Page 8

Coops helt store scoop TRANSFORMATION: Detailgiganten Coop vil på samme tid innovere med big data og rydde op i sit systemlandskab. I spidsen for Coops 140 it-medarbejdere finder man en CIO, som kombinerer teknologiske visioner med forretningsmæssig snusfornuft.

B

ig data giver absolut mening hos os. Kampen i detailhandel handler om at vælge sortiment, om at sætte priser, optimere logistik og forstå kundeadfærd. På alle disse strategiske områder kan vi bruge teknologien og de voksende datamængder. Et gammelt mundheld siger, at detailbranchen er rig på data og fattig på indsigt. Vi kan godt blive bedre, siger CIO Rene Munk-Nissen fra Coop. Han taler sig hurtigt varm om perspektivet i RFID-teknologi, kortlægning af kundens bevægelsesmønstre i butikken, forståelse for beslutningsmønstre og for potentialet i kontakt til kunderne via smartphones og sms. En butiks”Balancen mellem teori kæde kan målrette sig mod mænds og praksis er afgørende og kvinders forskellige købsadfærd, for en dygtig CIO” mod geografiske forskelle og zoome ind på specifikke – næsten individuelle – præferencer. Rene Munk-Nissen ser stor forretningsmæssig værdi i den intelligente udnyttelse af data, og han henviser til Walmart og Tesco for gode internationale eksempler på avanceret teknologianvendelse. Men det er ikke en højtflyvende fantast, som for nylig overtog CIO-rollen i Coop efter fire år i en tilsvarende rolle hos DSB. Rene Munk-Nissen skal fra en plads i koncernledelsen både være med til at effektivisere daglige drift og har tunge medlemmer fra koncernledelsen i og innovere samt bringe it tættere på forretningen og værdistyregruppen. Samtidig giver ERP-projektet det datamæssige skabelsen i Coop. En samlet it-strategi skal være med til at fundament – de korrekte stamdata – til at opbygge mere viden effektivisere it-området, spare omkostninger og holde Coop og flere automatiske og intelligente applikationer. Allerede i med fremme i den teknologiske udvikling. dag analyserer Coop millionvis af boner og kombinerer data -Jeg har selv ganske mange kilometer i benene som itfra kasselinjen med konkrete kunder via loyalitetsprogrammet leder. Det giver en god fornemmelse for forskellen på teori og CoopPlus. praksis. Man kan have nok så mange gode ideer, men hvis ens -Det helt store scoop for Coop er, at vi har 1,2 mio. medstamdata og datafangst ikke er i orden, så kommer man ikke lemmer. Det giver os mulighed for at personalisere og målrette langt, fastslår Rene Munk-Nissen. -Basalt set er it-funktionen vores kommunikation, og netop i sammenhæng med big data kan det vise sig som et stort aktiv i fremtiden. Vi bliver i mindre en produktionsvirksomhed som så mange andre. Vi skal sørge for at have de rigtige varer på hylden til konkurrencedygtig pris, grad henvist til at undersøge vores kunder og deres præferencer, levere med lav gennemløbstid, have færrest mulige varer på for vi har jo reel viden om deres adfærd, siger Rene Munklager og være dygtige til at levere værdi til vores kunder. Nissen. -Potentialet er meget stort. Jeg tror slet ikke, at vi har nået grænserne for, hvordan vi kan kombinere data og skabe Det helt store scoop ny værdi. Spørgsmålet er, om vi overhovedet stiller de rigtige Coop er frem til 2014 i gang med et stort ERP-projekt med spørgsmål til vores egne data. det interne projektnavn ”sCoop”. 60 fuldtidsressourcer og over 200 mio. kr. bruger koncernen på i første fase at skabe en fælles Standardisering tjener sig hjem ERP-platform for økonomi og HR i alle kæder. I en senere fase Coop er en markedsleder med lange traditioner. Rødderne står vil ERP-projektet dække logistik- og detailprocesser for hele i andelsbevægelsen, og medlemmernes ejerskab giver Coop et koncernen. Projektet handler om at rydde op, samordne, skabe helt særligt kendetegn. Koncernens omsætning ligger omkring stordrift, effektivisere processer og barbere omkostninger. 50 mia. kr. fra kæderne SuperBrugsen, Fakta, Kvickly, DagProjektet bliver styret uden for linjeorganisationen og den li’Brugsen og Irma. Coop ønsker fremover et større overskud

Refleksion | 8

Refleksion  
Refleksion  

Magasinet om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute.

Advertisement