Page 1

Een burgerwacht in Goes

Bedrijf in Beeld: De roep van… 4 ’s Heer Arendskerke5 Melieste

De GanzenPen 11

Z eeland blijft niet vanzelf mooi…

Gratis huis-aan-huis magazine voor de gemeenten Goes en Kapelle

Jaargang 2 • februari 2011 • nummer 6

Knotten met Kiwanis

De Oude Doos

Straatnaam verklaard

De Vlakte van Mannee

6

7

Knotbomen zijn al eeuwenlang een vertrouwd beeld in ons landschap. De laatste jaren dreigen deze door de mens gevormde bomen uit ons landschap te verdwijnen. Om de karakteristieke wilgen voor het landschap te behouden, worden deze nog steeds jaarlijks geknot. Ieder jaar zijn leden van serviceclub Kiwanis Goes-de Bevelanden actief bezig in de natuur door het knotten van wilgen onder leiding van Stichting het Zeeuwse Landschap. Het Zeeuwse Landschap is een van de terreinbeherende organisaties die actief is in Zeeland. Het Zeeuwse Landschap beschermt, beheert en ontwikkelt natuur en landschapsschoon waaronder dus ook de knotwilgen vallen.

Knotten houdt in feite niets anders in dan de betreffende boom eens in de paar jaar van zijn kruin te ontdoen, waarna deze weer uitloopt. Is men eenmaal begonnen een boom te knotten, dan moet dat worden voortgezet. Als je meerdere jaren het knotten ver-

waarloost, groeit de kruin op de knotknoest sterk uit. De takken worden dan zo zwaar dat ze uitscheuren. Bij achterstallig onderhoud moet bij dikkere takken een stomp van ongeveer tien centimeter blijven staan om er voor te zorgen dat de boom nog kan uitlopen. Kan de knotboom niet meer uitlopen dan sterft hij. Hoewel je haast alle bomen kan knotten, zijn wilgen duidelijk het eenvoudigst te bewerken. Een knotwilg is een wilg die regelmatig op ongeveer twee meter hoogte wordt afgezaagd. Ieder jaar maakt de wilg dan aan het uiteinde van de stam vele nieuwe dunne jonge scheuten die kunnen worden geoogst door ze opnieuw te knotten. Doordat er elk jaar meer scheuten bijkomen, wordt de bovenzijde van de boom

9

Vervolg op pagina 10


2

De GanzenPen | februari 2011

Verhalen zonder slotje Een zucht, het kraken van papier bij het omslaan van een bladzijde, het snelle ritmische krassen van pennen op papier… Dat is het enige dat te horen is op een zaterdagmorgen in een dorpshuis. Heerlijk om een hele zaterdag bezig te zijn met verhalen, met schrijven, voorlezen, luisteren, commentaar ontvangen en commentaar geven. Zonder rem, gewoon het verhaal schrijven dat in je opkomt en dat vervolgens met anderen delen om te horen wat er goed aan is en wat beter kan. Twee zaterdagen heb ik de workshop ‘Kort verhaal schrijven’ van Marjon Sarneel gevolgd. Laatst kregen mijn man en ik drie prachtige voorleesboeken, voor onze dochter (11 maanden oud). Het zijn drie klassiekers van Annie M.G. Schmidt: ‘Pluk van de Petteflet’, ‘Otje’ en ‘Het grote Annie M.G. Schmidt voorleesboek’. Jip en Janneke waren al eerder bij ons gearriveerd. De dag na de workshop lees ik een verhaal over Pluk aan onze dochter voor. Mijn eten wordt

koud en als ik na één verhaal wil stoppen – dochterlief snapt er nog niets van – wil manlief per se meer horen. Tja, dat krijg je met zulke mooie verhalen. In maart 2009 begonnen NOS-redacteur Tim Overdiek en schrijver Ronald Giphart aan een Tweetroman. Overdiek schreef een tweet – een berichtje op internet van maximaal 140 tekens – waarop Giphart terug twitterde en iemand anders aandroeg om een zin te schrijven. Het werkte als een kettingbrief, maar dan moderner. Iedere tweet werd door iemand anders geschreven, tot één schrijver in februari 2010 de ketting verbrak. Het zal niet verbazen dat het verhaal dat op Twitter na te lezen is, alle kanten opgaat en hier en daar niet klopt. Ligt de hoofdpersoon in een tweet van 31 maart gewond op de weg, zit ze een aantal tweets later nog steeds

in de auto, samen met de enge vent die ze opeens erg leuk begint te vinden. Internet is heel laagdrempelig en behoorlijk vrijblijvend. Er zijn verschillende websites waar enthousiaste (beginnende) schrijvers hun pennenvruchten op kwijt kunnen zonder dat er enige redactie of selectie aan te pas komt. Voordeel daarvan is dat die schrijvers hun verhaal heel gemakkelijk aan anderen kunnen laten lezen, nadeel is dat veel verhalen taal- en stijlfouten bevatten die de schrijver na slechts één keer overlezen eruit had kunnen halen. Een iets grotere publicatiedrempel is wel eens nuttig. Twitter is zo mogelijk nog vrijblijvender dan zo’n verhalenwebsite. Aan de Tweetroman van Overdiek en Giphart waren alleen wel duidelijke regels verbonden. De schrijver van de ene tweet moest namelijk iemand anders uit-

nodigen om de volgende tweet te schrijven; niet iedereen kon zomaar mee twitteren. En een belangrijke voorwaarde was dat de schrijvers geen slotje op hun Twitteraccount mochten hebben, want dan kon niet iedereen de betreffende tweet lezen. Wil je serieus bezig zijn met schrijven en eerlijk commentaar krijgen van anderen, dan is een workshop met live contact zoals die van Marjon Sarneel onontbeerlijk, vind ik. Daar zijn ook geen mensen met een slotje welkom: als je eenmaal meedoet, zul je je schrijfsels wel in de groep moeten gooien. Gewoon voorlezen en naar de verhalen van de anderen luisteren. En voor je het weet, ga je er zo in op dat het eten koud wordt. Aukje-Tjitske Dieleman – Semper Scribo

COLOFON De GanzenPen is een uitgave van U&R Producties.

Vormgeving en druk:

Advertentie-acquisitie:

Drukkerij Bareman, 06-53400227 Aanlevering advertenties: dtp@bareman.nl

Bareman Grafische Bedrijven en U&R Producties (onderdeel van de ) Axelsestraat 156, 4537 AS Terneuzen 0115-613072

Inlevering kopij vóór vrijdag 4 maart 2011. Volgende verschijningsdatum: maandag 28 maart 2011.

Eindredactie:

© 2011 Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotocopie, film of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Semper Scribo Tekst- en Redactiebureau, Aukje-Tjitske Dieleman-Hovinga, info@semperscribo.nl


Doe wat je wilt …

Het begint al bij het ontwaken. Heb je een wekkerradio en staat hij op een verkeerde zender, dan hoor je alle ellende van de komende dag in gehamerd. Een leuker begin van de dag is denkbaar. De problemen van de hele wereld worden de slaapkamer in gesmeten, met een satanisch genoegen van het duo dat daarvoor is aangenomen. Ze zijn erop geselecteerd. Nodigen ze iemand uit om het een en ander uit te leggen en haalt die persoon diep adem om een gefundeerd antwoord te geven, dan wordt hij weer onderbroken met een nieuwe vraag of liever gezegd een opmerking van een van het duo om het gesprek hun richting in te sturen. Tot slot weet je de mening van het journalistenduo en is de deskundige bijna niet aan het woord gekomen. En als een genodigde, aan de telefoon of in de studio, voor de tweede keer in zijn antwoord wordt onderbroken vind ik het genoeg en begint voor mij de dag. Wat een enge mensen bevolken het radiojournaal. Gauw een andere zender op. Eigenlijk moet je vaak wegzappen van een zender als je onbekommerd naar een programma wilt luisteren. Zit ik in de auto en luister ik naar radio 4, komt er bij de reclame iemand die roept ‘let op! een op de vier mensen krijgt te maken met een of andere aandoening’: dan zet ik meteen het geluid uit, want ik wil niet horen wat je allemaal kunt krijgen en hoe ik er met een financiële bijdrage wat aan zou kunnen doen. Ik las laatst in een opinieblad wat je kunt doen wanneer bij een inbraak of overval. Ik was heel benieuwd wat er volgens oom agent moest gebeuren en vol belangstelling las ik het advies dat ik wel eens wilde weten. Nou ik geloofde mijn ogen niet: NIETS, helemaal niets. Niets doen, niets zeggen en lief alles geven waar mijnheer de

februari 2011 | De GanzenPen

3

Goese Metaalhandel Van Son Van Doornestraat 1A 4462 EX Goes T 0113-212684 M 06-20442944

accu’s recycling kabels & elektromotoren non-ferro schroot & metalen geopend: ma-vr 8 tot 12 uur en 13 tot 17.30 uur za 8 tot 12 uur

