Page 3

Vinner på merkevare, innovasjon og innsikt Intervju: Schibsted-konsernet rår over noen av Europas største merkevarer innen media. Tett sammenkoblet med merkevareutviklingen står innovasjon og innsikt. Ifølge Hilde Torvanger er de tre uadskillelige.

D

en strategiske posisjonen til merkevare som ledelsesverktøy har ifølge Hilde Torvanger i Schibsted økt betraktelig de senere årene. Som Vice President Innovation and Brand building arbeider Torvanger til daglig med merkevarer som i 2011 omsatte for godt over 14 milliarder kroner, som VG, Aftenposten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet og markedsplasser som finn.no, blocket. se og leboncoin.fr. Konsernet har også etablert flere andre merkevarer i en rekke land verden over.

-Merkevare har en veldig høy prioritet i våre virksomheter. Merkevare er det vi lever av. Særlig for mediehusene, som har vært så tunge på papir, og «Merkevare er det vi lever av.» hvor vi nå går mer og mer over til digitale flater, er det viktig å lykkes med merkevaren. VG eller Aftenposten skal gjenkjennes uansett om du er på mobil, lesebrett, papir eller på nett. Da må du være veldig tydelig på hvilken posisjon du skal ha, mener Torvanger. Tre uadskillelige komponenter for suksess Innovasjon, merkevare og innsikt. Ifølge Torvanger er de tre nærmest uadskillelige og helt avgjørende for at en merkevare både skal etableres, vokse og opprettholde sin posisjon. Siden hun i sin tid ble hentet fra Aftenposten av Kristin Skogen Lund for å lede merkevarebyggingsarbeidet i Schibstedkonsernet, har Torvanger hatt en klar visjon om at disse tre komponentene er nøkkelen til å bygge en sterk merkevare.

Hilde Torvanger er Vice President Innovation and Brand building i Schibsted Media Group. Torvanger har over 20 års erfaring med flere store merkevarer og merkevareprosesser gjennom sitt nåværende arbeid i Schibsted, samt tilsvarende oppgaver i blant annet Aftenposten, TINE og J.W. Cappelen.

REFLEKSJON | 4

-Oppdraget jeg fikk var å løfte fokuset og kompetansen på det merkestrategiske i alle selskapene til Schibsted. Da jeg begynte, hadde jeg en visjon om at du må koble innsikt, merkevare og innovasjon sammen for å få dette til å bli sterkt nok og for å løfte seg på lang sikt. Den visjonen har absolutt ikke falmet etter nærmere fem år i Schibsted, sier Torvanger. -Jeg brenner veldig for hele tiden å øke koblingen mellom merkevare og innovasjon. God innsikt er en forutsetning for denne koblingen, og klarer man å knytte disse tre godt

sammen, kan man nå så langt man vil. Strukturert jobbing i kombinasjon med kreativitet gir et enormt løft. Schibsted Way of Innovation For å styrke fokuset og kompetansen på kritiske suksessområder har Schibsted etablert flere «Center of Excellence». Torvanger har utviklet og leder Schibsted Way of Innovation, og i tillegg har Schibsted etablert Way of Editorial, Sales og Consumer sales. -Måten vi arbeider på er at vi bygger opp en anatomi, eller et rammeverk, basert på filosofien for hvordan vi tenker rundt merkevare og innovasjon. Det handler mye om mål og strategier, ledelsesfokus og organisering. I forkant av gjennomføringsdelen identifiserer og dokumenterer vi en rekke verktøy for gode merkevare- og innovasjonsprosesser, samt beste praksis både internt for hvert av selskapene og internasjonalt. Mine medarbeidere innen dette arbeidet i Schibsted er eksperter på alle disse prosessene og modellene, og er viktige fasilitatorer og rådgivere ut mot de ulike selskapene i konsernet, forklarer Torvanger. -Vi jobber også systematisk med kompetanseutvikling og har kjørt Schibsted Brand Academy over flere år, samt «crash kurs» i merkevare for mer enn 300 ledere i konsernet. På innovasjonssiden kjører vi egne kompetanseopplegg, samt at vi bruker What If Innovation i London. Vi ser at denne type opplegg gir et stort løft i selskapene. Det som er viktig er å følge opp tiltakene, og vi har derfor stort fokus på ulike forum for både merkevare og innovasjon. Vi samler eksperter og ledere, og utveksler erfaring og diskuterer felles utfordringer. Økt bevissthet om innsikt I dag står kundens hverdag og behov sentralt når Schibstedkonsernet driver produktutvikling og bygging av merkevare. På bakgrunn av dette har betydningen og omfanget av innsiktsarbeidet i alle Schibsteds selskaper økt betraktelig. ›

REFLEKSJON | 5

Refleksjon  

I magasinet Refleksjon kan du lese intervju og portrettartikler med norske ledere og profilerte regionale personer som er opptatt av ledels...

Refleksjon  

I magasinet Refleksjon kan du lese intervju og portrettartikler med norske ledere og profilerte regionale personer som er opptatt av ledels...

Advertisement