Page 1


Presentació:   ­Qui sóc?    Em dic Samuel Pérez i tinc 14 anys, vaig nèixer Badalona i visc actualment a Vilassar de Mar.  Estic escolaritzat a l’institut PERE RIBOT, i estic a 4t.  Tinc  poques  aficions, però m’agrada jugar a ping­pong, jugar a la play i anar en bicicleta. També  m’agrada bastant crear videos a youtube, tinc un canal amb un amic en el que penjem videos.    Vaig  agafar la  matèria  de  la informàtica  perquè  m’agrada  crear videos a youtube, també perquè  m’agrada utilitzar programes de dibuix.  Ho  vaig  escollir  ademés  perquè  crec que la informàtica és una  cosa  molt  important  per  al futur, ja que serà imprescindible per   treballar  al  futur,  i  no  està  de  més  saber  fer  més  coses de les  que faig habitualment amb l’ordinador. 

És  una  assignatura  que  li  dono  molt  d’interès  perquè  és  bàsic  saber utilitzar l’ordinador avui en dia.       

Creacions Multimèdia:    1­ Tractament d’imatges:    ­Dibuix vectorial ­ mapa de punts  ­Programes principals   

1.1­ Dibuix vectorial:    Què és el dibuix vectorial?  El  dibuix   vectorial  és  el  dibuix  que  el  formen  un  conjunt  de  formes  bàsiques  (línies,  cercles…)  que  s’agrupen  i  creen  el  dibuix.  Ademés  pots  manipular  la  forma de la teva creació, canviar­li el  color del objecte, etc.    Característiques:  Els dibuixos vectorials aporten avantatges diversos:  ­No perden qualitat quan els fem més grans o bé els reduïm.  ­Els fitxers generals són de dimensions petites.  ­Les parts diferents del dibuix es poden modificar fàcilment.   


Una de  les  desavantatges  de  és que  és molt difícil aconseguir imatges que reflecteixin la realitat  amb detall.    Tipus de fitxers vectorials:     cdr: Característic de l’aplicació Corel Draw.  ai: Característic de d’aplicació Adove Ilustrator.  svg: Ho fa servir l’aplicació Inskape.  dxf: S'utilitza com ara en Autocad i QCad.     

INSKAPE  

    http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Inkscape    L’Inskape  és  un  programa  informàtic  que  serveix  per  fer  dibuix  vectorial.  Aquest programa  te  la  característica  de  que  quan  apropes  el  dibuix  realitzat,  aquest  no es pixela, sinó que  conserva la  qualitat. És un programa molt útil i fàcil de utilitzar ja que disposa de unes eines molt eficients.   

Treballs amb Inskape que més m’han agradat.   

1­ Jerros de colors degradats      1­  Per  crear  els  gerros  vaig  utilitzar l’eina de fer línies  rectes  i  corbes  per  fer  un  quadrat.  A  partir  de  aquí,  crear  la  forma  del  gerro  amb  l’eina  de  l’edit  de  nodes.    2­El  color  degradat  que  es  veu  en el gerro ho  vaig fer   amb  l’eina  de  seleccionar  i  transformar  objectes,  llavors,   vaig  seleccionar  l’objecte,  vaig  anar  a  editar   color,  i  oplir   amb  un  color  degradat,  i  vaig  seleccionar  un  degradat  de  color  verd,  i  a  l’altre   gerro de color blau.   


2­ La papallona    1­ Vaig crear la papallona amb les eines de:     ­Crear  cercles:  Amb  el  que  vaig  crear  el  cos,  les  ales  de  la  papallona i el cap.  ­Eina  de  selecció d’objectes: Amb el que vaig moure les ales  perquè quedèssin més juntes.  ­Eina  de  capes:  Amb  la que vaig seleccionar quines capes del  dibuix quedaven a dalt i quines a sota.  ­Eina d’omplir: Per omplir de color la papallona.  També  vaig  utilitzar  el  control+d  per  duplicar  les   ales  i  invertirles amb l’eina d’invertir cossos.     

