Page 21

–Om mjölken inte kommer ut i SuperBrugsen på grund av ITproblem, då är det ingen som bryr sig om att lyssna på IT-chefen, säger Rene Munk-Nissen, CIO på Coop.

också så att verksamheten nästan kollapsar om IT-systemen Kvickly, Dagli’Brugsen och Irma uppgår till cirka 50 miljarder kraschar och därför måste tillgänglighet och drift vara A och kronor. Coop vill få ett större överskott framöver än den nuvarande på ca 500 miljoner kronor per år och IT-funktion O för en CIO. ska bidra till det. Ett mycket komplext systemlandskap med – Om mjölken inte kommer ut i SuperBrugsen på grund många olika tekniker är dyrare och svårare att driva än en mer av IT-problem, då är det ingen som bryr sig om att lyssna på IT-chefen, säger han. Balansen mellan teori och praktik är enhetlig IT-miljö. – En standardiserad miljö är till sin natur stabilare, och det avgörande för en bra CIO, och även om en verksamhet drabbas är viktigt när ”mjölken ska ut varje dag”, av stora IT-problem, måste en CIO hålla huvudet kallt. säger René Munk-Nissen. – Vi måste bli bättre på att tjäna pengar. ”Det stora scoopet är – Vi får inte vara för yrkesstolta och gå i Då kan IT hjälpa till att bidra genom att att vi har 1,2 miljoner försvar när systemen inte fungerar optimalt. standardisera och automatisera mer.Coop medlemmar” Det är viktigt att upprätthålla en dialog med har enligt min mening inte utnyttjat konverksamheten och förstå hur stressigt det cernens alla fördelar. Kedjorna kan lätt kan vara när det felar. Vi gör oss själva och prioritera olika och behålla sina särdrag, men de har alla nytta vår omgivning en stor tjänst genom att standardisera så mycket av att använda gemensamma backoffice-funktioner för att att vi kan minska antalet enstaka fel. Vi levererar en infrahantera logistiken, butiksdriften etc. Värdekedjans alla centrala struktur för verksamheten och måste se till att kassaregistrets delar bör vi kunna dela på som lösningar för hela koncernen, lampor lyser hela tiden. Den onda cirkeln för en CIO är stora driftproblem som säger IT-chefen. man försöker lösa med de resurser som utlovats till andra projekt som därmed försenas. Coops IT-chef vill själv kunna Gå inte i försvar Som dansk IT-representant är Rene Munk-Nissen i år med om prioritera sina resurser och ser ett viktigt samband mellan att att utse årets CIO. Med sitt åttonde jobb i den sjunde industrin samordna och standardisera på ERP-nivå och samtidigt ha har han bestämda åsikter om CIO-rollen. IT är i sig inget visioner för hur Coops ska utnyttja big data. ◆ mål, utan bara ett verktyg för företagen. Men samtidigt är det

Reflektion | 21

Reflektion-2013  
Reflektion-2013  

Magasin om ledarskap, strategi och teknik fran SAS Institute

Advertisement