Page 1

De moraal van polyester

Verenigingsleven 5 belicht

Festival met 6 Goese deelnemer 9

De GanzenPen

kuilvoer. Madame Millotte dan. Ze zit in haar rolstoel dag in, dag uit Gratis huis-aan-huis magazine voor op dezelfde plek, en fungeert als de plaatselijke nieuwsbode. Jojo, de dorpsgek, in duwt zo nodig haar rolstoel. d. En Jean Perrin, e Saint Jean, zo genoemd omdat hij op de jg naamdag van heilige Jean is geboren, altijd bij bereid om een klusje te doen. Dat er ooit wel eens een l ‘affaire’ was met madame en Charbonnier, een verwelkte blonter, monsieur Brossard, dine met een ordinaire dochter, men ze hem, geniet hier Valentine, is hem vergeven. echtgenote van zijn Monsieur Deschamps de dorpse jonge Simonin, een gendarme; monsieur Bertrand, een ie heeft met zijn vader. achterop geraakte wijnverkoper en jn zoon veel te modern de oude Belpoix ( ze noemen hem allen en stinkend

dorpsnaam een beetje denk ik.

de generaal), spelen allemaal hun eigen rol in deze thriller.

de gemeenten Goes en Kapelle Een spannend verhaal met moord, brandstichting en politieke dorpsintriges, vertelt door een ‘immigrant’, een Duitse leraar die vanwege een ongelukkige liefdesaffaire met een leerlinge, door het schoolbestuur gedwongen werd voorgoed te verdwijnen naar zijn huisje in Frankrijk. Van daaruit schrijft hij haar brieven. Chantage, de oorlog, het verzet dat er niet was, want waarom zou je represailles en levens riskeren als je van de bezetters nauwelijks last hebt, de strijd tussen voor- en tegenstanders van een baggerconcessie in de rivier: allemaal ingrediënten voor een mooi verhaal.

Jaargang 1 • september 2010 • nummer 1

Eerste pennenvrucht

Lekker Lezen

4

Voor u ligt onze eerste pennenvrucht in de gemeenten Goes en Kapelle: het eerste nummer van De GanzenPen. Nu langzaamaan het werk- en schoolritme hervonden wordt, is het tijd voor dit nieuwe kleurrijke tijdschrift. Met ingang van dit eerste nummer zal De GanzenPen elke maand huis aan huis De inverborgen zowel geschiedenis de gemeente Goes als de van Courtillon gemeente Kapelle verspreid worden. Laten Auteur: Charles Lewinsky Uitgever: Signatuur we ons 288 even voorstellen. pagina’s met leeslint Prijs: € 19,95 ISBN 978 90 5672 321 7

Het idee

’Bromsnor’ in Kattendijke

12

De GanzenPen is ontstaan naar analogie van De Vliegende Hollander, het tijdschrift dat eveneens maandelijks huis aan huis verspreid wordt, maar dan in de gemeente Terneuzen. Dit laatste tijdschrift bestaat al bijna 5,5 jaar en heeft inmiddels een grote bekendheid opgebouwd, een positieve bekendheid wel te verstaan. Door het succes van De Vliegende Hollander kwam uitgever U&R Producties op het idee om in de gemeenten Goes en Kapelle een vergelijkbaar blad op te richten. Dit is De GanzenPen geworden.

De uitwerking

De Oude Doos 6

Het concept van De GanzenPen is dus hetzelfde als dat van De Vliegende Hollander, maar de inhoud is uiteraard toegesneden op deze regio. Met De GanzenPen willen wij u als lezer zeer uiteenlopende artikelen op een positieve, soms prikkelende, manier

onder de aandacht brengen. Veel waarde hechten wij aan een persoonlijk, informeel tintje en de juiste verhouding tussen advertenties en prettig te lezen artikelen. Ons devies is: van de inwoners voor de inwoners van de gemeenten Goes en Kapelle.

Jaargang 6 nummer 71 30 augustu s 2010

5

19

Persoonlijk Bekeken

K or em an

Leonie Berden goud en zilve r na hersenbloeding

interieu

r

Winke lcentru m Zuidpo lder Terneu www.k orema zen ninteri eur.nl

® Kunsten a

ars in A c(k)tie

Ze nemen een prominen Terneuzen. te Als je er langs plaats in: de stuk voor stuk beeld geho loopt, vraag bijzondere uwen word je je af hoe beelden langs t. Ook tijde de beeldhouw 2010) op 4 ns de kuns de Scheldebo septe er op zijn thappening ulevard in of haar idee Beeldenroute mber geven beeldhouw A.K.T.I.E . gekomen is 2010 en besta ers e / en hoe zo’n grote versc at uit een kuns zelf het antwoord. A.K. 10 (Actuele kunst Tern heidenheid euzen In Expo tmarkt op T.I.E / 10 aan kunstvorm het Veer plein is de feestelijk sitie en geëx pose in Terneuze De kunstmar e afsluiting erd n waar van kt zal worden. 11.00 tot 17.00 van de Stichting Cent is een initiatief van uur een rum Managem Terneuzen. ent ‘Er zestien profe komen ongeveer Naast de visue tig amateur-k ssionele en twinle kunsten er ook veel zal unste naars te medewerk ster ’, vertelt dichters Thom horen zijn. De Lekker Leze enthousiast. Jeanine Rethans as Rubico n Jorien Brug ‘Zij zullen en man laten zien: van alles drachten houd s zullen voorvan fieken, oliev sculpturen, graMoi, le voisi en en de band aquarellen erfschilderijen en van indiepop, n zal een mix tot juwelen, kledi keramiek, zilveren try ten geho folk en counng van re brengen. vilt, jes en fietsz Brug mans adels…’ Ieder hoedheeft overigensJorien nemer krijg e deeleen aandeel t een ook in de acht tente plekje in een van van A.K.T.I.E de organisatie n op het Veer ‘Met kostb plein. tal profession . / 10. Een aanaar buiten staan werk wil je niet mummies loodste zij ele kunstenaars uit die tijd, als het mind zijn ‘ingepak Bijbel komen naar de kuns weer is en op t’ met het er we fijnste linnen Stratigatna markt. mooiste gewaden ook regelma deze manier goed tdat men kan linnen tegen. am Zo lezen krijgt, gemaakt bedenken.ekers kunn verkvan Vanuit het In de er we dat Jozef bezo laar linnen. begin van d rustig van genie en van de farao de jaartellin meesters waren de g is bekend in het maken ten.’ dat kende voor die van linnen Jeanine Reth hen kleding. Spinnen ‘woeste en wilde’ vellen verwisse geen geheimen. Bij Germanen ans is zelf en weven ons duurde lden voor linnen van vlaslint benie het toch wat ook tot linnen uwd laap Winter en wol. naar de langer voor Uit oude domeinr we de dierenkuns we ekeningen tmarkt. ‘Wat ik sme ken rond 1295, is af te leiden vlaslinnen dat er in onze bijvo werd geteeld van zeer hoge orbe streek, en soms ook eld bij fietszadelkunst eind dertiend kwaliteit was, en Leuven. e eeuw, werd het grotende geweven. Hoewel Deze steden het hier geteelde zo els verhand grensstreek kenden toen len, weet ik voor moet stelwas dat veel al een grootsch eld naar Kortrijk, Brussel, vlas minder. Ze het dan ook alige vlasnijv Gent hielden zich mee gezegd. juist zo leuk. nog niet. Dat is erheid. Hier er in de winter in de mee bezig, Eeuwen later, maar daar we spreken ten van Jorie Met de gedichwas industriële over circa 1900, revolutie had Zeile n Brug man in België n in was dit beeld nog maar omwenteling. ik bekend, en Frankrij s ben Fran Allerlei processe nauwelijks krijk k bij de kwaliteit van anders. De daar n waren daar gemecha vlasnijverheid gezorgd het linnen, uit. Die van zie ik echt naar maar de toon alleen vlas niseerd, soms voor een geteeld, maar was daar gezet. zeer ten koste zijn Thom nog voornamelijk ook bewerkt In van as onbe Zeeuws de Rubico thuis werd . Alles was -Vlaanderen kend voor mij. gedaan. Die niet genoeg nog zwaar werd niet markt kan ik mensen werkten hadden om en vuil handwe aan België. De zó hard, dat mijn wereld Op zo’n kunstrk, wat Belgen hadden het werk te blijven. ze aan Veel vlas len wij ook liep er grotende een geweldi werd daarom hun eigen vlas g vlasarea els middend voor andere vegroten. Dat wilingevoerd al van Kortrijk die streek oor en werd enorm stonk, bezo make tot St. Niklaas. vanuit gebruikt voor ekers n.’ deerde de www.slaapk mogelijk De Leie het roten van grote textielba De komst, het vlas. Dat ennerradem ronnen niet. net voor

Weet u wat over YA-bo ze bedoelen als het eken gaat? Straatna gezegd had menHet is natuurl Eerlijk houden de ijk ik er nog geschied logischenis boeken voorna is er een gehoord. nooitzelf), dat levend. deze woonwijkje van Opto‘de’ Koewac melijk en latere generati waargeschr worden Vooral voor de straatnam even en you’. Met eenhtbeetje (zo noemen es, aan de ontleend zijn hebben ze hun dorp tijden dat liefhebbers jongere boeken-epicentrumdoor de meeste aan vlas.Engels van jonge Koewacht, de is het goed Dat herinner geeft. Als n van jullie samen met tot zeer vlasnijverheid was. er tegenw t ons, het nodig geen St. Jansteen jonGouden oordig voor te weten dat tijden is, vecht , het Nederlavoor die moeite ge auteurs zogenaamde waren hen ze twee als , dus is nds . dat, als het een tijgerin Young Adult Werken inMense De rode ging over zo’n titel het vlas bestaan. . draad is n diewas rond geld, dat werd boeken ook Een waar alle bewerki volwassen 1900 zeer den. Dat geen bezwaa verdiend voeling ngen overgewaaid nieuwe trend, worzwaar gaat met heb- voornam waar men ben zijn er stomm niet vanzelf, ook elijk met mankracen stoffig, zeker in denk ik. hardr,werken. Of het hier uit New York toenmet veel Zeeuws -Vlaand al erikken ht verder was in sprake vantaal al de van die denken eren,wel. Ja, weet ik niet, Terneuzen al zover met mechani gebeurden, in tegenste eenenvlasindu het we lling sche processe strie, terwijl heen, volwas kunnen er niet Zelf koos tot België, steden zie maar in de grotegezinis,van tijdper het bij ons jong tot n. Daar k van omsen worden oud werd was ik je in de voornamelijk gewikk 625 vlasbedr ingezet. Zelfs boekenwinkel de ijfjes. voor het in zekere is een inspeciale jong volzin eld en soms kasten gevuld in 1952 kenden huisnijverheid Dat zegt iets s Genoem boek metwas. Hetproces voor jong over de kleinsch hele . Het is geen ook een pijnlijk we hier onder d wassen jaar was en een de volwassenen.met titels aligheid. indrukwekke topjaar, zowel Scheldedenog fl. 3,- per anno eenmalige intrigede dus tussen 2010. De leeftijd kg betreft rende wat producti n15 (vier keer opeenstapelin belevenis, maar e (11.397 ton titel graag leest, en 25 jaar. Als KoewachtUiteraa de prijs van een rd nauweli vlaslint), ‘Het g van allerlei je 1939). Toch trek je je jks gen. als iets wat hoeven prachtig midden Een niets van over, hier natuurl is er nu behalve dan we van prijs van doolhof waarin ervarinaan. ijk gezicht, de vele hectares van dedevlasnijv jongeren,vooral dankzij het je je weg Inmiddels vlas in deze wereld’.erheidmoet rondvinden. bedrijf van met (bloeien regio zijn Van der Bilt bijna als sterk stimulee In Axel d) vlas.Nu heb ik wel deze boeken er tientallen van rt. Een Er uit eens wordt nu zelfs Vlas is één Sluiskil, die de gedach onze jeugd interne denken de markt. De op de Nederlandse der tters veel meer te dat alleroudste met volwas van jongere vlas geteeld ze teelt geleden al bekende cultuurg geen sen boekenwurme gebore dat zij dan kunnen zich eenn,hoogstaa dat vroeger. enkele moeite heeft, worden niet ewassen. De n nde vlascultu hun asserti te vertelle Egyptenaren zijn, maar Of de bibliot dus uitleven. gelet op ur, voornam viteit en n elijk gesituee dit hadden 5000 maar dat er op deze nieuwe heek meedoet met jaarveel daarva onbezorgdheid, rd in boek de n Van YouTube binnen borrelt is buitenkant. onderzocht. trend, heb ik niet speelt inNijldelta . De de en bruist daarover nodige In novem Duitsland het en gaat dit ber boek. We toegeven: filmpjes YA-literatuur wordt zelfs de eerste en tekent moeten er komt zijn te vinden heel prijs uitgere voor je je boeken. bestaat uit de tegenover deze plekje gevondwat kijken ikt, die Probeer zowel een John Green tussen ouderw het boek en hebt. publieksprijs. stelling jury- en met ‘Het een etse degelij We zijn Het midde (dikwijls Steven Herrickgrote misschien’ kheid benieuwd. gemee n van of n en geniep , de auteur de werel Auteur: een ‘losban things your d Andre ig) met dige’ alleens parents will van ‘Ten Uitgever:Lem as Steinhöfel moeder taande never say die haar tweeling, 399 pagina niscaat Dianne, Phil en een uiterst ’s Prijs: € vrije opvoed 14,50 ing ISBN 90 5637 725 6

