Page 8

Öppen statistik är redo för big data Digitalisering: ”Öppen data” är benämningen på en het trend som sveper genom västvärlden. Data i offentliga databaser och register ska öppnas och göras tillgängliga. De officiella och statliga leverantörerna av statistik är redan helt öppna, men de vill gärna påskynda interaktionen med omvärlden.

i

länder som Sverige, Norge och Danmark är man redan i full färd med att skapa ”öppen data”. Trenden är besläktad med rörelsen som verkar för ”open government”, som också är ett uttalat mål för president Obama, och kan ses på Vita husets hemsida (www.whitehouse.gov/open). I de nordiska länderna är rörelsen synlig genom egna hemsidor och Facebook-grupper. Tanken på öppen förvaltning är lika gammal som den moderna demokratiska staten, men rörelsen har i sin moderna digitala version även en kommersiell vinkling. Offentlig information kan i bästa ”Big Data”stil nämligen vara en viktig råvara för nystartade företag eller föremål för offentligt-privat samarbete, eller leverera mervärde för befintliga företag. – Vi följer med i ”öppna data”-trenden. Redan idag lägger vi ut vår statistik helt öppet och gratis som en samhälls-

service. Vi ser maskinläsbarhet som det viktigaste området för vidareutveckling i arbetet med att möjliggöra öppna data, säger kommunikationschef Lisa Thiel på Statistiska Centralbyrån i Sverige. Hon är chef för 70 av SCB:s 1 300 anställda. – Big Data och hela explosionen av data i samhället som helhet är vad vi intresserar oss för, och vi för även diskussioner internationellt om hur vi ska förhålla oss till detta. På kort sikt påverkar det oss inte direkt, men på längre sikt kommer det säkert att ha stor betydelse för oss. Statistisk kvalitetsstämpel En av de mest uppenbara effekterna av ”öppna data” är att källorna till statistiken blir mer öppna. Det kan öppna dörren för konkurrerande statistikleverantörer och

– Vi följer med i ”öppen data”-trenden. Redan idag lägger vi ut vår statistik helt öppet och gratis som en samhällsservice. Vi ser maskinläsbarhet som det viktigaste området för vidareutveckling i arbetet med att möjliggöra öppna data, säger kommunikationschef Lisa Thiel på Statistiska Centralbyrån i Sverige.

Reflektion | 8

Reflektion-2013  

Magasin om ledarskap, strategi och teknik fran SAS Institute

Reflektion-2013  

Magasin om ledarskap, strategi och teknik fran SAS Institute

Advertisement