Page 14

”Ainoa päämääräni on luoda arvoa”

Reflection | 14

Reflection  

SAS Instituten sidosryhmälehti johtamisesta, strategiasta ja teknologiasta.

Reflection  

SAS Instituten sidosryhmälehti johtamisesta, strategiasta ja teknologiasta.

Advertisement