inbreker om vraagt. Maar als je de gelegenheid vindt, probeer dan een kenteken te onthouden en nog meer van die flauwekul. Dat er bijna geen inbrekers worden opgepakt, zal duidelijk zijn. Als het je zo gemakkelijk wordt gemaakt op advies van de politie weet je wel wie je vrienden zijn. Begin februari liep het Egyptische volk te hoop voor hun idealen, jammer genoeg zijn er kampen met totaal verschillende idealen. Het ene kamp heeft moderne idealen; voor het andere kamp ligt alles al vast in een eeuwenoud boek waarvan een herziene druk nog lang op zich zal laten wachten. Het is wel opmerkelijk dat de Egyptenaren te hoop lopen omdat hun president al 30 jaar aan de macht is. Wanneer in het brave Nederland onze vorstin, die al 31 jaar voorzitter van de Raad van State is, ergens een bezoek brengt, staat het volk met vlaggetjes langs de weg. De president van Egypte wordt toegevlagd door de politie in burger, die ervoor betaald zou worden, en onze vorstin door een groot aantal schoolkinderen dat er vrij voor krijgt. Ik hoop dat het in het Midden-Oosten ook zo ver nog eens komt. In ieder geval, doe wat je wilt, gekletst wordt er toch. Emmy ter Stege


4

De GanzenPen | februari 2011

Een burgerwacht in Goes November 1918 was een bewogen maand, waarin de gebeurtenissen elkaar in snel tempo opvolgden. De strijdende partijen in de Eerste Wereldoorlog sloten een wapenstilstand, de Duitse keizer Wilhelm II vluchtte naar Nederland en in vele Europese landen braken socialistische revoluties uit. Als het aan P.J. Troelstra, de leider van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) lag, was ook Nederland rijp voor een dergelijke revolutie, waarbij raden (sovjets) van arbeiders en soldaten de macht van de regering zouden overnemen. De revolutie kwam echter niet verder dan Duitsland, aan ons land ging hij voorbij. Achteraf gezien is het gemakkelijk Troelstra’s poging tot revolutie af te doen als een storm in een glas water, feit is wel dat zijn opstelling de toenmalige autoriteiten de schrik om het hart deed slaan. De bevolking werd opgeroepen tot massale demonstraties tegen het socialisme en vóór het koningshuis. Overal in het land moesten burgerwachten worden opgericht om de bestaande orde te verdedigen. De oproep was in Goes niet aan dovemansoren gericht. Eind november 1918 organiseerde een in aller haast opgericht ‘Comité van Actie’, waarin prominente katholieken en antirevolutionairen zitting hadden, een groot feest ter ere van Oranje en het falen van de revolutie. Als we de journalist van de Goessche Courant mogen geloven, was het feest een daverend succes en gaf de massaal toegestroomde bevolking uiting aan “gevoelens van vreugde over de bezworen revolutie en van onwankelbare trouw aan de regeering.” Volgens pastoor J. Baede, die de opgewonden menigte toesprak,

moest in Goes niemand iets hebben van arbeiders- of soldatenraden, omdat iedereen “tevreden was met het uitnemend bewind van het huidige stadsbestuur.” In januari 1919 kwam in Goes een burgerwacht van de grond. Bedoeld om het gezag te verdedigen tegen “revolutionaire aanrandingen en bedreigingen van de openbare orde” zou de burgerwacht in tijden van gevaar de politie moeten assisteren. Aan het hoofd van de ongeveer honderd man sterke paramilitaire organisatie stond commandant Johan Pilaar, wiens taak het was de leden erop te wijzen dat het “communistische gevaar” altijd op de loer lag en dat daarom permanente waakzaamheid was geboden. Om zich voor te bereiden op een gewapend treffen met ‘ordeverstoorders’ werden regelmatig schietoefeningen gehouden en EHBO-cursussen gegeven. De Goese bevolking werd getrakteerd op pamfletten waarvan de inhoud duidelijke taal sprak: “Hollands baas in eigen huis zij ons aller wensch! Wie Revolutie preeken wil blijv’ buiten Hollands grens.” Onder arbeiders werden brochures over het bewind in de SovjetUnie uitgereikt, “opdat zij dan zelf zouden zien hoe slecht het daar wel was.” Bij bedrijfsleiders werd geïnformeerd naar de politieke betrouwbaarheid van hun personeel. Bankdirecties kregen de waarschuwing dat de communisten het vooral op hun bezittingen hadden gemunt: “In Rusland en Duitsland is immers gebleken dat de revolutionaire elementen erop uit zijn de banken te bezetten, met het uitsluitend doel deze binnen den kortst mogelijke tijd te plunderen.” Of dergelijke acties veel zoden aan de dijk zetten, is de vraag. Je kunt je zelfs afvragen of ze überhaupt wel zin hadden. Van het begin af aan moet het de autoriteiten duidelijk zijn geweest dat de burgerwacht in Goes nauwelijks bestaansrecht had. In de stad dreigde geen enkel revolutiegevaar en met het aantal “revolutionaire elementen” liep het ook wel los. Het was dan ook geen wonder dat de animo voor de vergaderingen van de burgerwacht uitermate gering was en het was evenmin verwonderlijk dat het altijd weer moeilijk was om vrijwilligers te vinden voor de verspreiding van de vele blaadjes die de vereniging in de loop der jaren uitgaf. Het enige waarvoor de leden nog enigszins warm liepen, waren de oefeningen op de schietbaan. Kennelijk zagen velen hun vereniging als weinig meer dan een veredelde sportclub waar een lang gekoesterde jeugddroom in vervulling kon gaan: soldaatje spelen tegen een denkbeeldige vijand. Pogingen van de leiding om de aanhangers tot grotere activiteit aan te sporen sorteerden weinig effect. Reeds in 1922, amper drie jaar na de oprichting, moest de commandant tot zijn ergernis constateren, dat de meeste leden niet vooruit waren te branden. In de jaren die volgden zou het niet anders zijn. De opheffing van de burgerwacht in het voorjaar van 1940 kwam dan ook niet als een verrassing en baarde weinig opzien. De mensen hadden op dat moment wel andere zorgen aan hun hoofd. Er stond toen immers een echte vijand voor de deur. Albert L. Kort


Bid- en dankdagen Zeeland is onderdeel van de zogenaamde Bible-Belt. De meeste Zeeuwen zijn dus bekend met het begrip bid- en dankdag. 9 Maart aanstaande is het op ZuidBeveland weer biddag voor gewas en arbeid. Wat houdt biddag of dankdag nu eigenlijk in en hoe zijn deze dagen ontstaan? Bij oorlog, overstroming, rampen of bijvoorbeeld het uitbreken van de pest werd door de overheid een biddag uitgeroepen. Ook nadat een ramp, ziekte of oorlog voorbij gegaan was, wanneer God deze op liet houden, werd er in de kerken gedankt. Begin 1900 kwam het houden van een bid- of dankdag op verzoek van de overheid nauwelijks meer voor en vervaagde de gewoonte om een bid- of dankdag te houden. In 1905 werd de Synode van de Gereformeerde kerken zodanig gewijzigd dat de bid en dankdagen in het vervolg uitgeschreven werden door de kerk. Hier vanuit zijn ook de jaarlijkse bid- en dankdagen ontstaan zoals deze er nu nog zijn. Vroeger waren de bid- en dankdagen echte zondagen. Er werd niet gewerkt, de winkels waren dicht en iedereen had (verplicht) vrij. Een echte dag van afzondering dus. Doordat er door de loop van de jaren steeds minder mensen vrij namen, men tussen de diensten naar de stad ging of andere dingen ging ontplooien zijn de dorpswinkels na verloop van tijd logischerwijs gewoon opengegaan op de bid- en dankdagen. Er worden op bid- en dankdag doorgaan twee diensten gehouden, en in sommige gemeenten drie zoals op de zondagen. Wat gebeurt er in de kerk op die dagen? Er wordt echt niet de hele dag gebeden of gedankt. Er worden ‘gewone’ kerkdiensten gehouden met woord, gebed en zang. Wel wordt er door de dominee of voorganger een bepaald thema behandeld. Met biddag zal benadrukt worden dat de rijkdom en overvloed die we hebben niet vanzelfsprekend is en dat we hier dagelijks om moeten bidden: “Geef ons heden ons dagelijks brood”. Met dankdag wordt er met dankbaarheid teruggekeken op het achterliggende seizoen. Simpel gezegd; als je iets krijgt moet je ook dankjewel zeggen. Zou u ook een dienst mee willen maken? Je hoeft geen lid te zijn van een kerkgenootschap om binnen te mogen. Als het goed is wordt u hartelijk ontvangen en als u geluk heeft wordt er af en toe een rolletje King doorgegeven in de bank, meestal na het zingen. De meeste kerken hebben inmiddels een website en in de krant staan wekelijks de diensten vermeld. Namens de gezamenlijke kerken; van harte welkom!