Aan de Westersc held

p4

p8

p7

p23

het in de Eerste Wereldo genoemde streken, bracht orlog, inzichten, de grote ommeke van vele Belgisch e vluchtelingen begon toen voor de vlassers er. Door hun nieuwe overigens, uit bovenmet vallen technieken in Zeeuws en opstaan, en moderne -Vlaanderen maar goed re de ‘gouden • zestig jaar ACCOUN eeuw’ geduurd heeft. die TANCY

De naam

Online came rabeveiligin via je pc en mobiel g www.neder design.nl

akers.nl

OP RU IM IN

• ONLINE voor BOEKHO • BcompleteUDEN administr atieve • SALARISA le diens DMINISTtverl RATIES • FISCAAL - EN BEDRIJF ening

ELASTINGEN © john brouwer en fisca

• PENSIOEN ADVIES

• AccountA ncy SECONO MISCH ADVIES • Online bOekhO • belasting en • salarisad

uden

Oostelijk Bolwerk ministraties Telefoon (0115) 9, 4531 GP TERNE • Fiscaal- UZEN en bedrijFs www.mdhameli 61 83 88 Telefoon Fax (0115) (0115)61 nk.nl E-mail: 6135 83 88 Fax (0115) 61 ecOnOmisch info@mdhameli 93 35 93 advies nk.nl

• PensiOen advies

G

OP

Diverse toon =O zaalmodell P matrassen en, en dekbed opr uiming overtrekken voo r sprijzen E K E WEE LAA TSTTST LAA

WEG = WEG

Omdat Goes bekend staat als de Ganzenstad, lag het voor de hand om de naam van dit tijdschrift daarop aan te laten sluiten, hoewel we willen benadrukken dat De GanzenPen voor alle kernen en buitengebieden van de gemeenten Goes en Kapelle bestemd is. SL A APK

Noordstraat

ENN

7-13, 4531 E R R A D E M AKERS GA Terneuze n - Tel. 0115-61 3130

De link met schrijvende media is snel gelegd met deze naam. Geschiedenis speelt een belangrijke rol in ons tijdschrift, maar we staan met beide benen in het heden en kijken voortdurend naar de toekomst. Vandaar het woordje ‘pen’ in onze naam, in plaats van ‘veer’. Overigens is juist de pen het onderdeel van de ganzenveer waarmee geschreven kan worden. Wij hopen dat u net zo zult genieten van De GanzenPen als wij! 

Het team van De GanzenPen

Roeland Interieur

P a s t e u r s t r a a t 2 G O E S Te l . 0 1 1 3 - 2 2 0 0 8 0

V E R F • B E H A N G • L A M I N A AT • PA R K E T TA P I J T • V I N Y L • B I N N E N Z O N W E R I N G Hutjens.indd 1

PRIJS VERGELIJKEN = KOPEN BIJ ONS!

w w w . r o e l a n d - i n t e r i e u r. n l

04-09-2009 17:1


2

De GanzenPen | september 2010

Over hanenpoten en ganzenpennen

“Weledelgeleerde heer” en “In afwachting van uw antwoord verblijf ik”: in grote schuine krulletters staat het er. Voor mijn werk blader ik door enkele oude dossiers uit een tijdperk waarin men kopieerde met behulp van carbonpapier. Een paar zorgvuldige handgeschreven brieven in plechtige taal horen daar ook bij. Een feest was het vroeger wanneer er weer een brief van mijn vriendin op de deurmat viel. Wat voor briefpapier had ze nu weer gebruikt? Met beertjes of met abstracte figuren? En zal ik mijn antwoord op het nieuwe Suske en Wiskepapier schrijven of zal ik toch nog een velletje van het oude bloemetjespapier gebruiken? En mijn grote zus die een jaar in Indonesië zat, schreef ons veel te weinig naar mijn smaak, maar áls ze schreef, zaten we als gezin wel een uur gezellig bij elkaar te luisteren naar de (voorgelezen) inhoud van vijf of zes dunne, dicht beschreven lichtblauwe velletjes (op de envelop een fascinerende sticker met een vliegtuig erop!). Later verdunde ik de inkt uit de inktpatronen voor mijn inktpen met water en deed de waterachtige blauwe vloeistof in een potje. Aan de pen van een ganzenveer sneed ik dan een puntje en schrijven maar! Met een beetje parfum erbij had ik zelfs een geurende brief. Weliswaar stonden er grote hanenpoten op het papier, omdat ik met mijn provisorisch aangepaste ganzenveer niet klein kon schrijven, en moest ik de veer wel heel vaak in de waterige inkt dopen om de letters duidelijk te houden, maar dat mocht de pret niet drukken. In de PZC (zaterdag 28 augustus, pag. 10 en 11) stonden een paar artikelen over de techniek van het schrijven. Hoe moesten kinderen netjes schrijven door de tijd heen? Met dikke en dunne lijnen binnen één letter (met een kroontjespen), schuin en sierlijk, aan elkaar of los? Vroeger was het schrijven

aan vaste regels gebonden en was er geen aandacht voor een eigen stijl, terwijl de laatste jaren tegen kinderen in de hoogste basisschoolgroepen gezegd wordt dat hun handschrift vooral ‘te lezen’ hoort te zijn. Onder meisjes schijnt er een druk te bestaan om een ‘meisjeshandschrift’ te ontwikkelen en onder jongens klinkt het vaak dat schrijven niet belangrijk is, met een slordig handschrift tot gevolg. En veel computergebruik bevordert de techniek van het schrijven nu ook niet bepaald.

WWW.PIETERSE-WONEN.NL

Stijlvol slapen

Noord. Achterweg 58-79A - 4424 EG Wemeldinge Tel. 0113 - 621296 Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Alle aanbiedingen ook te zien op www.pieterse-wonen.nl

Door al het schrijfwerk op school en niet in de laatste plaats door alle brieven op prachtig versierd schrijfpapier ontwikkelde ik een handschrift waar ik stiekem wel trots op was. Mijn broers schreven namelijk heel netjes (en als nakomertje keek ik nogal tegen hen op) en zo wilde ik ook schrijven. Als een van de weinige meisjes schreef ik dus, ook na de basisschool, ‘nog steeds’ aan elkaar en vrij klein, terwijl anderen inderdaad, overigens vrij goed leesbare, meisjeshandschriften hadden ontwikkeld (met grote losse letters en een open rondje op de “i” en dergelijke). Het schrijfonderwijs laat duidelijk te wensen over, gezien veel slordige handschriften, zo bleek uit de artikelen in de PZC. Van de weeromstuit schijnen fabrikanten al na te denken over het juiste schrijfgerei waarmee kinderen netjes kunnen leren schrijven. Is dat een potlood, balpen, inktpen of zelfs kroontjespen? De inkt mag niet vlekken, de pen moet goed en comfortabel vast te houden zijn, enz. Misschien moeten ze het eens proberen met een ganzenpen (maar dan niet zo provisorisch als die van mij destijds). En ik neem me nu al voor mijn dochter Adriënne (nu 5,5 maand oud) als ze oud genoeg is met een vriendinnetje te laten schrijven. Misschien heb ik mijn briefpapier van Suske en Wiske nog wel ergens liggen. Dan ontwikkelt ze vast een mooi handschrift en wat meer is: het is zo leuk om een envelop nieuwsgierig open te scheuren en er een vrolijke handgeschreven brief uit te vissen!

Aukje-Tjitske Dieleman – Semper Scribo

Op- of aanmerkingen

Na het verschijnen van deze eerste editie van De GanzenPen zijn wij erg benieuwd naar uw reacties. Op- of aanmerkingen zijn van harte welkom op info@semperscribo.nl of per post bij Drukkerij Bareman. Samen met u willen wij een magazine samenstellen dat het lezen waard is.

COLOFON De GanzenPen is een uitgave van U&R Producties.

Vormgeving en druk:

Bareman Grafische Bedrijven en U&R Producties ) (onderdeel van de Axelsestraat 156, 4537 AS Terneuzen 0115-613072

Eindredactie:

Semper Scribo Tekst- en Redactiebureau, AukjeTjitske Dieleman-Hovinga, info@semperscribo.nl

Advertentie-acquisitie:

Drukkerij Bareman, 06-53400227 Aanlevering advertenties: dtp@bareman.nl Inlevering kopij vóór 24e van de maand voorafgaand aan de verschijningsdatum. © 2010 Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotocopie, film of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Druk- en zetfouten voorbehouden.


september 2010 | De GanzenPen

Zonder afspraak naar de kapper! Vanaf 1 juli kunt u iedere zaterdag tussen 8.00 en 12.00 uur en op dinsdag tussen 8.30 en 16.00 uur zonder afspraak in onze kapsalon behandeld worden. Zowel dames, heren en kinderen Uw korting zijn welkom. in de Wegens groot succes helaas

u bent toch verzekerd om uw vingers juist niet te branden? Een verzekering is pas een verzekering als u zich er vrij bij voelt. Vrij om vol vuur en toewijding gepassioneerd te ondernemen. Driekleur Verzekeringen brengt balans. Door professioneel advies te geven, met onafhankelijke specialisten, speciaal voor ondernemende mensen. Wilt u eens van gedachten wisselen over evenwichtig ondernemen? Bel vandaag nog: 0113 215665.

vol=vol.

schoonheidssalon

Andere dagen uitsluitend op afspraak.

