Page 1

Aportando sentido (sesión II) Formación de educadores/as

Estimados/as amigos/as; Nos gustaría invitaros a participar en una sesión de Aportando Sentido en la que presentaremos la nueva exposición del Centro Cultural Montehermoso. En esta sesión haremos un recorrido por la exposición y os presentaremos las posibles estrategias, contenidos, actividades y líneas de trabajo que podremos utilizar en las visitas programadas a la misma. Os enviamos un resumen de la tesis de la exposición y algunos apuntes sobre posibles temas que pueden tratarse en torno a ella. Muchas gracias por vuestra participación.

LIVING TOGETHER Elkarbizitzarako estrategiak

Desde el 23 de enero hasta el 3 de mayo del 2009 Comisariada por Xabier Arakistain y Emma Dexter

Resumen de la unidad de educación:

Living Together busca reflexionar acerca de los cambios que se han producido en los entramados sociales contemporáneos, debido a procesos como la globalización, la nueva economía o las políticas de inmigración existentes en la actualidad. Este nuevo entramado social esta generando tensiones y es necesario reflexionar acerca de ideas como las de comunidad, convivencia, etc.. Para ello se han seleccionado a 14 artistas contemporáneos que ofrecerán diferentes visiones sobre este tema acercándonos a cuestiones como las situaciones de exclusión y precariedad, las nuevas fronteras, tanto físicas como invisibles, etc… La muestra persigue generar un espacio de reflexión abierta y múltiple sobre estas cuestiones sobre cuales deben ser las nuevas estrategias para la convivencia. Algunas cuestiones: — Multiculturalidad — Movimientos migratorios — Globalización — Alta y baja cultura,…

www.montehermoso.net · Fray Zacarías Martínez, 2 · 01001 Vitoria-Gasteiz · Tfn. 945 16 18 30 · Fax 945 16 18 31


Zentzua emanez (II saioa) Hezitzaileentzako formakuntza

Lagun agurgarriak Honako gutunaren bitartez, Montehermoso Kulturuneko erakusketa berriarekin burutuko den Zentzua emanez saioan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu. Saio honetan, erakusketan zehar egingo den ibilbidean, berau ikusi eta lantzeko baliagarriak izan daitezkeen tresna, eduki, jarduera edota lan ildoak aurkeztuko dizkizuegu. Erakusketaren tesiaren laburpen bat bidaltzen dizuegu eta honekin batera, erkuskearen edukiren harira landu daitezkeen gai posible batzuen zerrenda. Eskerrik asko zuen partehartzeagatik

LIVING TOGETHER Elkarbizitzarako estrategiak

2009. ko urtarrilaren 23tik maiatzaren 3ra Xabier Arakistainek eta Emma Dexterek komisariatua

Hezkuntza Unitateak egindako laburpena:

Living together erakusketak, egun dauden migrazio politikek, ekonomia eredu berriek edota globalizazio prozesuek, gaur egungo gizarte egituretan eman diren aldaketetan izan duten eraginaren inguruko hausnarketa bilatzen du. Gizarte egitura berri hauek tentsioak sortarazten dituen heinean beharrezkotzat jotzen da komunitatea edota elkarbizitza bezalako kontzeptuen inguruko hausnarketetan sakontzea. Hau guztia aurrera eramateko gaur egungo 14 artista aukeratu dira, gai honen inguruko ikuspuntu ezberdinak luzatuko dituztenak. Hala nola, bazterketa soziala, prekarietatea edo muga berriak, fisikoak edo ikustezinak, bezalako gaietara hurbilduko gaituzte. Erakusketa honen helburua hausnarketarako eremu irekia sortzea da, guztiok badugulako zer pentsatu eta zer esan elkarbizitzarako estrategia berriak zeintzuk izan beharko ziren erabakitzeko momentuan. Eztabaidagai batzuk: — Multikulturalitatea — Migrazio mugimenduak — Globalizazioa — Goi eta behe mailako kulturak,…

www.montehermoso.net · Fray Zacarías Martínez, 2 · 01001 Vitoria-Gasteiz · Tfn. 945 16 18 30 · Fax 945 16 18 31


