Page 8

Logistikkmuskelen med et menneskelig ansikt

KONKURRANSEKRAFT: Det er «krigsplikt» internt mellom kjedene Kiwi, Meny, Ultra, Spar og Joker i NorgesGruppen. Men samtidig deler kjedenes 1 750 butikker det samme apparatet til logistikk, innkjøp og IT. På toppen av Norges største handelshus finner man bransjemannen Tommy Korneliussen, som ikke tror på generalister som ledere i detaljhandelen.

V

i bruker trolig business analytics for lite, og kan helt NorgesGruppen. Tommy Korneliussen er nå toppsjef for sikkert oppnå en rekke fordeler innen både sortifem ulike dagligvarekjeder med over 1 750 butikker, som er ment- og kampanjestyring og prisoptimalisering spredt over hele landet. 1 100 av butikkene er eid av kjøpved bruk av mer analyse og bruk av data. Men samtidig er mannen, mens 600 eies av kjedene. den menneskelige stilen og stemningen i butikken det aller - Opprinnelig gikk de privateide butikkene bedre enn de viktigste. Kundene skal like å komme inn i butikkene, sier andre. De var flinkere til å skape tilfredse kunder, redusere konsernsjef Tommy Korneliussen i svindel og til å holde omkostningene NorgesGruppen. nede. Vi måler det helt metodisk. Nå I konkurranse med Rema og «Dyktige kjøpmenn og har de butikkene som kjedene eier selv Coop er NorgesGruppen, med sine selgere skal være ute hos kommet helt på høyde med de priva38 prosent av markedet, landets størkundene, og ikke bruke teide, gjennom å ha lært av kjøpmenste innen dagligvarer. Resultatene er tiden sin på bakrommet» nene der, sier Tommy Korneliussen. oppnådd med like deler av entusiasme Kjøpmennene var opprinnelig for stordrift, analyse og godt kjøpsvært skeptiske til tanken om at grosmannskap. Balansen mellom den gode kjøpmann og intelsisten skulle drive butikk. Men nå ser de fordelene ved å være en del av en samlet logistikkmuskel, hvor deres egen ligente sentrale funksjoner er under løpende endring. erfaring og hverdag er sentralt representert. - I noen av kjedene har automatisk varebestilling slått nesten 100 prosent igjennom. Vi har alle sammen erkjent at Kundens opplevelse datamaskinenes evne til å håndtere fakta, gir en bedre vare- Det avgjørende er hva kundene opplever i butikken, derfor bestilling enn om butikksjefene skal gjøre det selv. Dyktige kjøpmenn og selgere skal være ute hos kundene, og ikke tror jeg ikke på generalister som ledere i vår bransje. Man bruke tiden sin på bakrommet. Derfor er det i alles interesse må kjenne hverdagen på butikkgulvet for å kunne være en at datamaskinen nå er den beste til å planlegge, sier Tommy god leder hos oss, sier Korneliussen. Korneliussen. Hver uke intervjuer NorgesGruppen 200 kunder i kjedens butikker. Disse 10 000 intervjuene hvert år bruker gruppen til å forstå og forbedre kundenes opplevelser. NordKjøpmenn og kjeder Siden 1971 har han arbeidet i detalj- og engrosbransjen. menn, slik som dansker, besøker sin dagligvarehandel fire Først hos Coop, deretter i Asko som senere ble en del av ganger i uken. Svenskene derimot opptrer annerledes, med

REFLEKSJON | 8

Refleksjon  

Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you