Alleen op gelaatsbehandelingen Niet i.c.m. andere acties

€ 5,00

Goes • Zierikzee • Terneuzen • Middelburg

Er gebeuren rare dingen In de maand augustus staan we astronomisch onder het sterrenbeeld Hond. Het zou eigenlijk niet meer gezegd hoeven te worden. Je kijkt naar buiten: onbestendig weer. Men heeft last van drukkend of zoals men hier zegt doef of benauwend weer. Je bent moe van niets, het duizelt je op de gekste momenten.

Bij de formule 1-races rolden de wielen door de pitstraat voordat de auto daar was gearriveerd; de laatste meters werden dus op drie wielen gereden. Gelukkig raakte er niemand gewond; de gekste dingen gebeuren. Het lijkt alsof men er niet helemaal ‘bij’ is. De vogels trouwens ook niet. Op één dag hadden wij drie dode vogels in de tuin. Waar ze aan bezweken waren, was niet te achterhalen. Wel was duidelijk dat ze een lekker hapje waren voor andere dierlijke bewoners van de omgeving. Voordat wij ze een eerbiedwaardige plaats in de tuin hadden kunnen geven, waren ze al verdwenen. Van hen restten alleen wat veren of een stukje vacht. De natuur is ook wreed aan de andere kant van de wereld. Niets nieuws onder de zon, zou je zeggen. Het gebeurt vaker, maar de meest ingrijpende dingen gebeuren en nog wel tegelijkertijd, zo lijkt het. Neem nou Duisburg, van dance parade werd het een treurmars. Of het nou zo verstandig is om naar

zo’n megalomane bijeenkomst te gaan is aan iedereen die er toe besluit. Enig risico is volgens mij wel voor eigen rekening. Als je de mensenmassa ziet deinen op de muziek (zal ik maar zeggen) denk ik altijd: waar zijn de sanitaire voorzieningen? Het ziet er voor mij uit als een primitief feest, maar misschien is dat ook wel heel primitief gedacht? Ik zal het wel nooit ervaren (gelukkig). En dan de vliegtuigen die als broodjes uit de lucht vallen. Tijdens het landen gaat het mis om een of andere reden. Hugo Claus schreef De Hondsdagen; een en al problemen in dat boek. Of hij ook onder invloed was van dit sterrenbeeld zal ik later aan hem vragen. Als er een wezen is die geen last heeft van het sterrenbeeld Hond is dat onze harige viervoetige huisgenoot. Hij wordt dan ook door ons voorzien van voer voor zeer oude levensgenieters, hij vangt af en toe een vogeltje, vecht met indringers van buiten zijn territorium, klimt in bomen, ruikt goed, ziet goed, hoort goed en is al 26 jaar oud. Overigens is onze kat eigenlijk 26 x 7 jaar oud, zonder gebreken. Die heeft dus ook geen last van de Hondsdagen.

Onze openingstijden: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

13.00 - 17.30 uur 8.30 - 17.30 uur 8.30 - 17.30 uur 9.00 - 21.00 uur 8.00 - 18.00 uur 8.00 - 12.30 uur

Gratis shampoo

t.w.v. € 8,95 Bij knippen en kleuren In de kapsalon Niet i.c.m. andere acties

Jachthuisstraat 5 - Kloetinge 0113-222704 www.dopknapperie.nl

Verouderde vloeren

Ik denk dat ik als avondeten maar een blikje van zijn kattenvoer opentrek. 

Emmy ter Stege

die doet het

Elektro o Lamper

Weststraat 13 - 4421 AC Kapelle - Tel: (0113) 34 30 55 www.elektrolamper.nl

www.dejongeparket.nl

3


4

De GanzenPen | september 2010

Een onderhoudsabonnement van

Damesmode en diverse accessoires

UNIPLAN

W W W.YO S H J I . N L

Uw pand geschilderd voor een vast bedrag per maand!

Wilhelminastraat 33 - 4424 BB Wemeldinge - 0113-621319

watertechniek

schildersbedrijf

elektrotechniek

Meeuwse Handelsonderneming bv is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige producten en diensten voor de water-, elektro,

A.v.d.VELDE

en agritechniek. Een brede kennis en ervaring binnen de verschillende werkgebieden zorgen voor hoge kwaliteit en een gewenst eindresultaat.

www.avdvelde.nl 0113 220723

Albert Plesmanweg 6 - Goes - Tel. 0113-212620 www.meeuwse-goes.com - info@meeuwse-goes.com

Lekker Lezen Meeuwsen HO advertentie.indd 1

Joh n Brouwer

Vanaf de eerste pagina worden we meegevoerd, zo’n 1000 passen lang, groter is het niet, door Courtillon, een typisch Frans dorpje in de ‘middle of nowhere’ van het Franse platteland. De sfeer is direct herkenbaar, zeker als u daar wel eens vertoeft voor een vakantie. Stille slaperige dorpjes, altijd met hun eigen oorlogsmonument, een kerk en natuurlijk zonder boulanger en charcuterie, een bakker en een slager, want daarvoor gaan de Fransen tegenwoordig naar de hypermarche, een trend die je ook bij ons tegenkomt. Het is allemaal zo treffend geschreven, dat je verbaasd bent, als je er achter komt dat het hele dorp Courtillon niet bestaat, althans ik heb het in de Michelin nergens gevonden. Pure fictie dus. Of toch niet, want Charles Lewinsky heeft zelf een huis in zo’n Frans dorpje, waar hij regelmatig verblijft. Waarschijnlijk heeft die omgeving hem geïnspireerd. Om geen last te krijgen van ‘bedevaartgangers’

WELKOM

heeft hij de dorpsnaam een beetje aangepast, denk ik. Overigens zoek ik dikwijls de locaties die in boeken worden vermeld. Vooral als je zelf in zo’n streek bent geweest, krijg je nog meer gevoel en herkenning bij een verhaal.

Courtillon, een dorp vol met ‘fraaie’ karakters. Een Parijse rechter, monsieur Brossard, le juge noemen ze hem, geniet hier samen met echtgenote van zijn pensioen. De jonge Simonin, een boer die ruzie heeft met zijn vader. Die vindt zijn zoon veel te modern met grote stallen en stinkend

*schitterende multiplanken *gerookte vloeren

*schitterende multiplanken

*verouderde vloeren tot 30 cm breed

*gerookte vloeren

*gerookte vloeren

*verouderde vloeren tot 30 cm breed *gerookte vloeren *quick-step laminaat *pvc-vloeren *vinyl vloeren *traprenovatie *parket voor buiten *22 jaar ervaring

zeeland parket Open t/m vr 13.00-17.30 Schouwersweg 19,wo Heinkenszand. Zaterdags 10.00 tot 16.00 T 0113252622, www.zeelandparket.nl

*quick-step laminaat *schitterende multiplanken

*pvc-vloeren ren vloeren loevloeren etv*vinyl Park*gerookte 2 *traprenovatie !vloeren tot 30 cm breed /m 5 4,9 reparaties, € 3*schuren, aanheling vanaf*verouderde

*schuren, reparaties, aanheling

Open wo t/m vr 13.00-17.30 Zaterdags 10.00 tot 16.00

kuilvoer. Madame Millotte dan. Ze zit in haar rolstoel dag in, dag uit op dezelfde plek, en fungeert als de plaatselijke nieuwsbode. Jojo, de dorpsgek, duwt zo nodig haar rolstoel. En Jean Perrin, Saint Jean, zo genoemd omdat hij op de naamdag van heilige Jean is geboren, altijd bereid om een klusje te doen. Dat er ooit wel eens een ‘affaire’ was met madame Charbonnier, een verwelkte blondine met een ordinaire dochter, Valentine, is hem vergeven. Monsieur Deschamps de dorpsgendarme; monsieur Bertrand, een achterop geraakte wijnverkoper en de oude Belpoix ( ze noemen hem

IN ONZE NIEUWE SHOWROOM! WELKOM IN ONZE NIEUWE SHOWROOM!

Doe nu Uw voordeel! WELKOM IN ONZE NIEUWE SHOWROOM! 10% korting op multiplanken. Doe nu Uw voordeel! Gratis standaard ondervloer bij laminaat. Doe nu Uwkorting voordeel! 10% op multiplanken. 10% korting op multiplanken. Gratis standaard ondervloer bij laminaat. Gratis standaard ondervloer bij laminaat.

zeeland parket

agritechniek

*parket voor buiten *gerookte vloeren *22 jaar ervaring

*quick-step laminaat *pvc-vloeren

Schouwersweg 19, Heinkenszand. T 0113252622, www.zeelandparket.nl

*vinyl vloeren

*traprenovatie

26-04-2010 10:45:52

de generaal), spelen allemaal hun eigen rol in deze thriller. Een spannend verhaal met moord, brandstichting en politieke dorpsintriges, vertelt door een ‘immigrant’, een Duitse leraar die vanwege een ongelukkige liefdesaffaire met een leerlinge, door het schoolbestuur gedwongen werd voorgoed te verdwijnen naar zijn huisje in Frankrijk. Van daaruit schrijft hij haar brieven. Chantage, de oorlog, het verzet dat er niet was, want waarom zou je represailles en levens riskeren als je van de bezetters nauwelijks last hebt, de strijd tussen voor- en tegenstanders van een baggerconcessie in de rivier: allemaal ingrediënten voor een mooi verhaal.

De verborgen geschiedenis van Courtillon Auteur: Charles Lewinsky Uitgever: Signatuur 288 pagina’s met leeslint Prijs: € 19,95 ISBN 978 90 5672 321 7


september 2010 | De GanzenPen

Science Fiction is about the probability of the future, Fantasy is about the magic of the past.

Science Fiction, Fantasy en Horror Boeken, Sieraden, Action-Figures en kunst

Voorstad 5, 4461 KK Goes, 0113 769 023

Maandag gesloten Dinsdag tm vrijdag: Zaterdag: Lunch pauze: Donderdag koopavond:

10:00 - 17:30 uur 10:00 - 17:00 uur 12:30 - 13:30 uur 18.30 - 21.00 uur

www.rocketsanddragons.nl info@rocketsanddragons.nl

kookmagazijn Passieux & zeeland taart zoeken:

Versierder van 2010 de

ee doe m d aan é Iee c o R At d t R A tA n r i j d va wedst d !!! zeelan

in sc h r ij v e n m e e r in Fo &

in ta a r t v o r

.. .

m .n l

ta a r t en g e v e il w o r d e n d z e e u w t.b .v. s goe d doel!

