshop of cursus van de Terneuzense schrijfster Marjon Sarneel. In zo’n workshop of cursus geeft zij uitleg over het schrijven van fictie. Bovendien is er veel aandacht en tijd voor de praktijk van het schrijven. Een gesprek met Marjon Sarneel. Waarom een schrijfcursus of -workshop? “Veel mensen schrijven graag. Zij houden een dagboek bij, schrijven lange e-mails of publiceren verhalen op internet. Het is leuk en spannend om het talent dat er al is verder te ontwikkelen”, zegt Marjon. “Een workshop of cursus kan daar een grote rol in spelen. Je krijgt dan input van een docent, in dit geval van mij, en ook van medecursisten. Met elkaar schrijven, erover praten, ideeën uitwisselen en commentaar op je eigen werk ontvangen, werkt heel inspirerend. Bovendien is het erg leuk.” In de elf jaar dat zij schrijfcursussen en -workshops geeft, is het nog geen enkele keer voorgekomen dat iemand ter plekke niet tot schrijven komt. “Dat geeft wel aan dat het werkt.” Welke workshops en cursussen? Op de website www.marjonsarneel. nl staat alle nodige informatie over de twee cursussen “Schrijftraining” en “Sprookjes schrijven” en de drie workshops “Column schrijven”, “Kort verhaal” en “Personages” waaruit geïnteresseerden kunnen kiezen.

Kinderdagverblijven Buitenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Peuterspeelzalen Gastouderopvang

ZEEUWS-VLAANDEREN Postbus 172 • 4530 AD Terneuzen • 0115 612368 info@kinderopvangzvl.nl • www.kinderopvangzvl.nl

“Uitgebloeide bloemen weghalen, onkruid wieden, snoeien… In een tuin kun je wel bezig blijven. Voor mij werkt een tekst net zo. Je blijft schaven, veranderen en zinnen omgooien.”

Ze worden gegeven in Middelburg, vanuit de gemeenten Goes en Kapelle snel te bereiken, Biervliet en Hulst. “Elke workshop of cursus heeft zijn eigen insteek”, vertelt Marjon, “omdat elk genre zijn eigen eisen stelt en om specifieke schrijftechnieken vraagt. Toch komen ook algemene aspecten van schrijven aan bod. Bij de Schrijftraining gaat het om

verschillende schrijftechnieken, bij de workshop Personages om één belangrijk onderdeel van fictie. Verder kijk ik vooral wat de groep wil. Een cursus met dezelfde naam heeft drie jaar latere een andere opbouw en andere aandachtspunten en oefeningen, niet in de laatste plaats ook door mijn eigen ontwikkeling als schrijfster.”

Haar eigen workshops en cursussen wil ze laagdrempelig houden. “Op de schrijversvakschool wordt er heel kritisch naar je werk gekeken, omdat ze je opleiden tot professioneel schrijver. Dat helpt je om beter te worden, maar het is ook vaak slikken. In mijn eigen lessen komen mensen voor wie schrijven een beginnende of gevorderde hobby is. Dat is een andere insteek.” Marjon legt dan ook de nadruk op een positieve stimulans. “Ik vind het leuk om talenten aan te wakkeren en te zien hoe het zelfvertrouwen van cursisten groeit.” Cursussen en workshops in Middelburg: • Cursus Schrijftraining, acht ochtenden van drie uur, vanaf 6 oktober. • Cursus Sprookjes schrijven, acht ochtenden van drie uur, vanaf 12 januari. • Workshop Column schrijven, twee zaterdagen, 12 en 26 november. • Workshop Personages ontwikkelen, twee zaterdagen, 28 januari en 11 februari. Op maandag 5 september geeft Marjon Sarneel gratis inlooplessen van 10.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur, in Pakhuis 22, Oostkerkplein, in Middelburg. U kunt dan kennis maken, vragen stellen en aan een schrijfoefening meedoen. Voor inschrijven en meer informatie, zie www.marjonsarneel.nl


14

De Vliegende Hollander® | 29 augustus 2011

Hans Zuiderbaan

Terug uit de Oostzee Het is 10 augustus en we liggen in de stromende regen in het NoordDuitse stadje Friedrichstadt. We hebben bijna zes weken de Oostzee bevaren. Het rondje voerde ons van Kiel via het eiland Rügen in de voormalige DDR, het Deense eiland Bornholm en het Zeedse Gotland naar de Baltische staten Estland en Letland. Aanleiding was het boek Baltische Zielen van Jan Brokken waarover ik een paar maanden geleden schreef. We bezochten o.a. de hoofdsteden Riga en Tallinn maar ook het heel bijzondere Estse eilandje Ruhnu midden in de Golf van Riga. Vervolgens voeren we van Tallinn naar Helsinki,een tripje dat ieder jaar door 6 miljoen Finnen wordt gemaakt. We vierden de verjaardag van een Finse zeilvriend in zijn zomerhuisje op een eiland in de immense Finse archipel en we begonnen de terugreis langs de Åland archipel, Stockholm met zijn immense eilandenrijk en zo langs de Zweedse oostkust terug naar Kiel.

