Page 8

Tema: I et stadig mer utfordrende landskap søker Egmont Hjemmet Mortensen en bedre forståelse av kundeatferden. Datavisualisering blir et viktig verktøy for bransjen i årene som kommer, tror marketingdirektør Nils Jacob Førli.

Tror på visuell

innsikt

Refleksjon | 8

Nordmenn er blant verdens mest avislesende folk, men digitaliseringen gir mediehus og forlag nye utfordringer. Blant annet opplever de at en god del unge lesere og rubrikkannonsemarkedet beveger seg fra papir til nett. - Forbrukerne bruker mye mer tid på skjermbasert mediekonsumpsjon, og hele medieindustrien har en eller flere utfordringer knyttet til digitaliseringen. I Egmont Hjemmet Mortensen har vi satset tungt på vårt eget nettsted klikk.no, men vi jobber også videre med å finne modeller som fungerer for å digitalisere magasin- og bladformatet. Her har pendelen svingt fra avanserte utgaver med mange visuelle effekter, til enklere PDF-varianter. Vi tror at leserne våre også i fremtiden vil være interessert i det gode journalistiske innholdet, uavhengig om det dreier seg om papir eller skjerm, forteller Nils Jacob Førli. Egmont Hjemmet Mortsensens magasiner og blader klarer seg imidlertid godt i en periode hvor forbrukernes medievaner er i endring. - Vi ser at det er butikksalget som sliter mest. Innen abonnement har vi tilnærmet ingen omsetningsendring, noe jeg tror skyldes en profesjonalisering på både systemstøtte- og kompetansesiden hos oss.

Med kjøpet av datavisualiseringsløsningen SAS Visual Analytics har Egmont Hjemmet Mortensen fått en forenklet rapporteringsløsning, som kan gi økt tilgjengelighet, bedre presentasjonsmuligheter og større fleksibilitet. - Målet med å ta i bruk Visual Analytics er å øke innsikten vår, samtidig som at ressursbruken knyttet til rapportering begrenses. Vi er nå straks klare til å ta i bruk løsningen. Datavisualisering vil bli et viktig verktøy for bransjen i årene som kommer.

Dataanalyse gir innsikt i atferdsmønstre - Vi gjør det meget bra i abonnementskanalen. Det hadde ikke vært mulig uten gode systemer. God beslutningstøtte i kampanjeprosessene, og bedre forståelse av kundeatferden, har gjort oss i stand til å velge de rette aktivitetene mot de rette kundegruppene.

Egmont Hjemmet Mortensen er Norges største utgiver av ukeblader og magasiner. Konsernet består av Egmont Hjemmet Mortensen AS og Hjemmet Mortensen Fagmedia AS. Egmont kjøpte i 2008 Orkla Medias eierandel for 950 millioner kroner og er dermed eneeiere av Hjemmet Mortensen.

Fortsatt satsing på innovasjon - Vår største utfordring er at de digitale inntektsmodellene ikke er så robuste som på papir. Våre satsninger på nett er i stor grad basert på annonseinntekter, og det er utfordrende når forbruket øker kraftig på mindre skjermer med begrenset annonseplass. Vårt svar på dette vil være å fortsette innovasjonen, både overfor annonsører og lesere. Se video med Nils Jacob Førli om hvordan forlaget arbeider strategisk med en-til-en kommunikasjon og kundedialog på sas. com/egmonthjemmet

Magasinet Refleksjon 2/2013  

Magazine from SAS Institute Norway about leadership, strategy, business analytics and innovation

Magasinet Refleksjon 2/2013  

Magazine from SAS Institute Norway about leadership, strategy, business analytics and innovation

Advertisement