a= them d n zeela de hooFdsPonsors:

luid communiceerluid.nl

reisbureau rené

LA-MARAVILLA.NL

de goede doelen:

leonardostichting zeeland

voedselbank walcheren

5

De moraal van polyester Een schemerlamp met als standaard een man wiens ingewanden uit zijn buik exploderen. Een ‘alcoholater’, een enorme rode tank op een stellage, met onder iedere klep een keurige aanduiding: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Een soort tuinhuisje in de vorm van een vrouwelijke, in bikini gehulde romp met geamputeerde armen en benen. Op nauwelijks een uur reizen van Zeeland was deze zomer een versie van de hel geïnstalleerd die vermakelijke aspecten bood. Aspecten die de ‘horror’ neutraliseerden, zoals in het ouderwetse spookhuis op de kermis. Kunstenaarscollectief Atelier Van Lieshout toonde in de Onderzeebootloods in de haven van Rotterdam (RDM Campus), een dependance van Museum Boijmans van Beuningen, de expositie Infernopolis. Deze (nog te zien tot en met 26 september) bestaat uit twee zaalvullende installaties en een ‘woud van sculpturen’. De hoofdrol wordt vervuld door medische instrumenten, slangen en vacuümpompen, silo’s, sorteerbakken, schedels, skeletten, enzovoort. ‘Ik vind het niet eng!’ roept een roodharig jongetje dat met zijn vader door de loods doolt. Toen de niets aan de verbeelding overlatende middeleeuwse schilderingen van de hel uit de mode raakten, bleef onze belangstelling voor de aloude gruwelthematiek bestaan. In de jongste eeuw heeft de massaproductie van pulplectuur en de introductie van nieuwe media ons verblijd met een eindeloze stroom griezel en horror. Maar dat alles behoort tot de vulgaire wereld van het amusement. Wat beoogt het in de culturele voorhoede opererende Atelier Van Lieshout met zijn voornamelijk in hygiënische kunststof uitgevoerde gruwelen? Infernopolis ontvouwt een parallelle wereld ‘waarin morele en ethische vraagstukken vanuit een andere invalshoek worden belicht’. De kunstwerken – hier een man die aan een vuurrode boom hangt, dáár een ruiterstandbeeld met gasmasker en molotovcocktail – zijn een ontkenning van elke moraal, ethiek, religie of wijsbegeerte. Het gaat om pure functionaliteit: de mens als object, een hoop vlees die je kunt verwerken. Het onderscheid tussen mens, machine en technologisch systeem is opgeheven. Maar door de nadrukkelijkheid daarvan krijgt het hele project juist een sterke morele uitstraling. Wat gebeurt er als we de wereld, onszelf en de medemens alleen bekijken in termen van bruikbaarheid? Na de ontmanteling van Infernopolis zal de Onderzeebootloods nieuwe spraakmakende exposities herbergen, belooft Museum Boijmans van Beuningen. Grootsteedse durf en visie? Een ’organisch’ bed in Infernopolis Welnee, ook in Zeeland benutten we ongebruikelijke locaties voor kunstprojecten. Denk aan de Kanaalkunst tussen Goes en het Goese Sas deze zomer, of aan de Zeeland Nazomerfestivals. Wat hebben we er aan, aan al die kunst buiten de traditionele ‘opslagplaats’ van het museum? In tijden van dreigende, drastische bezuiniging op cultuur is het aardig om nog eens te denken aan de polyester nachtmerries in de Onderzeebootloods. Een wereld zonder de symbolische reflectie van de kunst: dat is pas écht Infernopolis.  Jan J.B. Kuipers


6

De GanzenPen GanzenPen |¦ september 20 september 2010 De 2010

Prijsvraag: zoek en vind!

Roeland Interieur Als u Pdeze uitdaging aanneemt, maakt u kans op een leuke prijs! a s t e u r s t r a a t 2 G O E S Te l . 0 1 1 3 - 2 2 0 0 8 0

Wat is de bedoeling? Uit de advertentie van welke vier bedrijven V E R F • B E H A N G • L A M I N A AT • PA R K E T Wat is de bedoeling? Uit de advertentie van welke vier bedrijven komen onderstaande fragmenten? TA P I J T • V I N Y L • B I N N E N Z O N W E R I N G komen de fragmenten hiernaast? Uw e-mailen naarnaar Uw oplossing oplossing kunt kunt u u vóór vóór vrijdag vrijdag 1 10oktober september e-mailen

PRIJS VERGELIJKEN opsturen receptie@tekstbeeld.nl of opsturen naar: naar: Drukkerij Drukkerij Bareman, Bareman, Science Fiction is about thereceptie@tekstbeeld.nl probability of the of future, = Axelsestraat 156, 4537 AS Terneuzen KOPEN BIJ ONS! Axelsestraat 156, 4537 AS Terneuzen Fantasy is about the magic of the past. In In het het volgende volgende nummer nummer (2) (2) wordt wordt de de prijswinnaar prijswinnaar bekend bekend gemaakt. Hem of haar wacht een leuke verrassing! Veel gemaakt. Hem of haar wacht een leuke verrassing! Veel succes! succes!

w w w . r o e l a n d - i n t e r i e u r. n l

Jeugdkorps Confetti

Goese Metaalhandel Van Son

26-04-2010 10:45:52

Juuls

Jeugdkorps Confetti is opgericht op 17 april 1993 en is het jonge broertje van Showkorps Excelsior. UITVAARTVERZORGING

Peter Butler UITVAARTVERZORGING Het ledenaantal van Excelsior liep in die tijd erg terug en om het korps Peter Butler

persoonlijkpersoonlijk e e

weer op te trekken is Confetti opgericht. Na een kleine twee maanVoor eenwe zo’n 60 Voor begeleiding uitvaart den hadden ledeneen in de leeftijdsgroep van 7bij t/m 16 jaar. begeleiding bij uitvaart Inmiddels bestaat Confetti 16 jaar. Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle Op muzikaal en showgebied heeft de v.o.f. vereniging al heel wat leuke Peter Butler Benonistraat 3 4421 Kapelle Rouwcentrum: Maalstede 1aDN Kapelle tel. (0113) 340 381 fax (0113) 340 dingenPeter achterButler zich liggen zoals diverse wedstrijden, maar ook tal 524 van v.o.f. Benonistraat 3 4421 DN Kapelle www.peterbutler.nl email: pabutler@zeelandnet.nl optredens in binnen- entel. buitenland. (0113) 340 381 fax (0113) 340 524

(1)

Dit bereiken we door gezamelijke repetitieavonden, gezamelijke acties en leuke activiteiten waarbij gezelligheid voorop staat. Begin oktober wordt bekend welke nieuwe show we voor het komende wedstrijdseizoen zullen instuderen. Ook wordt gestart met een nieuw accu’s fenomeen in Zeeland: winterguard. Lees meer over winterguard en recycling Confetti op onze website:

kabels & elektromotoren www.excelsior-confetti.nl non-ferro schroot & metalen

Science geopend: ma-vr 8Fiction, tot 12 uur en 13 tot 17.30 uur za 8 tot 12 uur Fantasy en Horror ude oos

UITVAARTVERZORGING

www.peterbutler.nl email: pabutler@zeelandnet.nl In 1999 heeft Confetti voor het laatst Peter Butlershow gelopen en meegedaan aan wedstrijden. De opzet was geslaagd; de jeugdleden hadden de leeftijd voor de senioren en begeleiding Excelsior bloeide weer op. Maar nu kwam Voor een bij uitvaart de zware taak om opnieuw jeugd aan te trekken, want tenslotte is een jeugdkorps niets zonder jeugd. Maalstede 1a Kapelle Rouwcentrum: Peter Butler v.o.f. Benonistraat 3 maar 4421 DN Het was een zware tijd voor Confetti, metKapelle de compleet nieuwe tel. (0113) 340 381 fax (0113) 340 524 leiding, die in april 2005 is opgestaan, is er weer samen met oude www.peterbutler.nl email: pabutler@zeelandnet.nl en nieuwe vrijwilligers een begin gemaakt aan de wederopbouw. Na een periode met bijna geen optredens keerde ineens het tij en werd Confetti weer regelmatig gevraagd. Zo zijn we zelfs ook weer met de club naar het buitenland geweest.

persoonlijke

Ver en igi ngslev en Belich t

Van Doornestraat 1A 4462 EX Goes Het doel van Confetti is samenwerken en samenzijn geworden. T 0113-212684 Het is één groep en dat hoort iedereen ook uit te stralen. M jeugdkorps 06-20442944

O

OUDEBoeken, DOOS Sieraden,

D

Action-Figures en kunst

Het was de wens van de huidige leden om weer te gaan doen wat eigenlijk bij het jeugdkorps hoort: show lopen. De leiding heeft gelijk muziek uitgezocht en zo begonnen we na een paar weken met de showrepetities.

Voorstad 5, 4461 KK Goes, 0113 769 023

Na een jaar op het gemak aan de show gewerkt te hebben, heeft de leiding besloten om in 2007 weer mee te gaan doen aan wedstrijden. En zo kwam Confetti weer terug waar het begon ...

Mood street Littl e Feet Bond i

UITVAARTVERZORGING Maandag gesloten

Zi e Zoo

Op zaterdag 2 juni 1934 hadden te Goes wielerwedstrijden plaats, die veel belangstelling trokken.

Goese Metaalhandel Van Son Van Doornestraat 1A 4462 EX Goes T 0113-212684 M 06-20442944

Le Petit10:00 Cou -ronne Dorpssplein 2, 4424 CA Wemeldinge Dinsdag tmButler vrijdag: 17:30 uur Peter UITVAARTVERZORGING Zaterdag: Peter Butler 10:00 - 17:00 uur Lunch pauze: 12:30 - 13:30 uur Voor een begeleiding bij uitvaart Voor een persoonlijk e begeleiding bij uitvaart Donderdag koopavond: 18.30 - 21.00 uur accu’s Rouwcentrum: Maalstede 1a Kapelle recycling Peter Butler v.o.f. Benonistraat 3 4421 Kapelle Rouwcentrum: Maalstede 1aDNKapelle tel. (0113) 340 381 fax (0113) 340 524 kabels & elektromotoren Peter Butler v.o.f.www.peterbutler.nl Benonistraat 3 pabutler@zeelandnet.nl 4421 DN Kapelle email: Wielerwedstrijden te Goes. non-ferro schroot & metalen tel. (0113) 340 381 fax (0113) 340 524 UITVAARTVERZORGING Opwww.peterbutler.nl zaterdag 2 juni 1934 hadden te Goes wielerwedstrijden plaats, die veel belangstelling trokken. o@rocketsanddragons.nl email: pabutler@zeelandnet.nl geopend: ma-vr 8 tot 12 uur en 13 tot 17.30 uur za 8 tot 12 uur Peter Butler

persoonlijke

ww.rocketsanddragons.nl Voor een

persoonlijke begeleiding bij uitvaart


september 2010 | De GanzenPen

EVENEMENTEN 24 september, 19.45-23.45 uur, Fashion Event Goes, Grote Kerk In deze eerste editie besteden we aandacht aan de heren Volta en Galvani, twee Italianen die tijdgenoten en rivalen van elkaar waren. In Goes werd een plein naar Volta vernoemd (Voltaplein). Volta is naar mijn idee de belangrijkste, want zonder hem geen Toyota Prius, geen pacemaker en geen gehoorapparaat, geen mobieltje en geen laptop. Allemaal dingen die batterijen nodig hebben om te kunnen functioneren. Welnu, Volta is de uitvinder van de batterij. Niet zo gek dus dat je overal ter wereld straten vindt met zijn naam.

