Page 1

VELKOMMEN

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE APS


glæde

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE APS

Vi er glade for, at du har valgt DSVP som dit arbejdssted og ser frem til godt samarbejde.

2

Først skal vi lære hinanden bedre at kende. Du præsenteres nu for meget nyt, og du har behov for at vide mere om virksomheden – hvem, hvad, hvordan, hvornår, hvorfor - og alle de rutiner, der giver mening og får din arbejdsdag til at fungere. Det er en viden, der er ganske omfattende at formidle. Og vi forstår godt, at det hele måske kan virke overvældende sådan lige på én gang… Derfor har vi udarbejdet denne lille folder, som kan give svar på nogle af dine spørgsmål om Den sydvestjydske Venstrepresse (i daglige tale forkortet DSVP), produkterne, dine nye kolleger, virksomhedens kulturer og værdier. Du kan ikke finde svar på alt, og derfor er du til enhver tid velkommen til at søge råd og vejledning.

‘’

DSVP’s styrke er de mange selvstændige engagerede medarbejdere Christian Lund Jepsen Adm. direktør

Oversigt over DSVP

PRÆSENTATION

Den sydvestjydske Venstrepresse ApS (DSVP) er moderselskab i en koncern med en række hel- og halvpartsejede selskaber:

Vestkystens Ejendomsselskab A/S og Vestkystens Distriktsblade A/S ejes 100 procent af DSVP.

Syddanske Medier K/S (JydskeVestkysten, Radio Skala og Vejen Avis) ejes 50 procent af DSVP.

Ejendomsselskabet besidder en bred portefølje af ejendomme, primært relateret til selskabets aktiviteter – herunder hovedsædet i Jernbanegade og JydskeVestkystens bladhus på Banegårdspladsen i Esbjerg.

JydskeVestkysten udkommer i et oplag på cirka 60.000 på hverdage og i et oplag på cirka 65.000 på søndage, fordelt på ni lokaludgaver: Esbjerg,Varde, Kolding, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Vejen og Billund.

Vestkystens Distriktsblade A/S ejer og udgiver 13 lokale ugeaviser i Sydvest- og Sønderjylland: Ugeavisen Varde, Ugeavisen Ansager-Helle, Ugeavisen Tistrup-Ølgod, Ugeavisen Bramming, Ugeavisen Holsted-Brørup, UGE-Avisen Ribe, Skærbæk Avis, Ugeavisen MidtSyd, Ugeavisen Tønder, Digeposten og Ny Tirsdag/Rødding Avis. To ud af de 13 aviser, Ugeavisen Esbjerg og Vesterhavsposten ejes 50 procent og der samarbejdes desuden med Ugebladet Tinglev og Skjern-Tarm Ugeblad. Desuden ejer DSVP nyhedssitet ugeavisen.dk og salgsorganisationen Mediegruppen Syd.

Selskabet ejer Kiva Grafisk i Esbjerg, der håndterer den tekniske produktion af ugeaviserne og JydskeVestkysten.

Desuden ejer selskabet reklamebureauet E-20, der hjælper eksterne kunder med markedsføring på print og web.

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE APS

- velkommen til Den sydvestjydske Venstrepresse ApS

KULTURER

VELKOMMEN

VÆRDIER

3


FOLKELIG

anpartsselskab ALSIDIGHED

EJERSKAB og ledelse

Alsidig medievirksomhed

4

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der holdes ordinært hvert år i april. Generalforsamlingen vælger selskabets bestyrelse - samt et bredt sammensat repræsentantskab, der styrker ejerstrukturens folkelige elementer. Formanden for bestyrelsen har siden 2008 været Arne Paabøl Andersen. Koncernens ledelse varetages af en administrerende direktør – siden 2007 Christian Lund Jepsen.

‘’

DSVP skal fortsat være en væsentlig aktør på medieområdet i Syd- og Sønderjylland. Landsdelen skal have et markant talerør i JydskeVestkysten, og vi vil udgive ugeaviser, som er byernes handelsmæssige - og folkelige omdrejningspunkt. Arne Paabøl Andersen Formand for bestyrelsen

”Lokalt er vi bedst!” Så enkelt lyder ugeavisernes motto og målsætning. De drives som selvstændige lokale ugeaviser med kontorer i udgivelsesområdets større byer – hver med deres egen identitet og de særpræg, der hører lokalsamfundet til. Ugeaviserne placerer sig centralt i lokalt kultur- og foreningsliv og ønsker at være gode samarbejdspartnere for detailhandel og erhvervsliv i bred forstand.

ANSAGER

HELLE

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE APS

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE APS

DSVP er et anpartselskab fra 1917 og har med cirka 2.000 anpartshavere (hver har kun én stemme) over hele Syd- og Sønderjylland en ganske speciel og folkelig ejerstruktur. Alle medarbejdere kan købe anparter á 450 kroner dog for maksimum 6000 kroner nominelt. Spørgsmål til kursen og køb sker ved henvendelse til hovedkontoret.