februari 2011 | De GanzenPen

’s Heer Arendskerke

De roep van…

In deze serie maakt stadsomroeper Marco van Avermaete uit Philippine steeds een roep over één van de kernen in de gemeenten Goes en Kapelle. Op alfabetische volgorde zullen zij allen aan bod komen. Hij wordt hierbij terzijde gestaan door zijn collega’s van de EVSDON (Eerste Vereniging van Stad- en DorpsOmroepers Nederland). Hoort, hoort en zegt het voort Boeren, burgers en buitenlui De naamsverklaring van ’s Heer Arendskerke komt op het volgende neer Een waard of schor werd vroeger aangeduid met het woord “Heer” Waarden en schorren waste tegen rade, scheepsrede, op en werden bedijkt Door deze bedijking werd uitbreiding van nieuw grondgebied bereikt Deze grondaanwas voor of bij een bedijking heette in aloude volkstaal herken Toen deze grond bevolkt werd, verwisselde de vroomheid dit woord in Kerke Aangezien dit de woorden “Heer” en “Kerke” verklaard Moet nu het deel “Arend” nog worden geopenbaard De toenmalige bezitter van de gronden was de Heer van Schenge en van de Peel(e)

Stamvader Arend maakte met zijn voornaam de plaatsnaam tot een geheel Lang heeft ’s Heer Arendskerke als zelfstandige gemeente bestaan Echter in 1970 is het bij de gemeente Goes gegaan Maar ’s Heer Arendskerke heeft nog vele bezienswaardigheden Waaronder monumentale overblijfselen van het rijke verleden De kerk, gewijd aan Sint Pieter en boerderij “de Arendshoeve” een rijksmonument Ook vind u er speelboerderij “ ’t Klok’uus ”, in de wijde omtrek alom bekend Voor een lekker diner gemaakt met verse producten uit eigen kweek Is restaurant “De Panhoeve” het summum van deze streek Wilt u uw Zeeuwse hart even aan laten sterken? Wandel dan eens door het mooie ’s Heer Arendskerke

Zegt het voort, zegt het voort Het vervallen slot van Schenge, dat vroeger nabij ’s Heer Arendskerke lag, bewoond door de edelen van Schenge s

Totaalbouw Zeeland ontzorgt u als particulier, bedrijf of instelling door de volledige coördinatie en verantwoording van uw (ver)bouwproject op zich te nemen. U heeft één aanspreekpunt vanaf het eerste idee tot en met de sleutelklare oplevering. We zijn multidisciplinair en zijn dus in staat kleine en grote verbouwingen zelfstandig uit te voeren. Ook het bouwen van uw nieuwe woning of het onderhoud van uw bestaande woning of bedrijfspand voeren wij graag uit. Industrieweg 5 - 4382 NA Vlissingen T 0118-420316 - E info@totaalbouwzeeland.nl Meer informatie > www.totaalbouwzeeland.nl

5


6

De GanzenPen | februari 2011

Prijsvraag: zoek en vind!

Als u deze uitdaging aanneemt, maakt u kans op een leuke prijs! www.desierspeld.nl

www.desierspeld.nl

Wat is de bedoeling? Uit de advertentie van welke vier bedrijven • Singeren Lewenstein naaimachines * Singer‐ en Lewenstein naaimachines   komen de fragmenten hiernaast? • lockmachines * lockmachines   • reparatie van alle merken naai- en lockmachines! *reparatie van alle merken naai‐ en lockmachines !   Uw oplossing kunt u vóór donderdag 10 maart 2011 e-mailen naar • alle*alle soorten kleding reparaties   soorten kleding reparaties receptie@tekstbeeld.nl of opsturen naar: Drukkerij Bareman, • fournituren en wol *fournituren en wol   • bij aanschaf nieuwe machine gratis instructie! *bij aanschaf nieuwe machine gratis instructie!     Axelsestraat 156, 4537 AS Terneuzen *stomerij  • stomerij   In het volgende nummer (7) wordt de prijswinnaar bekend Keizerstraat 9 (hoek opril Beestenmarkt) Keizerstraat 9 (hoek opril Beestenmarkt)  gemaakt. 4461 AN Goes (0113) 227982 4461 AN Goes   (0113) 227982 

eur eur !

Hem of haar wacht een leuke verrassing! Veel succes!

De oplossing van de vorige puzzel is: Theater De Mythe

Goes, Meeuwse handelsonderneming bv, Drukkerij Bareman, Natuursteenhuis. De winnaar is mevr. A.J. v.d. Velde uit Goes. Van harte gefeliciteerd! Totaalbouw Zeeland ontzorgt u als particulier, bedrijf of instelling door de volledige coördinatie en verantwoording van uw (ver)bouwproject op zich te nemen. Openingstijden Tot 1 april: woensdag 13.00-17.00 uur en U heeft Vanwege deze uitbreiding van ope- één aanspreekpunt vanaf het eerste idee tot en met zaterdagmiddag 12.00-16.00 uur. de sleutelklare oplevering. We zijn multidisciplinairvan en zijn dus ningsuren heeft het Fruitteeltmuseum Na 1verbouwingen april: maandagt/m uit zaterdagmiddag in staat kleine en grote zelfstandig te voeren. dringend nieuwe vrijwilligers nodig 13.00 – 17.00 uur. Ook het bouwen van uw nieuwe woning of het onderhoud van uw voor de receptie, de winkel en het bestaande woning of bedrijfspand voeren wij graag uit. museumcafé. Daarnaast zoeken we nog Adres: Annie M.G.Schmidtsingel 1 Industrieweg 5 - 4382 NA Vlissingen vrijwilligers die onze museumtuin met Kapelle T 0118-420316 - E info@totaalbouwzeeland.nl de vele appel- en perenrassen helpen tel: informatie 0113-344904 Meer > www.totaalbouwzeeland.nl onderhouden. email: info@fruitteeltmuseum.nl www.fruitteeltmuseum.nl Spreekt de rol van gastvrouw of gastheer u aan of werkt u graag buiten en bent u bereid de handen uit de mouwen te steken? Dan kunt u bij ons terecht. We bieden u o.a. een prettige werksfeer met gezellige collega’s, bijscholing en reiskostenvergoeding.

Fruitteeltmuseum zoekt vrijwilligers Vanaf 1 april worden de openingsuren van het Fruitteeltmuseum in Kapelle uitgebreid. Bezoekers kunnen dan in het Fruitteeltmuseum terecht van maandag t/m zaterdagmiddag. In het Fruitteeltmuseum is de cultuur en geschiedenis van de fruitteelt te zien en in de museumtuin zijn vele soorten fruitbomen te zien van oude rassen, die op een speciale manier geteeld worden. Ook heeft het Fruitteeltmuseum een winkel en een café waar wat gedronken kan worden en natuurlijk appeltaart gegeten kan worden. Gedurende het hele jaar worden vele activiteiten georganiseerd, zie www.fruitteeltmuseum.nl.

room w o sh e z es ) n i on b a c

!

ch e u o d k

De Gans

Voor informatie, telefoon 0113-344904 of via email: info@fruitteeltmuseum.nl.

Livingstoneweg 20, GOES

O

zie: meliesteglas.nl ude

Doos

Bistro

Koffie met appelgebak

m vrij. van 8.00 tot 17.30 uur.

Heerlijke verse friet Diverse belegde broodjes, tosti’s en uitsmijter Gerechten met Varkenshaas, Schnitzel, Biefstuk, Kipsaté

Kreukelmarkt 14 Bron: Ons Zeeland 1912 - Zuid Beveland - ‘s Heer Arendskerke - Op het bleekveld. 

4461 HW Goes Tel: 0113 769005


februari 2011 | De GanzenPen

7

Goeman Borgesius werd in 1877 lid van de Tweede Kamer en zou dat tot zijn dood veertig jaar later blijven. Als leider van de Liberale Unie was hij een van de belangrijke initiatiefnemers van de parlementaire enquête naar fabrieksarbeid die in 1887 werd gehouden. De resultaten van dit uitgebreide onderzoek waren schokkend. De bovenlaag van de bevolking realiseerde zich dat de meeste Nederlanders in mensonterende omstandigheden leefden. In de verhoren, die soms het karakter van kruisverhoren aannamen, was alles te lezen over werktijden, arbeidsomstandigheden, leven, wonen en werken van de arbeiders in het laatste kwart van de negentiende eeuw. De enquête was de aanleiding tot de Arbeidswet van 1890, die vrouwen- en kinderarbeid in fabrieken aan banden legde.