25 september, BURENDAG, Kapelle 25 september, 19.45-23.45 uur, 6e wedstrijd Zeelandbokaal Autocross 2010, ‘s Heer Arendskerke 26 september, 12:00-13:00 uur, Manhuistuinconcert, Manhuistuin 26 september, 13:00-17:00 uur, Koopzondag,

Hierboven het geboortebewijs van Alexander Joseph Antonius Volta. Zijn Italiaanse naam luidt voluit Alessandro Guiseppe Antonio Anastasio Volta. (Ontdek zelf de vierde naam in bovenstaand geschrift). Hij werd geboren in Como op 18 februari 1745. Niets, maar dan ook niets wees er op dat Alexander Volta intelligent was. Toen hij vier was kon hij nog geen woordje spreken. De familie dacht serieus dat hij debiel was. En dat voor een adellijke familie; dat vonden ze bepaald geen reclame. En dan ineens geschiedt het ‘wonder’. Bij het overlijden van zijn vader is hij zeven jaar en vanaf die tijd is er geen houden meer aan. Volta ontwikkelt zich in straf tempo tot één der knapste koppen van de toenmalige wereld. Tijdens een boottochtje over het Lago Maggiore ontdekt hij als eerste in de wereld methaangas. Voor hetzelfde geld had ook u dat kunnen zijn. Volta roerde met een roeispaan door de modderige bodem en ziedaar, er kwamen allemaal (gas-)bellen boven borrelen. Als je hier op een ZeeuwsVlaamse kreek rondpeddelt, heb je het ook wel eens gezien. Voor een echte wetenschapper als Volta een uitdaging. Hij ontwikkelt een gesloten lamp op gas, die nimmer uitgaat. Hoe het precies werkt, eerlijk gezegd geen idee, maar feit is dat veel laboratoria er mee aan de slag gingen. Jaren later, omstreeks het jaar 1800 maakt Volta zijn eerste batterij. Het prototype hiernaast (de zuil van Volta) bestaat uit plaatjes koper en zink, gescheiden door plaatjes karton die in een zoutoplossing zijn gedrenkt. Denk er een huls omheen en ziedaar de batterij van nu. Weliswaar is de huidige batterij verder doorontwikkeld met andere metalen, nikkel onder andere, maar het principe van Volta staat als een huis. Nog steeds! Men noemt dit vakgebied elektrochemie. Rechts, u hebt hem al herkend aan zijn elektriserende blik, Volta. Van The Royal Academy of Science te Londen ontving hij de Copley Medal, nog steeds de hoogste onderscheiding op wetenschappelijk gebied (naast de Nobelprijs die toen nog niet bestond). Napoleon benoemt hem tot Graaf van Lombardije. Als extra eerbetoon ontvangt hij ook de Legion ´d Honneur. De Koning van Oostenrijk benoemt hem tot professor in de filosofie aan de Universiteit van Padua, waar hij zelf ooit als student begon. Vele decennia na zijn dood wordt de elektrische spanning naar hem genoemd: Volt, voor mensen van nu een belangrijk begrip. Volta hechtte sterk aan familie en zijn geboortestreek. In een brief aan familie schreef hij over de betrekkelijkheid van alle dingen, vooral over zijn vele onderscheidingen. Wat zijn die waard, als ik jullie niet heb… Zo’n zinnetje maakt hem bovendien sympathiek als mens. Hij overleed op 5 maart 1827. Als u op vakantie gaat naar het Comomeer, een goede tip. In Como bevindt zich een monumentaal museum, helemaal gewijd aan Volta. Galvani was arts en bioloog. Oorspronkelijk wilde hij aan de Universiteit van Bologna theologie studeren, maar dit werd hem door zijn familie ten sterkste ontraden. Hij deed allerlei dierproeven. Door toeval ontdekte hij dat statische elektriciteit in staat was om de spieren in een kikkerpoot te doen samentrekken. Hij meende dat hij de ‘dierlijke elektriciteit’ had ontdekt. Volta toonde met zijn batterij aan dat dit niet bestaat. Toentertijd hadden beide kampen aanhangers, de Galvanisten en de Voltaïsten. Galvaniseren wordt nog steeds veel toegepast, onder andere om metalen te beschermen tegen corrosie. De auto van tegenwoordig heeft, dankzij Galvani, een geweldig lange levensduur, want roesten doen ze niet meer. Galvani werd geboren in Bologna op 9 september 1737. Hij trouwt met Lucia, de enige dochter van professor Galleazzi van de Universiteit van Bologna. Lucia hielp bij de experimenten; voor toen een moderne vrouw en aardig was ze ook, zo blijkt uit de stukken. Napoleon viel in juni 1796 Bologna binnen. Galvani, als hoofd van de universiteit, weigerde Napoleon zijn steun, terwijl Volta juist jaren in Parijs woonde als aanhanger van Napoleon. Galvani werd verbannen en kreeg geen pensioen. Een triest einde dus. Galvani overleed op 4 december 1798 en is naast Lucia begraven bij het klooster Corpus Domini te Bologna. © John Brouwer

Binnenstad Goes 27 september, Kunstgeschiedenis Egypte, Historisch Museum de Bevelanden 2 oktober, 10:00-18:00 uur, Muziekfestival Goes, Grote Kerk, Katholieke Kerk, Stadhuis 4 oktober, Lezing, Histrorisch Museum de Bevelanden 6 oktober, 13:00-14:00 uur, workshop Striptekenen door Danker Jan Oreel (tbv bovenbouw bo), Oosterschelde Bibliotheek 9 oktober, Gratis Rondleiding, Histrorisch Museum de Bevelanden 11 oktober, Handwerkcafé, Histrorisch Museum de Bevelanden 11 oktober, 3e les Kunstgeschiedenis Perzie, Histrorisch Museum de Bevelanden 12-14 oktober, Contacta, Zeelandhallen 15 oktober, 22:00 uur, Bluesroute, Horecabedrijven, Binnenstad Goes 16 oktober, Kwartiermakersfestival ’Gewoon te Gek’, o.a Grote Kerk Goes 18 oktober, v.a. 16:00 uur, Bietentocht aankomst in Goes, Westhavendijk Goes 20 oktober, Kidsaquarobic, Sportpunt Zeeland

www.goespromotie.nl / www.kapelle.nl

Tegen contante betaling tegen hoogste dagkoers uw

OUD GOUD Harry Hutjens W. Paardstraat 3 4461 AC Goes • legitimatie verplicht •

7


8

De GanzenPen | september 2010

de klankleur van Zeeland met ZEEUWS

VLAAMS KAMERKOOR &

TY ENSEMBLE ¦ deFilharmonie met JAAP VAN ZWEDEN en

SIMONE LAMSMA ¦ mini Opera en Collegium AD MOSAM

de klankkleur van Zeeland met HET

ZEEUWS ORKEST ¦ TRIO BEL

AYRE ¦ THE GENTS in klassiek en heden ¦ GRATIS familieconcert met SEENU SINGH ¦ good vibrations met de EEF VAN BREEN GROUP ¦ HANNES MINNAAR ¦ SINFONIA ROTTERDAM o.l.v. CONRAD

VAN ALPHEN en wereldtop pianist RONALD BRAUTIGAM

Kaarten voor deFilharmonie alleen via www.scheldetheater.nl of 0115 695 555. Alle overige kaarten via TEZ te reserveren op 0900 33 000 33. Kaarten ook verkrijgbaar op de concertlocaties tot 1 uur vooraf de uitvoering.

creëert een concertzaal achter de dijken 7 t/m 22 oktober 2010 ¦ www.festival-zvl.nl ¦ 0115-649 751

Vinken in de tuin  Plotseling zag ik ze: een koppel puttertjes op zoek naar een geschikte plek om een nestje te maken. Elke tak van de jonge kastanjeboom werd door het vrouwtje onderzocht. Ze trok zich niets aan van onze aanwezigheid en op enkele meters afstand konden we het prachtige vogeltje bewonderen. Het mannetje met zijn fellere kleuren en een groter rood masker zat in de top van de boom de boel in de gaten te houden. Af en toe vloog het vrouwtje met restjes van een oude sleeptros, die als klimtouw bij de buren hangt, de blijkbaar geschikte plaats in en begon een nestje te bouwen. Meestal werd er ’s morgens aan het nest gewerkt, de rest van de dag vlogen ze rond op zoek naar voedsel en af en toe namen ze een bad, in het vogelbadje, achter in de tuin. Toen was het nestje blijkbaar klaar want alleen het mannetje zat af en toe in de tuin te zingen of te baden. Het broeden en opvoeden van de jongen gebeurt bij deze kwetsbare soorten zonder een hoop drukte. Voor je het weet ben je ontdekt Het adres voor al Uw Stukadoorswerk en Cementafwerkvloeren (ons werkterrein: Zuid-, Zuidwest en Midden-Nederland) door een ekster en dan is het ‘weg eitjes of jongen’. Oppassen dus en geen kouwe drukte.

www.stukadoorsbedrijfmkoole.nl info@stukadoorsbedrijfmkoole.nl

Hoeveel jongen er zijn uitgevlogen weet ik niet. Plotseling was de familie putter verdwenen. De putters waren nog maar net weg toen een ander lid van de vinkenfamilie onze tuin geschikt achtte om voor nageslacht te

De scherpe

zorgen, namelijk een koppel groenlingen. Tot in de jaren ‘70 van de vorige eeuw waren zij een alledaagse verschijning, zeker wanneer het vlas pas gezaaid was en na de oogst. Duizenden groenlingen deden zich dan tegoed aan het vlaszaad, vandaar de streeknaam vlasvink. Tegenwoordig zijn hun aantallen niet zo groot, vandaar dat ik hun aanwezigheid toch wel bijzonder vond. Om de groenlingen wat te lokken strooide ik regelmatig snoepzaad (van de duiven) op een kale plek in de tuin. Eerst aten ze de hennepzaadjes en dan het vlaszaad. Met vaste regelmaat vlogen ze naar de drinkplaats, blijkbaar was het voer toch nogal droog. Het nestje werd gemaakt in een geknotte els en was onzichtbaar. Het bouwen nam nogal wat tijd in beslag en overal zochten ze naar nestmateriaal. Toen het ruwe werk blijkbaar klaar was, werd begonnen aan de stoffering. Ik had ’s morgens vroeg enkele ganzen geslacht en hier en daar lagen wat donsveertjes. Mevrouw groenling vond dit blijkbaar zulk mooi materiaal dat elk veertje werd gezocht en naar het nestje werd gebracht. Ik heb toen een handvol ganzendons en veertjes op het gazon gegooid. Niet alleen de groenlingen kwamen erom, ook huismussen vlogen af en aan om dit voor hen blijkbaar kostbaar nestmateriaal te verzamelen. Die dag heb ik meerdere malen een handvol dons op het gazon gegooid en na een uur was alles weg. Net als bij de putters was het bij de groenlingen tijdens het broeden en opvoeden van de jongen stil en zijn de jongen uitgevlogen zonder dat we het gezien hebben, dus hoeveel het er waren, weet ik niet en dat is ook niet van belang. Enkel het feit dat zulke mooie vogeltjes onze tuin geschikt vinden om in te broeden is een grote beloning voor het werk dat we aan het onderhoud besteden.


september 2010 | De GanzenPen

9

Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen 22e editie bevat klankkleur van Zeeland met Hannes Minnaar uit Goes Het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen is het grootste evenement klassieke muziek in de provincie Zeeland en staat voor kwaliteit, diversiteit en toegankelijkheid. Door de hele regio Zeeuws-Vlaanderen worden concerten en locaties op elkaar afgestemd in een sfeer van groots en theatraal tot intiem en sereen. Dit jaar gaat het al weer om de 22e editie van het Festival dat nationaal en internationaal een goede reputatie heeft opgebouwd.

De GanzenPen: Het Festivalthema is ‘Klankkleur’ en deze editie kent extra inbreng uit de provincie onder het toegevoegd thema ‘De klankkleur van Zeeland’. Waarom? Festivaldirecteur Rinus Meesen: “Het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen krijgt uit alle werelddelen veel aanvragen voor deelname want het Festival staat goed aangeschreven. Maar bij deze editie is er in het programma ook aandacht voor Zeeuwse inbreng om de klankkleur van Zeeland eens goed aan bod te laten komen. Twee grote Zeeuwse producties en een jong Zeeuws talent brengen we op het festivalpodium en we nemen hen op in de lijst van grote namen en orkesten. Deze editie wordt hiermee gedeeltelijk een muzikale ontdekkingsreis in eigen provincie maar ook tot ver erbuiten. Op het totale programma staan grote orkesten en topsolisten, bijzondere ensembles en een mini-opera. Extra aandacht is er voor piano en voor vocaal van klassiek tot heden, maar ook van klassiek naar jazz en weer terug. Kortom: diversiteit in het programma, gemengd met Zeeuwse eigenzinnigheid, staat weer garant voor een stevige festivaleditie.”