Aportando sentido

Nombre de la actividad

Formación de educadores/as

Con esta actividad queremos presentaros periódicamente las exposiciones de Montehermoso y el uso educativo que podéis hacer de las mismas. Destinadas a todas aquellas personas dedicadas a cualquier ámbito de la educación, en estas sesiones se mostraran distintas estrategias educativas y se proporcionaran materiales a los educadores/as. Partiendo de la programación del centro cultural Montehermoso Kulturunea, y siempre teniendo en cuenta los contenidos del currículo escolar así como aquellos contenidos transversales presentes también en la actividad diaria, se realizarán diferentes visitas y dinámicas. De esta manera las sesiones variarán en función de las exposiciones y temas propuestos, abiertos a sugerencias y necesidades de aquellos/as que participen. Información de exposiciones en documento aparte.

Aportando Sentido Fecha

Día Hora

29 de enero 11:00 – 13:00 18:00 – 20:00

www.montehermoso.net · Fray Zacarías Martínez, 2 · 01001 Vitoria-Gasteiz · Tfn. 945 16 18 30 · Fax 945 16 18 31


Zentzua emanez

Jardueraren izena

Hezitzaileentzako formakuntza

Ekintza honekin aurkeztu nahi dizuegu aldian-aldian Montehermosoko erakusketak eta hauei eman daitekeen erabilpen hezigarria. Heziketaren edozein arloan lan egiten duten pertsonei zuzendua dagoen saio honetan material eta estrategia ezberdinak eskeiniko zaizkie hezitzaileei. Montehermoso Kulturuneko edukietatik abiatuta, eta eskolako kurrikuluma kontutan hartuta, baita eguneroko lanean ager daitezken zeharkako edukiak ere, bisita eta dinamika ezberdinak egingo dira erakusketa eta planteatutako gaien arabera eta partaideen iradokizun eta beharretara egokituz guztia. Erakusketen informazioa aparteko dokumentuan

Zentzua emanez Data

Eguna Ordutegia

Urtarrilak 29 11:00 – 13:00 18:00 – 20:00

www.montehermoso.net · Fray Zacarías Martínez, 2 · 01001 Vitoria-Gasteiz · Tfn. 945 16 18 30 · Fax 945 16 18 31


PARTICIPANTES

Nombre y apellidos Educador/a

E-mail de contacto

Temas de interés Curricular

Observaciones

. 1

.

Entréguese esta ficha, junto a la/s fichas de actividades seleccionadas: — Enviándola a la dirección electrónica: actividadeseducacion@montehermoso.net — En el punto de información del Centro Cutural Montehermoso Kulturunea: C/ Fray Zacarías nº 2

Vitoria-Gasteiz, a

, de

de 2008

www.montehermoso.net · Fray Zacarías Martínez, 2 · 01001 Vitoria-Gasteiz · Tfn. 945 16 18 30 · Fax 945 16 18 31


PARTE HARTZAILEAK

Hezitzailearen Izen abizenak

Kontakturako helbide elektronikoa

Curriculumerako interesa duten gaiak

Oharrak

. 1

.

Bidali edo eraman ezazu orri hau eta aukeratutako jardueren fitxa helbide hauetara: — Helbide elektronikoa: actividadeseducacion@montehermoso.net — Centro Cutural Montehermoso Kulturuneko informazio gunean: C/ Fray Zacarías nº 2

Vitoria-Gasteizen, 2008ko

___________ (a)ren,

(e)an

www.montehermoso.net · Fray Zacarías Martínez, 2 · 01001 Vitoria-Gasteiz · Tfn. 945 16 18 30 · Fax 945 16 18 31

Aportando sentido  

inmigración