Page 1

VIKMA06 Rešeršní a studijně rozborová činnost Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

1


Katastrofy  Katastrofa je událost, která nastává v

důsledku lidské nebo přírodní činnosti a ničivě postihuje přírodu nebo společnost

 Přírodní katastrofy  Katastrofy způsobené člověkem Přispěvatelé Wikipedie, Katastrofa [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2010, Datum poslední revize 7. 05. 2010, 16:56 UTC, [citováno 17. 05. 2010] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php? title=Katastrofa&oldid=5314028>

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

2


Přírodní katastrofy  Kosmické  Mimozemská tělesa, sluneční erupce...

 Meteorologické  Bouřka, krupobití, horko, sucho, Hurikán ...

 Geologické  Sesuv půdy, zemětřesení, tsunami, ...

 Ostatní  Epidemie, pandemie, povodeň, hladomor ... Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

3


Katastrofy způsobené člověkem  Průmyslové  Ekologická, jaderná, chemická katastrofa

 Dopravní  Letecké nehody ...

 Násilné jednání  Teroristický útok, válka ...

 Další  Výpadek energie Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

4


Rizika a lidský element  Růst lidské populace  Koncentrace obyvatel ve městech  Města v rizikových oblastech  Na pobřeží  Podél zlomů zemských desek  V blízkosti vulkánů

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

5


Katastrofy velkého rozsahu

 Větší katastrofy jakéhokoli typu, které

přesahují možnosti postiženého státu a bude vyžadována mezinárodní pomoc

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

6


Pomoc  Materiální humanitární  Voda, jídlo, přístřeší  Základní hygienická pomoc

 Záchranářská  Zdravotnické záchranné

jednotky  Vyhledávací a záchranné týmy – USAR

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

7


Mezinárodní koordinace  UN-OCHA – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

 UNDAC –

United Nations Disaster Assessment and

Coordination

 INSARAG – International Search and Rescue Advisory Group  OSOCC – On-Site Operations Coordination Centre  ECHO – Humanitarian Aid Department of the European Commission  USAID – United States Agency for International Development Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

8


ReliefWeb  Producent: UN-OCHA  Dostupnost: http://www.reliefweb.int/  Tematický rozsah: rozdělení podle zemí, tři základní kanceláře, humanitární akce a pomoc

 Retrospektiva: 1981 až dodnes  Druhy dokumentů: dokumenty, mapy

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

9


ReliefWeb

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

10


GDACS -

The Global Disaster Alert and Coordination System

 Producent: UN-OCHA and ECHO  Dostupnost: http://www.gdacs.org/  Tematický rozsah: varovná hlášení o živelných pohromách z celého světa v reálném čase, mediální monitoring, mapové katalogy, výpočet potencionálního dopadu na postiženou oblast

 Retrospektiva: 2003 až dodnes  Druhy dokumentů: zprávy, mapové simulace a katalogy

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

11


GDACS -

The Global Disaster Alert and Coordination System

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

12


Virtual OSOCC -

Virtual On-Site Operations

Coordination Centre

 Producent: UN-OCHA  Dostupnost: http://ocha.unog.ch/virtualosocc/VOLogin.aspx  Tematický rozsah: veškeré dostupné informace,

dokumenty, mapové podklady pro koordinaci mezinárodní pomoci pod UN-OCHA

 Retrospektiva: 2001 až dodnes  Druhy dokumentů: příspěvky uživatelů, monitoring médií, mapové podklady, seznamy nasazených týmů a organizací, zápisy z briefingů

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

13


Virtual OSOCC -

Virtual On-Site Operations

Coordination Centre

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

14


Bc. Kamila Jobová, Bc. Alžběta Škytová, Bc. Jiří Zeman

VIKMA06 Rešeršní a studijně rozborová činnost Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví

02/01/13

15

IZ - katastrofy  
IZ - katastrofy  

Informacni zdroje - katastrofy

Advertisement