Page 13

februari 2011 | De GanzenPen

Joh n Brouwer

13

Lekker Lezen

Het wordt tijd dat we hier ook eens een boek voor de jeugd bespreken. Hoewel de belangstelling voor computers, I-pods en mobieltjes, de iconen van de welvaart, volgens Jan Terlouw - voor de jongste generatie op de eerste plaats staat, zie ik toch heel wat kinderen in de bibliotheken rondneuzen; een teken dat boeken altijd nodig zullen blijven. Laten we het hopen. ‘Zoektocht in Katoren’ opent de ogen van veel kinderen voor sociaal-maatschappelijke problemen. Dat klinkt misschien saai, maar dat is het zeker niet. Integendeel, het is een leuk en spannend verhaal. Het gaat over de jongen Koss, hoewel nog leerplichtig, toch geitenhoeder boven op een berg. De ambtenaren van de gemeente zitten ermee in hun maag en schuiven het dossier steeds opnieuw onder de stapel. Op een goede dag hoort Koss in een verlaten villa geluid. Het blijkt een oude vrouw te zijn, ontvlucht

uit het ziekenhuis, om hier, hoog op de berg, te sterven. Ze had er schoon genoeg van om als kind behandeld te worden. Vlak voor ze dood gaat, vertelt ze Koss over haar kind Robert, dat op driejarige

leeftijd is ontvoerd. Koss erft 3000 dukator en gaat daarmee op zoektocht en beleeft talloze avonturen in diverse steden in het land Katoren. Koss weet niet wat hij meemaakt als hij in de stad

ondersteboven wordt gereden door een fietser. ‘Heb je er iets aan overgehouden’, is de eerste vraag van de man. ‘Ga je me aansprakelijk stellen, ga je iets claimen’? ‘Welnee, ik heb alleen maar een schrammetje opgelopen en wat is claimen eigenlijk’, vraagt Koss. De man haalt opgelucht adem. Vervolgens probeert hij Koss te laten getuigen omdat zijn kind uitslag heeft van de berenklauw langs de kant van de weg. Dat wil hij claimen bij de gemeente. Koss trapt er niet in: ‘je kind heeft helemaal niets en is niet in de buurt geweest’. ‘Er zal vast wel ergens een rood pukkeltje te vinden zijn’, zegt de man, Koos in verbijstering achterlatend.

Hij logeert op een gegeven moment bij Remco. Diens ouders werken van vroeg tot laat, zelfs ook nog de zaterdagmorgen. ‘Zou Remco het fijner vinden, als u wat meer thuis was’, kan Koss niet nalaten te vragen, want gaande de reis wordt hij kritischer.

Kustlaboratorium naar Schouwen-Duiveland

Bij Cnocke staat een trein met wapens en munitie gereed voor export naar El-Ende. Hoe dat afloopt laten we onbesproken, maar feit is dat Koss zich vragen stelt als hij hoort dat er veel geld naar El-Ende gaat om de gewondenverzorging te betalen. In het stadje Meienzorg (!) maken de mensen zich verschrikkelijk druk over het tragische lot van slechts één hangbuikzwijntje, terwijl buiten de stad de bio-industrie duizenden varkens laat groeien in betonnen flats. Zo zit het boek vol met herkenbare zaken, van ambtenarengedoe met stempels en formulieren, tot de onbegrijpelijke rechtspraak. Duidelijk een auteur met politieke achtergrond, die met verhalen jonge mensen bewuster wil laten leven. Zoektocht in Katoren Auteur: Jan Terlouw Uitgever: Lemniscaat 211 pagina’s Prijs: € 7,50 ISBN 9789056379131

STICHTING

HET ZEEUWSE LANDSCHAP

Precies een jaar geleden ontving Stichting Het Zeeuwse Landschap 6,25 miljoen euro van de Nationale Postcodeloterij voor de realisatie van het project Kustlaboratorium. Dit proefproject beoogt de aanleg van een kustzone die klaar is voor de toekomst: een veilige kustzone waar duurzame aquacultuur samengaat met een ecologisch waardevol en aantrekkelijk landschap.

ecologisch en recreatief waardevolle omgeving. Ook de planologische inpassing is onderwerp van onderzoek; het constructieve overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland zal worden voortgezet. Het Zeeuwse Landschap zal in dit kader een formeel principeverzoek indienen bij de gemeente. De realisatie van Kustlaboratorium zal in ieder geval onder de randvoorwaarden van de gemeente plaatsvinden.

Direct na de toekenning is er vooronderzoek gestart, en is er overleg geweest met gemeenten, provincie en diverse instellingen om een geschikte locatie voor het project te vinden. En die is nu gevonden westelijk van Burghsluis. Door een transactie met een melkveehouder, en door de bereidheid van de provincie om grond uit de provinciale grondruilbank te verkopen ten behoeve van het project, is direct achter de dijk een gebied van circa 45 hectare verworven. De melkveehouder wordt een betrokken buurman: er is met hem afgesproken dat hij kan worden ingeschakeld bij beheer van het nieuw in te richten landschap.

De vormgeving van de landschappelijke en recreatieve component zal in overleg met de directe omgeving plaatsvinden. De eerste contacten daarvoor zijn gelegd. Het aquacultuur deel bouwt voort op ervaringen uit lopende projecten en zal verder worden ontwikkeld in samenspraak met geïnteresseerde ondernemers. Voor onderzoek op dit gebied zijn in het kader van het Europese/Nederlandse programma OP-Zuid, dat gericht is op het ontwikkelen van economische innovaties, financiёle middelen verkregen die tezamen met middelen van de Nationale Postcodeloterij zullen worden ingezet.

De bedoeling is om de komende twee jaar gedetailleerd te onderzoeken hoe de inrichting van het gebied moet worden aangepakt om aquacultuur in het gebied tot een succes te maken op een manier die in harmonie is met een mooie,

Stichting Het Zeeuwse Landschap faciliteert de ontwikkeling van Kustlaboratorium omdat zij duurzame aquacultuur in een fraai landschap ziet als een passend en kansrijk perspectief voor de toekomst van Zeeland.

GP-06  
GP-06  
Advertisement