                                     


Com he fet el projecte?    1­Per  crear  el  contorn del dibuix, és a dir la tele, he  creat un  rectangle i després li he deformat el  contorn.  Després  li  he  aplicat  un  color  degradat  blau.  Després  ho  vaig  duplicar  i  ho  vaig  contraure  per  tindre la  pantalla i la part inferior de la pantalla la vaig arrastrar una mica cap a dalt  per  que  no  fos  simètric  al  rectangle  exterior.  A  aquest li vaig posar un degradat blau fosc com a  símbol del cel de nit. El degradat amb el color més clar a la part superior, on anirà la lluna.                    2­  Després  vaig  aplicar  un contorn a  la  pantalla  (rectangle interior) per poder aplicar el degradat  radial  del  mar,  que  és  més  clar  que  el  color  del  cel.  Després  vaig  crear  la  lluna i  les  estrelles.  Les  estrelles  amb  l’eina  de  crear  estels  i  polígons.  La  lluna  amb  l’eina  de  crear  cercles,  el∙lipses  i  arcs. La lluna la vaig duplicar i la  vaig expandir i li vaig treure el contorn. A continuació  li vaig posar un degradat radial, perquè sembles que la lluna resplendia i iluminava el cel blau.                      3­Més  trad  vaig  aplica­hi  els  núvols  i  els  vaig  degradar  i  transparentar.  Després  vaig dibuixar  la  aleta   de  tauró. La  vaig  fer  amb  l’eina  de  curves  Béizer.  Després  vaig  fer  les  espirals  amb  fons  marró.                   


4­ A continuació vaig escriure a la part superior de la  tele “portafoli del Samu”. Li vaig aplicar un  color  taronja,  y  li  vaig  posar  un  degradat  radial  amb  un  color  negre.  Després  el  meu  nom, amb  un  color  daurat  i  un  filtre  de  gerbe.  Després  vaig  escriure  IES  PERE  RIBOT  amb  un  color  taronja i un filtre de foc. Per últim vaig posar l’any acadèmic: 2013­2014 amb un filtre de neu.                         5­Per  finalitzar   vaig  posar­hi  un  rectangle  gris  que  ocupés  tot  el  full  i  el  vaig  posar  a  sota  del  dibuix  amb  l’eina  de  baixar  seleccions.  Per  finalitzar  vaig  posar  PORTAFOLI  D’INFORMÀTICA amb un degradat blau i negre amb contorn.   

         


1.2­ Mapa de punts    Els  mapes  de   punt,  a  diferència  dels  dibuixos  vectorials,  els   formen  uns  punts  anomenats  píxels. Cada punt queda definit pel seu color i la seva lluminositat.    Principalment,  els  mapes  de  punts,  serveixen  per  reproduiir  fotografies  que són impossibles de  representar  amb  formats vectorials. Com més píxels sigui el nombre de punts més gran i pesat,  per tant, més difícil de desar­hi la informació.    La  qualitat  del  mapa de  punts  és  diferent  al  del  vectorial, ja que al vectorial al apropar la imatge,  aquest  no  perdia  qualitat.  En  canvi,  el  mapa  de  punts,  al  apropar­te,  perd  qualitat,  ja  que  el que  veus, són els píxels.    El  nombre  de  colors  del  fitxer  indica la  qualitat.  S’anomena  profunditat de  color,  pot  ser  de  256  colors, 16 bits, 24 bits o 32 bits.       

GIMP   El  gimp  és  un  programa  de mapa de punts que és  divertit i  fàcil d’utilitzar.   És  un  programa  de  dibuix  molt  pràctic,  però,  a  la  vegada,  una  mica  més  complicat  que  l’Inskape.  El  dibuix  del  Gimp  serveix per fer  dibuixos, títols, degradats...El dibuix del Gimp  consta  de  una  capa  per  dibuixar,  però,  normalment,  utilitzaras més capes.  L’únic inconvenient  que  li  posaria  al Gimp, es que al acabar de terminar  un dibuix, aquest  no el pots seleccionar. Només el pots retallar per tornar­ho a copiar.     