Menig liberaal zal zich achter de oren krabben als hij hoort dat de huidige verzorgingsstaat voor een belangrijk deel te danken is aan de liberaal H. Goeman Borgesius (1847-1917). Als progressief liberaal zal deze voormalige Nederlandse minister maar bar weinig van het liberale erfgoed hebben kunnen terugvinden in het verkiezingsprogramma van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Terwijl de huidige liberalen pleiten voor zo weinig mogelijk invloed van de staat en de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de individuele burger, maakte Goeman Borgesius zich juist sterk voor meer bemoeienis van de overheid met het sociale en economische leven. En dat was in het Nederland van ongeveer 1900 ook wel nodig. Afgezien van een handjevol sociale wetten, zoals het Kinderwetje van het liberale kamerlid Van Houten, konden de burgers in tijden van nood niet op enige steun van de overheid rekenen. Arme mensen waren aangewezen op de liefdadigheid, die in alle soorten en maten werd aangeboden. Recht op ondersteuning was er niet. Iemand die ziek, oud, werkloos of gehandicapt was, moest een beroep doen op de kerk of het openbaar armbestuur. Pas laat in de negentiende eeuw raakten steeds meer mensen ervan overtuigd dat de zorg voor de sociaal zwakken een taak van de overheid was. Het Kinderwetje uit 1874 was het eerste wapenfeit in de geschiedenis van de sociale wetgeving van Nederland: het verbood kinderen beneden de twaalf jaar te werken in fabrieken. Ofschoon de wet in de praktijk weinig voorstelde – zo was landarbeid uitgezonderd en controle op de naleving ervan ontbrak grotendeels – was de theorie belangrijk: voor het eerst kreeg de staat direct invloed op het sociaal-maatschappelijke leven en indirect zeggenschap over de ouderlijke macht.

In 1897 werd Goeman Borgesius minister van Binnenlandse Zaken in het conservatief-liberale kabinet-Pierson, ook wel het ‘kabinet van sociale rechtvaardigheid’ genoemd. In korte tijd kwam een aantal sociale wetten tot stand, die nog steeds als baanbrekend gelden. Op de allereerste plaats moeten we dan denken aan de Leerplichtwet (1900), die kinderen van zes tot twaalf jaar tot schoolbezoek verplichtte. In iedere plaats werden schoolcommissies opgericht die nauwgezet het verzuim controleerden. Spijbelen was uit den boze. Ouders die weigerden hun kind naar school te sturen, konden op een forse geldboete rekenen. Een wet die zo ingreep in het privéleven, kon op het nodige verzet rekenen. De protestanten waren fel tegen, omdat ze in veel gevallen gedwongen waren hun kroost naar de ‘zondige’ openbare school te sturen. Er waren wel ‘Scholen met den Bijbel’, maar die waren in de meeste gevallen te duur. Een ander bezwaar dat de confessionele partijen aanvoerden was, dat de staat zich te veel bemoeide met het huiselijk leven en daarmee het ouderlijk gezag zou ondermijnen. Ook de socialisten voerden oppositie: zij vonden de wet niet ver genoeg gaan. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de wet met de kleinst mogelijke meerderheid werd aangenomen: 50 tegen 49 stemmen. Het was een gelukje dat Kamerlid Schimmelpenninck, een uitgesproken tegenstander van de wet, niet aan de stemming kon deelnemen omdat hij van zijn paard was gevallen. ‘Het paard is verstandiger dan zijn meester’, zo zeiden voorstanders van de wet. Een tweede belangrijke wet van Goeman Borgesius die de tand des tijds heeft doorstaan, is de Woningwet van 1901. De wet bepaalde onder meer dat iedere gemeente een bouwverordening moest vaststellen, die bepaalde eisen stelde aan de kwaliteit van woningen. Het gemeentebestuur kreeg het recht panden onbewoonbaar te verklaren, onteigeningen door te voeren en uitbreidingsplannen vast te stellen. De controle op de naleving van de wet was in handen van plaatselijke gezondheidscommissies, bestaande uit artsen, bouwkundigen en andere specialisten. Vanwege zijn grote bijdrage aan de volksgezondheid verleende de Rijksuniversiteit van Groningen Goeman Borgesius een eredoctoraat in de medicijnen. Een beloning die deze vader van de verzorgingsstaat dubbel en dwars verdiende. Albert L. Kort


8

De GanzenPen | februari 2011

Vrouwengilde Goes Inloopsoos in de Magdalenazaal in Goes.

Houtzagerij De Piet Timmerhout op maat Stookhout op afroep Pietweg 5 • 4471 NR Wolphaartdijk

T (0113) 71 55 13

Europees landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

De eerste- en derde woensdag in de maand hebben wij een bijeenkomst die start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Kosten zijn € 1,50. Hier krijgt u een kopje koffie of thee voor. Er worden spelletjes gespeeld, kaarten gemaakt etc. Deze Soos is voor iedereen toegankelijk, dus niet alleen voor vrouwen. De Magdalenazaal ligt naast de Katholieke Kerk, tegenover de Grote Kerk, in de Zusterstraat.

Zoals de waard is…

Afgelopen kerst was het dan eindelijk zover: wit en koud. Niet een dun laagje , nee, de dikste sneeuwlaag sinds 50 jaar. Wanneer we de krant en televisie moesten geloven was Nederland door een ramp getroffen. Treinen reden niet meer, en door zoutgebrek!!?? waren de meeste wegen spiegelglad, zo zout hadden we het nog nooit gegeten. De meeste kranten werden met enkele pagina’s uitgebreid om melding te kunnen maken van de vele slippartijen en van Oom Kees en Tante Mientje die waren uitgegleden en met diverse botbreuken waren opgenomen in een ziekenhuis. Een bermbom in Afghanistan was bijzaak geworden. Plotseling waren problemen in de wereld maar bijzaak, geen honger en oorlog op de voorpagina. Uit navraag bleek dat er in een land als Rusland in de winter de kranten zo dik zijn vanwege de vele meldingen van winters ongemak, dat ze niet door de brievenbus kunnen! Gouden tijden dus voor de journalisten, en deze hopen dan ook dat de opwarming van de aarde nog even wegblijft. Minder gouden tijden waren er voor de vogels en kleine zoogdieren. Immers, al hun voedsel was onbereikbaar geworden door de dikke sneeuwlaag. Vooral de schuwe soorten die buiten de bebouwing leven, hadden na een paar dagen honger en begonnen voedsel te eten dat minder geschikt is en te weinig voedingswaarde heeft, zodat er velen het loodje legden. Hoewel de meeste vogels met de sneeuw en vorstgrens meereizen, bleven er nu veel

vogels in Nederland omdat ze geen trekgedrag vertoonden, deels door de zachte winters van afgelopen jaren en deels doordat sommige soorten, z.g. standvogels, hun territorium niet verlaten. Voor de meeste tuinvogels was er niets aan de hand omdat overal voerhuisjes, vetbollen, enz. werden geplaatst en opgehangen. Het is ongelooflijk wat een aanbod van voedsel er was, en wat het gekost heeft. Met het geld dat hieraan wordt besteed kunnen volgens mij duizenden kinderen in de derde wereldlanden worden voorzien van voedsel en onderwijs, het is maar net wat voor de geruststelling van je geweten prioriteit heeft. Door de vogelbescherming wordt het voeren van vogels als “onnatuurlijk”uitgelegd, maar even zo vrolijk worden door natuurbeschermingsorganisaties allerlei workshops gehouden om wintervoedsel voor de vogels te maken (vetbollen, pindasnoeren, enz.). Zoiets komt bij mij over als met een sigaar in je mond uitleg geven hoe slecht roken voor je gezondheid is. Waar ik nooit mensen met voedsel zie slepen, is in het buitengebied. Blijkbaar is dit niet nodig omdat de natuur hier zijn gang moet gaan. Dat in Nederland geen enkel stukje natuur aanwezig is, wordt door belanghebbenden wijselijk verzwegen. Immers, elke vierkante meter is al eens of meerdere keren op de schop geweest, dus het is gewoon cultuurlandschap. Juist in het buitengebied is het nodig dat dieren door de winter worden geholpen omdat na enkele dagen sneeuw alles op is

De scherpe wat nog bereikbaar was. Het wachten is dan op dooi, maar vaak wordt het de dood! Het is begrijpelijk dat een voederhuisje in de tuin gemakkelijker te realiseren is dan het bijvoeren van wild in de polder, maar laat dit dan over aan mensen met verstand van zaken. Door wildbeheereenheden in Nederland wordt in de winterperiode het wild bijgevoerd omdat, zoals ik in bovenstaande al aanvoerde, ook voor het wild er geen natuur meer is. Dit bijvoeren wordt vaak uitgelegd als eigenbelang om dieren te doden. Ik hoop dat iedereen die tuinvogels te eten geeft, zich eens afvraagt wat de motivatie van dit bijvoeren is. Wanneer het enkel ter geruststelling is ter compensatie van het beslag dat we leggen op ons milieu, kan het geld beter besteed worden aan de derde wereldlanden. De tuinvogels komen ook zonder uw hulp wel door de winter en hopelijk worden de door het voederen scheefgetrokken verhoudingen eens recht gezet.