bij de rijke geschiedenis van dit gebied iedere dag weer nadrukkelijk de aandacht opeiste. Al die tijd was het prachtig weer met stralend zonnige dagen met een matige koelte terwijl het in Nederland steeds rotweer was. Op het laatst was je er zo aan gewend dat het wel leek of het normaal was. Die droom werd wreed verstoord toen in Zuid-Zweden de weerberichten voorspelden dat het hogedrukgebied de Oostzee ging verlaten. We besloten als een haas in enkele lange halen naar Kiel terug te varen voordat het stormachtige weer ons in Zweden zou opsluiten. Dit lukte ternauwernood. Eenmaal in Kiel

Deze hele tocht leverde een enorme hoeveelheid indrukken op waar-

voorspelde het weerbericht drie dagen harde wind uit het westen en een vriend daar suggereerde om nu eens niet het hele Kieler Kanaal te nemen maar halverwege de Eider op te gaan. Dat is een riviertje dat door het lieflijke landschap van Schleswig-Holstein kronkelt en in de Noordzee uitmondt met een heuse stormvloedkering. Het was dus bar slecht weer met veel wind en regen maar het landschap maakte veel goed. Terwijl we wisten dat Brunsbüttel en Cuxhaven propvol waren met op beter weer wachtende jachten werden wij bijna besnuffeld door de koeien die zo uit een 17eeeuws Hollands

schilderij gestapt konden zijn. Alles bij elkaar kwamen we de hele dag misschien wel vijftien bootjes tegen. We brachten de nacht door in een idyllisch haventje met een gastvrije herberg. Nu liggen we dus in Friedrichstadt en wat blijkt? Dit stadje is door Hollanders gebouwd, compleet met grachten en trapgevels. Zij waren wegens hun Remonstrantse geloof in 1619 Dordrecht uitgejaagd en trokken naar NoordDuitsland. Hertog Friedrich III van Schleswig maakte handig gebruik van hun kennis om in een drassig landschap te bouwen. Hij had plannen om een nieuwe handelsmetropool stichten. Het wordt nu Die Holländerstadt genoemd en je vind er de enige Remonstrantse kerk buiten Nederland. We hebben vanavond in de Holländische Stube voortreffelijk gegeten en volgens de weerberichten blijft het onduidelijk of we hier de komende week wel weg kunnen komen. Dan gaan we maar kerken en musea bekijken tot de zon doorbreekt en de wind gaat liggen. We zien wel.

- Showroom sanitair en tegels - Verwarming - Gas/waterfitter - Dakbedekking - Lood/zinkwerk

WWW.AU TOZEGE R S . N L Mr. F.J. Haarmanweg 19 Terneuzen

EXEO

De mooie dingen in het leven.

Mijn stijl

GRAND SCALE TECHNOLOGY!

Markt 19, 4531 EP Terneuzen Tel. 0115 - 616113 • Fax 0115 - 648391 www.cysouwoptiek.nl • info@cysouwoptiek.nl


29 augustus 2011 | De Vliegende Hollander®

Hoe zorg je nu voor een tunnel van hoge kwaliteit in 2015?

15

Het zal je maar gebeuren. Ben je jaar in, jaar uit bezig geweest met de bouw van een tunnel, blijkt in de laatste paar maanden dat al het werk voor niets is geweest. De tunnel die je hebt gebouwd, is gewogen en te licht bevonden. Hij is niet veilig genoeg en zelfs helemaal niet geschikt voor het verkeer waar het voor bedoeld is. Het is een horroscenario waar de BV KanaalKruising Sluiskil (BV KKS) bij de bouw van de Sluiskiltunnel zeker niet mee te maken krijgt. “Als je pas in de laatste maanden gaat testen of alles wel goed en veilig genoeg is, ben je veel te laat”, zegt

goed werken. Als de tunnel klaar is, moet de tunneloperator wel de juiste informatie binnen krijgen, omdat hij degene is die besluit wanneer de tunnel dicht moet en wanneer niet. Als er bijvoorbeeld een auto stil staat of als iemand naar een nooddeur loopt, moet hij dat goed kunnen zien.”

