Page 12

- I fremtiden vil retail markedsføring bli mer personlig og individuell. Våre CRM-løsninger kommer til å inneha en geografisk dimensjon, og vi vil kommunisere målrettet og individuelt til mennesker som er på farten. Vi har en masse kunnskap om kunden og kundens adferd i våre data. Den viten skal vi bruke fremover, sier Jacob Schram.

REFLEKSJON | 12

Refleksjon  
Refleksjon  

Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute

Advertisement