DSVP er en moderne medievirksomhed med lokal annonce- og nyhedsformidling som kernekompetence. Hovedaktiviteten er – ud over halvpartsdeltagelse i Syddanske Medier – udgivelse af ugeaviser, der dækker et stort areal fra Kloster i nord til Tønder i syd og Jels i øst. Ugeaviserne, der under ét også markedsføres som Bladgruppen Vest, leverer til i alt 262.739 husstande hver uge og har 318.500 læsere, hvortil kommer dækningen via avisernes hjemmesider.

5


grundlag SAMARBEJDE

FAGLIG INSPIRATION

PRÆSENTATION

MEDARBEJDER

af produkter

Der er cirka 125 medarbejdere ansat i DSVP fordelt over 13 ugeavisafdelinger, Kiva Grafisk, E-20 og administrationen. De enkelte afdelinger har egne sociale og faglige aktiviteter, mens alle koncernens medarbejdere samles hvert år til en ”minigeneralforsamling”. Denne aften er der koncernnyt fra den seneste generalforsamling samt middag og bowling. Hvert andet år afholdes der yderligere et medarbejderarrangement, der skifter karakter fra gang til gang. DSVP har et intranet, som alle nye medarbejdere får adgangskode til. Intranettet er stedet, hvor medarbejdere i DSVP kan få svar på mange spørgsmål om koncernen og ansættelsesvilkår samt høre nyt fra kolleger, afdelingerne, ledelsen og HR. Sundhed: DSVP støtter medarbejdernes sundhed gennem en række forskellige ordninger og tiltag. Medarbejdere tilbydes en sundhedssikring, der dækker den ansatte og den ansattes børn. Er man ryger, tilbyder DSVP et frivilligt rygestopkursus. Lokalt kan der yderligere være varierende ordninger som frugt-, massage- eller andre ordninger. Koncernens sikkerhedsorganisation kontrollerer løbende arbejdsstationer, indeklima og psykisk arbejdsmiljø.

Ugeavisen DSVP har som beskrevet 13 ugeaviser. En avisafdeling udgøres typisk af annoncekonsulenter, skrivende medarbejdere, salgsassistenter og en bladchef. Annoncekonsulenten sælger annoncer til avisen og skaber det økonomiske grundlag, journalisten skriver artiklerne, der gør avisen interessant, salgsassistenten/kontorassistenten foretager telefonsalg, passer kontoret og ordner de administrative opgaver, så hverdagen i afdelingen forløber glat. Grafikerne ved Kiva Grafisk i Esbjerg og de lokale journalister gør i samarbejde avisen flot og læseværdig. Antallet af ansatte varierer afhængig af, hvor stor avisen er, men generelt er der mellem 4-7 ansatte i en avisafdeling. Hovedkontoret i Jernbanegade i Esbjerg tager sig af de regnskabsmæssige og administrative opgaver, hvor også HR og den administrerende direktør er placeret.

E-20 E-20 er et full-service reklamebureau, der arbejder med on- og offline markedsføring til små og mellemstore virksomheder. Opgaverne er mangfoldige, men omfatter alt fra grafisk identitet til komplekse online handelssystemer. E-20 reklamebureau har adresse i Kongensgade 101 i Esbjerg.

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE APS

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE APS

i Den sydvestjydske Venstrepresse ApS

Web

6

Sideløbende med produktionen af printaviser har alle ugeaviserne en nyhedshjemmeside under den fælles hjemmeside ugeavisen.dk. På hjemmesiderne arbejdes der løbende på digitale salgstiltag såsom shops, print2web, jobportal og lignende. Derudover udsender vi sweetdealtilbud pr mail til 32.700 potentielle kunders indbakke i Syd- og Vestjylland hver dag.

7


FUSION

HISTORIEN KORT

Strukturen var fra første færd decentral med lokal dækning, mens dækningsområdets største by, Esbjerg, blev det helt naturlige hjemsted for hovedsædet, hovedredaktionen, administrationen, sætteriet, trykkeriet m.v. I dag er Esbjerg udgangspunkt for alle DSVP’s aktiviteter.

Det skulle være et nyt dagblad - og det blev det!

1998 Opkøb af Månedsmagasinet Erhverv Vest (siden Månedsmagasinet Erhverv).

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE APS

Den sydvestjydske Venstrepresse blev en realitet, og året efter – i 1918 – udkom første udgave af dagbladet VESTKYSTEN som en fusion af Venstrebladene Esbjerg Avis, Landbodagbladet, Fanø Avis og Ribe Stifts Folkeblad. Ganske enkelt landets første ”store” avisfusion!

8

1984 Vestkystens Distriktsblade A/S opkøber Varde Ugeavis. 1981 Datterselskabet Vestkystens Distriktsblade A/S stiftes og udgiver selskabets første ugeavis, Esbjerg-Posten (senere EsbjergOnsdag).

1918 Første udgivelse af dagbladet VESTKYSTEN.

1917

1918

1956/57

1981

1992 Opkøb af Holsted Ugeavis og halvdelen af Kiva Grafisk.

1986 Vestkystens Distriktsblade A/S opkøber Bramming Ugeavis. 1990 DSVP og Det berlingske Officin aftaler at fusionere dagbladsudgivelserne VESTKYSTEN og Jydske Tidende på 50/50 basis.