       


Projectes amb Gimp    1­Atòmium 

1­  L’atòmium  és  un projecte creat a partir d’una  escultura d’un àtom de Bèlgica.   És una  escultura  que  utilitzarem com a fons per  a poder treballar el logotip.                2­  És un dibuix  creat  per  moltes  capes,  cada  capa per  bola i barra.  Cada  bola   ha  sigut  creada  amb  l’eina   de  cercles,  cadascuna  amb   el  dibuix  de  l’atònium  de  fons.  Aplicant­hi  un   degradat  radial a cada  bola.  Les barres  han  sigut  creades  a  partir  de  l’eina  de  crea  i  edita  camins  copiant­la   amb  el  dibuix  de  fons,  però  ara  aplicant degradat de color linial.           3­  El  títol  ha  sigut creat  amb la  opció  de  logotip, amb un  format “neó” de color daurat.  Com  a títol li vaig posar Ies Pere Ribot.               


4­ Com a resultat aquest és el meu logotip:                                     

2­ Fotomontatge    Per poder fer aquest treball he hagut de buscar una imatge d’un lloc on voldria anar de  vacances, en el meu cas a Hawaii.  Després vaig fer­me una foto per poder apareixer a la  foto de Hawaii. Aquesta foto va ser retallada amb l’eina de crea camins, i, al ser un  format més gran, vaig utilitzar l’eina de gira  i  eina d’escala, per poder fer­la més petita i  girar­la per poder posar­me a la foto com si  fos de veritat. Després vaig fer una foto al  meu gos  i vaig fer el mateix procediment.   Més tard vaig descargar una imatge de un  gorro de Nadal i el vaig fer més petit i el  vaig posar sobre el cap del meu gos., el  mateix amb mi.  Després vaig posar un Pare Noel al fons de  la imatge i li vaig reduïr el tamany.  Finalment vaig crear els textos, amb l’apartat de crea logotips i  rètols. 


Per acabar vaig crear un marc per la foto, vaig fer una capa de color marró i un altre de  color daurat, i vaig retallar la superfície per encaixarla amb la foto.     I així va quedar: 

                                                       


Picassa   Picasa és un programa molt fàcil d’utilitzar i divertit que serveix per visualitzar, organitzar i  editar fotografies digitals.  Amb aquest programa pots fer un munt de coses:  Pots cambiar el color d’una fotografia a blanc i negre,  o color sèpia, o tonalitats marrons…   Pots difuminar una imatge, o centrar una imatge,  inclòs pots girar la imatge per conseguir posar­la  recte…   També pots agafar un troç de color d’una imatge i  posar­la en alguna part d’aquella imatge, pots posar­hi més brillantor, o pots enfosquir­la  més, pots seleccionar quina part de la imatge vols que tingui color, quina part no en  tingui…  A més aquest programa pots agafar diferentes fotos i formar un àlbum, un colaix, inclus  pots crear un video com si fos una presentació amb les fotos...  Crec que és un dels progràmes més fàcil d’utilitzar per retocar fotos.   

Projecte a part   

       


Creacions multimedia     Audacity    Audacity és un programa multiplataforma de gravació i edició d'àudio, fàcil d'usar i lliure.  Serveix per grabar la veu i l’audio pot ser retocat fàcilment, com  cambiar la tonalitat de més greu a més agut i al revés, agafar  troços del audio i enganxar­lo en alguna part, fer que troços  siguin més ràpids i més lents, eliminar troços del audio…  Pots inserir­hi troços d’un altre arxiu i junatr­ho amb el teu i ser  retocat.  Es un programa molt útil per retocar sons.      