Gerard Janssen, Projectleider kwaliteit en testen van

Stapsgewijs alles checken

de BV KKS. Hoe zorg je er in de voorbereidingsfase en

“De kwaliteit wordt in stappen getest”, vertelt Gerard verder. “We zijn natuurlijk niet de enigen die een tunnel bouwen. Voor veel zaken zijn al normen en methodes opgesteld.” Voordat hij betrokken raakte bij tunnelbouw, werkte Gerard als procesregelaar met complexe computersystemen voor de overheid en verzekeringsmaatschappijen. “De techniek is wel anders, maar de methoden om die techniek te checken en processen te regelen zijn hetzelfde.”

tijdens de bouw voor dat er in 2015 een tunnel van hoge kwaliteit opgeleverd wordt? 

Tekst: Semper Scribo – Aukje-Tjitske Dieleman

Mogelijke scenario’s en details

“Bij elke nieuwe tunnel in Nederland worden de kwaliteitseisen hoger”, vertelt Gerard Janssen. “Er is natuurlijk voortschrijdend inzicht op grond waarvan die eisen veranderen. Onder kwaliteit verstaan wij dat de tunnel en alle wegen die erbij horen, functioneren zoals ze horen te functioneren en dat ze binnen de gestelde tijd en binnen het budget af zijn.” Als Projectleider kwaliteit en testen houdt hij zich vooral bezig met het goede functioneren en let hij ook op de tijd. “Het budget wordt door anderen bewaakt.” Al testen in gunningsfase Het laatste wat hij wil, is bovenstaand scenario waarbij op het laatste moment de tunnel de nodige testen niet doorstaat. “Daarom voeren we die testen al vanaf het begin uit”, zegt Gerard. “De tunnel is er natuurlijk nog niet, maar we kunnen nu wel nagaan of alles op papier klopt en overleggen met de aannemer hoe we de best mogelijke kwaliteit kunnen leveren. Geloof me, er is veel gespreksstof.” Het gaat daarbij niet alleen om de tunnel zelf, om de betonnen constructie, maar zeker ook om tunneltechnische installaties en de toeleidende wegen. “Alle communicatiesystemen in de tunnel moeten

Uiteindelijk is het de aannemer die de kwaliteit van de tunnel en toeleidende wegen bepaalt. “Daarom overleggen wij ook zoveel met de aannemer”, aldus Gerard. “Nieuw is dat wij alles integraal testen, dus het geheel aan wegen, betonnen constructies en tunneltechnische installaties. Dat dit al vanaf het begin gebeurt, is bijzonder. Dit is voor de aannemer en ook voor mij een leuke groeistap.” Nu wordt al nagegaan wat er eventueel zou kunnen gebeuren als de tunnel er is en hoe calamiteiten opgelost zouden kunnen worden. Stel dat er een tunnelbrand ontstaat, met laaghangende rook waarbij je niets ziet, dan moeten de nooddeuren wel goed te vinden zijn. Een ander concreet voorbeeld. Gerard: “In België zijn de viaducten en tunnels voor alle zekerheid tien centimeter hoger dan de norm en dus hoger dan in Nederland, terwijl de vrachtwagens wel even hoog zijn. Belgische vrachtwagenchauffeurs hebben in Nederland dan ook de neiging om gewoon door te rijden, omdat ze gewend zijn aan die Belgische marge. Wat doe je als zo’n chauffeur geen rekening houdt met de hoogte van de tunnel en met een te hoge vrachtwagen doorrijdt?” Natuurlijk is het niet de bedoeling dat hij tegen de tunnelrand botst, met alle schade en verkeersopstoppingen vandien. “Er zijn sensoren die meten of een vrachtwagen in de tunnel past of niet. Zo niet, dan krijgt de chauffeur niet één waarschuwingssignaal, maar meerdere na elkaar, voor alle zekerheid. Een grote vrachtwagen kan alleen niet zomaar omdraaien, dus moet hij vlak voor de tunnel de weg kunnen verlaten.” Toch fijn dat er nu al iemand is die daaraan denkt en de spreekwoordelijke put niet pas gedempt wordt als het kalf verdronken is.


