Page 18

Styre-

grossisten og dataherredømmet - Big data er et relevant buzzword. Jeg forbinder det med nye markeder, mer kunnskap om kunder og bedre en-til-enkommunikasjon. I mange næringer er det et kjempepotensial i IT-utviklingen. Virksomheter leter etter måter å gjøre seg unike på, i en verden hvor mange tjenester blir commoditized. Men det er også en etterspørsel fra kunder som ønsker nye tjenester og som får nye behov, sier Vagn Sørensen. Han er styreleder i TDC, FL Smidth og Scandic Hotels, nestleder i DFDS og medlem av en rekke andre internasjonale styrer. -Konkurransen om å utnytte data er skjerpet på grunn av det store potensialet. Tilgangen til data er et svært avgjørende konkurranseparameter. Teknologien åpner nye konkurranseområder og skaper bransjeglidning. Vi ser det særlig innenfor mobilbetaling. Det kommer gradvis, men om det blir bankene, teleselskapene, kredittkortselskapene, terminalleverandørene eller et globalt programvarefirma som trekker det lengste strået, er et helt åpent spørsmål. Lonely rider Vagn Sørensen leder sin personlige styrebutikk fra et moderne kontorfellesskap i hjertet av København. Her legger han selv inn avtalene sine i kalenderen. Fraværet av personlige assistenter og stab passer ham godt for han er vant til å klare seg selv og han har ikke dyre vaner. Vagn Sørensen vokste opp under beskjedne kår på landet, hvor hans foreldre arbeidet som røktere. Vagn var det fjerde og siste barnet i søskenflokken og var den eneste som tok videregående utdanning. Hans far døde da han var

Refleksjon | 18

«Styrets aller viktigste oppgave er å utfordre seg selv og supplere direktørgruppen. Her må det være en god dialog med stor synergi og mye debatt»

åtte år gammel, og det ga ham en følelse av å måtte kjempe litt hardere. Rollen som ”lonely rider” på styrenivå var et aktivt valg etter tiden som CEO i Austrian Airlines. -Styrearbeid er en profesjon der kravene har vokst betydelig de siste årene. Det er nesten umulig å passe en krevende jobb som CEO ett sted, og samtidig være styreleder et annet sted. Etter Austrian Airlines var det vanskelig for mange å forstå at jeg ikke gikk etter en ny topplederjobb, men presset på styrene har etter hvert gjort at flere forstår beslutningen. -Jeg kan godt savne fellesskapet og fokuseringen på én stor oppgave. Men på den andre siden savner jeg ikke å være topplederen som legger frem et budsjett for femtende gang. Jeg savner heller ikke den fulle kalenderen som andre mennesker fyller opp for deg, ofte med pleie av mange aksjeeiere. Noen ganger spør man seg selv som CEO om man egentlig utvikler forretningen og skaper verdi.

EQT har gitt Vagn Sørensen en verktøykasse, som han løpende supplerer med nye erfaringer og ny kunnskap. Ofte starter et styrearbeid med en kjøpsprosess og flere grupper av kjøpere rykker inn med konsulenter, som gjennomlyser og dissekerer virksomheten for å bli kjent med potensialet. -Det kommer en lang rekke fakta på bordet. 75 prosent er som regel i overensstemmelse med ledelsens egen vurdering, men de siste 25 prosent er som regel en overraskelse. Når man gjør en så grundig analyse, så gir business-casen som regel seg selv underveis, sier Vagn Sørensen. Han forteller at mange virksomheter har store mengder data, men at de ofte mangler kunnskap om lønnsomheten i de enkelte delene av forretningen. -Data kan brukes som en døråpner til å tenke annerledes. De åpner øynene dine, og de gjør en rekke handlinger logiske og nødvendige. Derfor gjelder det å få et dataherredømme, hvor man kan lete etter pålitelige fakta.

Analytisk styrearbeid Et langsiktig samarbeid med kapitalfondet

Fremadrettet verdibidrag -Styret skal bruke tiden sin på å se fremover.

Magasinet Refleksjon 2/2013  

Magazine from SAS Institute Norway about leadership, strategy, business analytics and innovation

Magasinet Refleksjon 2/2013  

Magazine from SAS Institute Norway about leadership, strategy, business analytics and innovation

Advertisement