Page 5

Bankens analytiske endringsleder Selv er jeg temmelig flink til å koble av, selv om jeg er opptatt av noe vanskelig på jobben. Når jeg er på jobben, er det omvendt. Da blir jeg helt oppslukt og glemmer som regel det min kone har bedt meg om å huske, sier administrerende direktør Eivind Kolding i Danske Bank.

Intervju: Eivind Kolding fører an i en kundeorientert endring av Danske Bank. Møt en analytisk toppleder med Mærsk-blått blod i årene i en samtale om lederrollen, reguleringen av finanssektoren og potensialet som ligger i å analysere og utnytte data.

A

lle her i banken vet godt at vi skal gjennom store forandringer. Folk er klare. Det er et godt utgangspunkt. Nå er det opp til ledelsen å peke ut riktig retning. Ordet krise signaliserer litt for mye panikk etter min smak. Jeg vil i stedet si at vi har den endringsviljen som må til, sier Eivind Kolding, som er administrerende direktør i Danske Bank.

oss jobber i kunnskapsyrker. Rollene i organisasjonene blir mer flytende, og hver enkelt blir stilt overfor flere valg. Ved samlebåndet har du sannsynligvis mindre behov for å tro på en helhet og dele verdier med ledelsen enn du har hvis du arbeider i en bank.

Kunden er alfa og omega Forandringen i Danske Bank handler om kundene. TidliHan tar imot oss med åpent sinn og oppbrettede skjortegere har banken varslet at antallet filialer vil bli redusert, og at de fysiske filialene ikke nødvendigvis må ligge mest ermer og svarer villig på de spørsmålene vi stiller en av de mest omtalte topplederne i Danmark i 2012. Skiftet fra mulig sentralt. Årsaken er at kundene kommer til banken Mærsk Line til Danske Bank og rolleskiftet fra styreleder til for å få rådgivning, og de ønsker å kunne parkere like ved, toppsjef i banken, skapte store overskrifter i dansk næringsmens de daglige banktransaksjonene i stadig høyere grad livspresse. Kolding og hans kollegaer i ledelsen har nylig blir utført på nettet. Under Koldings ledelse skal proseslaget en ny strategi for Danske ser og produkter – ja, faktisk Bank, og i samtalen vår forteller «Vi trenger strømlinjede prosesser hele banken – analyseres fra kundens ståsted. Eivind Kolding at de regner med som starter og slutter med kundens at banken vil oppleve flere år med behov og ønsker.» lav eller ingen vekst. Banken vil -Digitaliseringen har stor legge opp kapital og gjennomgå store forandringer med påvirkning på bankene. Vi ser endringer i de klassiske henblikk på å gjenerobre plassen som en sterk bank i spissen modellene for bankdrift, og teknologien skaper nye profor den danske banksektoren. dukter og nye mobile plattformer. I dag kan et callsenter ta seg av størstedelen av forespørslene til mange kunder. Vi Toppsjefen symboliserer kulturen ser noen svært store endringer i banksektoren, og iblant er - Jeg har ingen personlig ambisjon om det, men det er bare Danske Bank litt foran, iblant er vi litt bak, sier Kolding. slik at en toppleder står som symbol på virksomheten. Han -Vi trenger strømlinjede prosesser som starter og slutter med bærer frem kulturen. Som toppleder er man nødt til å gi av kundens behov og ønsker. Vi må alle tenke og fokusere mer seg selv og eksponere seg overfor kunder og andre interespå kundene – det gjelder ikke bare de av oss som møter kunsenter. Hvis toppsjefen ikke selv går foran og viser vilje og der hver dag. Igjen, jeg synes faktisk at Danske Bank henger tro, så mister strategien gjennomslagskraft. Jeg er klar over at det er slik, men jeg må også legge til et «dessverre», for jeg godt med, og jeg møter svært mange av våre medarbeidere har virkelig ikke noe personlig behov for å være i sentrum. som står på i riktig retning, sier Kolding. Dette intervjuet er jo egentlig et godt eksempel. Ville det vært like interessant for dere og for leserne hvis det utelukAutomatisk kredittgivning kende handlet om Danske Bank? spør Kolding. - Business analytics er et viktig område for å styrke banken. Det er et enormt felt, forklarer han. - Jeg kunne nevne Og med det han kaller en liten filosofisk frihåndstegning, mange eksempler, men kredittgivning er for eksempel helt gir han selv forklaringen på denne tendensen. Kommuopplagt. Her ser vi en mulighet til å automatisere kredittnikasjonsaspektet ved lederrollen har vokst, fordi flere av ›

REFLEKSJON | 8

REFLEKSJON | 9

Refleksjon  

I magasinet Refleksjon kan du lese intervju og portrettartikler med norske ledere og profilerte regionale personer som er opptatt av ledels...

Refleksjon  

I magasinet Refleksjon kan du lese intervju og portrettartikler med norske ledere og profilerte regionale personer som er opptatt av ledels...

Advertisement