GP: Het Festival staat er ook bekend om jonge musici die vandaag iets betekenen, voor morgen een podium te bieden. “Ja, dit jaar, en daar ben ik erg blij mee, is Hannes Minnaar zo’n jonge musicus. Hij is een veelbelovend pianotalent met al een behoorlijke staat van dienst en hij is geboren in Goes in 1984. Hannes Minnaar is derde prijswinnaar van het prestigieuze en wereldvermaarde Koningin Elisabeth Concours 2010. Dat is geen geringe prestatie en het is voor het eerst na zo’n 60 jaar dat een Nederlander op dit niveau komt. Met Hannes Minnaar halen we kwaliteit in huis en we zijn trots dat we hem zo snel in het festival konden inpassen. Dit is die klankkleur van Zeeland waar we trots op kunnen zijn.”

GP: Waar moeten de mensen zeker naar toe? “In het programma is rekening gehouden met diversiteit, maar kwaliteit staat altijd voorop en er is zeker een keuze te maken. Buiten de Zeeuwse inbreng van ‘TY ensemble & Koor’ met wie we het festival openen volgt direct ‘deFilharmonie’ met zo’n 80 musici onder leiding van Jaap

van Zweden en met medewerking van top-violiste Simone Lamsma. Barokensemble Collegium ‘Ad Mosam’ komt met twee betoverende miniopera’s van Monteverdi die we ook nog eens uitvergroten met beeldprojectie. Dan is er nog een gratis familieconcert en pianorecital met Beethoven en Chopin. ‘Het Zeeuws Orkest’ mag zeker niet ontbreken in de klankkleur van Zeeland en komt op een prachtige locatie. ‘The Gents’ een Nederlands vocaal ensemble van zeventien mannen brengt met klankkleur in hun stemmen een programma van klassiek tot Sting en the Beatles. Klassiek en jazz zijn er in de bijzonder setting met de ‘Eef van Breen Groep’. Dan uiteraard Hannes Minnaar met een zeker niet te missen pianorecital. Het slotconcert wordt verzorgd door ‘Sinfonia Rotterdam’ onder leiding van de gedreven dirigent Conrad van Alphen en wereldtoppianist Ronald Brautigam. Dit concert krijgt nog een extra feestelijk tintje want het is een concert in de serie ‘klassiek & wijn’. Ik wil iedere Zeeuw oproepen om te komen ontdekken hoe modern klassiek kan zijn. Men is van harte welkom.”

Kaarten zijn telefonisch

de Vonk

administratie- en adviesbureau

Het vertrouwde adres voor Ondernemer en Particulier voor het vakkundig en voordelig verzorgen van: • Uw Boekhouding • Uw Belastingaangifte • Begeleiding startende ondernemers Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.

Rijksweg 1A, 4421 PT Kapelle Tel. 0113-344732, E-mail: info@devonkaab.nl, www.devonkaab.nl

te bestellen via TEZ 0900 33 000 33. Kaarten voor deFilharmonie worden alleen via Scheldetheater Terneuzen verkocht: tel. 0115 69 55 55. Op de concertlocaties zijn tot een uur voor het concert ook kaarten verkrijgbaar, maar hierbij geldt: vol is vol.


10

De GanzenPen | september 2010

Hans Zuiderbaan

Zeilen in Frankrijk

Voor het eerst sinds mijn pensionering hebben we een lange vakantie met de boot gehad, zoals je dat van pensionado’s gewend bent. We zijn zes weken op pad geweest, via de Engelse zuidkust naar Zuid-Bretagne. Het is goed bevallen, hoewel we op het laatst wel een beetje in een sleur dreigden te raken. Iedere morgen naar de boulangerie voor vers brood en een croissantje. Ik kan geen oesters meer zien! Bretagne is een prachtig vaargebied en het weer was heel zomers. Eind juni is er daar nog geen sprake van vakantiedrukte; heerlijk! Op de terugweg voeren we een ware Hollandse Armada tegemoet.

Frankrijk was, tot Eric Tabarly in 1964 de tweede Observer SingleHanded Transatlantic Race won, geen zeilende natie. Die gebeurtenis had een enorme inpact op de Fransen. Ze waren apetrots omdat ze de Engelsen hadden verslagen op hun eigen terrein. De winnaar van de eerste editie, Sir Francis Chichester, kwam pas 3 dagen later binnen. Sindsdien is zeilen op zee een nationale passie. Ze hebben een groot aantal enorme evenementen waar zeer snelle racemachines met elkaar wedijveren, vaak door één persoon bemand. Dat zijn stuk voor stuk nationale helden. Als je in Nederland aan een zeilschool denkt, zie je langzame pramen, meestal Polyvalken, met veel recreanten erin. In Frankrijk heeft ieder zichzelf respecterend kustplaatsje een zeilschool. Grote groepen kinderen gaan de zee op, meestal wel in een beschutte baai. Eerst allemaal in de Optimist maar daarna wordt het totaal anders dan bij ons. Iedereen wil daar alleen maar heel hard varen en dus zie je veel multihulls, van heel klein tot heel groot. Zelfs de Olympische 470-klasse wordt als een hopeloos ouderwets bootje gezien. Bij de start van de grote evenementen zoals de Vendée Globe en de Route du Rhum staan honderdduizenden mensen op de wal om hun helden uitgeleide te doen. In de havenstad Lorient is de Cité de la Voile helemaal gewijd aan Eric Tabarly. In dit enorme themapark kunnen kinderen zien hoe een zeilboot wordt voortgestuwd, hoe de navigatie werkt en hoe de snelheidsrecords worden gevestigd. Het is er hartstikke vol met schoolklassen. Maar er is ook ruim aandacht voor de historie. Op veel plaatsen zijn mooie musea en in de havenstad Lorient zijn die gewijd aan de Franse Compagnie des Indes. Lodewijk XIV, de zonnekoning, wilde dolgraag net zulke winsten behalen als de Hollanders en de Engelsen, maar die laatsten vonden dat geen goed idee. De nieuwe Compagnie was eerst gevestigd in Le Havre, maar de Engelsen en de Hollanders kwamen daar geregeld langs om de boel flink in de poeier te schieten. De zaak werd verplaatst naar een nieuwe locatie, een prachtig beschermde baai achter het Ile de Groix en helemaal weg van de routes van de concurrenten. Er werd een nieuwe stad gesticht met de naam L’Orient, de Oost. Later is die apostrof verdwenen en werd het Lorient. In de voorhaven Port Louis staat een prachtig fort dat de ingang van de haven beheerst. Daarin is het Musée de la Compagnie des Indes gevestigd met een mooie collectie met o.a. veel Hollandse kaarten en prenten.

Impressie Kapelse dag


september 2010 | De GanzenPen

Bedrijf

in

Beeld

11

(1)

Over de vloer bij Een bedrijf waar persoonlijke aandacht, veelzijdigheid, kwaliteit en service samen gaan. Warme deken Over de vloer komen bij Egbert en Jacqueline Riedijk voelt als een warme deken. Met over de vloer komen, wordt in dit geval letterlijk ’over de vloer’ bedoeld. Samen vormen ze inmiddels al vijf jaar het hart van De Jonge Parket. De huiselijke sfeer in de showroom, de persoonlijke aandacht van Jacqueline en de prachtige vloeren geven dat de bezoekers zich direct thuis voelen. Samen met het deskundige advies en de liefde voor het vak zijn dat de factoren die de basis vormen voor het succes van dit Kapelse bedrijf.

Laat u vloeren door De Jonge Parket Gevloerd worden door De Jonge Parket betekent dat, ongeacht welk type vloer u kiest, u gegarandeerd bent van een kwaliteitsproduct gelegd door enthousiaste, vakkundige mensen die dagelijks streven naar het hoogst haalbare. Egbert Riedijk vertelt dat er gelukkig nog steeds bedrijven zijn met liefde voor het vak, maar dat er de laatste jaren veel ondernemers in vloerenland bijgekomen zijn die het minder nauw nemen met de kwaliteit en garanties. Volgens Egbert wordt hiermee de gehele branche beschadigd en voor De Jonge Parket is dit reden te meer om zich iedere keer weer te onderscheiden in eerlijk advies, kwaliteit en service. Een ander onderscheid wat er geboden wordt, is dat er meer te koop is dan alleen vloeren. Een houten tafel of kast in dezelfde houtsoort als de vloer, een (tuin)bank van steigerhout door uzelf ontworpen of een ontwerp van de hand van Jacqueline, het behoort allemaal tot de mogelijkheden en dit is inmiddels een succesvolle uitbreiding van het assortiment. Ook veelgevraagd is de traprenovatie die De Jonge Parket aanbiedt. Kortom, bij De Jonge Parket hebben ze liefde voor het vak.

Planken, houten vloer of parket. Wat is ’t nou ? Planken vloeren, houten vloeren of parket. Wat is het verschil? Als u onthoudt dat het allemaal vloeren zijn van hout, dan leggen ze de rest wel uit als u de showroom van de enthousiaste ondernemers uit Kapelle bezoekt. Maar al te graag leggen ze de verschillen uit tussen al de vloeren uit het assortiment. U krijgt advies op maat, want iedere huishouding is anders. Door veel vragen te stellen komen Egbert en Jacqueline aan voldoende informatie om u een goed advies te geven. Op internet is al heel veel informatie te vinden, echter Jacqueline benadrukt dat er niets gaat boven het persoonlijke contact, ze heeft dan ook maar wat graag klanten in haar sfeervol ingerichte showroom. Haar mening is dat een vloer een dusdanig belangrijk onderdeel is van het interieur dat goed advies essentieel is voor het maken van de juiste keuze. Lamelparket, massief parket, tapis, laminaat, verouderde vloer, meerlaagssystemen en Castello tegels vormen het assortiment vloeren van De Jonge Parket. Er wordt uitsluitend gewerkt met gerenommeerde merken, goede lijmen en uitstekend opgeleide, ervaren parketeurs. Benieuwd naar de verschillen tussen al deze vloeren? Vraag het de vakman (of -vrouw)!

in Kapelle Maar... dat is nog niet alles Renovatie van bestaande parketvloeren beheersen de mannen van De Jonge Parket natuurlijk ook tot in de puntjes. Schuren van uw vloer en het opnieuw aanbrengen van een afwerklaag is een veelgevraagde activiteit voor de vakmensen uit Kapelle. Onderhoud is een heel erg belangrijk onderdeel voor het behoud van uw vloer. Dit beseffen ze bij De Jonge Parket maar al te goed. Ze hebben een ruim assortiment onderhoudsproducten op voorraad. Ook behoort het afsluiten van een onderhoudscontract tot de mogelijkheden. Hiermee bent u gegarandeerd van een optimale staat van onderhoud van uw houten vloer. Vloerverwarming/-koeling wordt de laatste jaren veel toegepast. Veelal wordt het leggen van een houten vloer afgeraden in dit geval. De Jonge Parket heeft zich verdiept in de materie en is er van overtuigd dat er zonder problemen een houten vloer toegepast kan worden. Wel is het zaak dat er volgens de richtlijnen gewerkt wordt die opgegeven worden door de leveranciers en dat er met de juiste lijmen gewerkt wordt. Maar volgens Egbert is dat niet het enige, je moet echt kennis van zaken hebben, want anders zijn de problemen niet te overzien. Weer een reden om zaken te doen met mensen die hun vak verstaan. De laatste jaren zie je steeds meer dat ‘oude’ trappen voorzien worden van houten of laminaat overzettreden. Bij De Jonge Parket kunt u deze zelfs uit laten voeren in dezelfde houtsoort als de aansluitende vloeren, wel zo mooi !