16

De Vliegende Hollander® | 29 augustus 2011

Het wel en wee van de sporter

Fred Rabout

Het “potje rood” van Josa deed wonderen TERNEUZEN – Zaterdag 18 juni 2011. Een datum die Scheldesportatleet Jacques Zaman niet vlug zal vergeten. Het was namelijk de dag dat hij achter de duinen in ’s Gravenhage de nationale titel op de 400 meter pakte, bij de Masters 50. Met dank aan het “potje rood” van Josa. Dat moet even uitgelegd worden. Jacques Zaman begon op late leeftijd met de atletiek. Twee zoons van hem, Miquel en Moreno, gingen bij AV Scheldesport in Terneuzen, de moeder aller sporten beoefenen. Jacques, een geboren en getogen Hulstenaar, ging zoals een goed vader betaamd, mee. Hij zag op de baan ook wat recreanten bezig en sloot zich aan bij die recreanten. “Je staat toch maar niks te doen terwijl de jongens bezig zijn dus waarom zou ik ook niet een beetje bewegen?” Er kwamen deelnames aan trimloopjes in de regio. In het najaar van 2004 volgden de clubkampioenschappen van AV Scheldesport. Jacques bleek aanleg te hebben voor één volle baanronde, in afstand uitgedrukt 400 meter. Het jaar nadien kwam het Zeeuwse baancircuit en in 2007 het NK indoor bij de Masters 40 in Gent. Hij pakte er brons op de 400 meter. Nadat hij Zeeuws kampioen was geworden in Goes met een tijd van 56,4, nog altijd zijn beste tijd ooit, was hij een paar maanden later present op het NK outdoor in Veldhoven. Daar stond hij opnieuw met brons op het podium, weer op de 400 meter. Een jaar later was het zilver op het NK indoor dat weer in Gent doorgang vond, op de outdoor in Drunen was het opnieuw brons. Kortom,

Zelf een boek schrijven of al geschreven? … de oplage zal wel te klein zijn voor productie … … voor mij onbetaalbaar! Kom eens praten over de ongekende mogelijkheden bij ons. Drukkerij Bareman produceert uw boek in professionele kwaliteit van oplage 1 tot … u zegt het maar!

Drukk Erij Bar Eman Axelsestraat 156, postbus 139, 4530 AC Terneuzen t (0115) 61 30 72 F (0115) 61 48 86 www.bareman.nl E info@bareman.nl

Drukkerij Bareman is een handelsnaam van Bareman Grafische Bedrijven bv en is onderdeel van de

een mooie maandenlange zomer was het nu ineens herfst. Regen, wind, geen ingrediënten voor een topprestatie, temeer daar die ingrediënten zich naar hartelust konden uitleven op de baan net achter de duinen. Dan de race. Jaqcues: “Ik mocht starten in baan twee van de acht die beschikbaar waren. Joris Ivens, nog een oud-Hulstenaar, stond in baan 1. De start, trouwens toch één van mijn mindere punten, was niet subliem. Ik ging als één van de laatsten de tweede bocht in maar ik liep daar de bocht van mijn leven. Ik ging alles voorbij en begon op kop aan de laatste rechte lijn. Wat er toen gebeurde… Ik verzuurde tot in de nagels van mijn tenen en voelde alle kracht uit mijn benen vloeien. Bovendien hadden we op dat stuk de wind volledig in het nadeel. Ik hoorde het uitademen van de collega’s in mijn nek. Twee meter na de finish viel ik helemaal stil en wist ik niet direct waar ik was. Toen bleek dat ik Nederlands kampioen op de 400 meter bij de Masters 50 was geworden. Mijn tijd was 59,42 seconden. Daarna vond ik het schitterend. Het zuur was weer weg uit de benen, ik ging het podium op tussen de geel-groene ballonnen met het goud om de nek. Ik dacht dat ik droomde!”

Jacques Zaman die in zijn jonge jaren nooit aan atletiek had gedaan, bleek talent te hebben. Was het eerst Roland Volleman die dit talent sleep, nu is Ronald Rasenberg de diamantslijper van dienst. In maart van het huidige jaar werd Jacques vijftig. Dat betekende dat hij opnieuw “jong” werd maar nu in de categorie Masters 50. Eerder had hij nog deelgenomen aan het NK indoor dat in de Apeldoornse Omnisporthal doorgang vond. Hij werd er zesde bij de Masters 40. In de Masters 50 pakte Jacques om te beginnen in Hulst nog maar een keer de Zeeuwse titel en het baanrecord op de 400 meter. Hij liep echter een paar weken later tijdens een wedstrijd in de mastercompetitie door overbelasting (te veel hooi op zijn vork) een spierblessure op. Dat kon hij in de aanloop naar het NK outdoor niet echt gebruiken. Hij mocht immers debuteren bij de Masters 50 en was nu één van de jongsten in zijn categorie. De massagetechniek van Josa bracht gelukkig redding. Jacques: “Zij constateerde verkleving van de spieren, gaf me een potje met rood spul dat ik op de gevoelige spieren moest inmasseren en er bleken nog wonderen te bestaan. Ik voelde me in ieder geval een stuk beter.” Op naar ’s Gravenhage op zaterdag 18 juni. Na