1956/57 Hovedsædet flytter fra Kongensgade til et nyt bladhus på Banegårdspladsen i Esbjerg.

1917 Den sydvestjydske Venstrepresse A/S (DSVP) stiftes.

1984

1986

2001 Vestkystens Distriktsblade A/S og Esbjerg Ugeavis` Fond fusionerer EsbjergOnsdag og Ugeavisen Esbjerg for at udgive Ugeavisen Esbjerg på fifty-fifty basis. Opkøb af Ugebladet Ølgod (nu Ugeavisen Tistrup – Ølgod.) Opkøb af den resterende del af Kiva Grafisk til 100 procent ejerskab.

1994 Opkøb af Ugeavisen Tønder.

1990

1991 I januar udkommer første udgave af fusionsavisen JydskeVestkysten.

1991

1999 Opkøb af Toftlund Tidende (nu Ugeavisen MidtSyd).

1992

1994

1998

1999

2002 Opkøb af Ugeavisen Brørup (nu Ugeavisen Holsted-Brørup.) Opkøb af ”Ugebladet Ansager” (i dag en del af Ugeavisen Ansager-Helle)

2001

2002

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE APS

Også i 1917 kunne afstanden fra Sydvestjylland til Christiansborg forekomme alt for lang. Derfor fostrede - især kræfter inden for partiet Venstre og en gruppe mindre dagblade – idéen om at sikre landsdelen ét stærkt talerør, der kunne råbe politikerne op…

REALITETER

første udgave

9


E-20 REKLAMEBUREAU ”Vil du se kunderne i forruden og konkurrenterne i bakspejlet?

E-20 er det yngste medlem af DSVP-familien. Reklamebureauet har til huse i Kongensgade i Esbjerg og er drevet af Janni Baslund Dam sammen med et team bestående af en webdesigner og to grafikere.

”Mangler du hjælp til at føre et produkt ud i verden? Uanset hvad du har brug for, hjælper vi dig på rette vej med kreative løsninger til en fair pris...”

2008 Opkøb af Skærbæk Ugeavis, Ny Tirsdag i Rødding og Digeposten i Tønder. 2007 Opkøb af Ugeavisen Ribe og Omegn. Opkøb af Folkebladet, Toftlund (i dag en del af Ugeavisen MidtSyd).

2003 Opkøb af halvdelen af Vesterhavsposten. Opkøb af Gram Avis (i dag en del af Ugeavisen MidtSyd).

2009 Etablering af det fælles salgsteam Mediegruppen Syd. Opstart af Ugeavisen Vojens. Den fælles internetportal ugeavisen.dk går i luften.

2006 Opkøb af Helle Ugeavis, der lægges sammen med Ugebladet Ansager og bliver til Ugeavisen Ansager-Helle.

2003

2006

2007

2011 Den sydvestjydske Venstrepresse bliver et anpartselskab (ApS) i stedet for et akieselskab (A/S) Lancering af Sweetdeal.

2008

Se også ugeavisernes Danmarkshistorie: www.delokaleugeaviser.dk

2009

2011

Sådan præsenterer E-20 sig selv. Reklamebureauet ejes i fællesskab af Den sydvestjydske Venstrepresse,Vestkystens Distriktsblade og Ugeavisen Esbjerg og så dagens lys i løbet af sommeren 2012. Dermed er E-20 det yngste medlem af DSVP-familien. Bureauet henvender sig til både små og store kunder, som har brug for kreativ og kompetent markedsføring på print og web. Derudover kan bureauet også levere en gennemført totalløsning, hvis en virksomhed ønsker en ”ansigtsløftning” i form af et nyt grafisk udtryk, der kan spille sammen med virksomhedens skriftlige kommunikation og øvrige markedsføring.

.dk www.e-20

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE APS

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE APS

2012 Lukning af Ugeavisen Vojens og Månedsmagasinet Erhverv. Etableringen af E-20.


Et godt ti lbud

SWEETDEAL

- fordi ingen kan sige nej til et godt tilbud Siden marts 2011 er omsætningen på Sweetdeal steget støt, og i dag får 32.700 potentielle kunder i Syd- og Vestjylland serveret gode tilbud i deres indbakke flere gange om ugen. Det er ugeaviserne i Den sydvestjydske Venstrepresse, som i samarbejde med JydskeVestkysten står bag Sweetdeal her i landsdelen. Restauranter, butikker og andre virksomheder bruger både Sweetdeal til at sætte turbo på salget og som markedsføring. Ud over at blive udsendt til 32.700 mailadresser bliver de ugentlige Sweetdeal-tilbud også markedsført i ugeaviserne og JydskeVestkysten, og i modsætning til de klassiske avisannoncer, så betaler virksomhederne ikke for markedsføringen, før de har fået en omsætning. Ugeaviserne og JydskeVestkysten påtager sig at ”sprede budskabet” mod at få en procentdel af den omsætning, som den pågældende ”deal” skaber.

Velkomstfolder  

Præsentation af DSVP, der beskriver ejerforhold, historik, afdelinger, nye tiltag og medarbejderforhold.