De Jonge Parket, voor mij of voor een ander ? Particulier De Jonge Parket is er voor iedereen. Voor ieder budget is er een geschikte vloer. Particulieren zijn van harte welkom; ook voor het kleinste vloertje, een plint of onderhoudsmiddel. Omdat de showroom vaak aangepast wordt, is een regelmatig bezoek zeker de moeite waard. U bent van harte welkom, zelfs voor een viltje voor onder uw tafel! Projecten / bedrijven De Jonge Parket mag zich verheugen in het grote aantal referenties op zakelijk gebied. Vele restaurants, podia, scholen en zelfs een binnenvaartschip zijn voorzien van een kwaliteitsvloer. Recent is er bij de Hoge School Zeeland en bij De Vroone in Kapelle een project opgeleverd. Er wordt ook regelmatig samengewerkt met interieurarchitecten die de samenwerking met Egbert en Jacqueline fijn vinden en de kwaliteit op waarde weten te schatten.

Samengevat De Jonge Parket is een allround vloerenbedrijf dat geleid wordt door enthousiaste ondernemers die dagelijks streven naar het hoogst haalbare. Persoonlijk contact, eerlijk advies, kwaliteitsproducten, vakkundig personeel en nazorg zijn de speerpunten. Laat u verrassen en bezoek de showoom aan de Goessestraatweg.

De Jonge Parket, waar kwaliteit en service samengaan! Goessestraatweg 1b, 4421 AD Kapelle 0113-342305 www.dejongeparket.nl  Tekst: Ronald van der Hart (www.rhmarketing.nl)


12

De GanzenPen | september 2010

‘Bromsnor’ in Kattendijke Het ontslag van veldwachter Jan Vermaire uit Kattendijke in 1853 hing al een tijd in de lucht. Maar al te vaak was hij betrapt op openbare dronkenschap en plichtsverzuim. Maar dat was nog niet het ergste. Vermaire werd tevens verdacht van diefstal, burengerucht en seksuele intimidatie. Maar liefst vier vrouwen uit het ZuidBevelandse dorp beweerden dat ze geregeld door de veldwachter waren lastiggevallen. Zo wist de vrouw van de plaatselijke hoofdonderwijzer te vertellen dat Vermaire meermalen had geprobeerd haar tot ‘ontuchtigheden’ over te halen. Als zij bereid was voor hem ‘haar rokken op te lichten’, zo vertrouwde ze de burgemeester toe, zou de veldwachter erop toezien dat haar man verzekerd was van genoeg leerlingen. Van een boerin uit het dorp kreeg de bur-

gemeester te horen dat Vermaire ‘haar in hare koestal onverhoeds twee malen om het lijf heeft gevat en getracht heeft haar te omhelzen’. Een veldwachter die zich zo gedroeg kon niet in functie blijven. In 1853 moest Vermaire dan ook zijn biezen pakken, ongetwijfeld tot grote opluchting van vele dorpelingen. Zijn opvolger, Abraham Arnoldi, was uit ander Veldwachter Abraham Arnoldi, van 1853 tot 1899 hout gesneden. Hij gold veldwachter van Kattendijke. als een plichtsgetrouw beambte die, in de halve eeuw dat hij dorpsveldwachter was, nooit voor enige aanstoot zorgde. Vermaire was misschien een extreem geval, maar hij was zeker niet de enige politieman die in het negentiende-eeuwse Zeeland vroegtijdig de laan werd uitgestuurd. Het aantal malen dat een veldwachter wegens plichtsverzuim, dronkenschap, luiheid of lafheid werd ontslagen, is niet met de vingers van één hand te tellen. Waar lag dat aan? Zeker niet alleen aan persoonlijke misdragingen. Ook het grote takenpakket, het lage loon, het uitgestrekte werkterrein en de houding van de burgemeester speelden een belangrijke rol.

Recent verschenen

DE HELAASHEID & DE ZIN... Auteur: A.F. Oostdijk

ISBN 978-90-804637-5-2

Een indringend en aangrijpend boek, waarin de schrijver verhaalt over de gebeurtenissen en gevoelens vóór en na het verkeersongeval waarbij op 23 jarige leeftijd zijn zoon en diens vriend om het leven kwamen.

UITGEVERIJ DRIJFVEER Bestellen: www.uitgeverijdrijfveer.nl Prijs: € 17,97 Verzendkosten: € 2,--

Van een veldwachter werd ontzettend veel verwacht. In zekere zin was hij een manusje-van-alles. Zo moest hij het gedrag van de dorpelingen in de gaten houden. Gooiden ze geen rommel op straat? Hielden de boeren hun vee wel in de gaten? Verder moesten ze bedelaars in de kraag grijpen, erop toezien dat de herbergen op tijd sloten en een oogje in het zeil houden bij allerlei evenementen waar veel volk op de been was. En dat alles voor een jaarloon van tweehonderd gulden, minder dan dat van een landarbeider. Het lage loon dwong de man tot allerhande bijbaantjes. Een veldwachter die tevens schoenmaker, omroeper, kleermaker, bode en deurwaarder was, was zeker niet ongewoon. Dat hierdoor zijn eigenlijke baan wel eens in het gedrang kwam, spreekt voor zich. De hongerloontjes dwongen de meeste dienders niet alleen tot bijklussen, ze leidden er tevens toe dat ze tot op hoge leeftijd moesten doorwerken. Dat dit niet altijd bevorderlijk was voor de handhaving van de orde zal duidelijk zijn. Van een bejaard persoon kon immers niet worden verwacht dat hij in staat was dieven te achtervolgen of over sloten te springen. Verder was een veldwachter onderworpen aan de grillen van zijn baas, de burgemeester. Er waren ongetwijfeld goede burgemeesters zie zich met hart en ziel inzetten voor de belangen van hun dienders. Er waren er echter ook die hun veldwachter behandelden als een boodschappenjongen, die maar te doen had wat hem werd opgedragen. In sommige dorpen was het zelfs gebruikelijk dat de vrouw van de veldwachter als meid in de keuken van de burgemeesterswoning werkte. Pas na de Eerste Wereldoorlog kwam aan deze misstanden een einde. Hogere lonen, minder bijbanen en een verbeterde rechtspositie zorgden daarvoor.  Albert L. Kort


13

september 2010 | De GanzenPen

Jammas Help, daar is de taxi al!? Een half uurtje eerder dan gepland worden we door het taxibusje ONyVa! opgehaald om naar de luchthaven bij Brussel te rijden. We gaan voor het eerst samen vliegen, spannend. Een weekje Griekenland, een bij mij al lang gekoesterde wens, gaat nu in vervulling. In het taxibusje zitten ook twee geroutineerde reizigers uit Kapelle. Ze vinden het geen probleem als we bij het inchecken even met hen meelopen, hoewel het zich vanzelf wijst. We bekijken het hele gebeuren enthousiast en vinden de wachttijd allerminst vervelend. Onze koffers, toch twee aangezien ik slecht kan selecteren, worden gewogen en gaan op de loopband. Zelf worden we gescand, sieraden, horloges, riemen en tassen apart in de plastic bak en wijzelf door de poortjes. Geen gepiep gelukkig, dus we kunnen verder. Bij de gate is er nog tijd voor koffie en thee en wat sightseeing, voor we aan boord gaan.

Parket & Vloeren

Specialist in: parket - kurk - planken - laminaat Jac. Valckestraat 11, Goes (bij stenen brug) tel. 0113-212041 www.jwparket.nl

Kom aqua-sporten bij Sportpunt Zeeland

We treffen het, een zitplaats bij het raam en prachtig zicht. Onder ons glijdt Europa voorbij: de Italiaanse Alpen zijn prachtig, net als de grillige kustlijn van Kroatië. Na een extra tussenlanding op Mykanos, landen we eind van de middag op Kreta, ‘kalispera Griekenland’ ... De witte huisjes, bloeiende planten en wat rommelige straatjes: rechtstreeks afkomstig uit de reisfolder. Een gastvrij land, zo ervaren we, maar wel behoorlijk toeristisch. Als we ’s avonds het stadje inlopen, worden we bij elk restaurantje of taverne binnen geroepen. Wij zijn dat niet gewend, ik zie het hier in Goes ook niet gebeuren. Het idee, de Markt vol met buitenterrassen en obers die je ijverig naar binnen praten. Uit welk land komt u? In het begin vinden we het wel grappig, maar na verloop van tijd krijgen we er allebei genoeg van. We kiezen zelf wel, maar goed, het hoort erbij.

Bij Sportpunt Zeeland kunt u uitstekend aan uw conditie werken! Inspanning en ontspanning

• dameszwemmen • banen zwemmen • seniorenzwemmen

Aquafitness

• aquarobics • aquafit • aquajoggen • aquazumba

Gratis parkeren

Zwembadweg 3, Goes (in recreatiegebied de Hollandsche Hoeve) Tel. (0113) 23 33 88 | www.sportpuntzeeland.nl

PremieZeeland.nl is een initiatief van Oostdijk Assurantiën

E

IS “THU

IN V e n i l on

N”

ERE K E Z R

   

√ zeer voordelige premies

√ goede dekkingen

√ snelle schadeafhandeling

√ simpel & gemakkelijk

Voertuig Kenteken Cataloguswaarde Geboortedatum Postcode Schadevrije jaren Dekking

VOORBEELD Opel Astra 1.6 12-ZF-GH € 22.712,01-01-1960 4551 TD 15 jaar All Risk

PREMIES* PremieZeeland.nl € 265,60 United Insurance € 282,48 ZLM € 292,05 De Goudse € 327,60 ING verzekeringen € 361,99 RVS € 401,39 Ditzo € 458,52 Bovemij € 574,* Premieberekeningen zijn exclusief 7,5% assurantiebelasting en éénmalige poliskosten

www.premiezeeland.nl

 

   

   

Als we terug zijn na een heerlijke ontspannen week, waarin we de westkust van Kreta hebben verkend, scannen we thuis de stapel post en kranten. In Trouw lees ik dat Nederlanders niet zo gauw uit de band springen. Ondanks alle luxe en overdaad, die we via tv en reclame krijgen aangereikt, blijven Nederlanders blijkbaar opvallend terughoudend en calvinistisch. Het enige moment dat we ons calvinistisch karakter wat laten varen, zo meldt de krant, is op het gebied van de vakantie. Wat heet, een weekje zonovergoten Griekenland is toch behoorlijk luxe! Hoewel het voor ons geen vaste prik zal worden – weekendjes aan de Zeeuwse kust vinden we veel te fijn – is het leuk om eens mee te maken. Ondertussen genieten wij wat na; het eerste dat ik voor mijn man op het menu zet, is een   lekkere Griekse salade. Met bijpassend wijntje doen we heel even of   we nog op Kreta zitten. ‘Jammas!’ U Zoekt:  

Loes Goossen

Kwaliteit ! 

U Zoekt:         

 

Ontwerp ? 

Kwaliteit !       

Advies ? 

Ontwerp ? 

