Page 5

Erik Hagland har varit med om en resa på Vattenfall som blivit alltmer riskfylld. När han började för 15 år sedan var riskbedömning tämligen marginaliserat. Samtidigt genomförde Sverige en avreglering av elmarknaden och Vattenfalls roll förändrades över en natt.....

Reflektion | 5

Reflektion-2013  

Magasin om ledarskap, strategi och teknik fran SAS Institute

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you