Twee doelen streefde Jacques Zaman op 1 januari 2011 nog na: ooit een nationale titel en ooit nog een keer het persoonlijk record dat op 56,4 seconden staat aanscherpen. Eén doel is dus gehaald. Er is echter weer wat leuks in aantocht. Volgend jaar bestaat AV Scheldesport 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan hebben ze in het weekend van 9 en 10 juni het NK Masters toegewezen gekregen. Daar wil ene Jacques Zaman bij zijn en bepaald niet als figurant. “Het zou toch schitterend zijn om daar voor het eigen volk op het podium te staan.” Hij weet wat er nog moet gebeuren: de start aanscherpen. “Dat mis ik nog, die explosiviteit. Dan moet ik het daarna in de volle ronde goed maken. Maar ja, wie weet heeft Josa nog een ‘potje rood’. Wanneer hij overschakelt op de 800 meter? “Dat heb ik wel al een keer geprobeerd maar ik kan dat schijnbaar niet indelen. Ik ga in de tweede ronde finaal stuk of, als ik me spaar in de openingsronde, er komt een tijd te voorschijn die ik niet thuis durf te vertellen.” Wel liep hij ondertussen al twee marathons. Die van Amsterdam in 2009 en de Zeeland Marathon in 2010. “Ook dat wilde ik een keer meemaken, maar dat lange duurwerk gaat vaak wel ten koste van je snelheid op de 400 meter en dat is toch “mijn ding” geworden. Een minuut alles geven, één lange sprint. De totale verzuring mee maken.”


29 augustus 2011 | De Vliegende Hollander®

17

Bedrijf in beeld (73)

Outlet & kringloop Duné

Als je meer wilt betalen moet je hier niet zijn.

Geen muffe geur, geen opgestapelde meubels, geen nauwe gangen om door te lopen, maar een frisse winkel met veel licht en een ruime toonzaal of winkel zodat je kunt zien wat je koopt. Alles staat keurig en overzichtelijk opgesteld, een winkel zoals een winkel hoort te zijn. In de winkel valt dan ook slechts een kwart onder de noemer kringloopmeubelen. Het overige aanbod zijn nieuwe Outlet meubelen. Jean-Paul en Petra Duné bewijzen dat goedkoop geen duurkoop hoeft te zijn. Tussen het helpen van klanten en het controleren van de binnenkomende telefoontjes door, vertelt Petra wie en wat Duné is en doet. Het begon als hobby

Hoe belanden een Zuiderbuur en een Brabantse in Terneuzen om een winkel te starten in nieuwe en gebruikte meubelen? Het lijkt op een uit de hand gelopen hobby, en misschien is dat ook wel zo. In zijn werkzame tijd bij de Philipsfabriek in Terneuzen als machinesteller, was Jaen-Paul al actief in de handel. Hier wat kopen en daar wat verkopen deed hij graag. Dat had toen niet altijd met meubelen te maken. Petra was een verpleegkundige die overschakelde naar Telemarketing en hem tijdens een Zeeuwse vakantie ontmoette. Een reorganisatie op het werk van Jean-Paul versnelde het overschakelen van hobby naar werk en in 1998 werd de Snuffelhal gestart in Ede. Van Ede via Axel naar Terneuzen

De loods was al snel te klein als opslag- en verkoopruimte voor de steeds toenemende handel. Al vrij

snel kwam er in Axel een mooie locatie beschikbaar, waar op drie verdiepingen meer ruimte was om de klant te tonen wat er aangeboden kon worden. Erg belangrijk is het natuurlijk om te weten wat de klant wil, al kan die wens niet altijd tijdig ingevuld worden. Na bijna 8 jaar kwam dan de verhuiswagen voorgereden omdat het pand in Axel te klein was geworden. Ook de komst van de Westerscheldetunnel deed hen zoeken naar een meer centrale verkoopplaats in Zeeuws- Vlaanderen. Het was een spannende tijd om een geschikte nieuwe locatie te vinden. Na een tijdelijk onderkomen aan de Polenstraat, heel wat slapeloze nachten en diverse gesprekken met de gemeente, kon het huidige pand in 2009 ingericht worden. De klant kan op zijn of haar gemak een keuze maken uit de vele artikelen die opgesteld staan.

Oud en nieuw

De tijd dat er enkel meubelen gekocht werden die elders overbodig waren is al lang voorbij. Wel zijn meubels die vrijkomen na echtscheidingen, interieurveranderingen, en geldnood, net als notariële inboedels nog steeds een onderdeel van de inkoop, doch nieuwe meubelen bepalen nu voor bijna 75 % de verkoop. In de winkel moet je dan ook niet op zoek naar antiek of curiosa. Dat is niet het terrein van Duné, daar moet je verstand van hebben en ook gevoelsmatig mee willen en kunnen werken. Soms is er wel een antiek meubelstuk aanwezig. Nee, gewoon het opkopen van gebruikte spullen, die nog verkocht kunnen worden, is een onderdeel van de inkoop. De aangeboden spullen worden op waarde geschat, altijd in overleg met de klant die de goederen aanbiedt en er wordt afge-