Voor al uw Elektrotechnische Installaties, Verlichting, Data,              Advies ?  Telefonie bekabeling en Domotica.  dan “kortsluiten” met de Bart en vraag vrijblijvend een offerte bij  Voor al uw Elektrotechnische Installaties, Verlichting, Data,  Telefonie bekabeling en Domotica.  ons aan. 

dan “kortsluiten” met de Bart en vraag vrijblijvend een offerte bij  ons aan. 

   

 


14

De GanzenPen | september 2010

n o u

n o u

door Magda Danckaert

Wij timmeren aan úw weg!

Alles mee?

Vakantie is genieten en alles zorgeloos achter je kunnen laten. Maar een paar dagen voor die vakantie begint, slaat bij ons (ik bedoel: bij mij) de stress toe. Het liefst zou ik de vakantie dan nog even uitstellen. Ik heb de indruk geen tijd te hebben voor het pakken van koffers, het ordenen van reisdocumenten, het doorgeven van adressen, regelen van de post en ervoor te zorgen dat iemand de containers tijdig op straat zet en daar weer weg haalt. Het hele huis moet nog even gestoft worden, alsof we visite verwachten! De plantjes krijgen water zodat ze aan verzuipen toe zijn en de bedden worden van verse lakens voorzien. Voor wie eigenlijk? Om het wat makkelijker te maken, hebben we een lijstje dat afgewerkt moet worden. Dat lijstje (in werkelijkheid twee A4-tjes) dateert van meer dan tien jaar geleden, toen onze zoon en dochter nog thuis woonden. Zo staan daar lenzen (dochter), snorkel (zoon), een föhn (dochter), zwemvliezen (zoon), tennisballen (dochter) en fotorolletjes (predigitale tijdperk) op. Maar de lijst wordt elk jaar ongewijzigd gekopieerd, want dat streept zo lekker weg. Voor we ook maar iets in de koffers gestopt hebben, kunnen we al een heleboel doorstrepen! Zijn we uiteindelijk zo ver, de koffers in de auto, de huisdeur op slot en iedereen startklaar, dan komt steevast de stresstest. Altijd is er iemand die dan vraagt: “Hebben we alles mee?” Ik weet dat die vraag komt, maar ik kan er niet tegen. Meestal is het mijn man die de vraag stelt. Hij heeft zich de laatste dagen een beetje afzijdig gehouden, is uit mijn buurt gebleven, heeft braaf ondergoed, pyjama en scheergerief bij de bagage gevoegd toen ik erom vroeg, de auto gewassen (zonder dat ik het vroeg), het oude glas weggebracht, het gazon gemaaid, de tafel afgeruimd en meer van dat soort dingetjes die niets met vakantie te maken hebben. En dan vraagt hij dus nu: “Hebben we alles mee?” Ik kan er écht niet tegen! Ik ben dagen bezig geweest, heb vakkundig ingepakt, alle lege plekjes gevuld, nog een extra rugtasje volgestopt, de belangrijke papieren binnen bereik opgeborgen. En moet ik nu de hele boel eventjes controleren? Alsof ik over een apparaat beschik waarmee ik onze koffers kan scannen! Als ik zou weten dat we iets vergeten zijn, dan zouden we het toch niet vergeten zijn? Het lijkt me geen gebrek aan vertrouwen, maar een indekken, het afschuiven van de eindverantwoordelijkheid. Komen we er morgen achter dat we onze aftersun vergeten zijn dan zegt mijn man simpelweg: ik heb nog gevraagd of we alles mee hadden! Het kan natuurlijk ook anders! Wie zich het minst met de bagage heeft beziggehouden, kan zeggen: “Als ik die bagage had moeten pakken, dan waren we vast een heleboel dingen vergeten.” (Dat klinkt geruststellend: alleen de aftersun vergeten zal geen punt zijn). Of: “Vind je het nodig om samen de paspoorten en de tickets nog eens te controleren?” (Dat is delen van verantwoordelijkheid.) Of: “Gelukkig dat jij die koffers weer gedaan hebt, dat zie ik zelf niet zitten.” (Dat is waardering uitspreken en toegeven dat inpakken een hels karwei is.)

www.desierspeld.nl

www.desierspeld.nl

• Singeren Lewenstein naaimachines * Singer‐ en Lewenstein naaimachines   • lockmachines * lockmachines   • reparatie van alle merken naai- en lockmachines! *reparatie van alle merken naai‐ en lockmachines !   • alle*alle soorten kleding reparaties   soorten kleding reparaties • fournituren en wol *fournituren en wol   • bij aanschaf nieuwe machine gratis instructie!   *bij aanschaf nieuwe machine gratis instructie!   *stomerij  • stomerij  

Keizerstraat 9 (hoek opril Beestenmarkt) Keizerstraat 9 (hoek opril Beestenmarkt)  4461 AN Goes (0113) 227982 4461 AN Goes   (0113) 227982   

Voorlopig zijn we nog ver van dat stressmoment af. We genieten nog na van onze zomervakantie en kijken al een beetje uit naar een bestemming voor volgend jaar. Misschien dat we dan de rollen eens om moeten draaien bij het pakken van de koffers. Wedden dat ik heel erg zal twijfelen of alles in orde is en dat ik niet zal kunnen nalaten te vragen: “Hebben we wel alles mee?”

’t Gilde b.v.

Infrabouw T 0115-618256 E info@gilde-infra.nl I www.gilde-infra.nl

civiele techniek infrastructuur water-infra


Terwijl veel mensen deze zomer het WK-voetbal in Zuid-Afrika bezochten, reisden twee vrienden van mij juist na het WK naar dit uiterst zuidelijke land van Afrika. Samen werken ze daar tijdelijk in verschillende ziekenhuizen, zij als verpleegkundige, hij als basisarts. Via hun weblog houden ze vrienden en kennissen op de hoogte van hun wedervaren. Nu wil het geval dat zij op de verlosafdeling van een ziekenhuis werkten toen het ziekenhuis-personeel ging staken. En die mensen gaan dan niet gewoon rustig naar huis, schreven ze, maar houden bij de poort van het ziekenhuis alle mensen tegen die wel willen gaan werken. Alleen dokters en hoofdzusters laten ze overdag nog door. Omdat ook in naburige kraamklinieken werd gestaakt, moesten alle bevallende vrouwen naar dat ene ziekenhuis waar dus vrijwel geen verplegend personeel aanwezig was. Overigens wilde het handjevol verpleegkundigen dat wel durfde te werken, voor zes uur ’s ochtends naar huis omdat ze anders serieuze moeilijkheden zouden krijgen met hun behoorlijk agressief stakende collega’s bij de poort. De gevolgen waren niet te overzien. In de verloskamers was welgeteld één verloskundige aanwezig, die ook de kraamafdeling en neonatologie onder haar hoede had. Bevallende vrouwen moesten op een bankje wachten tot er ruimte zou komen in een verloskamer of andere ziekenhuiskamer (te delen met drie anderen). Er waren zes bevallingen in anderhalf uur. Gelukkig waren er nog twee vreemden in de bijt, die twee vrienden van mij, maar ook met z’n drieën konden ze amper genoeg hulp bieden aan die vrouwen. Aan het eind van de nacht riepen drie vrouwen tegelijkertijd dat hun kind eraan kwam, maar moest de verloskundige weg voor het stakende personeel de poort weer zou blokkeren. De dokter was wel aanwezig, maar niet bereikbaar, omdat de mensen van de telefooncentrale staakten. Keizersnedes konden dus niet uitgevoerd worden. Aan steriel materiaal was een tekort omdat die elders opgeslagen was en die ruimte op slot zat. Enzovoort. Kortom: een vreselijke situatie. De staking zette mensenlevens op het spel. Wat een toestanden, denk je dan, als je zo’n bericht op een weblog leest. Hoe kunnen daar zulke stakingen plaats vinden? Daar moet nodig verandering in komen. Maar ja, wat kun je doen, vanachter je laptop in Nederland? En dan hoop je maar dat andere mensen wel actie kunnen ondernemen en je zucht nog eens dat zulke toestanden hier gelukkig niet voorkomen. Toch?

Print- en Kopieshop

Kapelle adres Stationssingel 10 4421 BG Kapelle

3 flyers 3 feestgidsen 3 programmaboekjes 3 mailings 3 brochures 3 enz. enz.

15

nd Vraag vrijblijve een offerte aan!

telefoon 0113 - 340 540 0651 - 687 305 e-mail info@kopietje.nl

Openingstijden: ma. t/m do.: 9.00 - 16.00 en vr.: 9.00 - 12.00

KP38

Verontrustend

september 2010 | De GanzenPen

Leren zwemmen doe je in het zwembad... Leren sporten doe je in de sporthal... Leren werken doe je bij het ATC! ATC Scheldestromen biedt kansen voor alle leeftijdsgroepen. Jong of oud, werken kun je leren. Bel 0113 - 34 10 95, of kom gerust eens langs: ATC Scheldestromen Stationssingel 10 4421 BG Kapelle

www.atcscheldestromen.nl

VAKkanjers gezocht! Betaald worden om te leren? Het moet niet gekker worden

Met baan garan van 2 tie t 4 jaarot

De volgende dag las ik in de PZC (24 augustus) het verontrustende bericht dat bevallende vrouwen niet in het ziekenhuis van Goes Kijk voor meer informatie op onze internetsite terecht hadden gekund en GOES • Industriestraat 7, 4462 EZ Goes - Postbus 329, 4460 AS Goes - tel: 0113 23 24 84 doorgestuurd TERNEUZEN • Lange Reksestraat 19, 4538 AZ Terneuzen - tel: 0115 63 01 64 waren naar Terneuzen of Bergen op Zoom. In Goes was er toen namelijk te weinig personeel om hen goed te helpen. Veel mensen vierden vakantie en anderen waren ziek. Dat is een samenloop van omstandigheden die in elk bedrijf voor kan komen, maar juist in een ziekenhuis horen er natuurlijk voldoende mensen te werken. Daar zijn vast allerlei protocollen en noodoplossingen voor. Gelukkig is het goed afgelopen met die vrouwen die doorgestuurd zijn, maar je moet er niet aan denken wat er tijdens die extra reistijd allemaal mis had kunnen gaan ...

WWW.BOUWOPLEIDINGZUIDWEST.NL

Met alle middelen en financiën die in Nederland – nog steeds, ondanks de crisis – aanwezig zijn, verwacht ik zulke verontrustende berichten niet te horen. Stel je voor dat een kind of misschien zelfs een aanstaande moeder overlijdt doordat er te weinig medisch personeel is. En wat als de ambulance op weg naar iemand met een hartstilstand de weg niet kan vinden? Of dat het gebrek aan personeel juist in de operatiekamers aan de orde is? Een lichtpuntje is wel dat hier geen agressieve verpleegkundigen zijn die bij de ingang van het ziekenhuis hun collega’s tegenhouden ...Aukje-Tjitske Dieleman – Semper Scribo


16

De GanzenPen | september 2010

E

N O U G H O N YO U R PL AT E ?

internetgemak | persoonlijk contact | flexibiliteit | meedenken | betrouwbaarheid

De D r uk ker ont zorgt meer waa rde en m inderkosten

D R U KKERI J BAREMAN Drukkerij Bareman is een handelsnaam van Bareman Grafische Bedrijven bv en is onderdeel van de

Axelsestraat 156, postbus 139, 4530 AC Terneuzen T (0115) 61 30 72 F (0115) 61 48 86 www.bareman.nl E info@bareman.nl

GP-01  
Advertisement