Page 12

Yliopistossa aletaan leikkiä datalla KILPAILUKYKY: Itä-Suomen yliopisto on Suomessa ensimmäisenä käynnistämässä data-analytiikkaan keskittyvän projektin. Tarkoitus on kouluttaa osaajia, jotka löytävät datamassoista syvälliseen ymmärrykseen johtavaa tietoa kehittyneen data-analytiikan avulla.

t

ietävä-hankkeeksi nimetyssä projektissa analytiikpaljon siitä, että johtamiskulttuurissa pitäisi siirtyä mutukaa ei lähestytä vaikeaksi koettujen tilastotieteen tuntumaan ja tunteen varaan perustuvasta päätöksenteosta menetelmien ja algoritmien näkökulmasta, vaan siihen, että päätöksiä perustellaan datalla. data edellä. Tavoitteena on oppia tuottamaan datasta tietoa ”Koiranleuat sanovat, että vanhassa mallissa tehdään johtamisen tueksi sellaisella kielellä, jota päätöksentekijätkin ensin jokin päätös ja etsitään sitten sellainen datajoukko, ymmärtävät. jolla päätöstä voidaan perustella. Tällaisesta pitäisi pyrkiä ”Me ryhdymme kuvainnollisesti ’leikkimään’ datalla pois, ja se vaatii analyyttisten työkalujen lisäksi yritysten ja katsomaan, mitä siitä saadaan irti esimerkiksi SASin johdolta sellaista suhtautumista, että ollaan kiinnostuneita työkaluilla. Datat ovat meille kuin kasa Lego-palikoita, jotka datasta ja luotetaan siihen.” saatuaan lapsi alkaa miettiä, mitä niistä voisi rakentaa”, Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen Opettajatkin kouluttautuvat kehittämispäällikkö, FT Virpi Hotti kertoo. Ensi syksynä käynnistyvään data-analytiikan koulutus Kehittyneen data-analytiikan ohjelmaan otetaan 20 perus- ja hyödyntäminen ei hänen mujatko-opiskelijaa, jotka ovat jo ”Datat ovat meille kuin kasa kaansa edellytä tilastotieteen suorittaneet tietojenkäsittelytiehienouksien hallitsemista. SASin Lego-palikoita, jotka saatuteen tai muun sopivan oppiaineen JMP:n kaltaiset työkalut osaavat aan lapsi alkaa miettiä, mitä kandidaattivaiheen opinnot. kertoa suoraan ja havainnollisen niistä voisi rakentaa.” Heille on tarjolla viisi kurssikokovisuaalisesti, mitä datasta löytyy naisuutta, joista kertyy yhteensä ilman, että ensin jouduttaisiin 25 opintopistettä. miettimään, mitä muuttujia tutkitaan ja minkälaisella mate ”Yritämme etsiä koulutusohjelmaan sellaiset opiskelijat, maattisella mallilla. jotka ovat oikeasti kiinnostuneita tästä aihealueesta. Jos olen ”Idea on nimenomaan se, että meillä ei tarvitse olla oikein haistellut ilmaa, opiskelijat odottavat vesi kielellä, että valmiita kysymyksiä, joihin datasta lähdetään hakemaan pääsevät hakemaan ohjelmaan”, Marttila-Kontio kertoo. vastauksia. Annamme oikeasti datan itsensä kertoa”, Hotti Koulutusohjelman kohderyhmään kuuluvat opiskelijoiden lisäksi myös hankkeen opetus- ja hallinnointitiimin sanoo. muodostava kolmikko: Hotti, Marttila-Kontio ja Kontio. Koska aihepiiri on maan korkeakouluissa uusi, hekin koulutPäätöksiä perusteltava datalla Koulutushankkeen projektipäällikön, FT Maija Marttilatautuvat aiheeseen muun muassa SASin ja muiden välinetoiKontion mukaan valmiit kysymykset usein ohjaavat suuresti mittajien kursseilla. sitä, mihin suuntaan analytiikan tulokset vievät päätöksen ”On harvinaista herkkua, että itsekin pääsemme kouluttautumaan”, Marttila-Kontio sanoo. tekoa. ”Kun sen sijaan lähdetään pyörimään datan leikkikenYritysyhteistyötä tälle ja annetaan datan kertoa, löydetään ensin merkkejä erilaisista ilmiöistä. Kun niitä on kertynyt tarpeeksi, tulokseksi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osin rahoittaman Tietäväsaadaan syvällistä ymmärrystä”, hän toteaa. projektin käynnistämistä edelsi Pohjois-Savon alueen Hankkeen projektikoordinaattorin, FM, MBA Mikko yrityksille sekä julkishallinnon ja muiden toimialojen orgaKontion mukaan nykyisin keskustellaan julkisuudessa nisaatioille tehty kyselytutkimus, jossa selvitettiin niiden

Reflection | 12

Reflection  

SAS Instituten sidosryhmälehti johtamisesta, strategiasta ja teknologiasta.

Reflection  

SAS Instituten sidosryhmälehti johtamisesta, strategiasta ja teknologiasta.

Advertisement