rekend voor hetgeen meegenomen wordt. Spullen die niet goed zijn of waar geen interesse voor is in de winkel worden niet meegenomen. Naast meubelen zijn er dan ook nog vele andere artikelen te koop. Opgesteld staan wasmachines, ledikanten, bedden keukenapparatuur, witgoed, Hifi en de nodige LP’s, boeken en tuinmeubelen. Precies zoals je verwacht in een kringloopwinkel. Alles keurig en duidelijk voorzien van een prijsetiket. Met de verkoop van nieuwe meubelen is vervolgnes een andere weg ingeslagen. Kringloop en Outlet

De grote toeloop en de gerichte vraag van de klant naar speciale zaken heeft er mede toe bijgedragen dat Jean-Paul terugviel op zijn hobby van weleer. Het inkopen en verkopen van nieuwe meubelen rechtstreeks van de fabriek naar de klant. Toen als hobby en nu min of meer als extra service naar de klant. De stap naar Outlet is dan snel gemaakt. Wekelijks wordt de voorraad nu aangevuld door drie leveranciers uit de Benlux. De directe verbinding met de leverancier, de lagere kosten, en diverse andere zaken zijn de reden voor de onwaarschijnlijk lage prijs waarvoor de artikelen verkocht kunnen worden. Het is dan ook erg logisch dat Duné regelmatig benaderd wordt om woningen in te richten die gemeubileerd verhuurd moeten worden. Service

Het ophalen van meubelen gebeurd

in overleg met de klant en dat geldt ook voor het leveren. Vragen van de klant naar speciale spullen die niet in de winkel staan, worden voor zover mogelijk ingevuld. Als een artikel niet direct leverbaar is wordt er een afspraak gemaakt op welke manier het vinden ervan gerealiseerd kan worden. Hierdoor worden misverstanden over levertijden voorkomen. Voor nieuwe meubelen zijn de wensen sneller in te vullen dan bij vragen naar oude of speciale artikelen. Hier ben je voor een groot deel afhankelijk van het aanbod. Hoe ver ze gaan in de service?! Leveringen naar Polen en Roemenie staan intussen wel al in de boeken genoteerd. Uiteraard kunnen de gekochte goederen in overleg ook bij de koper thuis bezorgd worden. Als deze zelf door de klant afgehaald worden, past Duné de prijs aan. De bezoekers, uit alle lagen van de bevolking, weten de winkel goed te vinden en zijn afkomstig uit Zeeuws Vlaanderen, Zeeland, West-Brabant en natuurlijk ook onze Zuiderburen. Opvallend is dat bezoekers bijna altijd iets vinden wat ze willen hebben, het komt niet vaak voor dat ze met lege handen de winkel uitgaan. Met de hulp van hun zoon Bart, die menig vrij uurtje inde winkel actief is en vanaf de beginperiode steeds heeft meegewerkt, wordt er volop gewerkt aan de transformatie van Kringloopwinkel naar Outlet winkel en dat is binnen al goed te zien. Jan Roose


18

De Vliegende Hollander® | 29 augustus 2011

Vliegende Hollander Shantyfestival Dit jaar wordt alweer voor de zevende keer het Vliegende Hollander Shantyfestival gehouden. Het belooft een festival te worden met internationale allure en een grote diversiteit aan maritieme muziek.

In eerste instantie had men zich tot doel gesteld om het publiek kennis te laten maken met verschillende koren, die shanty’s en zeemansliederen ten gehore zouden brenDe volksgroepen en koren komen gen op verschillende locaties in niet alleen uit Nederland, maar de binnenstad van Terneuzen. ook uit Italië, Duitsland, Frankrijk Vanzelfsprekend werd niet alleen en Engeland. Allen brengen zij op gedacht aan de “mobiele mens”, hun eigen unieke wijze shanty’s en maar ook aan de mensen die in vermaritieme volksmuziek ten gehore. zorgingshuizen woonden. Zo traden Dit jaar organiseren we niet alleen de op de zaterdagmorgen koren op in informatieve lezing, de korenmiddiverse verzorgingshuizen en ’s middag en een slotconcert maar staat er dags in het centrum van Terneuzen. ook een geweldig interactief theaDe wereld van de maritieme terprogramma voor de kinderen op muziek is echter zo divers dat de het programma. Tevens kunt u in organisatie zich enkele jaren geledrie verschillende restaurants luisden tot doel heeft gesteld om het teren naar diverse maritieme volkspubliek met die diversiteit kennis groepen tijdens een heerlijk diner. te laten maken en de zaterdag uit te Op zondagmorgen verzorgen we breiden tot een “shantyweekend”. voor de eerste keer een exclusief Er ontstond een nieuwe formule, koffieconcert in de Grote Kerk. die in zeer goede aarde is gevallen en steeds meer publiek trekt. Historie Dit jaar voegen we nog een dag Het spreekt voor zich dat de toe aan het shantyweekend. De Terneuzense bevolking veel affi- lezing wordt dit jaar op de donniteit heeft met de zee, het zee- derdag gehouden. Op vrijdagmidmansleven en de bijbehorende dag kan de jeugd genieten van een maritieme muziek. Tenslotte is het kindervoorstelling en vrijdagavond dankzij Zeeland dat Nederland is verzorgen verschillende groepen uitgegroeid tot een grote zeeva- optredens in diverse restaurants, rende natie. waarbij men tijdens een culinair Met deze gedachte is men zeven diner kan genieten van maritieme jaar geleden begonnen met een jaar- volksmuziek. Zaterdagmorgen verlijks terugkerend shantyfestival. zorgen we, als te doen gebruikelijk, Heel toepasselijk genoemd “Het optredens in diverse verzorgingsVliegendeHollanderShantyfestival”. huizen. Zaterdagmiddag treden in BLUE PEPPER

