Issuu on Google+

Nærhet til kunden er våpenet

REFLEKSJON | 4


Refleksjon