De vlakte van Mannee Kent u de Hoge Meet? Een prachtige nieuwe verbindingsweg tussen de Oranjeweg aan de oostkant van Goes en de Manneeweg. Via twee fraaie rotondes Oranjeplein en Manneeplein rijdt u comfortabel van niks naar nergens. De ontsluitingsweg was bedoeld voor de nieuwbouwwijk Mannee. De passant ziet echter aan weerszijden van de weg een platte vlakte: het vanouds vertrouwde akkerland, aan de noordzijde overgaand in braakliggende kavels, hunkerend naar bebouwing. Mondjesmaat, zeg maar moeizaam, is bij de Kattendijkse Dijk intussen ongeveer een dozijn grote, nieuwe huizen verrezen. Begin januari kwam het nieuws dat woningbouwvereniging RWS afziet van de bouw van 76 appartementen in Mannee. Met de Goese Schans (2000 woningen), Mannee (450), Riethoek (180) en Aria (350) zit Goes sinds de crisis van 2008 ineens erg ruim in zijn planologische jasje. De verkoop stagneert, de terreinen liggen er zieltogend bij, ondanks hier en daar gerealiseerde, peperdure infrastructuur. Kunnen we de crisis wel verantwoordelijk stellen voor deze malaise? Natuurlijk niet. Burgers vroegen zich ook vóór de ontnuchtering van najaar 2008 al af waar die duizenden nieuwe Goesenaars vandaan moesten komen. Velen zien de huidige situatie als gevolg van de hoogmoed van lokale bestuurders, in combinatie met de hebzucht van projectontwikkelaars en het gebrek aan stroomlijning tussen nabuurgemeenten. Goes is natuurlijk niet de enige gemeente waar de pretenties hoog boven de economische en demografische realiteit zijn uitgestegen; je ziet deze toestand ook elders in onze krimpregio (en daarbuiten). De beoogde huizenzee van Mannee heeft wel de stoot tot archeologisch onderzoek gegeven, dat interessante gegevens opleverde. Van de twee buurtschappen ’s-Heer Elsdorp en Mannee is ’s-Heer Elsdorp een stuk ouder dan altijd is aangenomen. In de bronnen gaan de vermeldingen terug tot 1567, maar de archeologen legden sporen bloot uit de twaalfde en dertiende eeuw. Zelfs Romeinse scherven zijn aangetroffen. Of de ‘gemiddelde’ Goesenaar deze kenniswinst vindt opwegen tegen de investeringen die zijn gedaan om de droom van Mannee, die in rook dreigt op te gaan, te realiseren is de vraag.

Mannee in januari 2011 (foto H.M.D. Dekker)

februari 2011 | De GanzenPen

9

Spectaculair binnenschilderwerk (als) GESPOTEN! - in één laag dekkend en strak! - sterk, strak en een bolle laag! - voor deuren, ramen en kozijnen

op to/info film/fo dvelde.nl v .a w ww

schildersbedrijf

A.v.d.VELDE

www.avdvelde.nl 0113 220723

Misschien moeten we om de benen terug op de grond te krijgen teruggaan naar het sfeerbeeld van Goes, zoals geschetst in een toeristische gids uit 1920. Goes maakt er nog ‘den indruk van een rustig landstadje, dat het geheel eens is met de vrije vertaling van het “luctor et emergo” onder het Zeeuwsche wapen: “lukt ‘t vandaag niet, dan lukt het mergen”, want kalm en bedaard gaat ieder er zijn gang. Men wordt er niet opgeschrikt door het dreunend gedender van electrische trams; de boerenwagens rijden er meest stapvoets en het eenige vehikel, dat er zich snel beweegt, is de fiets (...).’ Toch kondigde zich óók in 1920 de nerveuze moderniteit al aan. Autobussen, motorfietsen en automobielen deden hun intrede in het dommelende Ganzenstadje. Ook de expansie stak haar kop op. De gids meldde aanzienlijke stadsuitbreiding, in ‘t bijzonder bij het station in de richting van Kloetinge, waar ‘Nieuw-Goes’ verrees, en in de richting van ‘s-Heer Hendrikskinderen. En die wijken werden wél volgebouwd. Jan J.B. Kuipers

Het witte gebouw van Pekaar & Partners aan de Wilgenstraat is al decennia lang een vertrouwd gezicht in GoesZuid. Vele ondernemers weten de weg naar onze accountants en adviseurs te vinden. Als allround adviseur voor het MKB bieden wij hen dan ook een uitstekende dienstverlening. Vanzelfsprekend behoren de traditionele werkzaamheden als het controleren van jaarrekeningen, het inrichten of verzorgen van uw administratie, het samenstellen van jaarstukken of tussentijdse verslagen tot ons werkgebied. Daarnaast richt Pekaar & Partners Accountants zich ook op het verstrekken

van bedrijfseconomische adviezen, het opzetten van de administratieve- en personele organisatie en het begeleiden van subsidieaanvragen. Maar wist u dat u ook als particulier uitstekend terecht kan bij Pekaar & Partners voor het invullen van uw belastingaangifte, maar ook voor andere dienstverlening en advisering op financieel en fiscaal gebied. Komt u er dus zelf niet uit of heeft u vragen over uw fiscale positie? Na het maken van een afspraak staan onze specialisten tot uw beschikking en zijn wij u graag van dienst. Zie voor onze contactgegevens onze advertentie elders in dit blad.


10

De GanzenPen | februari 2011

Knotten met Kiwanis…

vervolg van pagina 1

EVENEMENTEN zaterdag 5 maart Arti Carnaval Goes maandag 7 maart 19:45 uur lezing Paermes Museum de Bevelanden dinsdag 8 maart 09:30 uur Kinderbijbelfeest Maranthakerk Ontmoetingskerk dinsdag 8 maart Arti Carnaval’s optocht Goes 8 t/m 10 maart 13:00 - 16:30 Kinder Doe Dagen Ambachtscentrum zondag 13 maart 13:30-15:30 uur lezing Etrusken Museum de Bevelanden maandag 14 maart 13:30-16:30 uur Handwerk cafe Museum de Bevelanden

steeds dikker, waardoor zich de ’knot’ vormt waar de knotwilg z’n naam aan dankt. De bomen deden onder meer dienst als grensmarkering van eigendommen en als brandhoutleverancier. Vaak staan de knotbomen in rijen en hagen. Aan sloot- en grachtenkanten vormen de knotwilgen voor versteviging van de oevers. Ze staan ook aan de randen van waterlopen, kreken en geulen. Bij guur weer vormen ze in open weilanden een beschutting voor het vee tegen wind en regen. De bekendste soort is de wilg. Hij voorzag de mandenvlechter van tenen voor het maken van manden, matten enzovoorts. De tenen werden omwille van de vaak mooie rechte vorm vooral gebruikt als stelen voor bezems en dergelijke. Vooral oudere knotbomen

herbergen allerlei planten en dieren. Menige vogelsoort vindt in een knotwilg zijn nestplaats. Kleine knaagdieren en een groot aantal insecten wonen in knotbomen. Vlier, lijsterbes, braam, fluitenkruid, grassen, varens, mossen, paddenstoelen vinden een goede humusrijke voedingsbodem in knotbomen. De wilg is één van de eerste lentebloeiers. In het voorjaar zijn de bloemen, de wilgenkatjes, erg belangrijk voor de bijen. Al met al is het dus erg belangrijk dat de wilgen geknot worden. Zoals de titel van dit artikel zegt: Zeeland blijft niet vanzelf mooi… Wilt u ook een actieve bijdrage leveren? Stichting Het Zeeuwse Landschap organiseert regelmatig evenementen, excursies en natuurwerkdagen. Natuurlijk bent u van harte welkom!

maandag 14 maart 19:30-21:30 uur Kunstgeschiedenis Romeinen Museum de Bevelanden donderdag 17 maart Dhr. G.J. Lepoeter over zijn laatste boek over Marinus de Broekert Bibliotheek Kapelle. Aanvang 19.30 uur, € 3,50. zaterdag 19 maart 09:00 uur Rode Kruis voorjaars wandeltocht maandag 21 maart 19:30-21:30 uur Kunstgeschiedenis Romeinen Museum de Bevelanden woensdag 23 maart Concert Balconyplayers De Vroone in Kapelle om 20.00 uur, € 6.50 incl. pauzedrankje vrijdag 25 maart 20:00 uur Voorjaarsconcert Het Zeeuws Orkest De Mythe vrijdag 25 maart 21:00 uur Live muziek Het Loze Vissertje zaterdag 26 maart 16:00 uur Radio 538 for Warchild Grote Markt Goes maandag 28 maart 19:30-21:30 uur Kunstgeschiedenis Romeinen Museum de Bevelanden

UITVAARTVERZORGING www.goespromotie.nl / www.kapelle.nl Peter Butler UITVAARTVERZORGING Peter Butler

Voor een

persoonlijkpersoonlijk e begeleiding bij uitvaart e Voor een

begeleiding bij uitvaart

Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle

Peter Butler v.o.f. Benonistraat 3 4421 Kapelle Rouwcentrum: Maalstede 1aDNKapelle tel. (0113) 340 381 fax (0113) 340 524 Peter Butler v.o.f.www.peterbutler.nl Benonistraat 3 4421 DN Kapelle email: pabutler@zeelandnet.nl tel. (0113) 340 381 fax (0113) 340 524 UITVAARTVERZORGING www.peterbutler.nl email: pabutler@zeelandnet.nl

Peter Butler

Voor een

persoonlijkOpe begeleiding bij uitvaart zoek naar een...

Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle Peter Butler v.o.f. Benonistraat 3 4421 DN Kapelle tel. (0113) 340 381 fax (0113) 340 524 www.peterbutler.nl email: pabutler@zeelandnet.nl

Krachtige website

vindbaar in de zoekmachine?

Maak kennis met onze verrassende aanpak! Recent opgeleverd: > Hoondert Rally Team www.hoondertrallyteam.nl

Ronald van der Hart

> Weststrate Industrieservice B.V. www.weststrateindustrieservice.nl

T 0113-313272 T 06-81101097 E info@rhmarketing.nl

> Stucadoorsbedrijf Zeeland www.stucadoorsbedrijfzeeland.nl

Contact

> Totaalbouw Zeeland B.V. www.totaalbouwzeeland.nl

www.rhmarketing.nl | hart voor uw zaak...


februari 2011 | De GanzenPen

Bedrijf

in

Beeld

11

(6)

Goede service, nette prijs. Dat is ons motto… Familie Pilaar

De naam Pilaar zal vele Zeeuwen bekend in de oren klinken. Het is een vertrouwde naam als het gaat om zaken die met bouwmaterialen te maken hebben. Vader Pilaar is gestart met de verkoop van bouwmaterialen onder de naam Pilaar bouwmaterialen, later Imabo Pilaar en thans Imabo LOGUS. Toen de zoons ook in de zaak kwamen is Glashandel Melieste gekocht van de familie Melieste. Zoon Marius is in de bouwmaterialen gebleven tot het bedrijf verkocht werd aan De Hoop Terneuzen en zoon Jan is verder gegaan met de glashandel. Inmiddels is de tweede generatie Pilaar ook actief in de glashandel. Jan’s zoon Michiel is al geruime tijd actief als verkoper en calculator en zal mogelijk op termijn de zaak overnemen van vader Jan.

schilders en interieurbedrijven. Een derde deel wordt meestal vanuit de uitgebreide showroom rechtstreeks aan de particulier verkocht.

Melieste nu

Energie besparen

Het team van de zeventien vakmensen van Glashandel Melieste staat onder leiding van Jan Pilaar en Michel Sinke. Op termijn zal Jan stoppen, wat niet mee zal vallen voor deze doorgewinterde zakenman. Jan: “Toen ik vijftig werd, dacht ik, ik ga nog acht jaar door. Nu, vijf jaar later, denk ik dat nog steeds. Het gaat erom dat je het naar je zin hebt. Ik heb een fijne band met mijn klanten, leveranciers en personeel. Ook al ben ik ‘de directeur’ we doen het met zijn allen.”

Glashandel Melieste is ook het juiste adres als het gaat om energiebesparende maatregelen. Isolatieglas met de laagste U-waarde, driedubbel isolatieglas en dun monumentenglas met goede isolerende eigenschappen zijn zomaar wat voorbeelden. Regelmatig worden de vakmensen geschoold om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en de subsidieregelingen. Glashandel Melieste heeft energie besparen en een goede omgang met het milieu hoog in het vaandel staan. Vandaar dat men ook Partner is geworden van het recent opgerichte samenwerkingsverband Meer Met Minder Zeeland.

Ongetwijfeld zult u de opvallende advertenties van Melieste herkennen. Jan zelf is het creatieve brein achter alle reclame-uitingen. Heel Zeeland kent inmiddels de ‘eigen‘ dame van Melieste die de aandacht moet trekken voor de glazen deuren. Zelfs de voetballers van Kloetinge (en hun tegenstanders) worden door de Melieste dame geïnspireerd. Melieste heeft namelijk een kleedkamer geadopteerd en voorzien van mooi beeldmateriaal. Glashandel Melieste is een fullservice glasbedrijf. Enkel- en dubbelglas, dun monumentenglas, glas in lood, glas met luxaflex ertussen, glazen deuren, keukenachterwanden en douchecabines op maat worden geleverd aan ca. 300 zakelijke klanten en tal van particulieren. Alles op glasgebied, zowel interieur als exterieur wordt geleverd en desgewenst ook gemonteerd door een team van eigen vakmensen. Het grootste deel van de werkzaamheden is gericht op de professionele bouw, aannemers,

Van laag tot hoog De brede spreiding in producten en doelgroepen is volgens Jan Pilaar de sleutel tot succes. “Wij zitten vanaf het laagste tot en met het allerhoogste segment. Met de crisis spelen de regionale economische trends een rol, maar Zeeland is altijd gematigd, zowel in de plus als in de min.” Ondanks de recessie wordt er door Melieste gewoon geïnvesteerd. Recent nog werd een aantal prachtig opgebouwde glaswagens geleverd door van Oeveren. De meest recente aanschaf betreft een computergestuurde CNCglasbewerkingsmachine. Hiermee worden door Melieste zelf glazen deuren, keukenachterwanden en dergelijke gemaakt. Een welkome aanvulling op het reeds bestaande machinepark. Hiermee wordt de levertijd sterk verkort en daarmee hebben ze een sterke troef in handen.

Sommigen hopen misschien nooit met een glashandel in aanraking te komen vanwege ruitbreuk door inbraak of een bal die door de ruit geschoten werd. Natuurlijk behoren deze werkzaamheden van oudsher ook bij een glashandel, echter in de loop der jaren is het assortiment gigantisch uitgebreid. Ik zou zeggen, loop eens binnen in de showroom en verwonder u over de mogelijkheden die glas u biedt. Zulke mooie producten kunnen er gemaakt worden, veelal in eigen beheer en alles naar wens van de klant en op maat gemaakt. U bent van harte welkom in de showroom aan de Livingstoneweg in Goes.

Glashandel Melieste Livingstoneweg 20 Goes www.meliesteglas.nl


12

De GanzenPen | februari 2011

Een goed adres is het halve werk Het stond al een tijdje in de planning, samen een lang weekend doorbrengen ergens op een rustige plek. Beiden hadden en hebben ze het erg druk met hun werk en tijd voor elkaar schiet er dan wel eens bij in. Dan is het plannen van zo’n weekend al een klus( je) op zich, want niet alleen moeten ze beiden onregelmatig werken, er komt ook nogal eens een spoedopdracht om de hoek kijken. Het bleek nog een hele puzzel te zijn, toch is het ze gelukt om iets te plannen in het buitenland. In combinatie met een opdracht voor haar in het buitenland, konden ze elkaar op de terugweg ergens ontmoeten en een dag later naar hun weekend adres afreizen. Zo moeilijk was dat eigenlijk ook allemaal weer niet en zij had alles piekfijn in de computer opgeslagen. Hij moest het alleen even uitprinten. Een kind kan de was doen nietwaar? Hoewel … Thuisgekomen van zijn werk had hij nog net tijd voor een kleine opfrissing en een snelle hap. Je kunt tenslotte een dame niet te lang laten wachten in den vreemde, zeker niet als het je eigen vrouw is. De koffer in de auto gelegd (of gegooid), de adressen van de printer gepakt en starten maar, nadat eerst het adres ingetoetst was in het GPS- systeem. Toch wel makkelijk zo’n juffrouw die je de weg wijst als je alleen in de auto zit. Zouden je gedachten per ongeluk eens afdwalen, roept ze dat je links- of rechtsaf moet, zodat je geen tijd verspeelt met omrijden door onoplettendheid. Met een tevreden glimlach op zijn gezicht belt hij haar na enkele uren met de mededeling, dat het systeem aangeeft dat het nog ongeveer 5 minuten is naar het hotel. Nauwelijks is de lijn verbroken of hij ontdekt dat hij op een industrieterrein rijdt en de alarmbel begint al te rinkelen. Een blik op zijn papieren bevestigt wat hij vermoedde, het hoteladres was doorgeseind op papier van de fabriek. Juist ja, in plaats van een hotel te vinden stond hij voor een fabriek. Gelukkig was de afstand van de fabriek naar het hotel niet te groot. Na het goede adres te hebben ingetoetst en zijn wederhelft te hebben ingelicht dat ze

www.desierspeld.nl

www.desierspeld.nl

• Singeren Lewenstein naaimachines * Singer‐ en Lewenstein naaimachines   • lockmachines * lockmachines   • reparatie van alle merken naai- en lockmachines! *reparatie van alle merken naai‐ en lockmachines !   • alle*alle soorten kleding reparaties   soorten kleding reparaties • fournituren en wol *fournituren en wol   • bij aanschaf nieuwe machine gratis instructie!   *bij aanschaf nieuwe machine gratis instructie!   *stomerij  • stomerij  