✿ BLUE REBEL

✿ COWBOYS BELTS

✿ FRESH

✿ GOOISCHE FRUTSELS

Wij wensen u veel luistergenot Wij zijn producent van een breed scala chemische producten op basis van broom en fosfor. Onze producten vindt u in brandvertragende middelen, life science en farmaceutische producten, in de automobiel-, verf- en foto-industrie, bij oliewinning en in de behandeling van diverse waterstromen.

Geen dag zonder broom en fosfor Maar uiteraard ook niet zonder muziek...

Frankrijkweg 6 4538 BJ Terneuzen Telefoon: +31 (0)115 68 90 00 E-mail: Terneuzen@icl-ip.com Website: www.iclip-terneuzen.nl

✿ JO VAN KLEEF

het centrum van Terneuzen maritieme volksgroepen en shantykoren uit binnen- en buitenland op. Zaterdagavond volgt de samenzang in theatercafé Porgy&Bess. En tot slot, op de zondagmiddag, een exclusief maritiem concert in Porgy&Bess. Het festival wordt georganiseerd door de maritieme volksgroep Zuid West 10, die de artistieke en muzikale leiding heeft en de Heemkundige Vereniging Terneuzen, die onderwerpen uit de maritieme geschiedenis belicht.

Joe & Mie kinderkleding(web)winkel maten 92 - 176 Markt 14 ✿ 4531 EP Terneuzen ✿ 0115 620 545 www.JoeEnMie.nl openingstijden: ma van 13.00 tot 17.30 u ✿ di t/m do van 09.30 tot 17.30u ✿ vrij van 09.30 tot 20.00 u

✿ za van 09.30 tot 17.00 u

De afgelopen jaren is het shantyfestival uitgegroeid tot een, voor Terneuzen en de regio, uniek cultureel, maritiem evenement van internationale allure, dat enkele duizenden bezoekers trekt. www.shantyterneuzen.nl

KIEZELTJE

KRUNK

MIM-PI

MONTA

QUAPI

BRIAN&NEPHEW

TUMBLE ‘N DRY


29 augustus 2011 | De Vliegende Hollander®

ersoonlijk bekeken nr. 16

Annick van Waes: “Een beginner kan samen met een gevorderde golfen” De eerste dag van augustus. Het is een van de sporadische dagen met zonnig weer in een regenachtige periode. Op de golfbaan van golfvereniging De Woeste Kop in Axel is het vrij druk. “Heb jij een afspraak met Annick van Waes?” vraagt een vrouw bij de ingang van het clubhuis. “Dat ben ik.” Even later zitten we op het terDoor: Semper Scribo – Aukje-Tjitske Dieleman ras. Een gesprek met een enthousiaste golfster. maar met de volgende slagen kun je dat wel goed maken. De kunst is om geconcentreerd te spelen en tegelijkertijd te ontspannen. Als je denkt: tot nu toe heb ik een hele goede ronde neergezet en nu moeten de laatste holes ook goed gaan, gaat het juist fout.” Annick weet het uit ervaring. De score

“Veel mensen denken dat golfen niet echt een sport is”, vertelt Annick (63), “maar voor een ronde over de golfbaan moet je hier 5,5 kilometer lopen. Tel daar gerust nog 2 kilometer bij op voor alle keren dat je heen en weer loopt of de bal in de bosjes zoekt.” Het spel