Podcast     És una pàgina web que serveix per escoltar música amb el que no fa  falta que et descarreguis cap arxiu, sinó que pots escoltar en tot  moment , amb el que et pots fer un a llista de reproductor i  guardarte­la a un mp3 o mòbil o el que vulguis.        

Goear   Goear és una pàgina web que serveix per a  escoltar música, i no només això, sinó que tu  pots pujar música creada o retocada per tu i  deixarla allà per a que tu la puguis escoltar.  És una pàgina web segura i molt útil perquè  en el as per exemple de que perdesis la  musica la tindries aqui guardada per poder escoltar­la quan tu vulguis.    Aqui deixo un enllaç de la música que vaig pujar:  http://www.goear.com/sasamu98/sounds    També deixo una imatge de la pàgina web amb els meus exercicis. 


Movie Maker    Movie Maker es un programa que serveix per crear videos o  editar­los.  És un programa molt senill d’utilitzar, molt útil i pots fer  moltes coses.  Pots aplicar­hi al video efectes de tot tipus, relentitzacions,  canvis de color, pixelar una imatge al video, etc.  En aquest programa pots importar imatges, altres videos, i  música de fons, a demés de la música que ja tenen els  videos.  Pots retoar la velocitat del video, la velocitat de veu, modificar la velocitat de la música de  fons i la música que aporten els videos importats…  Ademés pots posar­hi textos i portades amb moviment i de tot tipus de lletra, color, etc.  També pots posar transicions entre les imatges i videos.      

   


Projecte de vacances    És un projecte de unes vacances a Granada editat amb el Windows Movie Maker,  utilitzant fotos donades per fer el projecte de Granada, utilitzant musica de fons, que vaig  crear amb l’Audacity,, amb efectes de moviment, transicions entre fotos i videos. Després  vam renderitzar el video quan ho vaig acabar.  Finalment ho vaig pujar a Youtube per a que tothom ho pugués veure.  Aqui deixo l’enllaç:    http://www.youtube.com/watch?v=QxeiF_5mH2w       

Projecte escola del futur    Es un projecte en el que es podien presentar diferentes  maneres de crear la escola del  futur. En el cas del meu grup vam escollir projectar els videojocs a l’ensenyament, ja que  està comprovat que els joves es concentren més amb els videojocs que estudiant el que  no volen. Per tant, vam pensar que actualment hauriem de crear videojocs en els que  s’apliqués la teoria ensenyada a l’escola als videojocs d’una manera més divertida i  senzilla.  Al video habiem de sortir tot el grup en diferents clips i la nostra veu com a narració.    Enllaç del video:  https://www.youtube.com/watch?v=mIbRlCFCGUM&list=UUxqdbUzHJstj6ObEpD4SRDA                         

Web 2.0 


Què és?    Una web 2.0 és una pàgina web en la que algú posa alguna cosa i tothom ho pot veure (si  està visible per a tots) i aquestes persones hi poden comentar en els seus escrits.  Per exemple podrien ser pàgines web com els wikis, els blocs, etc.  Nosaltres vam utilitzar una web 2.0 com és el Blogger.   

Blogger    El Blogger és una pàgina web 2.0 en el que pots crear el teu propi bloc. En aquest bloc  pots fer moltes coses, ja que requereix de moltes eines.   Pots personalitzar el teu bloc, cambiant el disseny del bloc,  com será la plantilla del bloc, etc. Pots posar que els gadgets  es posin a l’esquerra del bloc, o a la dreta, pots cambiar el  color de fons, el color de cadascuna de les entrades...  També pots cambiar el format de lletra de tot el bloc, el tamany  del titol, el dels subtitols, el tipus de lletra i el color de cadascun.  També podem dir que al creant entrades, aquestes es van  ordenant en un apartat del bloc, on estan els gadgets, de forma  automàtica.  Ademés també està l’apartat dels gadgets que hi pots inserir.  Al teu hi pots insertar un àlbum d’imatges, a partir del picassa, videos, amb l’adreça d’html  de diferents pàgines, com Youtube.  També pots posar un personatge, amb el voki.  Ademés pots posar música de fons automàtica, o posar la música quant tu vulguis.   Blogger és una pàgina web per crear blocs genial, amb un munt d’eines i maneres  diferents de crear el teu bloc.               