Keizerstraat 9 (hoek opril Beestenmarkt) Keizerstraat 9 (hoek opril Beestenmarkt)  4461 AN Goes (0113) 227982 4461 AN Goes   (0113) 227982   

niet ongerust moest worden, kwam hij een klein halfuur later op de plaats van bestemming. De volgende morgen werd het adres van het weekendhotel gecontroleerd, ingetoetst en op weg waren ze. Bij het hotel aangekomen was alles echter niet direct duidelijk bij de receptie, er was geen reservering op hun naam en er was ook geen kamer meer vrij. De juffrouw ging het uitzoeken en daar ze toch wel honger hadden gekregen van de reis, gingen ze alvast iets eten in het restaurant. De receptioniste zou het verder wel in orde maken. Tijdens de maaltijd kwam ze nog even vragen of hij misschien de bevestiging bij hem had. Ja hoor, die lag in de auto en hij zou het zo wel even ophalen. Ze gaf hem intussen de sleutel van een alsnog vrijgekomen kamer, zodat ze de maaltijd op dat kamernummer konden boeken en zich alvast konden installeren. Na het eten brachten ze de koffers naar de kamer en bij het naar buiten kijken viel het haar op dat er weinig te zien was van het meer. Het hotel had een naam waarin uitzicht op een meer was verwerkt. Terug bij de receptie aangekomen was er nog steeds geen duidelijkheid en de ene juffrouw kon er maar niet achterkomen waar het mis was gegaan. Toch eens even navragen bij een collega waarom er niets gereserveerd stond op naam van het echtpaar. Een betekenisvolle glimlach verscheen op het gezicht van haar collega terwijl ze met haar pen de naam van het hotel op de bevestiging aanwees. U raadt het al, het verkeerde hotel. De naam leek er wel op maar was toch net iets anders. Ze had er alle begrip voor, ook voor de rode oortjes van het jonge echtpaar en vroeg beleefd of ze een volgende keer wel de boeking zou mogen noteren. Natuurlijk werd dit positief beantwoord en snel vertrokken ze naar hun goede adres. De rest van het weekend is zonder misverstanden verlopen. Een trauma hebben ze er niet aan over gehouden, wel leuk om eens te vertellen op een verjaardag. 

UIT HET ARBEIDSPROCES GERAAKT?

Jan Roose

ATC Scheldestromen

Wij helpen je weer op weg en geven je de begeleiding die je nodig hebt.

Arbeidstrainingscentrum Kapelle

Kijk voor meer informatie op onze website of bel : 0113 - 34 10 95

Tel.: 0113 - 34 10 95 w w w. a t c s c h e l d e s t r o m e n . n l


februari 2011 | De GanzenPen

Joh n Brouwer

13

Lekker Lezen

Het wordt tijd dat we hier ook eens een boek voor de jeugd bespreken. Hoewel de belangstelling voor computers, I-pods en mobieltjes, de iconen van de welvaart, volgens Jan Terlouw - voor de jongste generatie op de eerste plaats staat, zie ik toch heel wat kinderen in de bibliotheken rondneuzen; een teken dat boeken altijd nodig zullen blijven. Laten we het hopen. ‘Zoektocht in Katoren’ opent de ogen van veel kinderen voor sociaal-maatschappelijke problemen. Dat klinkt misschien saai, maar dat is het zeker niet. Integendeel, het is een leuk en spannend verhaal. Het gaat over de jongen Koss, hoewel nog leerplichtig, toch geitenhoeder boven op een berg. De ambtenaren van de gemeente zitten ermee in hun maag en schuiven het dossier steeds opnieuw onder de stapel. Op een goede dag hoort Koss in een verlaten villa geluid. Het blijkt een oude vrouw te zijn, ontvlucht

uit het ziekenhuis, om hier, hoog op de berg, te sterven. Ze had er schoon genoeg van om als kind behandeld te worden. Vlak voor ze dood gaat, vertelt ze Koss over haar kind Robert, dat op driejarige

leeftijd is ontvoerd. Koss erft 3000 dukator en gaat daarmee op zoektocht en beleeft talloze avonturen in diverse steden in het land Katoren. Koss weet niet wat hij meemaakt als hij in de stad

ondersteboven wordt gereden door een fietser. ‘Heb je er iets aan overgehouden’, is de eerste vraag van de man. ‘Ga je me aansprakelijk stellen, ga je iets claimen’? ‘Welnee, ik heb alleen maar een schrammetje opgelopen en wat is claimen eigenlijk’, vraagt Koss. De man haalt opgelucht adem. Vervolgens probeert hij Koss te laten getuigen omdat zijn kind uitslag heeft van de berenklauw langs de kant van de weg. Dat wil hij claimen bij de gemeente. Koss trapt er niet in: ‘je kind heeft helemaal niets en is niet in de buurt geweest’. ‘Er zal vast wel ergens een rood pukkeltje te vinden zijn’, zegt de man, Koos in verbijstering achterlatend.

Hij logeert op een gegeven moment bij Remco. Diens ouders werken van vroeg tot laat, zelfs ook nog de zaterdagmorgen. ‘Zou Remco het fijner vinden, als u wat meer thuis was’, kan Koss niet nalaten te vragen, want gaande de reis wordt hij kritischer.

Kustlaboratorium naar Schouwen-Duiveland

Bij Cnocke staat een trein met wapens en munitie gereed voor export naar El-Ende. Hoe dat afloopt laten we onbesproken, maar feit is dat Koss zich vragen stelt als hij hoort dat er veel geld naar El-Ende gaat om de gewondenverzorging te betalen. In het stadje Meienzorg (!) maken de mensen zich verschrikkelijk druk over het tragische lot van slechts één hangbuikzwijntje, terwijl buiten de stad de bio-industrie duizenden varkens laat groeien in betonnen flats. Zo zit het boek vol met herkenbare zaken, van ambtenarengedoe met stempels en formulieren, tot de onbegrijpelijke rechtspraak. Duidelijk een auteur met politieke achtergrond, die met verhalen jonge mensen bewuster wil laten leven. Zoektocht in Katoren Auteur: Jan Terlouw Uitgever: Lemniscaat 211 pagina’s Prijs: € 7,50 ISBN 9789056379131

STICHTING

HET ZEEUWSE LANDSCHAP

Precies een jaar geleden ontving Stichting Het Zeeuwse Landschap 6,25 miljoen euro van de Nationale Postcodeloterij voor de realisatie van het project Kustlaboratorium. Dit proefproject beoogt de aanleg van een kustzone die klaar is voor de toekomst: een veilige kustzone waar duurzame aquacultuur samengaat met een ecologisch waardevol en aantrekkelijk landschap.

ecologisch en recreatief waardevolle omgeving. Ook de planologische inpassing is onderwerp van onderzoek; het constructieve overleg met de gemeente Schouwen-Duiveland zal worden voortgezet. Het Zeeuwse Landschap zal in dit kader een formeel principeverzoek indienen bij de gemeente. De realisatie van Kustlaboratorium zal in ieder geval onder de randvoorwaarden van de gemeente plaatsvinden.

Direct na de toekenning is er vooronderzoek gestart, en is er overleg geweest met gemeenten, provincie en diverse instellingen om een geschikte locatie voor het project te vinden. En die is nu gevonden westelijk van Burghsluis. Door een transactie met een melkveehouder, en door de bereidheid van de provincie om grond uit de provinciale grondruilbank te verkopen ten behoeve van het project, is direct achter de dijk een gebied van circa 45 hectare verworven. De melkveehouder wordt een betrokken buurman: er is met hem afgesproken dat hij kan worden ingeschakeld bij beheer van het nieuw in te richten landschap.

De vormgeving van de landschappelijke en recreatieve component zal in overleg met de directe omgeving plaatsvinden. De eerste contacten daarvoor zijn gelegd. Het aquacultuur deel bouwt voort op ervaringen uit lopende projecten en zal verder worden ontwikkeld in samenspraak met geïnteresseerde ondernemers. Voor onderzoek op dit gebied zijn in het kader van het Europese/Nederlandse programma OP-Zuid, dat gericht is op het ontwikkelen van economische innovaties, financiёle middelen verkregen die tezamen met middelen van de Nationale Postcodeloterij zullen worden ingezet.