Het principe van golf is simpel: de bal moet in de hole en wel met zo weinig mogelijk slagen. De moeilijkheid zit hem natuurlijk in dat laatste. “Met je eerste slag moet je vooral proberen om de bal in de goede richting te krijgen”, legt Annick van Waes uit. Hindernissen zoals bomen, plaatsen met zand (bunkers) en waterpartijen moeten natuurlijk vermeden worden. Daarbij komt dat het ene gedeelte van het golfterrein korter gemaaid is (Fairway) dan het andere gedeelte (Rough). “Vanaf de Fairway kun je de bal gemakkelijker verder spelen. Sommigen zijn zo fanatiek dat ze kwaad worden bij een slechte slag,

19

“Je hoeft geen supertalent te zijn”, vertelt ze. “Het mooie aan golf vind ik dat beginners samen met hele goede golfers kunnen spelen.” Hoe kan dat dan? “Onze golfbaan in Axel bestaat uit achttien holes die in moeilijkheidsgraad verschillen. Voor elke hole is een maximum aantal slagen vastgesteld waarmee een goede golfer, een pro, de bal in de hole zou moeten kunnen krijgen. Daarbij gaat het telkens om drie, vier of vijf slagen. In totaal zou een pro voor alle achttien holes maximaal 72 slagen nodig moeten hebben. Maar als je minder gevorderd bent of net begint, mag je meer slagen spelen, dus ben je meer gewaagd aan de pro.” Dat extra aantal slagen wordt je golfhandicap genoemd. “Die handicap wordt bepaald door het aantal slagen die je per ronde maakt. Stel dat je 92 slagen gespeeld hebt, dan trek je daar 72 van af. Je handicap is dan 20. Na elke wedstrijd wordt je handicap aangepast. Golf speel je dus in de eerste plaats tegen jezelf.”

Het plezier

bal in de hole krijgt met één slag minder dan ervoor staat.” Haal je de hole in twee slagen minder, dan heet dat een Eagle. Even later voegen twee dames zich bij ons. Een van hen sloeg ook net een Birdie en de ander is uitgeroepen tot Golfster van het jaar 2010, een titel van aanzien. “Omdat ik in korte tijd veel beter ging spelen en mijn handicap daardoor sterk verlaagd is”, vertelt zij. Ook Annick is al Golfster van het jaar geweest, al meerdere keren zelfs.

Een vooroordeel over golf is dat het een elitaire sport is. “Dat valt echt mee. In het begin ben je meer kwijt voor je uitrusting, maar verder betaal je een vast bedrag per jaar en mag je het hele jaar door elk moment golfen. Een sport als skiën is ook duur.” Een ander vooroordeel is dat het een sport voor ouderen is. Annick bestrijdt dat gedeeltelijk. “Jongere mensen zijn natuurlijk fysiek sterker, vaak fitter en vinden golf ook een fantastische sport. Aan de andere kant speelt die kracht bij golf door onder andere het handicapsysteem een minder grote rol dan bij de meeste andere sporten. Ook op latere leeftijd kun je daarom gemakkelijk aan golf beginnen. Ik kom verschillende beginners van boven de 65 tegen.”

Beginners moeten eerst een examen halen, voordat ze zonder begeleiding de echte golfbaan op mogen. Het laatste wat je wilt, is de bal tegen een andere speler slaan. Daarnaast zou je als beginner andere spelers ophouden en is er ook een etiquette die je eerst moet kennen. “Een etiquette klinkt misschien gek, maar het is wel zo netjes dat je bijvoorbeeld schade in de grasmat ofwel een pitchmark op de green herstelt.” Op een van de oefenbanen waar beginners, net als gevorderden trouwens, terecht kunnen om te putten of te oefenen op de lange-afstandsballen, krijg ik de golfclub in mijn handen gedrukt. “Kijk, zo moet je die vasthouden”, legt Annick geduldig uit. Ik sla een paar keer, maar golf ziet er gemakkelijker uit dan het is. Annick troost me. “Die laatste slag was wel aardig. Tja, golfen vraagt veel oefening.” We gaan nog even wat drinken op het terras van het clubhuis, want gezellig napraten hoort ook bij golf.

“Ik kan het niet onder woorden brengen wat golf zo ontzettend leuk maakt”, zegt Annick. “Je zou toch zeggen dat het gaat vervelen om telkens dezelfde holes te spelen, maar ik ga hier altijd met zóveel plezier naar toe!” Ze golft inmiddels al bijna 25 jaar. “Mijn enthousiasme van het begin is nog steeds hetzelfde. Eerst deed ik aan tennis en gaf ik tennisles, maar op een gegeven moment heb je je niveau wel bereikt.”

De oefening

We lopen over het golfterrein. Annick speelt enkele holes en slaat een Birdie. “Dat is wanneer je de

VHM83  
VHM83  
Advertisement