Page 1

KNRil

Gelleerd Reddingstation Wtjdenes


Redd

ingstation Wijdenes

is uw steun waard! De KNRM heeft 45 reddingstations en een aantal

gelieerde stations, waaronder SAR Wijdenes. Gelieerde reddingstations zijn zelfstandig, maar onderhouden een nauwe samenwerkingsband met de KNRM. Het reddingstation staat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar en ongeacht de (weers)omstandigheden klaar voor de varensman in nood. De reddingboot wordt bemand door een professioneel opgeleide, maar vrijwillige bemanning. De reddingboot rukt uit voor de beroepsvaart én voor de recreatievaart. En altijd op basis van 'graag gedaan'; alle diensten van de KNRM zijn kosteloos voor de hulpvrager. De bemanning is u zeer erkentelijk voor uw steun!

zelfstandig opererende hulpverleningsorganisatie geen ontvangt subsidie van de overheid. Om de exploitatie van en ongeveer 12 miljoen euro dekkend te krijgen, is de KNRM afhankelijk van goede gevers. ln dat kader willen wij u in overweging geven een (structurele) bijdrage te leveren aan het reddingstation bij u in de buurt. Het reddingstation is onderdeel van uw regio. Hopelijk kunnen de vrijwillige redders niet alleen op lokale sympathie rekenen, maar ook op daadwerkelijke steun uit de regio. De KNRM is een

Wat vragen wij van u? Deelnemende bedrijven committeren zich voor 5 jaar een bijdrage te leveren aan het lokale reddingstation. SAR Wijdenes vraagt van een Reder een bijdrage van € 1.000,- per jaal voor de duur van 5 jaar.

Wat krijgt u van ons? 1. de beschikking over de operationele en financiële jaarcijfers van het reddingstation

2. (desgewenst) naamsvermeldrng op de website van het reddingstation

3.

wordt één keer per jaar uitgenodigd een (informeel) bezoek te brengen aan het reddingstation, in het brjzijn van (een deel van) de bemanning en de plaatselijke commissie van het reddingstation. Tijdens dit bezoek zal ondermeer een vaartocht worden gemaakt door het werkgebied van de redders. U


1.000,- voor u teveel? Bent u wél bereid het reddingstation te steunen, maar is een jaarlijkse bijdrage van €1.000,voor u te hoog gegrepen? Word dan geen Reder, maar Lid van de Rederskring! Dat bent u al voor €100,- per jaar. De uitnodiging voor de jaarlijkse ontvangst is exclusief voor Reders, maar u

ontvangt als Lid wel de operationele en financiële jaarcijfers van het reddingstation. En u wordt (desgewenst) met bedrijfsnaam vermeld op de website van het reddingstation. En het belangrijkste: U houdt mede de reddingboot in de vaart

Aa

n

meld kaa rt

[,+, namens onderneming

meld ik mij aan voor de nederskring van SAR Wijdenes. Op die manier leveren wij een concrete, structurele bijdrage aan de instandhouding van goed georganiseerd reddingwèr:k. Én aan de veiligheid van de vrijwilligers die dit bij vlagen gevaarlijke werk belangeloos doen. Daarnaast geven wij door middel van deze bijdrage blijk van onze waardering voor het werk van de redders. il$q rnrp$q$

n"lij

m,*m,.+$s ${$q:{or {jmmn$rï,[drmgXR,Ë-r

ï

{,}t}{1,

}i

tru$ {1;ra"rrh}1dri:tu*e {r]

'ït}$--}*

Ondergetekende gaat akkoord met het feit dat SAR Wijdenes voor de komende vijf jaren een verzoek tot betaling zal sturen voor een jaarlijkse donatie, behorende bij de status van Reder (€1.000,-) / Lid (€ 100,-). Reders ontvangen tevens een uitnodiging voor een jaarlijkse bijeenkomst op het reddingstation, inclusief vaartocht met de reddingboot. Deze ontmoeting is met alle Reders.

Nlg. Firma

Adres

Postcode/ Pfaatl Datum Handtekening

* Doorstrepen wat niet van toepassing Reders ontvangen een

is.

uitnodiging voor een (aarlijkse) exclusieve ontvangst met vaartocht


-&s KNRlI

Stichting Reddi ngsstation Wijdenes 't Wuiver 28 1608 ES Wijdenes

s

&

KNRlrl Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Postbus 434 1970 AK lJmuiden Tel. 0255 Fax 0255

- 54 84 54 - 52 25 72

www.knrm.nl info@knrm.nl rNG 26363

ret OEDEDOâ‚ŹH

Brochure rederskring  
Advertisement