Page 3

s

Offentlig topledelse

INDHOLD: Bagtæppet: Nye vilkår flytter grænser 1. Kommunikativ ledelse 2. Konkurrenceudsættelse 3. Digitalisering 4. Relationen til den tredje sektor Essens: Ledelse mod nye grænser Om Tænketanken Public Governance: Kommissorium, arbejdsmåde og deltagere

I denne femte rapport fra Tænketanken Public Governance diskuterer vi, hvordan god ledelse kan ­ bidrage til udviklingen af den offentlige sektor og navnlig velfærdssektorerne. Finansielle, demografiske og kommunikative vilkår stiller store krav til den offentlige sektor, som i vores optik er nødsaget til at søge nye grænser i forhold til det omgivende samfund. I det kommende årti opstår nye udfordringer, når vi mangler arbejdskraft og dermed risikerer at måtte klare serviceproduktionen med dårligere uddannede og mindre motiverede medarbejdere. Denne afgørende ­forandring presser helt nye produktionsformer igennem og gør det nødvendigt med en ny arbejdsdeling med den private sektor og med civilsamfundet. Vi tror på, at fire områder er afgørende for at håndtere udfordringerne i den offentlige sektor: • • • •

Kommunikativ ledelse Konkurrenceudsættelse Digitalisering Relationen til den tredje sektor

Disse fire områder indgår i de løsninger, vi skal finde inden for de næste fem til femten år. Vejen til mere effektivitet, mere evidens, klarere prioritering i forhold til borgerne, lavere ressourceforbrug og yderligere læring og kompetenceudvikling til medarbejderne hænger sammen med disse fire områder. Derfor dykker vi ned og diskuterer ledelsesopgaven forbundet med udviklingen på disse fire områder i hver sit afsnit af denne rapport. Vi ­anvender cases og opstiller anbefalinger.

Nye grænser - ny rapport fra tænketanken Public Governance 2011  

Tænketank Public Governance udkommer nu med sin femte rapport. Tænketanken tager denne gang fire centrale udfordringer for offentlige topled...

Advertisement