De bedoeling is om de komende twee jaar gedetailleerd te onderzoeken hoe de inrichting van het gebied moet worden aangepakt om aquacultuur in het gebied tot een succes te maken op een manier die in harmonie is met een mooie,

Stichting Het Zeeuwse Landschap faciliteert de ontwikkeling van Kustlaboratorium omdat zij duurzame aquacultuur in een fraai landschap ziet als een passend en kansrijk perspectief voor de toekomst van Zeeland.


14

De GanzenPen | februari 2011

Partners in energiebesparing!

Nieuw samenwerkingsverband biedt toegevoegde waarde Meer Met Minder Zeeland, dat is de naam van het nieuwe samenwerkingsverband. Het initiatief is ontstaan door de toenemende vraag naar energiebesparende maatregelen door particulieren, bedrijven, instellingen en woningcorporaties. Roel Rommens van Bouwbedrijf Joziasse uit Vlissingen, de initiatiefnemer vertelt: “Ik ben op zoek gegaan naar een aantal partners die net als ons gespecialiseerd zijn in energiebesparende maatregelen. De keuze is gevallen op

Direct offerte aanvragen op www.meermetminderzeeland.nl

Ontdek wat u kunt besparen op uw energielasten! STERK IN ENERGIEBESPARENDE OPLOSSINGEN DOOR SAMENWERKEN! Bouwbedrijf Joziasse b.v.

nieuwbouw verbouw onderhoud

DE TOTAALINSTALLATEUR

Meer Met Minder Zeeland Industrieweg 5 | 4382 NA Vlissingen | T 0118-417873 | E info@meermetminderzeeland.nl

www.meermetminderzeeland.nl VOOR ENERGIEBESPARENDE TOTAALOPLOSSINGEN

…wij gaan een stap verder…

betrouwbare, bekende Zeeuwse bedrijven die net als ons voorloper zijn op dit gebied en er van overtuigd zijn dat we elkaar kunnen versterken door samen te werken. Er zijn zes partners die elk hun eigen specialisme hebben, hierdoor moeten alle disciplines binnen ons samenwerkingsverband uitgevoerd kunnen worden.” De partners werken al jaren samen bij traditionele bouw- en onderhoudsprojecten en zijn allen overtuigd van elkaars kwaliteiten en expertise. Alleen voor de energiebesparende maatregelen wordt er eenduidig naar buiten toe getreden, om de gezamenlijke professionaliteit op dit gebied te benadrukken. Iedere partner heeft zijn eigen specialisme, en als er meerdere disciplines op elkaar afgestemd moeten worden, zal Bouwbedrijf Joziasse de coördinatie hiervan op zich nemen. Buiten een aantal bouwgerelateerde partners wordt er ook samengewerkt met een onafhankelijke maatwerkadviseur en een financiële dienstverlener. Deze biedt speciaal voor energiebesparende maatregelen een aantrekkelijke hypotheek en diverse andere voordelen aan. Wat is precies mijn voordeel als klant van Meer Met Minder Zeeland? Roel Rommens: “Je bent verzekerd van goed advies, kennis van de subsidiemogelijkheden en van professionaliteit in communicatie en uitvoering. We bieden een totaalpakket aan van alle energiebesparende maatregelen. Buiten financieel voordeel zal er ook voordeel zijn doordat er één aanspreekpunt is en één gespecificeerde totaalofferte. De aangesloten partners zijn; Bouwbedrijf Joziasse, Glashandel Melieste, Installatiebedrijf Wisse, Minderenergie maatwerkadviseur, Van Doorn dakspecialist en H&G financieel adviesgroep.

www.meermetminderzeeland.nl Contactpersoon: Roel Rommens Industrieweg 5, 4382 NA Vlissingen, 0118-417873

Kom aqua-sporten bij Sportpunt Zeeland Bij Sportpunt Zeeland kunt u uitstekend aan uw conditie werken! Inspanning en ontspanning

• dameszwemmen • banen zwemmen • seniorenzwemmen

Aquafitness

Drukkerij BareM an

Axelsestraat 156 4537 AS Terneuzen t (0115) 61 30 72 f (0115) 61 48 86 W www.bareman.nl M info@bareman.nl

• aquarobics • aquafit • aquajoggen

Gratis parkeren Zwembadweg 3, Goes (in recreatiegebied de Hollandsche Hoeve) Tel. (0113) 23 33 88 | www.sportpuntzeeland.nl


Aan de Westerschelde

februari 2011 | De GanzenPen

15

Overblijfmoeder zijn, brigadieren, collecteren, coachen bij een sportclub, werken voor de Zonnebloem, taalles geven aan allochtonen, je inzetten voor Vluchtelingenwerk of actief zijn als kerkelijk vrijwilliger. Velen van u zullen zich in één of meerdere taken herkennen. Nederland drijft op vrijwilligers, kopt de Intermediair in januari. Maar, zo stelt de journalist tegelijk, voor hoe lang nog? Punt is namelijk dat vooral (actieve) werkende mensen vrijwilligerswerk doen. Uit onderzoek blijkt dat verhoudingsgewijs hoogopgeleiden meer doen dan laagopgeleiden (43 procent tegen 22 procent). Juist omdat de vrijwilligers een steeds drukkere levensstijl hebben gekregen, wringt het met de agenda’s. Die staan al overvol en toch word je gevraagd. “Joh, het kost je maar een uurtje, dat lukt je toch wel?” Terwijl de persoon in kwestie denkt: “ Hoe krijg ik het er in hemelsnaam allemaal tussen gepland?”. En zoals veel vrijwilligers weten, het blijft meestal niet bij één uurtje.

Naast alle werkenden vind ik dat ook vutters en gepensioneerden onmisbaar zijn in het vrijwilligerswerk. Ik ken heel wat mensen, die na een druk en werkzaam leven aangeven tijd te hebben om ‘iets’ te doen. Ze voelen zich nog te goed om al achter de bekende ‘geraniums’ te zitten. Een ondernemer, die juist zijn zaak heeft gesloten, is met een groep enthousiaste mensen beheerder van ons kerkgebouw. Door de week zijn daar genoeg activiteiten, waarbij zijn inzet meer dan gewenst is. En de 70+ dame die haar hele leven al bestuurswerk doet, is nog volop in de running. “Ik moet er niet aan denken niets meer om handen te hebben. Het geeft me afleiding en ik ontmoet steeds weer nieuwe mensen, heerlijk!” Onze eigen technische dienst van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen heeft een handige vutter die de vaste medewerker bijstaat. Samen vormen ze een ijzersterk duo, dat op al onze locaties de facilitaire zaken aanpakt. Het geeft wel aan dat vrijwilligers doeners zijn, die zich willen inzetten voor de samenleving. De ‘inactieven’ vinden het al gauw goed en ploffen op de bank. “Nee hoor, mij niet gezien, al die vergaderingen en dat gezeur…”

Als je graag en met volle overtuiging vrijwilligerswerk doet, is het goed iets te kiezen wat bij je past. Ik heb geen hekel aan vergaderen (mits het kort en bondig gebeurt!) en moet ook vanuit mijn werk veel notuleren. Ik kan me daar echt in vinden, dus zoek hierin vrijwilligerswerk. Wel denk ik dat het werk voor iedereen zinvol en terzake moet zijn. En niet tot eer en meerdere glorie van de vrijwilliger zelf. Zo hoorde ik in december een drukke moeder die zich al veel had ingezet voor school. Bij het helpen organiseren van een activiteit kreeg ze, onterecht bleek later, commentaar dat het zo niet moest. Er liep iemand rond met te veel geldingsdrang en ook dat komt helaas voor onder vrijwilligers. Het was voor haar de druppel. Ze had al met moeite tijd kunnen vrijmaken voor de klus. Thuis een drukke agenda en ook op het werk de nodige verplichtingen. School was een waardevolle vrijwilliger kwijt, terwijl dit door goed overleg en met tact voorkomen had kunnen worden. Een les voor al die organisaties, die drijven op vrijwilligers: koester en waardeer de inzet van mensen die belangeloos tijd voor jou inruimen. Voor nu en later! Loes Goossen

vormburo

koken baden wonen leven

APART en ARCO Vormburo hebben alle benodigde disciplines

Stanleyweg 2, Goes

voor een goed, tijdloos ontwerp in huis. Wanneer het aankomt

De Poel II

op luisteren en creatief meedenken, is kennis van zaken een vereiste. Daarbij is het aanbod aan adviezen en te gebruiken

tel 0113 - 24 66 22

materialen erg groot; natuursteen, hout, staal en de bijkomen-

info@apart-goes.nl

de creatieve bouwoplossingen en constructies. Wij zorgen voor tijdloze, dus duurzame oplossingen. Voor elk budget. Stap

Meer inspiratie op:

eens binnen of bel voor een afspraak.

www.apart-goes.nl

GP-06  
GP-06  
Advertisement