Viatge a Asturies   


Aquest és un projecte que vaig fer amb el blogger, una explicació de les meves vacances  a Asturies amb els meus companys de 4rt.    Explicació del bloc:    ­Per començar vaig crear el bloc amb el seu títol, el disseny que tindrà el bloc i la plantilla  que jo veia més útil.  ­A continuació vaig começar creant una entrada en la que vaig fer una presentació de qui  sóc i què volia fer amb aquest bloc.  ­Després vaig començar a explicar el viatge, de com vam sortir i com vam arribar.  ­Seguidament vaig fer diverses entrades explicant els següents dies de les meves  vacances. En aquestes entrades hi ha diverses fotos i videos.  ­Finalment vaig fer una entrada de com vam arribar.    Encara que vaig explicar les meves vacances, vam decidir posar algunes coses més al  bloc que li poden donar cert prestigi o que sembli més elaborat. Per tant, vam decidir  afegir alguns Gadgets:        Àlbum de fotos de Asturies: És un àlbum de fotos  de Asturies creat des del Picassa per a que la gent  pugui veure les diferents fotos més importants del  viatge, així no cal posar moltes fotos per tots llocs.        Voki: El Voki és un avatar creat des de la pàgina web del  Voki, en el que pots intentar crear un avatar que s’assembli a  tu. No va ser un Gadget molt important, però així el que entri  veurà com ets en més o menys i ademés podrà escoltar el que  diu el teu avatar.          Música: Un altre Gadget va ser la música, així quan el lector  entri tingui una música de fons a l’apartat de Gadgets, així 


només ho podrà escoltar si ell ho vol, no s’activa la música de forma automàtica al entrar  al bloc.    Llicència de Creative Commons: És una llicència per al bloc per  determinar que pertany a mi, per a que ningú pogui utilitzar el bloc  com si fós seu.     Aqui deixo el enllaç del meu bloc:    http://samuelperezlopez.blogspot.com.es/   

                    PInterest 


És una xarxa social que serveix per trobar imatges i videos  que hi ha a Internet.  Pots crear i organitzar col∙leccions d’imatges i interessos,  aficions i altres, en una especie de taulell d’un tema que tu  vulguis.  També pots cercar informació, imatges i videos que pots agafar i posar­te­les als teus  taulells per a que puguis tenir coses dels temes  que tu vulguis.  Nosaltres vam publicar 3 taulells en el que hi haurien els nostres treballs, aficions i el grup  compartit de informàtica.    Aqui trobareu el meu Pinterest:  http://es.pinterest.com/samuelprezlpez/   

          Codis QR 


Els codis QR són codis que serveixen per identificar un bloc, un video, una imatge…  És un codi que serveix per poder trobar aquella imatge o video a través dels movils, amb  un programa que registrarà el codi i et dirà l’enllaç al video o imatge o el que fos.  És molt util i encara que no ho sembla, porta 20 anys utilitzant­se.    Aqui deixo una mostra de els meus codis QR:    

Codi del Bloc del       Codi del Pinterest Codi del Video viatge a Asturies de Escola del futur          ISSUU:    Issuu és una pàgina web que serveix per visualitzar llibres,  portafolis, revistes i altres.  Issuu té un format diferent als demés, ja que aquest ha sigut  creat per semblar­se a publicacions impreses, que serveix per  visualitzar les pàgines com si les poguéssis passar amb el  ratolí de forma molt realista.  També pots agregar­hi documents per tu i compartir­los per a  que la gent ho pugui veure.    Jo he crear un compte de Issuu per poder posar i finalitzar aquest portafoli.       


Portafoli samuel pérez  
Portafoli samuel pérez  

Portafoli de 4rt ESO d'Informàtica.

Advertisement